Senaste noteringsnytt
Danska slaktgrisar ner 25 svenska öre, suggor hela 75
Danska grisnoteringen faller på måndag med 20 danska öre, ca 25 svenska. Nya priset blir 8,20 dkr. Suggpriset går ner hela 75 svenska öre. Nytt suggpris blir 6.30 dkr. /LG 070315

Tyska suggorna och smågrisarna följer med i fallet
Tyska suggpriset sänks till 9,75 skr och smågrisarna till 451 skr, sedan priset för slaktsvin sattes ned i fredags. /LG 070312

Dalsjöfors-noteringen fortsatt 13,20
Dalsjöfors Slakteri behåller sin notering för slaktsvin oförändrad 13,20 kr även vecka 11. Höjningen skedde vecka 6.

Ugglarps höjer slaktsvinspriset 50 öre på måndag!
Ugglarps höjer slaktsvinspriset 50 öre och suggpriset 40 öre på måndag. Nya slaktsvinspriset blir 12,20 kr. Ugglarps tar därmed samma steg som tre andra slakterier gjorde i måndags, då Skövde och Dahlbergs höjde med 40 öre och Ginsten med 50.
Dalsjöfors ligger på 13,20 innevarande vecka och har inte satt nästa veckas pris. SLP sätter också på måndag. Swedish Meats höjde suggorna 40 öre, men rörde inte noteringen på slaktgrisar.
-Höjningen sker som följd av konkurrensen på tillförselmarknaden, säger Thomas Olander, Ugglarps Slakteri. Det finns inget stöd för höjningen i högre köttpriser. Smågrispriset är oförändrat. /LG 070309

Norge höjer igen nästa vecka!
Norska smågrispriset stiger nästa vecka 30 nkr till 570 nkr, 655 skr. Priset på slaktsvin höjs med 70 öre till 19,07 nkr.
Prisuppgången sedan nyår är 140 nkr för smågrisar och 2,80 för slaktsvin.
Slaktsvinspriset ligger därmed endast 30 norska öre under målpriset, det pris norska bönderna förhandlat sig till med regeringen. Källa: Norsvin. /LG 070309

Atria höjer 1 cent till 1,24 euro
Atria höjer slaktsvinspriset med 1 cent på måndag. Därmed ligger HK och Atira på samma pris igen. Atria sänkte priset med 1 cent för en tid sedan. /LG 070309

Danska grispriserna oförändrade för 12e veckan i rad
Inte heller vecka 11 blir det några höjda slaktsvinspriser i Danmark och inte heller för suggor och smågrisar. Det var vecka 52 danska slakterierna sänkte till 8,40 dkr efter julslakten och där har man parkerat sig. /LG 070308

Fler danska smågrisar än någonsin exporteras
Det låga slaktsvinspriset i Danmark gör att även smågrispriset är lågt. Det låga smågrispriset gör att danska uppfödare av smågrisar skickar smågrisarna till Tyskland m fl länder, där de får mer än i Danmark.
Det har aldrig någonsin exporterats så mänga smågrisar till Tyskland som nu.
Förlorare är de danska uppfödarna av slaktsvin och slakterierna. Många uppfödarna står med tomma stallar och slakterierna får färre slaktsvin.
Vinnare är givetvis de uppfödare av smågrisar, som exporterar till Tyskland och andra länder. Största vinnarna uppges dock vara uppköparna av smågrisar, som placerar dem på den marknad som betalar bäst. Det kan vara Tyskland, Italien, Ryssland, Ukraina. Det är brist på smågrisar i stora delar av Europa, som följd av värmen på eftersommaren.
Uppköparna uppges tjäna 125 skr per smågris, minus frakt.
Bland exportörerna finns Danske Slagteriers dotterbolag SPF-sällskapet, som också säljer till den marknad som betalar bäst. Men man framhåller att exportvinsten inte är så stor som andra uppger.
Enligt uppgift kan man hitta tyska köpare som betalar 570 skr per smågris. Källa: LandbrugsAvisen /LG 070308

Fortfarande alltför lugnt på Europas köttmarknad
Utbudet på slaktsvin faller något i Holland, Frankrike, Spanien och Tyskland och efterfrågan är god. I Europa råder nu hygglig balans på marknaden. Noteringarna är i huvudsak oförändrade. Det har varit svårt att få igång prisökningarna i vår och det skylls på att avsättningen fortfarande är för dålig.
Spanien har dock kunnat få till stånd en prisökning denna vecka. Avståndet till den mellaneuropeiska prisnivån är nu ca 15 cent.
Prognos en är att de första impulserna till noteringshöjningar kommer inför påskinköpen. Det krävs en mer livlig handel för att få igång efterfrågespiralen. Källa: ISN /LG 070306

Skövde och Dahlbergs höjde 40 öre i måndags
Både Skövde Slakteri och Dahlbergs Slakteri höjde slaktsvinspriset med 40 öre vecka 10. Båda slakteriernas notering för slaktsvin blev 12,60 kr.
Dahlbergs höjde även smågrispriset, med 20 öre. Nya priset blev 17,20 kr. /LG 070305

Ginsten höjde 50 öre
Även Ginsten Slakteri hängde på med ett höjt slaktsvinspris vecka 10, men med 50 öre, 10 öre mer än Skövde och Dahlbergs. Nytt pris blev 12,70 kr.
-Prishöjningen ligger i luften, så vi tar den nu, säger Bengt Göran Bengtsson. /LG 070305

Klicka dig till nyheterna på
GrisPortalen.se

• 1 miljon klick på GrisPortalen på 4 månader, 18 dagar

• Konsumenterna får vänja sig vid höjda matpriser

• Danish Crown sålde HKScan-aktierna

• HKScans vision kring Östersjön rubbas inte

• Scan ska slakta sydsvenska nöt hos Ugglarps

• SVA hittade trikiner i spansk korv

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Slaktkalkylen för suggor har förbättrats och vi kan höja 40 öre. Motsvarande förbättring finns inte i slaktsvinskalkylen.
-Marknadsläget för griskött är något bättre än föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Inte mycket säga om marknaden, allt är oförändrat.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi har samma slaktade och styckade volymer som förra veckan och ligger på 20 % över fjolåret. Charken ligger på tillfredsställande 90 ton med höga volymer skivat.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är oförändrad, allt säljs utom karré och revben som går till frysen. Skinkan är såld till vecka 18, som vi berättat tidigare.
Vi packar, prismärker och fryser karré för sommaren. I övrigt går det mesta att sälja. Skinka går bra till påsk. Det ser allt ljusare ut på grisköttmarknaden.
-Vi exporterar således inte karré, utan har sålt det mesta för leverans i vår och sommar. Det ser ut att vara en bra affär, även om det kräver kapital för att lagra. Men det har vi.
-Vi slaktar vad vi behöver, idag 5 200 - 5 300 grisar per vecka. Toppnotering är 6 000.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är fortsatt stor efterfrågan både på slaktsvin och smågrisar. Smågrisar har inte kommit in som det borde. Det var inga problem att få in slaktgrisar för 13,95 och slakteriet betalade utan diskussion.


Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Fläsktvåan är lite trög att sälja, f ö är det bra avsättning och bra drag i försäljningen.
-Vi diskuterar notering för smågrisar, men väntar ännu en tid.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknadsläget gör att vi kan höja priset på slaktgrisar 1 cent. Det är god balans mellan tillförsel och efterfrågan.
Dagarna blir längre och det påverkar konsumtionen positivt. Vi äter allsidigare och konsumerar mer inpå våren. Vi ser att stekar och filéer efterfrågas mer till helgerna, medan man under veckorna äter mer snabbare mat. När sportloven är över stiger också konsumtionen.
-Vi känner av det internationella trycket på marknaden, men kan parera det. Marknadssituationen är således stabil.
-VI har balans mellan tillgång på grisar för slakt och konsumtionen. Vi har hem åt alla smågrisar som föds och inga att skicka till Sverige.
-Normalt brukar vi ha överskott på smågrisar så här års, men inte i år. Vi hade en lång och varm höst, som vi misstänker påverkat brunsterna hos suggorna. Vi har också blivit duktigare på att styra produktionen så att det blir balans. hem åt alla, hösten påverkat brunsten så blivit brunsterna dragit ut, varm och långdragen höst, brukar vara överskott smågrisar så här års, bättre styrning av balansen,

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Det är normalt läge både för smågriar och slaktsvin. Tillförseln är tillräcklig och marknaden oförändrad.

Vi håller emot trycket från den internationella marknaden. Det är bra efterfrågan på både styckat och chark och ganska bra balans mellan tillförsel av grisar och konsumtion. Vi har balans på smågrismarknaden.

Danish Crown
Marknaden för griskött är fortsatt lugn. För skinkor noteras lätt vikande priser på flera marknader och många kunder rapporterar om trög försäljning av deras produkter.
För alla övriga varor är prisnivån oförändrad.
Även baconmarknaden är oförändrat lugn.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 9 mars 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 15 mars 14.00
gris@agrar.se 019-57 60 90Grispriserna vecka 11
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,75 13,95 13,70 13,65
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,20 12.20
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,60 12,20 12,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,20 12,20
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 11,70 11,70 11,70
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,45 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11.70 11.70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 12 v 11 v 10
10,16 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,20 8,40 8,40
21,12 Nortura 55,1–77,0a nkr - 19,07 18,37
11,51 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,24 1,24
11,51 Österbottens 79 – 92 euro - 1,24 1,23
11,98 Snellman 80–101 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,70 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
9 mars Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,82 Frankrike 1,058 - - 1,007 -
11,70 Tyskland 1,26 1,32 1,32 1,32 1,32
9,10 Belgien 0,98 - - 1,00 -
9,07 Italien 0,977 - - 1,058 -
13 mar korrigerade**
13,95 England 1,502 1,467 1,438 1,424 1,424
13,08 Spanien 1,408 1,408 1,402 1,389 1,354
12,79 Irland - 1,377 1,377 1,377 1,377
11,48 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,47 Frankrike 1,235 1,228 1,235 1,237 1,172
12,19 Italien 1,228 1,228 1,228 1,313 1,313
11,35 Danmark 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222
11,33 Österrike 1,220 1,260 1,260 1,260 1,260
11,20 Tyskland 1,206 1,266 1,266 1,266 1,266
11,19 Belgien 1,205 1,255 1,279 1,255 1,279
10,80 Holland 1,163 1,222 1,231 1,231 1,231
--
11,15 Tjeckien - - 1,201 1,201 1,204
10,53 Polen - - 1,134 1,124 1,140
Eurokurs 9,29 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 7 mars 1 mars 21 feb 15 feb 8 feb
Mars 1,282 1,310 1,390 1,351 1,350
April 1,286 1,345 1,403 1,363 1,355
Maj 1,381 1,415 1,455 1,422 1,410
Juni 1,400 1,425 1,463 1,441 1,420
Juli 1,390 1,403 1,440 1,427 1,410
Aug 1,410 1,420 1,447 1,430 1,413
Sep 1,398 1,402 1,410 1,385 1,370
Okt 1,345 1,345 1,340 1,340 1,340
Nov 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
Dec 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
Jan 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
Feb 1,350 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 mars
28 feb
14 feb
7 feb
Utbud
655
905
530
815
Sålda
485
905
530
815
Medelpris, euro
1,32
1,35
1,36
1,36
Lägst
1,32
1,32
1,35
1,33
Högst
1,32
1,36
1,36
1,38
Medelpris, skr
12,26
12,54
12,56
12,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 5,90 5,90 5,90
Scan 140- 6,30 5,90 5,90 5,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 5,90 5,90 5,90
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
7,81
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,90 6,90
17,23
Nortura* Fri vikt nkr - 14,99 14,99
Finland
4,45
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,45
Österbottens Fri vikt, Ä euro - 0,48 0,48
4,55
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,75
ZNVG 56 % euro - 1,05 1,10
Galtar
6,57
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,90 5,90
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund 13,66 13,80 13,86 13,73 13,65 13,69 13,82
Dollar 7,08 7,05 7,07 7,03 6,96 6,96 7,04
Euro 9,30 9,30 9,29 9,24 9,08 9,06 9,09
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,22 1,22 1,22
Norsk 1,15 1,15 1,15 1,15 1,12 1,11 1,10
Yen 6,03 6,00 5,83 5,89 5,74 5,76 5,79

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 11 v 10 v 9 v 8
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,20 17,00 17,00
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,86 16,86 16,86 16,86
SwedeHam 16,86 16,86 15,49 15,49
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 476 476 476 471
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 437 437 437 432
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 666 660 660 660
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 535 520 570 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 4 v 4 v 5 v -
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 1 500 1 500 2 000 1 400
SLP 2 000 - 600 -
KLS balans balans - balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 184 190 190 190 190
400
Basis 30 kg 323 331 331 331 331
234
SPF+Myc 7 kg 189 195 195 195 195
396
SPF+Myc 30 kg 320 336 336 336 336
239
SPF 7 kg 193 199 199 199 199
411
SPF 30 kg 332 340 340 340 340
928
Økologi 30 kg 749 755 755 755 743
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos - 570 510 510 480
LSO (HK) euro euro euro euro euro
462
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
545
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
451
ZNVG 28 kg - 49,50 51 51 51

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.