Senaste noteringsnytt
Danska noteringarna oförändrade
Både slaktsvin, suggor och smågrisar noteras till oförändrade priser nästa vecka.

Sverige och Tyskland har samma grispris
Om vi korrigerar för olikheter i klassning, m m, har nu Sverige och Tyskland samma notering för slaktgrisar. De europeiska grispriserna blir allt bättre, efter nu ganska långvarig svacka. Vi kan nu säga att grismarknaden börjar vakna upp ur vintersömnen.
Utbudet av slaktsvin har varit ganska stabilt de senaste veckorna, men har minskat något senaste tiden. De förhöjda slaktvikterna efter helgernas slaktköer har också gått tillbaka till normal nivå.
Det gör att de europeiska grispriserna är stabila med tendens till förbättring. Tyskland höjde med 1 cent, medan de holländska och spanska priserna gick upp två cent och belgiska med 4 cent.
Förutom minskat utbud av slaktsvin, är det den ökande exporten som står för förbättrade prisnivån.
Prognosen är fortsatt fallande utbud av slaktsvin och fortsatt god efterfrågan. Fortsatta prisökningar är troliga. Källa: ISN m fl. /LG 070130

Tyska suggorna fortsätter upp med nära 20 öre, smågrisarna 1 euro
Priset på suggor i Tyskland steg på måndagen med ytterligare 2 cent, nära 20 öre. Samtidigt höjdes priset för smågrisar från 49 till 50 euro. /LG 070129

Svenska grispriserna oförändrade, SLP fortsatt i topp
Inga grispriser i Sverige ändras nästa vecka. Det betyder att SLP fortsätter ha högsta grispriset med 12,25 kr för slaktsvin och 17,80 kr för smågrisar.
Även i Finland och Norge är priserna oförändrade. /LG 070126

Tyska slaktsvinspriset fortsätter upp med 1 cent
Tyska slaktsvinspriset stiger med 1 cent nästa vecka. Det är tredje veckan i rad som priset stiger, om än mycket försiktigt, jämfört med prisfallet tidigare. Nytt pris är drygt 11,70 skr. /070126

Uppåtgående Europa-trenden håller i sig
I flera europeiska länder, Tyskland, Belgien, Österrike, Holland och Frankrike, stiger priserna på slaktgrisar. I Italien och England har priserna gått ned. Prisnivån samlar sig därmed mellan 10,90 och 11,15 skr. Det är Frankrike som släpar efter. I Polen har grispriset helt tappat fästet och man hade en notering vecka 2 på under 10 skr.
Stämningen är således god i de flesta europeiska länder, särskilt som det noteras att utbudet är fallande och efterfrågan på griskött ökar.
Från Danmark rapporteras att exporten till Ryssland kommit igång efter helgerna. Det rapporteras också att de sista knutarna på trådarna om den haltande exporten till Ryssland från EU lösts upp just denna vecka. Ett memorandum undertecknades under Grüne Woche i Berlin. Därmed bör osäkerheten om rysslandsexporten vara borta. För den här gången är bäst att tillägga.
Prognos: Priserna på slaktsvin väntas fortsätta med sin positiva trend. Beroende på fallande utbud och god efterfrågan. Källa: ISN m fl.

Danska suggorna upp ytterligare 20 danska öre vecka 5
Noteringen för slaktsvin är oförändrad i Danmark vecka 5, men suggorna fortsätter upp med 20 öre. Priset på suggor har därmed gått upp med 40 öre på två veckor. Nu väntar vi på slaktgrisarna nästa vecka!! /LG 070125

Klicka dig till
övriga nyheter på
GrisPortalen.se

• Parvocide tillbaka på marknaden

• Nytt företag för slitdelar till blötutfodringar, m m, på nätet

• Scan AB startade 29 januari

• Ny ordförande i KCF

• Smågrisproduktionen minskade 5,4 % 2006

• Början till slutet för lika behandling i Swedish Meats

• 4,4 % mindre slakt 2006

• Mindre arbete och hälsorisk med optisk vägning

• Coop Norden delas upp igen

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är inga större förändringar på marknaden sedan förra veckan.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är ingen riktig fart på grisköttmarknaden, men det rullar på. Än märks inget av våren, mer än att fryslagringen av karré är en förberedelse för ökad efterfrågan.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Avsättningen är god för styckade detaljer, men vi fryser in en del karré för försäljning i vår.
-Volymerna för skivad produkter är höga, liksom för viktväktarprodukterna.

Boarps gård
Per Karlsson: -Tillgången på slaktgrisar är mindre än efterfrågan. I veckan har 650 slaktgrisar och 850 smågriar sålts till spotpris via mig, men säkert mer via direktkontakter.
-Det är välldigt bra att nya Scan AB exporterar griskött till Ryssland, det piggar upp svenska marknaden. Vi jobbar fortfarande på att få igång export till Vitryssland.

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Det är normalläge på marknaden för årstiden, inget speciellt händer.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Finska marknaden är relativt stabil med jämnt flyt i försäljningen både för gris och nöt. Vi är nöjda med volymerna.
-Att Ryssland och EU är överens om exporten är positivt. Hur skulle EU-marknaden annars se ut?

Danish Crown
Trots fortsatt stort utbud, kan skinkor säljas till oförändrade priser. Det kan skönjas en trend att skinkmarknaden sett botten för denna omgång.
För bog och annan charkråvara är marknaden oförändrad. För karré är tongångarna nu bättre på tyska marknaden, som legat väsentligt under övriga marknader.
Brittiska baconmarknaden är solid och bra på nuvarande prisnivå.
Både ryska och japanska inköpare visar nu intresse för inköp till leverans under årets första kvartal.
Generellt trycker de stora volymerna slakt EU-marknaden, men när det problemet är över, väntas en snabb förbättring.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 26 januari 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 1 feb 15.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 5

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 5 v 4 v 3 v 2
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,30 13,30 13,30 13,30
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
SLP 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Dahlbergs 71-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Skövde Slakteri 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Swedish Meats Avtal 75-96,9 11.70 11.70 11.70 11.70
Swedish Meats 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,70 11,60 11,30 11,05
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 6 v 5 v 4
10,16 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,40
18,05 Nortura 55,1–75,0a nkr - 16,27 16,27
11,23 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,24 1,24
11,23 Österbottens 79 – 92 euro - 1,24 1,24
11,66 Snellman 80–110 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
17 jan Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,35 Frankrike - - - 1,03 1,03
11,71 Tyskland 1,29 1,28 1,24 1,22 1,31
8,89 Belgien - - - 0,98 0,98
9,85 Italien - - - 1,085 1,085
30 jan korrigerade**
13,15 Italien - 1,449 1,506 1,459 1,399
12,86 England 1,417 1,424 1,480 1,508 1,494
12,50 Irland 1,377 1,387 1,387 1,387 1,406
11,48 Spanien 1,265 1,233 1,233 1,233 1,233
11,05 Belgien 1,255 1,218 1,181 1,181 1,230
11,22 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,22 Tyskland 1,236 1,226 1,186 1,166 1,256
11,15 Danmark 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222
11,09 Holland 1,222 1,202 1,163 1,154 1,222
11,07 Österrike 1,220 1,220 1,170 1,150 1,250
10,64 Frankrike 1,172 1,172 1,171 1,172 1,180
--
11,25 Tjeckien - - 1,239 1,306 1,324
9,83 Polen - - 1,083 1,090 1,106
Eurokurs 9,08 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 25 jan 17 jan 10 jan 4 jan 21 dec
Feb 1,330 1,357 1,352 1,335 1,341
Mars 1,353 1,380 1,377 1,354 1,346
April 1,370 1,382 1,380 1,356 1,355
Maj 1,412 1,420 1,395 1,380 1,380
Juni 1,426 1,435 1,420 1,400 1,410
Juli 1,426 1,406 1,395 1,375 1,380
Aug 1,405 1,390 1,380 1,375 1,370
Sep 1,360 1,350 1,355 1,355 1,360
Okt 1,340 1,340 1,345 1,345 1,340
Nov - - - - -
Dec 1,345 1,340 1,340 1,340 -
Jan - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 jan
17 jan
10 jan
27 dec
Utbud
560
460
690
750
Sålda
560
460
690
750
Medelpris, euro
1,32
1,30
1,26
1,32
Lägst
1,31
1,30
1,26
1,31
Högst
1,33
1,31
1,27
1,43
Medelpris, skr
11,98
11,80
11,44
11,93

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 5 v 4 v 3 v 2
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 5,90 5,90 5,90 5,90
Swedish Meats 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Nyhléns & Hugoson 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 5 v 4
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,30
14,58
Nortura* Fria vikter nkr - 12,89 12,89
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,53
ZNVG 56 % euro - 1,05 1,03
Galtar
6,46
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,30
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Pund 13,82 13,86 13,77 13,50 13,50 13,35 13,51
Dollar 7,04 7,01 7,07 6,87 6,87 6,80 6,88
Euro 9,09 9,11 9,13 9,04 9,04 8,97 9,06
Dansk 1,22 1,22 1,22 1,21 1,21 1,20 1,21
Norsk 1,10 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11
Yen 5,79 5,79 5,87 5,77 5,77 5,75 5,83

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 5 v 4 v 3 v 2
SLP
SLP+ 17,80 17,80 18,20 18,20
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,86 16,86 17,03 17,31
SwedeHam 15,49 15,49 15,65 15,91
Dahlbergs
Särklass D 17,00 17,00 17,00 17,30
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,90 17,90
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,90 16,90
Swedish Meats
Bis Plus 30 kg, mellang. 434 434 439 453
Bis Plus 30 kg, förmedl. 454 449 449 465
Bas 30 kg, mellangårds. 400 400 405 418
Bas 30 kg, förmedling 417 412 412 425
Nyavvanda 9 kg 297 297 301 316
KRAV 30 kg 644 644 648 648
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 570 570
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 000 16 500 15 500 17 300
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans -
SLP balans 1 000 1 500 1 500
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägget ingår i noteringen för förmedlingsgrisar
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg minus 10 kr = 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
231
Basis 7 kg 190 190 190 191 191
401
Basis 30 kg 331 331 331 332 332
237
SPF+Myc 7 kg 195 195 195 196 196
407
SPF+Myc 30 kg 336 336 336 337 337
242
SPF 7 kg 199 199 199 200 200
412
SPF 30 kg 340 340 340 341 341
900
Økologi 30 kg 744 744 745 744 744
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
477
25-kilos - 430 430 430 430
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
454
ZNVG 28 kg - 50 49 49 49

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.