Senaste noteringsnytt
Oförändrade priser i Danmark vecka 14
Såväl slaktsvin, suggor och smågrisar har oförändrade noteringar i Danmark vecka 14. /LG 070329

Europeiska priserna stabiliseras på låg nivå
De europeiska priserna för slaktsvin har stabiliserat sig på en låg nivå. Alla noteringar, utom Danmark, blev oförändrade innevarande vecka. Antal grisar till slakt täcker efterfrågan och det har varit lätt att sälja dem lätt och inget har gått till lager.
Atmosfären på grisköttmarknaden är på väg att bli bättre än på flera veckor. Priserna är dock på låg nivå, men de första förbättringarna kan skönjas igen. Det är sannolikt påsken som börjar dra marknaden.
Prognos: Framtiden är mycket beroende på om EU och Ryssland blir överens inom de närmaste dagarna. Blir man det, kan marknaden vända uppåt och vi får se en tydlig trendförbättring. Källa: ISN /LG 070328

Svenska grispriserna oförändrade
Svenska grispriserna är oförändrade hos alla aktörer nästa vecka. Även spotpriserna. HK i Finland sänker 1 cent som följd av prispress från kontinenten. Priserna fortsätter gå upp kraftigt i Norge.
Alla svenska slakterier rapporterar tendens till ökad efterfrågan på styckat, även om inte alla sett den i några stora siffror.
Karré och kotlett har börjat röra på sig och även skinka säljs bra, enligt Skövde Slakteri. Påsken och våren närmar sig. /LG 070323

Snart dansk notering för svenska producenter
Danish Crown har tillkännagett att man vill köpa grisar i södra Sverige, ev ända upp mot Västergötland, för slakt i Ringsted på Själland.
-Vi ska ha en slaktsvinsnotering i Sverige anpassad till svensk prisnivå, säger Danish Crowns vice vd Svend Erik Sørensen.
Läs mer i GRIS nr 2, sid 28 - 29.

Tyska slaktsvinspriset oförändrat vecka 13, tecken på vändning syns
Det är förhoppningsvis slut på prisfallet för tyska grispriset för den här gången. Det blev ingen ytterligare prissänkning nästa vecka och nu kan skönjas återhämtning, om vi får tro senaste internetauktionerna, där priserna vänt uppåt. Våren bör väl snart vara på gång och grillarna plockas fram.
Säker kan man dock inte vara. Tyska Hansa Terminshandels RMX-index (med inslag av prognos) visar fortsatt negativ tendens. /LG 070323

Danska grispriserna faller även vecka 13
Danska grisnoteringarna går ner 20 öre till på måndag till 8 dkr, 9,92 skr, för slaktsvin, 6,10 dkr för suggor och och 5,10 dkr för galtar.

Mer vårenergi behövs i markanden för griskött för att vända trenden
Den stimulans som marknaden brukar få så här års låter vänta på sig i Europa. Med den volym slaktgrisar som bjuds ut och med den stabila efterfrågan, är det f n endast stabila priser som kan uppnås. Priserna är oförändrade, eller svagt fallande i de flesta länder.
Ingen trendförändring uppåt är i sikte. Marknaden är välförsörjd och priserna något pressade.
Ett litet problem är att handeln inte fört tillbaka de sänkta priserna till konsumenterna. Trots att slaktsvinspriserna ligger runt 20 % under fjolårets nivå, har konsumenterna fått betala lite mer för grisköttet än året före.
Prognos: Antalet slaktsvin som bjuds ut denna vecka minskar något, men marknaden är välförsörjd. En boom för priserna är möjlig endast vid ökad efterfrågan. Det kan bli mer energi i marknaden nästa månad. Källa: ISN. /LG 070320

Klicka dig till nyheterna på
GrisPortalen.se

• Lars Hultström ny ordförande för Swedish Meats

•-Swedish Meats medlemmar accepterar inte ett lågt grispris

• John Mattsson och Håkan Carlsson till HKScans styrelse

• Bertil Svensson tf vd för Swedish Meats

• Scan hämtar inte grisar hos alla leverantörer i framtiden

• Magnus Lagergen: -Scans marknadsandel väntas sjunka

• Rekordpriser på frilandsgrisar i DK, med tillägg på 17,54 skr

• Norska kooperativa slakten har fått kvinnlig koncernchef

Premiär för film
på GrisPortalen!
Snart kan du se olika filmer på GrisPortalen! Ladda hem Quick Time eller Windows Media Player
(Du kan testa en film redan nu, hos annonsören KliWe Lantbr.pr, se högra spalten på GrisPortalen.)


GrisPortalen uppdateras
när något händer!

Läs i GRIS:
• Danish Crown vill köpa slaktsvin i Sverige till slakteriet i Ringsted

• HKScan vill köpa fler slakterier i området kring Östersjön

• Astronater använder vattnet för dryck, tvätt och dusch om och om igen. Nu finns rymdteknikens desinfektion för grisstallar

• Grisuppfödare bakom nytt tidlöst system för larm och övervakning

• Kerstin Sigfridson får jobbet att utveckla Piggfor, Leif Göransson till AF Faktor

• KLS söker slaktgrisar på Gotland

• Skinka för 500 kr/kg har börjat produceras på Gotland

Tican satsar på exklusiv skinka

• Djurhälsan blev bättre med maskinell ströning av halmen

GRIS på nätet
Snart kan du även läsa GRIS i förväg på GrisPortalen!
Åtkomstkod finns vid adressen på
baksidan av GRIS nr 2 2007, om årets prenumeration är betald. Finns inte kod, är inte prenumerationen betald. Prenumerera! Se spalten till höger.


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Vi märker en förbättrad efterfrågan på detaljer. Försäljningen av karré går nu åt rätt håll.
-Men vi känner av importen. Man kan köpa tyska helfall för 14 kr/kg och i Sverige ligger vi mer än 2 kr upp.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det börjar hända saker för karré och kotlett. Den börjar försvinna ut nu. Det kommer förhoppningsvis att lossna helt om vädret blir bättre.
-Marknaden är god i sin helhet. Problemet är att det inte är så gott om grisar för tillfället, men jag har känslan av att insättningarna är gjorda så det blir mer slakt från nästa vecka.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -De styckade volymerna var samma som föregående vecka. Vi har inte heller sett någon förändring i försäljningen mellan de olika produkterna. Ev kan volymerna bli något större nästa vecka.
-Charken säljs enligt förväntade volymer.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är inga bekymmer med avsättningen. Det har varit en stabil vecka.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är fortförande brist på grisar och efter påsk väntas bristen öka ännu mer. Det är glädjande, eftersom vi fortfarande befinner oss i mars.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Finare och värdefullare styckningsdelar är på väg in i Finland från andra länder, i och med att priset sänkts på slaktsvin i Tyskland och Danmark. Därför måste vi sänka slaktsvinspriset nästa vecka.
-Påsk är en bra tid för försäljning av allt kött.
-Balansen mellan slakt och försäljning är fortfarande god.


Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden är normal för årstiden. Konsumtionen ökar till påsk. Dock ökar försäljningen av nötkött mer än griskött under stundande helgen.
-Vi kan se en trend uppåt för försäljningen av värdefullare styckningsdelar.
-Vi har god balans mellan slakt och försäljning.

Danish Crown
Handeln med skinka är fortfaradne mycket trög, med svagt fallande priser som följd.
Samma gäller bog och annan charkråvara, där det svaga intresset från Ryssland lägger press på marknaden.
Baconmarknaden och marknaderna i Fjärran Östern är oförändrade.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 23 mars 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 29 mars 19.00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 13
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,85 13,85 13,75 13,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 11,70
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,56 11,56 11,45 12,00
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 14 v 13 v 12
10,16 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,00 8,00 8,20
21,12 Nortura 55,1–77,0a nkr - 19,76 19,07
11,42 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,23 1,24
11,51 Österbottens 79 – 92 euro - 1,24 1,24
11,98 Snellman 80–101 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,00 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
28 mar Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,82 Frankrike - - - 1,058 -
11,61 Tyskland - 1,25 1,25 1,26 1,32
9,10 Belgien - - - 0,98 -
9,07 Italien - - - 0,977 -
26 mar korrigerade**
13,95 England - 1,502 1,502 1,502 1,467
12,95 Spanien - 1,395 1,395 1,408 1,408
12,61 Irland - 1,339 1,358 1,377 1,377
11,48 Sverige - 1,290 1,290 1,290 1,236
11,40 Frankrike - 1,231 1,228 1,235 1,228
12,19 Italien - - 1,228 1,228 1,228
11,33 Österrike - 1,220 1,220 1,220 1,260
11,19 Belgien - 1,193 1,193 1,205 1,255
11,11 Tyskland - 1,196 1,196 1,206 1,266
11,10 Danmark - 1,168 1,195 1,222 1,222
10,80 Holland - 1,163 1,163 1,163 1,222
--
11,15 Tjeckien - - - 1,206 1,199
10,68 Polen - - - 1,163 1,150
Eurokurs 9,29 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 28 mars 13 mars 7 mars 1 mars 21 feb
April 1,260 1,258 1,286 1,345 1,403
Maj 1,348 1,368 1,381 1,415 1,455
Juni 1,391 1,402 1,400 1,425 1,463
Juli 1,385 1,391 1,390 1,403 1,440
Aug 1,400 1,399 1,410 1,420 1,447
Sep 1,360 1,375 1,398 1,402 1,410
Okt 1,320 1,330 1,345 1,345 1,340
Nov 1,330 1,350 1,360 1,360 1,360
Dec 1,340 1,350 1,350 1,350 1,350
Jan 1,320 1,330 1,330 1,330 1,330
Feb 1,340 1,350 1,350 - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 mars
14 mars
7 mars
28 feb
Utbud
752
358
655
905
Sålda
752
358
485
905
Medelpris, euro
1,28
1,27
1,32
1,35
Lägst
1,26
1,26
1,32
1,32
Högst
1,28
1,27
1,32
1,36
Medelpris, skr
11,89
11,79
12,26
12,54

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 13 v 12 v 11 v 10
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 5,90
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 5,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 5,90
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
7,56
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,30
17,23
Nortura* Fri vikt nkr - 15,00 14,99
Finland
4,45
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,45
Österbottens Fri vikt, Ä euro - 0,48 0,48
4,55
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,66
ZNVG 56 % euro - 1,04 1,05
Galtar
6,32
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,30
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund 13,70 13,50 13,66 13,80 13,86 13,73 13,65
Dollar 6,97 6,95 7,08 7,05 7,07 7,03 6,96
Euro 9,30 9,25 9,30 9,30 9,29 9,24 9,08
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,22
Norsk 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,12
Yen 5,91 5,95 6,03 6,00 5,83 5,89 5,74

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 13 v 12 v 11 v 10
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,20
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,20 17,20 17,12 16,86
SwedeHam 15,81 15,81 15,73 15,49
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 476 476 476 476
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 437 437 437 437
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 666 666 666 660
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 550 550 535 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 4 v 4 v 4 v 4 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri - 2 000 -1 500 1 500
SLP - 700 2 000 -
KLS brist brist balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
222
Basis 7 kg 179 179 184 190 190
390
Basis 30 kg 315 315 323 331 331
228
SPF+Myc 7 kg 184 184 189 195 195
396
SPF+Myc 30 kg 320 320 328 336 336
233
SPF 7 kg 188 188 193 199 199
401
SPF 30 kg 324 324 332 340 340
934
Økologi 30 kg 754 754 749 755 755
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos - 630 570 570 510
LSO (HK) euro euro euro euro euro
462
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
557
Grund 30 kg A1* - 60 60 59 59
Tyskland
450
ZNVG 28 kg - 48,50 49,50 49,50 51

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.