Senaste noteringsnytt
Suggor och galtar fortsätter upp i Danmark v 8
Danska slaktsvinspriset ändras inte vecka 8 och ligger kvar på 8,40 dkr, men suggorna fortsätter gå upp, nu till 6,90 och galtarna till 5,90 dkr.
Danska slaktsvinspriset har varit 8,40 dkr sedan vecka 52. /LG 070215

Fortsatt lugnt på europeiska grismarknaden
Priserna på slaktgrisar är ganska oförändrade i Europa. Undantaget är Spanien där mindre utbud än efterfrågan höjt priset. Franska grispriset har varit oförändrat på låg nivå, lägst i Europa, under 6 veckor, men har förväntats stiga. En strejk bland offentliganställda påverkade dock marknaden negativt och grisnoteringen blev oförändrad även denna vecka.
Antalet grisar på europeiska marknaden är något uppåt, men absorberas utan problem. Förväntningarna på prisutvecklingen uppåt har inte besannats, eftersom kötthandeln varit trögare än väntat. Nu börjar dessutom karnevalstider i Tyskland och en del andra europeiska länder, vilket erfarenhetsmässigt innebär att det är svårt att få upp grispriset.
Prognosen är fortsatt god stämning på köttmarknaden och slaktvolymer på hög nivå. Någon slaktkö väntas inte. Men förhoppningarna om fortsatt prishöjning i början av månaden höll inte. Källa: ISN.
Kommentar: Karnevaler hålls i många länder inför fastan, inte minst i södra och västra Tyskland. Carne = kött, vale = farväl. Karnevalen är således ett många hundra år gammalt farväl till köttet inför fastan, men påverkar köttkonsumtionen än idag. Däremot går det åt enorma mängder godis. /LG 070213

Tyska suggorna oförändrade
Noteringarna på suggor och smågrisar i Tyskland är oförändrade v 7, 1,09 resp 51 euro. /LG 070212

Inga prisförändringar i Sverige
De svenska grisspriserna är helt oförändrade nästa vecka hos samtliga aktörer.
Det innebär att Dalsjöfors fortsätter med 13,20 kr och att ingen tar upp konkurrensen om toppbetalningen.
Även spotpriserna är oförändrade, både svenska och tyska. Tyska notringen på slaktsvin är oförändrat 1,32 euro nästa vecka. / LG 070209

Danska suggorna upp ännu 20 öre
Noteringen på suggor i Danmark stiger nästa vecka med ytterligare 20 danska öre, ca 25 svenska. /LG 070209

Mindre tydliga grisprognoser krav i börsbolag
Från denna vecka anges underskottet i smågrisförmedlingen hos Scan AB som beräknad väntan på smågrisar, i stället för brist i förmedlingen. Orsaken är att aktieägarna kan tolka bristen i förmedlingen och därmed tillgången på slakt, som i sin tur kan utgöra beräkningsgrund för värdet på aktien i det börsnoterade HK Ruokatalo.
Det är alltså nya riktliner från ägarna av Scan AB som gör att uppgifterna inte får vara alltför exakta. Alla aktieägare ska information samtidigt.
Den prognos över tillgången på smågrisar som tidigare varit tillgänglig för leverantörerna till Swedish Meats, försvinner nu också i det nya Scan AB. /LG 070209

Priserna stiger i länder med starka uppfödare
Stämningen på EUs grismarknad är fortsatt god. Låga utbud och sjunkande slaktvikter ger god efterfrågan. Noteringarna är antingen oförändrade, eller sakta stigande.
De stigande priserna är särskilt märkbara i länder som Österrike, Spanien och Tyskland, där grisuppfödarna har stort inflytande över grispriserna. Där är det slakterierna som får sänka sin slaktmarginal.
I andra länder, där slakterierna har större inflytande på grispriset än producenterna, där är noteringarna oförändrade. Det gäller exempelvis Danmark, Frankrike och Holland. (Givetvis även Sverige, ska vi tillägga.)
De senaste veckorna har exporten kommit igång, men från Danmark är fortfarande inte exporten till Ryssland lika stor som före jul.
Prognosen är fortsatt prishöjning och exporten hjälper till. Källa: ISN. /LG 070206

Tyska suggorna upp 35 öre
Tyska noteringen på suggor gick upp hela 35 öre vecka 6. Det är nu stadig upptrend i Tyskland och stigningen av suggpriset förebådar fortsatt höjt slaktsvinspris. Suggorna har gått upp 9 cent, dryga 80 öre, på 4 veckor.
Smågrisarna gick upp 1 euro till 51 euro, 463 kr. /LG 070205

Klicka dig till
övriga nyheter på
GrisPortalen.se

• Ekonomiska föreningarnas grunprinciper överges?

• Anders Nilsson chef för livdjurskontakterna vid Dalsjöfors

• EUs grispriser 2006 enl SCB

• Scan vill sälja aktierna i Siljans Chark

• Ugglarp bygger om slaktlilnjen och ökar kapaciteten

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Billy Stridh: -Marknaden är helt oförändrad sedan förra veckan.
-Slaktkön minskar och f n är det 5 000 grisar som rullas framför. Det var mellan 15 000 – 20 000 efter nyår.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Den här veckan har varit hyfsad, nästa väntas också bli normal, men v 8 riskerar vi en dålig vecka p g a sportlovet. Då reser konsumeterna till fjällen.
-Som vanligt är det svag markand för karré, rev och kotlett.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen följer den väntade så här års vad gäller styckade detaljer. Karrén är som vanligt trög. Det är fortsatt höga volymer skivade produkter.

Boarps gård
Per Karlsson: -Omsättningen av smågrisara har under veckan varit 1 500 och slaktgrisar ca 2 000.
-Det är mycket livlig efterfrågan på slaktgrisar, vilket är ovanligt för årstiden.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är ingen större skillnad på marknaden sedan förra veckan. Vi fryser in karré, men säljer hyfsat av övrigt.
-Vi möter leverantöerna på Mila denna vecka och får nog 2 500 fler boskap att slakta har minst tre uppfödare av grisar som är intresserade att leverera.

Österbottens Kött (Atria)
Marcus Skullbacka: -Fortfarande normalt för tiden efter nyår, men veckorna 8 och 9 börjar sportloven och då stiger konsumtionen. Sedan kommer påsken.

Danish Crown
På skinkmarknaderna är det fortsatt lite för stort utbud i förhållande till efterfrågan och resultatet för veckan blev oförändrade priser.
Lite bättre är det för bog, som dock också höll oförändrad prisnivå. För övrig charkråvara är det fortfarande svag efterfrågan.
Baconmarknaderna är oförändrade. Efterfrågan på kotlett steg efter helgens nyhet om fågelinfluensa på en kalkonfarm i England.
Det är inga ändringar varken på den ryska eller japanska marknaden för export. /LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 9 februari 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 15 feb 14.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 7

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 7 v 6 v 5 v 4
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,60 13,60 13,30 13,30
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
SLP 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 12,20 12,20
Dahlbergs 71-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12.20 12.20 12,20 12,20
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Skövde Slakteri 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan, Avtal 75-96,9 11.70 11.70 11.70 11.70
Scan 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,00 12,00 11,70 11,60
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 8 v 7 v 6
10,16 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,40
18,05 Nortura 55,1–75,0a nkr - 16,27 16,27
11,23 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,24 1,24
11,16 Österbottens 79 – 92 euro - 1,23 1,23
11,66 Snellman 80–110 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
9 feb Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,35 Frankrike - - - - -
11,98 Tyskland 1,32 1,32 1,29 1,28 1,24
8,89 Belgien - - - - -
9,85 Italien - - - - -
13 feb korrigerade**
12,86 England 1,424 1,424 1,438 1,452 1,502
12,50 Irland - 1,377 1,377 1,387 1,387
12,18 Italien - 1,342 1,449 1,449 1,506
12,29 Spanien 1,354 1,309 1,265 1,233 1,233
11,05 Belgien 1,279 1,279 1,255 1,218 1,181
11,22 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,22 Tyskland 1,266 1,266 1,236 1,226 1,186
11,15 Danmark 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222
11,17 Holland 1,231 1,222 1,222 1,202 1,163
11,07 Österrike 1,260 1,260 1,220 1,220 1,170
10,64 Frankrike 1,172 1,172 1,172 1,172 1,171
--
11,25 Tjeckien - - - 1,226 1,239
9,83 Polen - - - 1,077 1,083
Eurokurs 9,08 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 8 feb 1 feb 25 jan 17 jan 10 jan
Feb 1,322 1,348 1,330 1,357 1,352
Mars 1,350 1,387 1,353 1,380 1,377
April 1,355 1,399 1,370 1,382 1,380
Maj 1,410 1,435 1,412 1,420 1,395
Juni 1,420 1,450 1,426 1,435 1,420
Juli 1,410 1,435 1,426 1,406 1,395
Aug 1,413 1,430 1,405 1,390 1,380
Sep 1,370 1,365 1,360 1,350 1,355
Okt 1,340 1,370 1,340 1,340 1,345
Nov 1,360 - - - -
Dec 1,350 1,355 1,345 1,340 1,340
Jan 1,330 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 feb
31 jan
24 jan
17 jan
Utbud
815
590
560
460
Sålda
815
590
560
460
Medelpris, euro
1,36
1,35
1,32
1,30
Lägst
1,33
1,34
1,31
1,30
Högst
1,38
1,35
1,33
1,31
Medelpris, skr
12,35
12,25
11,98
11,80

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 7 v 6 v 5 v 4
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 5,90 5,90 5,90 5,90
Scan 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Nyhléns & Hugoson 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 6
8,42
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,70 6,50
15,42
Nortura* Fria vikter nkr - 13,49 12,89
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,90
ZNVG 56 % euro - 1,09 1,09
Galtar
7,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,70 5,50
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Pund 13,65 13,69 13,82 13,86 13,77 13,50 13,50
Dollar 6,96 6,96 7,04 7,01 7,07 6,87 6,87
Euro 9,08 9,06 9,09 9,11 9,13 9,04 9,04
Dansk 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,21 1,21
Norsk 1,12 1,11 1,10 1,09 1,09 1,10 1,10
Yen 5,74 5,76 5,79 5,79 5,87 5,77 5,77

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 7 v 6 v 5 v 4
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ - 16,86 16,86 16,86
SwedeHam - 15,49 15,49 15,49
Dahlbergs
Särklass D 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 434 434 434 434
Bis Plus 30 kg, förmedl. 464 464 454 449
Bas 30 kg, mellangårds. 400 400 400 400
Bas 30 kg, förmedling 427 427 417 412
Nyavvanda 9 kg 297 297 297 297
KRAV 30 kg 658 658 644 644
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 570 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 4 v 4 v 20 000 16 500
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 800 balans - balans
SLP - 600 balans 1 000
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Scan:
Marknadstillägget ingår i noteringen för förmedlingsgrisar.
Carl-Olof Port: -Det är god efterfrågan på smågrisar och normal tillgång. Se i övrigt notis ovan t v.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg minus 10 kr = 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
231
Basis 7 kg 190 190 190 190 190
401
Basis 30 kg 331 331 331 331 331
237
SPF+Myc 7 kg 195 195 195 195 195
407
SPF+Myc 30 kg 336 336 336 336 336
242
SPF 7 kg 199 199 199 199 199
412
SPF 30 kg 340 340 340 340 340
900
Økologi 30 kg 743 744 744 744 745
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
495
25-kilos - 450 450 430 430
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
454
ZNVG 28 kg - 51 51 50 49

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.