Senaste noteringsnytt
Danska priserna oförändrade vecka 10
Även vecka 10 är de danska priserna helt oförändrade.

Lugnt i Europa, rysk skärpt ton mot Brasilien
Utbudet på slaktsvin är lägre i de flesta av Europas länder än tidigare och efterfrågan god, men det är som vanligt trögt när priserna ska höjas. De flesta noteringarna rapporteras oförändrade, utom i Spanien, Belgien och England, där man fått igenom mindre prisökningar.
Ukrainas upphörda importförbud från Polen gläder polska grisuppfödar. 23 exportörer får lov att sätta igång exporten till Ukraina igen. Men Ryssland fortsätter sitt importförbud från Polen. Trots detta blir det ett minskat tryck på polska grispriset, som redan rört sig i positiv riktning och som väntas stiga ytterligare under de närmaste veckorna.
Detta i sin tur kan få positiv effekt på de västeuropeiska grispriserna. Under exportstoppet till Ukraina och Ryssland har polackerna tryckt ut sitt kött i andra EU-länder, inte minst i Tyskland. Det har pressat priserna.
De ryska veterinära myndigheterna överväger ännu större restriktioner mot köttimport från Brasilien, sedan ännu fler fall av mul- och klövsjuka rapporterats. I stället för en tidigare väntad ökad öppning av importen från Brasilien, hänger nu ett importförbud i luften för hela Brasilien. Det skulle öka EUs möjligheter att sälja ännu mer kött till Ryssland.
Prognosen är fortsatt lugn handel på Europas grisköttmarknad. Om den väntade livligare handeln i början av mars komma igång, kan det bli tal om prisökningar. Källa: ISN /LG 070227

Tyska suggorna går upp
Noteringen på suggor går upp i Tyskland med 1 cent till 1,10 euro. Ett gott tecken! /LG 070226

Karnevalerna över, bättre priser i Europa väntas
Det är ganska lugnt på europeiska slaktsvinsmarknaderna. Efterfrågan är också låg p g a karnevalsfestligheterna, särskilt i Tyskland och Holland. Det är oförändrade priser, eller lätt stigande i enskilda länder. Utbudet av slaktsvin är lätt fallande.
Frankrike fick tydligt stigande priser denna vecka efter 6 veckors stiltje. Det beror på att levande grisar börjat exporteras till andra länder med bättre priser. I det läget tvingades slaktbranschen göra något. Franska priset överstiger nu det holländska och danska.
I Spanien sjunker både utbud och slaktvikterna. Det fick priserna att stiga 3 – 4 cent i veckan.
Prognosen är fortsatt minskat utbud och efter att karnivalsfestligheterna avslutats väntas uppgång av köttkonsumtionen. Grispriserna bör därför stiga de närmaste veckorna. Källa: ISN. /LG 070223

Inga noteringsförändringar, mer än i Norge
I Sverige är alla grisnoteringar oförändrade. Endast Scans förmedlingsgrisar stiger.
-Nästa vecka händer något, säger en del sedan ett par veckor tillbaka. Dalsjöfors höga pris ska inte stå obesvarat. Men när fredagen kommer är allt oförändrat.
-Pengarna finns inte i branschen, säger man då.
-1 krona till på noteringen är omöjligt, säger Tommy Ögren, Skövde Slakteri, idag. Vi är väldigt rationella, men klarar ändå inte den noteringen. Det måste finnas marginaler kvar att reparera för om någon utrustning går sönder.
-Tvingas vi upp 1 krona säljer jag till Atria!! säger han. (Se notis). Då är slakt inget att hålla på med.
I Danmark och Finland är också allt oförändrat, men i Norge händer det något. Se separat notis. /LG 070223

Försvagad svensk krona höjer EUs grispriser
Den svenska kronan fortsätter försvagas och en euro kostar nu 9,29 kr. Det höjer Europas grispriser.

Danska slaktgrisarna oförändrade vecka 9, för tionde veckan i rad
Danska slaktsvinspriset är oförändrat även vecka 9, liksom alla övriga noteringar. Ekosmågrisarna stiger dock.

Raketfart på grispriserna i Norge
Stor efterfrågan på griskött i Norge ökar slaktnoteringen även nästa vecka, nu med 70 norska öre. Suggorna stiger med 80 öre. Smågrisen ökar med 30 nkr. Nya smågrisnoteringen blir 510 nkr.
De norska grispriserna har därmed ökat med 2,10 nkr per kg griskött och 80 nkr per smågris sedan nyår.
Styckarna i Norge jagar dock ännu fler grisar än vad som slaktas och därför tas nu kroppar ut ur regleringslagret. Detta innehåller dock fortfarande mer än 1 000 ton. Försörjningen med färskt griskött är sedan 5 veckor nere på 76 %.
Priset på griskött i partiledet har sedan nyår och till vecka 7 legat i snitt 6 % högre än i fjol. Priset till producent är fortfarande ca 1 nkr lägre än målpriset, dvs vad norska grisuppfödare i förhandlingar med staten bör komma upp i, om inte regleringskostnader håller prisbilden nere.
Prognosen är underskott på grisar fram till mars. Sedan väntas överskott i stort sett resten av året. Källa: Norsvin /LG 070223

Klicka dig till nyheterna på
GrisPortalen.se

• Atria vill köpa svenskt slakteri i vår

• Nytt Coop-kontrakt och Sardus-affären ökar Atrias behov av svenskt griskött

• Spira har kostat LRFs medlemmar över 3 miljarder

• LRF köper ut sig från framtida fågelförluster

• Lantmännens fågelförluster sänker grisböndernas efterlikvid

• Kvarnbyfoder sålt till Vilomix

• Dyrt få bort konkurrenten från butikshyllan

• E coli kostade 91,2 milj nkr för norska föreningsslakten

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Svensk marknad är svagt stabil. Sportlovet har viss betydelse för konsumtionen.
-Det råder god balans på marknaden mellan tillgång och efterfrågan.
-Internationellt börjar det dra i charkråvaran

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Sportlovet har inte påverkat marknaden så mycket som väntat. Efterfrågan är bra. Vi får se vad som händer när skidturisterna kommer tillbaka, om de har pengar kvar till mat.
-Förra veckans nedgång i slakten var tillfällig, nu är volymerna tillbaka.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Snöovädret i södra Sverige gav problem i slakten i torsdags. Den halverades.
-Den minskade slakten återverkade även på försäljningen av kött. Den minskningen går inte att ta tillbaka.
-Charkproduktionen försenades, men genom att jobba över på kvällen, behöll vi volymerna.
Se även separat notis

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Löneveckor är alltid bra. Jag är mycket nöjd med veckans försäljning.
-Nästa vecka får vi se, men vi ser en trendmässig ökning för båda varumärkena Gudruns och Solbergs.

Boarps gård
Per Karlsson: -Under veckan som gått har jag inte sålt en enda slaktgris. Däremot vet jag leveranser som gått direkt. Efterfrågan på slaktgrisar är fortsatt stor och priset höjs 5 öre.
-500 smågrisar har förmedlats till spotpris under veckan.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Sportlovet innebär att man ändrar konsumtionsmönstret, äter mer ute och familjerna kostar på sig fler restaurnatbesök. En del konsumenter åker söderut.
-Det vi ser är att man delvis handlar andra produkter än hemma i vardagen, men sålda volymer är någorlunda konstanta.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Efterfrågan på kött är bra, allt går åt som vi hinner slakta. Om det är trots sportlovet, eller p g a sportlovet, vet vi inte.
-Smågrismarknaden är nu också i balans.

Danish Crown
Karnevalsfestligheterna, särskilt i Tyskland, Belgien och katolska delen av Holland, präglar i viss grad marknaden och innebär en försvagad efterfrågan.
Skinka, bog och charkråvara i övrigt säljs till oförändrade priser. Karré säljs på förväntan att grillsäsongen börjar närma sig.
På den polska marknaden har stämningen förbättrats, sedan Ukraina har återöppnat för 23 polska företag.
På baconmarknaden är tillgången riklig, men priserna är oförändrade.
Övriga marknader är oförändrade.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 23 februari 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 1 mars 16.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 9

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 9 v 8 v 7 v 6
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,70 13,65 13,60 13,60
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
SLP 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs 71-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,20 12.20 12.20 12.20
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Skövde Slakteri 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan, Avtal 75-96,9 11.70 11.70 11.70 11.70
Scan 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,00 12,00 12,00 12,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 10 v 9 v 8
10,41 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,40
21,12 Nortura 55,1–77,0a nkr - 18,37 17,67
11,51 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,24 1,24
11,42 Österbottens 79 – 92 euro - 1,23 1,23
11,98 Snellman 80–110 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
23 feb Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,35 Frankrike - 1,007 - - -
12,26 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,29
9,29 Belgien - 1,00 - - -
9,82 Italien - 1,058 - - -
20 feb korrigerade**
13,35 England 1,438 1,424 1,424 1,424 1,438
13,02 Spanien 1,402 1,389 1,354 1,309 1,265
12,79 Irland - 1,377 1,377 1,377 1,377
12,19 Italien 1,313 1,313 1,313 1,342 1,449
11,88 Belgien 1,279 1,255 1,279 1,279 1,255
11,76 Tyskland 1,266 1,266 1,266 1,266 1,236
11,70 Österrike 1,260 1,260 1,260 1,260 1,220
11,47 Frankrike 1,235 1,237 1,172 1,172 1,172
11,48 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,43 Holland 1,231 1,231 1,231 1,222 1,222
11,35 Danmark 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222
--
11,18 Tjeckien - - 1,204 1,211 1,218
10,59 Polen - - 1,140 1,122 1,103
Eurokurs 9,29 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 21 feb 15 feb 8 feb 1 feb 25 jan
Mars 1,390 1,351 1,350 1,387 1,353
April 1,403 1,363 1,355 1,399 1,370
Maj 1,455 1,422 1,410 1,435 1,412
Juni 1,463 1,441 1,420 1,450 1,426
Juli 1,440 1,427 1,410 1,435 1,426
Aug 1,447 1,430 1,413 1,430 1,405
Sep 1,410 1,385 1,370 1,365 1,360
Okt 1,340 1,340 1,340 1,370 1,340
Nov 1,360 1,360 1,360 - -
Dec 1,350 1,350 1,350 1,355 1,345
Jan 1,330 1,330 1,330 - -
Feb - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
-
14 feb
7 feb
31 jan
Utbud
-
530
815
590
Sålda
-
530
815
590
Medelpris, euro
-
1,36
1,36
1,35
Lägst
-
1,35
1,33
1,34
Högst
-
1,36
1,38
1,35
Medelpris, skr
-
12,56
12,35
12,25

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 9 v 8 v 7 v 6
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 5,90 5,90 5,90 5,90
Scan 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Nyhléns & Hugoson 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 10 v 9 v 8
8,55
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
17,23
Nortura* Fria vikter nkr - 14,99 14,19
Finland
4,45
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,45
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,55
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
10,21
ZNVG 56 % euro - 1,10 1,09
Galtar
7,31
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 6 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund 13,86 13,73 13,65 13,69 13,82 13,86 13,77
Dollar 7,07 7,03 6,96 6,96 7,04 7,01 7,07
Euro 9,29 9,24 9,08 9,06 9,09 9,11 9,13
Dansk 1,24 1,24 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
Norsk 1,15 1,15 1,12 1,11 1,10 1,09 1,09
Yen 5,83 5,89 5,74 5,76 5,79 5,79 5,87

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 9 v 8 v 7 v 6
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,86 16,86 16,86 16,86
SwedeHam 15,49 15,49 15,49 15,49
Dahlbergs
Särklass D 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 434 434
Bis Plus 30 kg, förmedl. 476 471 464 464
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 400 400
Bas 30 kg, förmedling 437 432 427 427
Nyavvanda 9 kg 299 299 297 297
KRAV 30 kg 660 660 658 658
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 570 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 5 v - 4 v 4 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri - 1 400 800 balans
SLP 600 - - 600
KLS - balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
235
Basis 7 kg 190 190 190 190 190
410
Basis 30 kg 331 331 331 331 331
242
SPF+Myc 7 kg 195 195 195 195 195
416
SPF+Myc 30 kg 336 336 336 336 336
246
SPF 7 kg 199 199 199 199 199
421
SPF 30 kg 340 340 340 340 340
936
Økologi 30 kg 755 755 743 744 744
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
586
25-kilos - 510 480 450 450
LSO (HK) euro euro euro euro euro
462
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
545
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
471
ZNVG 28 kg - 51 51 51 51

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.