Senaste noteringsnytt
Danska grispriserna oförändrade för 12e veckan i rad
Inte heller vecka 11 blir det några höjda slaktsvinspriser i Danmark och inte heller för suggor och smågrisar. Det var vecka 52 danska slakterierna sänkte till 8,40 dkr efter julslakten och där har man parkerat sig.

Fler danska smågrisar än någonsin exporteras
Det låga slaktsvinspriset i Danmark gör att även smågrispriset är lågt. Det låga smågrispriset gör att danska uppfödare av smågrisar skickar smågrisarna till Tyskland m fl länder, där de får mer än i Danmark.
Det har aldrig någonsin exporterats så mänga smågrisar till Tyskland som nu.
Förlorare är de danska uppfödarna av slaktsvin och slakterierna. Många uppfödarna står med tomma stallar och slakterierna får färre slaktsvin.
Vinnare är givetvis de uppfödare av smågrisar, som exporterar till Tyskland och andra länder. Största vinnarna uppges dock vara uppköparna av smågrisar, som placerar dem på den marknad som betalar bäst. Det kan vara Tyskland, Italien, Ryssland, Ukraina. Det är brist på smågrisar i stora delar av Europa, som följd av värmen på eftersommaren.
Uppköparna uppges tjäna 125 skr per smågris, minus frakt.
Bland exportörerna finns Danske Slagteriers dotterbolag SPF-sällskapet, som också säljer till den marknad som betalar bäst. Men man framhåller att exportvinsten inte är så stor som andra uppger.
Enligt uppgift kan man hitta tyska köpare som betalar 570 skr per smågris. Källa: LandbrugsAvisen /LG 070308

Fortfarande alltför lugnt på Europas köttmarknad
Utbudet på slaktsvin faller något i Holland, Frankrike, Spanien och Tyskland och efterfrågan är god. I Europa råder nu hygglig balans på marknaden. Noteringarna är i huvudsak oförändrade. Det har varit svårt att få igång prisökningarna i vår och det skylls på att avsättningen fortfarande är för dålig.
Spanien har dock kunnat få till stånd en prisökning denna vecka. Avståndet till den mellaneuropeiska prisnivån är nu ca 15 cent.
Prognos en är att de första impulserna till noteringshöjningar kommer inför påskinköpen. Det krävs en mer livlig handel för att få igång efterfrågespiralen. Källa: ISN /LG 070306

Ginsten höjer 50 öre
Även Ginsten Slakteri hänger på med ett höjt slaktsvinspris vecka 10, men med 50 öre, 10 öre mer än Skövde och Dahlbergs. Nytt pris blir 12,70 kr.
-Prishöjningen ligger i luften, så vi tar den nu, säger Bengt Göran Bengtsson. /LG 070305

Skövde och Dahlbergs höjer 40 öre
Både Skövde Slakteri och Dahlbergs Slakteri höjer slaktsvinspriset med 40 öre vecka 10. Båda slakteriernas notering för slaktsvin blir 12,60 kr.
Dahlbergs höjer även smågrispriset, med 20 öre. Nya priset blir 17,20 kr. /LG 070305

Tyska priserna oförändrade vecka 10
Både tyska slaktsvinspriset, suggpriset och smågrispriset är oförändrat vecka 10. Slaktsvinspriset är 12,26 skr, suggpriset 10,21 skr och smågrispriset 471 skr för 28 kg. /LG 070305

Norska smågrisen ännu dyrare
Nu är det helt kört för import av norska smågrisar till Sverige. På måndag ökar norska smågrisen till 540 nkr, 621 skr. Det är en ökning med 30 nkr för en 25-kilosgris från innevarande vecka. Sedan nyår har norska smågrispriset stigit 110 nkr, drygt 125 skr.
Prisökningen grundar sig på ökad efterfrågan på smågrisar, sedan man kommit till rätta med överskottet på griskött i Norge. 23 mars ska Omsetningsrådet diskutera omsetningsavgifen för griskött, det vi kallade slaktdjursavgiften. Den är f n 2,70 nkr per kg och betraktas i nuvarande läge vara alltför hög i förhållande till behovet. En sänkning av avgiften, samtidigt som det är bra efterfrågan på griskött, gör att grisuppfödarna kan se fram emot betydligt bättre ekonomi i grisproduktionen framöver. Källa: Norsvin. /LG 070302

Tyska futurepriserna faller och nedåt på internetauktionen
Priserna inte bara föll vid tyska internetauktionen med 1 cent 28 februari, futurepriserna har också vänt nedåt. Det är två tecken som indikerar att den tyska upptrenden inte är glasklar, utan i stället inte så lite skakig. /LG 070302

Danska priserna oförändrade vecka 10
Även vecka 10 är de danska priserna helt oförändrade.

Lugnt i Europa, men rysk skärpt ton mot Brasilien
Utbudet på slaktsvin är lägre i de flesta av Europas länder än tidigare och efterfrågan god, men det är som vanligt trögt när priserna ska höjas. De flesta noteringarna rapporteras oförändrade, utom i Spanien, Belgien och England, där man fått igenom mindre prisökningar.
Ukrainas upphörda importförbud från Polen gläder polska grisuppfödar. 23 exportörer får lov att sätta igång exporten till Ukraina igen. Men Ryssland fortsätter sitt importförbud från Polen. Trots detta blir det ett minskat tryck på polska grispriset, som redan rört sig i positiv riktning och som väntas stiga ytterligare under de närmaste veckorna.
Detta i sin tur kan få positiv effekt på de västeuropeiska grispriserna. Under exportstoppet till Ukraina och Ryssland har polackerna tryckt ut sitt kött i andra EU-länder, inte minst i Tyskland. Det har pressat priserna.
De ryska veterinära myndigheterna överväger ännu större restriktioner mot köttimport från Brasilien, sedan ännu fler fall av mul- och klövsjuka rapporterats. I stället för en tidigare väntad ökad öppning av importen från Brasilien, hänger nu ett importförbud i luften för hela Brasilien. Det skulle öka EUs möjligheter att sälja ännu mer kött till Ryssland.
Prognosen är fortsatt lugn handel på Europas grisköttmarknad. Om den väntade livligare handeln i början av mars komma igång, kan det bli tal om prisökningar. Källa: ISN /LG 070227

Tyska suggorna går upp
Noteringen på suggor går upp i Tyskland med 1 cent till 1,10 euro. Ett gott tecken! /LG 070226

Klicka dig till nyheterna på
GrisPortalen.se

• Larm om svinpest i Helsingborg var transportdöd

• Dalsjöfors får kritik för sin likaprisprincip

• Klart vem som ska leda dansk grisproduktion från 2008

• Swedish Meat-debatt: Hur gör vi med pengapåsen?

• Ica: Varningstexter på maten om vi inte tar ansvar

• Magnus Nilsson ska vända Scans förädlingsförluster

• Byråkratin kostar jordbruket 8,4 miljarder – per år!

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är oförändrad sedan förra veckan. Sportlovet är snart över och då brukar marknaden bli lite positivare.
-I Europa är styckade detaljerna på väg nedåt, bl a för karré.
-Tillförseln av slaktgrisar är jämn och motsvarar behovet.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit lönevecka då brukar det inte vara problem med avsättningen av griskött.
-Vi har de grisar som vi behöver för försäljningen, men ett hundratal ytterligare per vecka skulle inte skada.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Den är veckan har varit lik den förra, men inga snöproblem. Volymen slakt har varit större än förra och det har inte varit några problem att sälja den.
-Vi har den slakt vi behöver för försäljningen, men skulle kunna sälja mer om vi haft fler grisar.
-Charkvolymerna har varit tämligen höga.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi packar, prismärker och fryser karré för sommaren. I övrigt går det mesta att sälja. Skinka går bra till påsk. Det ser allt ljusare ut på grisköttmarknaden.
-Vi exporterar således inte karré, utan har sålt det mesta för leverans i vår och sommar. Det ser ut att vara en bra affär, även om det kräver kapital för att lagra. Men det har vi.
-Vi slaktar vad vi behöver, idag 5 200 - 5 300 grisar per vecka. Toppnotering är 6 000.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är stor efterfrågan på slaktsvin och svenska spotpriset höjs till 13,95 kr. Däremot går smågrisarna ner till 520 kr.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Vi har bra volymer i förädlingen och kurvorna pekar åt rätt håll. Vi får in bra med grisar och har lojala leverantörer.
-Mer får jag inte säga som del i ett börsnoterat företag, HK Scan.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Dagarna blir längre och det påverkar konsumtionen positivt. Vi äter allsidigare och konsumerar mer inpå våren. Vi ser att stekar och filéer efterfrågas mer till helgerna, medan man under veckorna äter mer snabbare mat. När sportloven är över stiger också konsumtionen.
-Vi känner av det internationella trycket på marknaden, men kan parera det. Marknadssituationen är således stabil.
-VI har balans mellan tillgång på grisar för slakt och konsumtionen. Vi har hem åt alla smågrisar som föds och inga att skicka till Sverige.
-Normalt brukar vi ha överskott på smågrisar så här års, men inte i år. Vi hade en lång och varm höst, som vi misstänker påverkat brunsterna hos suggorna. Vi har också blivit duktigare på att styra produktionen så att det blir balans. hem åt alla, hösten påverkat brunsten så blivit brunsterna dragit ut, varm och långdragen höst, brukar vara överskott smågrisar så här års, bättre styrning av balansen,

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Vi håller emot trycket från den internationella marknaden. Det är bra efterfrågan på både styckat och chark och ganska bra balans mellan tillförsel av grisar och konsumtion. Vi har balans på smågrismarknaden.

Danish Crown
Det är f n lugnt på marknaderna för griskött. Bäst kan detta kanske illustreras med att frånvaron av danska varor på marknaden p g a snöstormen förra veckan, inte satte några som helst spår på marknaden.
I stort sett alla köttvaror säljs till oförändrade priser. Även tredjeland har oförändrad marknad.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 2 mars 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 8 mars 17.00
gris@agrar.se 019-57 60 90Grispriserna vecka 10
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,95 13,70 13,65 13,60
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,20 12.20 12.20
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,20 12,20 12,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,20 12,20 12,20
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan avtal 75-96,9 11,70 11.70 11.70 11.70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 11 v 10 v 9
10,41 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,40
21,12 Nortura 55,1–77,0a nkr - 18,37 18,37
11,51 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,24 1,24
11,42 Österbottens 79 – 92 euro - 1,23 1,23
11,98 Snellman 80–110 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,70 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
23 feb Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,35 Frankrike - - 1,007 - -
12,26 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
9,29 Belgien - - 1,00 - -
9,82 Italien - - 1,058 - -
6 mars korrigerade**
13,62 England 1,467 1,438 1,424 1,424 1,424
13,08 Spanien 1,408 1,402 1,389 1,354 1,309
12,79 Irland - 1,377 1,377 1,377 1,377
12,19 Italien 1,228 1,228 1,313 1,313 1,342
11,65 Belgien 1,255 1,279 1,255 1,279 1,279
11,76 Tyskland 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266
11,70 Österrike 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
11,48 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,40 Frankrike 1,228 1,235 1,237 1,172 1,172
11,35 Holland 1,222 1,231 1,231 1,231 1,222
11,35 Danmark 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222
--
11,15 Tjeckien - - 1,201 1,204 1,211
10,44 Polen - - 1,124 1,140 1,122
Eurokurs 9,29 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 1 mars 21 feb 15 feb 8 feb 1 feb
Mars 1,310 1,390 1,351 1,350 1,387
April 1,345 1,403 1,363 1,355 1,399
Maj 1,415 1,455 1,422 1,410 1,435
Juni 1,425 1,463 1,441 1,420 1,450
Juli 1,403 1,440 1,427 1,410 1,435
Aug 1,420 1,447 1,430 1,413 1,430
Sep 1,402 1,410 1,385 1,370 1,365
Okt 1,345 1,340 1,340 1,340 1,370
Nov 1,360 1,360 1,360 1,360 -
Dec 1,350 1,350 1,350 1,350 1,355
Jan 1,330 1,330 1,330 1,330 -
Feb - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 feb
14 feb
7 feb
31 jan
Utbud
905
530
815
590
Sålda
905
530
815
590
Medelpris, euro
1,35
1,36
1,36
1,35
Lägst
1,32
1,35
1,33
1,34
Högst
1,36
1,36
1,38
1,35
Medelpris, skr
12,54
12,56
12,35
12,25

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 5,90 5,90 5,90 5,90
Scan 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Nyhléns & Hugoson 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 11 v 10 v 9
8,55
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
17,23
Nortura* Fria vikter nkr - 14,99 14,99
Finland
4,45
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,45
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,55
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
10,21
ZNVG 56 % euro - 1,10 1,10
Galtar
7,31
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Pund 13,80 13,86 13,73 13,65 13,69 13,82 13,86
Dollar 7,05 7,07 7,03 6,96 6,96 7,04 7,01
Euro 9,30 9,29 9,24 9,08 9,06 9,09 9,11
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,22 1,22 1,22 1,22
Norsk 1,15 1,15 1,15 1,12 1,11 1,10 1,09
Yen 6,00 5,83 5,89 5,74 5,76 5,79 5,79

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 10 v 9 v 8 v 7
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,20 17,00 17,00 17,00
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,86 16,86 16,86 16,86
SwedeHam 16,86 15,49 15,49 15,49
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 434
Bis Plus 30 kg, förmedl. 476 476 471 464
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 400
Bas 30 kg, förmedling 437 437 432 427
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 297
KRAV 30 kg 660 660 660 658
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 520 570 570 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 4 v 5 v - 4 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 1 500 2 000 1 400 800
SLP - 600 - -
KLS balans - balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
235
Basis 7 kg 190 190 190 190 190
410
Basis 30 kg 331 331 331 331 331
242
SPF+Myc 7 kg 195 195 195 195 195
416
SPF+Myc 30 kg 336 336 336 336 336
246
SPF 7 kg 199 199 199 199 199
421
SPF 30 kg 340 340 340 340 340
936
Økologi 30 kg 755 755 755 743 744
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
586
25-kilos - - 510 480 450
LSO (HK) euro euro euro euro euro
462
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
545
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
471
ZNVG 28 kg - 51 51 51 51

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.