Senaste noteringsnytt
Uppåtgående Europa-trenden håller i sig
I flera europeiska länder, Tyskland, Belgien, Österrike, Holland och Frankrike, stiger priserna på slaktgrisar. I Italien och England har priserna gått ned. Prisnivån samlar sig därmed mellan 10,90 och 11,15 skr. Det är Frankrike som släpar efter. I Polen har grispriset helt tappat fästet och man hade en notering vecka 2 på under 10 skr.
Stämningen är således god i de flesta europeiska länder, särskilt som det noteras att utbudet är fallande och efterfrågan på griskött ökar.
Från Danmark rapporteras att exporten till Ryssland kommit igång efter helgerna. Det rapporteras också att de sista knutarna på trådarna om den haltande exporten till Ryssland från EU lösts upp just denna vecka. Ett memorandum undertecknades under Grüne Woche i Berlin. Därmed bör osäkerheten om rysslandsexporten vara borta. För den här gången är bäst att tillägga.
Prognos: Priserna på slaktsvin väntas fortsätta med sin positiva trend. Beroende på fallande utbud och god efterfrågan. Källa: ISN m fl.

Danska suggorna upp ytterligare 20 danska öre vecka 5
Noteringen för slaktsvin är oförändrad i Danmark vecka 5, men suggorna fortsätter upp med 20 öre. Priset på suggor har därmed gått upp med 40 öre på två veckor. Nu väntar vi på slaktgrisarna nästa vecka!! /LG 070125

Tyska suggorna upp 3 cent
Noteringen på suggor i Tyskland stiger den här veckan med 3 cent till 9,35 skr. Det är ytterligare ett tecken på att pristrenden vänt uppåt.
Smågrisarna är oförändrade. /LG 070123

Svenska slaktsvinspriserna ändras inte nästa vecka
Alla slakterier som satt noteringarna på slaktsvin idag fredag har oförändrat. Det är även oförändrat i Danmark och Finland.

Suggorna upp i Danmark
Danska slaktsvinsnoteringen är oförändrad, men suggorna går upp 20 öre till 6,30 dkr. /LG 070119

Fortsatt tysk upptrend, både för kontantpriset, termin och auktion
Tyska slaktsvinspriset gick idag upp med 4 cent, drygt 35 öre till 11,25 skr. Vändningen förra veckan var således inte tillfällig, utan sannolikt en ny trend.
De tyska futurepriserna visar också upptrend och steg ytterligare denna vecka för februari till augusti.
Även tyska internetauktionen visar uppåtgående priser denna vecka.
Sammantaget finns tre tyska indikationer på att vändningen kommit. /LG 070119

Trenden i EU har vänt
Tidigare än väntat ser den europeiska trenden på slaktsvinsmarknaden ut att ha vänt. Överskottet har minskat och sänkningen vecka 2 för blev för mycket för grisuppfödarna, som endast anmälde de djur som var nödvändiga att bli av med. Priserna i Holland, Tyskland, Österrike och Italien har gått upp.
Många som bedömer marknaden tror att detta är början till en återhämtning av den europeiska grisköttsmarkanden. Denna veckas tillförsel ser också ut att gå ned. Ett ytterligare skäl är att det kan vara dags att bygga upp lager av efterfrågade produkter längre fram i vår.
Prognos: De generella förutsättningarna för en prisuppgång har förbättrats och en positiv utveckling av noteringen är trolig. Källa: ISN /LG 070119

Klicka dig till
övriga nyheter på
GrisPortalen.se

• Lantmännen lägger ner försöken vid Sveriges Svincenter

• Svenska mervärdena äntligen på köttpaketen

• 10 mkr plus för Nyhléns & Hugosons 2006

• Läs om nyheterna på Agromek, som avslutas i morgon lördag.

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är hårt tryck på svenska marknaden och gott om grisar, som i hela Europa.
-Vi kommer att exportera en kvantitet till Ryssland, ett antal lastbilar. Det lyfter bort överskott från svenska marknaden och vi får bra betalt för grisköttet.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är fortfarande relativt god tillgång på grisar och en mindre slaktkö kvar efter julhelgerna. Detta rättar till sig under nästa vecka.

Ugglarp
Thomas Olander: -Charken har kommit igång efter helgerna, med stora skivade volymer. Viktväktarprodukterna har åter all time high. Styckat säljs som förväntat så här års.
-Inga grisar är överstående och vi slaktar mer än i fjol.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det har inte handlats så många grisar genom mig under veckan, men fler direkt mellan säljare och köpare till spotpris. Det är inte fel, bara priset går upp.
-Ett problem är att det är för lite smågrisar. Det är därför ologiskt att sänka smågrispriset. När det är brist på vara ska priset gå upp, till det är jämvikt.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi börjar under nästa vecka se tendens till bättre affärer för skinkan. Det går fort mot påsk, vilket torde vara förklaringen. Skinkan är viktig för kalkylen. Januari är annars lugn.
-Vi har haft en del överstående grisar sedan helgerna, men vi böjar se slutet på slaktkön.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson –Det är fel att börja ett verksamhetsår med januari, det är alltid en dålig månad för köttbranschen. Även årets första månad har varit trög, men nu ser det ut att lossna och nästa vecka är det löning. 2006 blev dock bra med 10 mkr i vinst. Se särskild notis.

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Finska marknaden är normal för årstiden och exporten till Ryssland fortsätter.
-HK har fått en utmärkelse för december månads bästa TV-reklam, ett imageskapande inslag för HK, i TV-kanalen MTV3.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: Marknaden är stabil för årstiden med jämn åtgång. Januari är en lugn månad, men i februari börjar sportloven med ökad korvgrillning och ökat uteätande.

Danish Crown
Generellt är det inte överraskande fortsatt för stort utbud i förhållande till efterfrågan. Orsaken är stor slakt efter helgdagarna, kombinerat med lägre konsumtion av kött i januari.
Skinkpriserna gav efter på i stort sett alla marknader. Även marknaden för bog och produktionskött är pressad och priserna är lätt sjunkande.
Baconmarknaden är relativt god på nuvarnade prisnivå och väntas bli sådan även i februari.
Ryssland har kommit igång igen efter nyårspausen. Även Japan, Australien och Korea fortsätter på oförändrad nivå.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 19 januari 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 25 jan 17.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 4

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,30 13,30 13,30 12,90
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,50
SLP 70–96,9 11,75 11,75 11,75 12,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Dahlbergs 71-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Skövde Slakteri 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Swedish Meats Avtal 75-96,9 11.70 11.70 11.70 11.70
Swedish Meats 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,60 11,30 11,05 11,75
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 5 v 4 v 3
10,16 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,40
18,05 Nortura 55,1–75,0a nkr - 16,27 16,27
11,23 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,24 1,24
11,23 Österbottens 79 – 92 euro - 1,24 1,24
11,66 Snellman 80–110 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
17 jan Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,35 Frankrike - - 1,03 1,03 -
11,66 Tyskland 1,28 1,24 1,22 1,31 1,31
8,89 Belgien - - 0,98 0,98 -
9,85 Italien - - 1,085 1,085 -
23 jan korrigerade**
13,15 Italien 1,449 1,506 1,459 1,399 1,386
13,92 England 1,424 1,480 1,508 1,494 1,536
11,22 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,280
11,19 Spanien 1,233 1,233 1,233 1,233 1,256
11,15 Danmark 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229
11,13 Tyskland 1,226 1,186 1,166 1,256 1,256
11,07 Österrike 1,220 1,170 1,150 1,250 1,250
11,05 Belgien 1,218 1,181 1,181 1,230 1,255
10,91 Holland 1,202 1,163 1,154 1,222 1,222
10,64 Frankrike 1,172 1,171 1,172 1,180 1,193
--
12,59 Irland - 1,387 1,387 1,406 1,425
11,25 Tjeckien - 1,239 1,306 1,324 1,348
9,89 Polen - - 1,090 1,106 1,162
Eurokurs 9,08 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 17 jan 10 jan 4 jan 21 dec 13 dec
Jan 1,224 1,229 1,231 1,258 1,297
Feb 1,357 1,352 1,335 1,341 1,362
Mars 1,380 1,377 1,354 1,346 1,365
April 1,382 1,380 1,356 1,355 1,371
Maj 1,420 1,395 1,380 1,380 1,405
Juni 1,435 1,420 1,400 1,410 1,425
Juli 1,406 1,395 1,375 1,380 1,400
Aug 1,390 1,380 1,375 1,370 1,375
Sep 1,350 1,355 1,355 1,360 1,390
Okt 1,340 1,345 1,345 1,340 1,370
Nov - - - - -
Dec 1,340 1,340 1,340 - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 jan
17 jan
10 jan
27 dec
Utbud
560
460
690
750
Sålda
560
460
690
750
Medelpris, euro
1,32
1,30
1,26
1,32
Lägst
1,31
1,30
1,26
1,31
Högst
1,33
1,31
1,27
1,43
Medelpris, skr
11,98
11,80
11,44
11,93

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 4 v 3 v 2 v 1
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,80
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 5,90 5,90 5,90 5,90
Swedish Meats 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Nyhléns & Hugoson 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 4 v 3
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,30 6,10
14,58
Nortura* Fria vikter nkr - 12,89 12,89
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,35
ZNVG 56 % euro - 1,03 1,00
Galtar
6,46
Danish Crown 109,9 kg- dkr - 5,30 5,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Pund 13,86 13,77 13,50 13,50 13,35 13,51 13,34
Dollar 7,01 7,07 6,87 6,87 6,80 6,88 6,80
Euro 9,11 9,13 9,04 9,04 8,97 9,06 9,04
Dansk 1,22 1,22 1,21 1,21 1,20 1,21 1,21
Norsk 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11
Yen 5,79 5,87 5,77 5,77 5,75 5,83 5,90

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 4 v 3 v 2 v 1
SLP
SLP+ 17,80 18,20 18,20 18,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,86 17,03 17,31 17,71
SwedeHam 15,49 15,65 15,91 16,27
Dahlbergs
Särklass D 17,00 17,00 17,30 17,70
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,25 17,50
Ugglarps Slakteri
Särklass 17,60 17,90 17,90 18,10
Ugglarpsgrisen 16,60 16,90 16,90 17,10
Swedish Meats
Bis Plus 30 kg, mellang. 434 439 453 461
Bis Plus 30 kg, förmedl. 449 449 465 470
Bas 30 kg, mellangårds. 400 405 418 426
Bas 30 kg, förmedling 412 412 425 430
Nyavvanda 9 kg 297 301 316 321
KRAV 30 kg 644 648 648 652
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 570 570
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 16 500 15 500 17 300 16 700
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans - 330
SLP 1 000 1 500 1 500 1 500
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägget ingår i noteringen för förmedlingsgrisar
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg minus 10 kr = 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
231
Basis 7 kg 190 190 191 191 191
401
Basis 30 kg 331 331 332 332 332
237
SPF+Myc 7 kg 195 195 196 196 196
407
SPF+Myc 30 kg 336 336 337 337 337
242
SPF 7 kg 199 199 200 200 200
412
SPF 30 kg 340 340 341 341 341
900
Økologi 30 kg 744 745 744 744 744
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
477
25-kilos - 430 430 430 430
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
470
ZNVG 28 kg - 49 49 49 52

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.