Senaste noteringsnytt
Danska grispriserna faller även v 13
Danska grisnoteringarna går ner 20 öre till på måndag till 8 dkr, 9,92 skr, för slaktsvin, 6,10 dkr för suggor och och 5,10 dkr för galtar.

Mer vårenergi behövs i markanden för griskött för att vända trenden
Den stimulans som marknaden brukar få så här års låter vänta på sig i Europa. Med den volym slaktgrisar som bjuds ut och med den stabila efterfrågan, är det f n endast stabila priser som kan uppnås. Priserna är oförändrade, eller svagt fallande i de flesta länder.
Ingen trendförändring uppåt är i sikte. Marknaden är välförsörjd och priserna något pressade.
Ett litet problem är att handeln inte fört tillbaka de sänkta priserna till konsumenterna. Trots att slaktsvinspriserna ligger runt 20 % under fjolårets nivå, har konsumenterna fått betala lite mer för grisköttet än året före.
Prognos: Antalet slaktsvin som bjuds ut denna vecka minskar något, men marknaden är välförsörjd. En boom för priserna är möjlig endast vid ökad efterfrågan. Det kan bli mer energi i marknaden nästa månad. Källa: ISN. /LG 070320

Skövde höjer smågrispriserna, spotpriset stiger
Inget slakteri ändrade sina priser för slaktsvin vecka 12, men Skövde Slakteri höjer smågrispriset som en följd av höjt slaktsvinspris vecka 10. Svenska spotpriset stiger 10 öre för slaktgrisar p g a stor efterfrågan. Spotpriset på smågrisar höjs till 550 kr. /LG 070319

Tyska slaktsvinspriset går ner ytterligare 1 cent
Tyska slaktsvinspriset går ner ytterligare 1 cent, till 1,25 euro, efter innevarande veckas stora sänkning. /LG 070316

Snellmans höjer smågrispriset
Finska slakteriet Snellmans höjer smågrispriset 1 euro nästa vecka till 60 euro. /LG 070316

Danska slaktgrisar ner 25 svenska öre, suggor hela 75
Danska grisnoteringen faller på måndag med 20 danska öre, ca 25 svenska. Nya priset blir 8,20 dkr. Suggpriset går ner hela 75 svenska öre. Nytt suggpris blir 6.30 dkr. /LG 070315

För många grisar till slakt, dålig försäljning, sänkte tyska priset
Den här veckan visar de europeiska marknaderna för slaktsvin stor osäkerhet. Priserna faller kraftigt i en del länder, medan andra lyckas hålla priserna uppe och även höja dem. Det stora prisfallet i Tyskland, Österrike, Holland och Belgien orsakas av oro i exporten och svag försäljning av griskött, samtidigt som det finns gott om grisar att slakta. Det stora fallet i Tyskland och Holland orsakades av att fler grisar bjöds ut än vad slakterierna kunde sälja. Källa: ISN /LG 070315

Tyska suggorna och smågrisarna följer med i fallet
Tyska suggpriset sänks till 9,75 skr och smågrisarna till 451 skr, sedan priset för slaktsvin sattes ned i fredags. /LG 070312

Klicka dig till nyheterna på
GrisPortalen.se

• Lars Hultström avgår som grisproducenternas ordförande

• DC-vd hoppar av HK-styrelsen p g a konkurrens med Scan AB

• John Mattsson klar för post i HKScans styreelse

• PMWS för utbredd för att vara anmälningspliktig

• Coop storsatsar på lokalt producerat i hela landet

• Svenska grisar (och grisskötare och veterinärer) fria från MRSA

• Rekordpriser på frilandsgrisar i DK, med tillägg på 17,54 skr

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Vi har aviserat höjning av priset på styckade detaljer till vecka 13. På våren går styckade detaljer upp, medan priserna på chark brukar sjunka. Ökningen innebär därför inte automatiskt att noteringen kan höjas.
-Vi har inte gett oss in i priskriget, eftersom noteringen ska spegla försäljningen vid varje tid. Vi ska betala ett långsiktigt bra pris.
-Marknaden är ganska stabil och relativt oförändrad sedan förra veckan. Vi försöker stå emot prispressen från importen.
-Det bekymrar oss att Danish Crown vill in i Sverige för att köpa grisar, av smittskyddssynpunkt. Köper man slaktsvin, vill man också sälja smågrisar och då är det stor risk för att vi får PRRS i Sverige.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Marknaden är oförändrad och än har inte påsken börjat påverka försäljningen.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi hade något större volymer slakt och styckning denna vecka. Charkvolymerna är för säsongen tillfredsställande.
-Utbyggnaderna av kylanläggningarna är i full gång både i Ugglarp och Hörby. I Hörby väntar som bekant ännu större utbyggnader när Scan ska slakta nöt där. Dessa byggnationer ska också igång ganska omgående.

Boarps gård
Per Karlsson: -Bristen på grisar är påtaglig och svenska spotpriset stiger.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Sverige har ett bra grispris, internationellt sett. Det ser vi när vi ska sälja charkråvara, som är en internationell handelsvara som följer marknadens svängningar. Det är nu motstånd mot svenska råvaran och charktillverkarna köper import därför att den är billigare.
-Försäljningen av griskött går annars bra.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Marknaden är fortfarande ganska bra och det kommer in bra med grisar, som alla går bra att sälja.

Danish Crown
Handeln med skinka är fortfaradne mycket trög, med svagt fallande priser som följd.
Samma gäller bog och annan charkråvara, där det svaga intresset från Ryssland lägger press på marknaden.
Baconmarknaden och marknaderna i Fjärran Östern är oförändrade.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 16 mars 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 22 mars 16.00
gris@agrar.se 019-57 60 90Grispriserna vecka 12
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,85 13,75 13,95 13,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,20
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,60 12,60 12,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,20
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 11,70 11,70
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,56 11,45 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11.70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 13 v 12 v 11
10,16 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,00 8,20 8,40
21,12 Nortura 55,1–77,0a nkr - 19,07 19,07
11,51 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,24 1,24
11,51 Österbottens 79 – 92 euro - 1,24 1,24
11,98 Snellman 80–101 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,70 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
16 mar Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,82 Frankrike - 1,058 - - 1,007
11,61 Tyskland 1,25 1,26 1,32 1,32 1,32
9,10 Belgien - 0,98 - - 1,00
9,07 Italien - 0,977 - - 1,058
20 mar korrigerade**
13,95 England 1,502 1,502 1,467 1,438 1,424
12,95 Spanien 1,395 1,408 1,408 1,402 1,389
12,61 Irland 1,358 1,377 1,377 1,377 1,377
11,48 Sverige 1,290 1,290 1,236 1,236 1,236
11,40 Frankrike 1,228 1,235 1,228 1,235 1,237
12,19 Italien 1,228 1,228 1,228 1,228 1,313
11,33 Österrike 1,220 1,220 1,260 1,260 1,260
11,19 Belgien 1,205 1,205 1,255 1,279 1,255
11,11 Tyskland 1,196 1,206 1,266 1,266 1,266
11,10 Danmark 1,195 1,222 1,222 1,222 1,222
10,80 Holland 1,163 1,163 1,222 1,231 1,231
--
11,15 Tjeckien - - - 1,201 1,201
10,68 Polen - - 1,150 1,134 1,124
Eurokurs 9,29 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 13 mars 7 mars 1 mars 21 feb 15 feb
Mars 1,253 1,282 1,310 1,390 1,351
April 1,258 1,286 1,345 1,403 1,363
Maj 1,368 1,381 1,415 1,455 1,422
Juni 1,402 1,400 1,425 1,463 1,441
Juli 1,391 1,390 1,403 1,440 1,427
Aug 1,399 1,410 1,420 1,447 1,430
Sep 1,375 1,398 1,402 1,410 1,385
Okt 1,330 1,345 1,345 1,340 1,340
Nov 1,350 1,360 1,360 1,360 1,360
Dec 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
Jan 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
Feb 1,350 1,350 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
14 mars
7 mars
28 feb
14 feb
Utbud
358
655
905
530
Sålda
358
485
905
530
Medelpris, euro
1,27
1,32
1,35
1,36
Lägst
1,26
1,32
1,32
1,35
Högst
1,27
1,32
1,36
1,36
Medelpris, skr
11,79
12,26
12,54
12,56

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 5,90 5,90
Scan 140- 6,30 6,30 5,90 5,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 5,90 5,90
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
7,56
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,30 6,90
17,23
Nortura* Fri vikt nkr - 14,99 14,99
Finland
4,45
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,45
Österbottens Fri vikt, Ä euro - 0,48 0,48
4,55
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,75
ZNVG 56 % euro - 1,05 1,05
Galtar
6,32
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,30 5,90
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund 13,50 13,66 13,80 13,86 13,73 13,65 13,69
Dollar 6,95 7,08 7,05 7,07 7,03 6,96 6,96
Euro 9,25 9,30 9,30 9,29 9,24 9,08 9,06
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,22 1,22
Norsk 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,12 1,11
Yen 5,95 6,03 6,00 5,83 5,89 5,74 5,76

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 12 v 11 v 10 v 9
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,20 17,00
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,20 17,12 16,86 16,86
SwedeHam 15,81 15,73 15,49 15,49
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 476 476 476 476
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 437 437 437 437
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 666 666 660 660
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 550 535 520 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 4 v 4 v 4 v 5 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 2 000 -1 500 1 500 2 000
SLP 700 2 000 - 600
KLS brist balans balans -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
222
Basis 7 kg 179 184 190 190 190
390
Basis 30 kg 315 323 331 331 331
228
SPF+Myc 7 kg 184 189 195 195 195
396
SPF+Myc 30 kg 320 328 336 336 336
233
SPF 7 kg 188 193 199 199 199
401
SPF 30 kg 324 332 340 340 340
934
Økologi 30 kg 754 749 755 755 755
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos - 570 570 510 510
LSO (HK) euro euro euro euro euro
462
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
557
Grund 30 kg A1* - 60 59 59 59
Tyskland
451
ZNVG 28 kg - 49,50 49,50 51 51

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.