Senaste noteringsnytt
Oförändrade danska grispriser vecka 15
Även vecka 15 behåller danska slakterierna sina (låga) noteringar på alla kategorier grisar. /LG 070404

Europeiska grisköttmarknaden lugn över påsken
Det är lugnt på grisköttmarknaderna före påsk. Endast Frankrike höjer och det beror på färre utbjudna grisar och samtidigt lägre slaktvikter sedan december. Italien sänker.
Utbudet av slaktgrisar i EU har varit stort, eftersom man slaktat ut det som gått före kortveckorna 14 och 15 i samband med påskhelgen, men det är också god avsättning på griskött.
Efterfrågan på styckningsdetaljer har förbättrats och det ger förhoppningar om fortsatt ökning efter påsk.
Ryssland och några andra östeuropiska marknader efterfrågar allt mer karré. Efterfrågan från Ryssland väntas även öka generellt, sedan EU överlämnat de kontrollplaner Ryssland kräver.
Prognosen är att noteringarna blir relativt oförändrade närmaste tiden p g a kortveckorna vid påsk, men att den sedan länge väntade förbättringen på grisköttmarknaden ska komma i april. /LG 070404

Suggor och smågrisar i Tyskland fortsätter nedåt
Suggpriset i Tyskland föll till 1,02 euro denna vecka och smågrispriset till 47,50 euro. Det är tydligen inte slut på prissänkningarna ännu. /LG 070402

Scans slaktsvinsnotering går inte upp 3,75 kr!
Alla väntar ju på en högre notering hos Scan AB, så många blev positivt överraskade (och klickade 14 335 gånger på GrisPortalen) när vi skrev att priset på slaktsvin höjs med 3,75 kr efter rationaliseringar i sommar.
Den finske experten på rationaliseringar, Ratio Nellavaara, gick dock lite för hårt ut i söndags, så han får inte igenom sitt förslag vid HKScan-stämman 20 april att lägga ner alla slakterier runt Östersjön och i stället lägga ett storslakteri på en stor båt som HKScan slaktar sig runt med i östersjöhamnarna.
Inget dumt förslag annars, om det inte varit just 1 april. /LG 070402

Svenska slaktsvinspriserna oförändrade
Alla svenska slaktsvinspriser är oförändrade, även spotpriserna. Danska , tyska och norska är också oförändrade, medan HK sänker ytterligare 1 cent, som man gjorde även förra veckan. Atria sänker 2 cent. Men Atria sänkte inte förra veckan. Snellmans har oförändrat pris.
Alla slakterierna ser ökat intresse för styckat, även om volymerna fortfarande inte ännu är starkt ökande. Tendensen är dock helt klar, som väntat när våren närmar sig. /LG 070330

Dalsjöfors första smågrisnotering 469 kr
Dalsjöfors Slakteri har denna vecka börjat notera smågrisarna och första noteringen är 469 kr för en 30-kilosgris. Till detta kommer veckotillägg, som är beroende av antal levererade grisar, marknadstillägg för att göra priset mer flexibelt, samt lastningstillägg.
-Den som utnyttjar alla tilläggen fullt ut kan räkna med ca 90 kr i merbetalning, utöver grundnoteringen, säger vd Peter Johansson. /LG 070330

Scans förmedlingsgrisar ned 10 kr
Smågrispriserna hos Scan AB är oförändrade vecka 14, utom för förmedlingsgrisar, där priset sänks 10 kr p g a ökad tillgång på smågrisar och kortare väntekö. /LG 070330

Oförändrade priser i Danmark vecka 14
Såväl slaktsvin, suggor och smågrisar har oförändrade noteringar i Danmark vecka 14. /LG 070329

Europeiska priserna stabiliseras på låg nivå
De europeiska priserna för slaktsvin har stabiliserat sig på en låg nivå. Alla noteringar, utom Danmark, blev oförändrade innevarande vecka. Antal grisar till slakt täcker efterfrågan och det har varit lätt att sälja dem lätt och inget har gått till lager.
Atmosfären på grisköttmarknaden är på väg att bli bättre än på flera veckor. Priserna är dock på låg nivå, men de första förbättringarna kan skönjas igen. Det är sannolikt påsken som börjar dra marknaden.
Prognos: Framtiden är mycket beroende på om EU och Ryssland blir överens inom de närmaste dagarna. Blir man det, kan marknaden vända uppåt och vi får se en tydlig trendförbättring. Källa: ISN /LG 070328

Klicka dig till nyheterna på
GrisPortalen.se

• Slakteriarbetarna hotar med strejk

• Atria vill emittera aktier för över 8 miljarder att investera för

• Lars Hultström ny ordförande för Swedish Meats

•-Swedish Meats medlemmar accepterar inte ett lågt grispris

• John Mattsson och Håkan Carlsson till HKScans styrelse

• Bertil Svensson tf vd för Swedish Meats

• Scan hämtar inte grisar hos alla leverantörer i framtiden

• Magnus Lagergen: -Scans marknadsandel väntas sjunka

Premiär för film
på GrisPortalen!
Snart kan du se olika filmer på GrisPortalen! Ladda hem Quick Time eller Windows Media Player
(Du kan testa en film redan nu, hos annonsören KliWe Lantbr.pr, se högra spalten på GrisPortalen.)


GrisPortalen uppdateras
när något händer!

Läs i GRIS:
• Danish Crown vill köpa slaktsvin i Sverige till slakteriet i Ringsted

• HKScan vill köpa fler slakterier i området kring Östersjön

• Astronater använder vattnet för dryck, tvätt och dusch om och om igen. Nu finns rymdteknikens desinfektion för grisstallar

• Grisuppfödare bakom nytt tidlöst system för larm och övervakning

• Kerstin Sigfridson får jobbet att utveckla Piggfor, Leif Göransson till AF Faktor

• KLS söker slaktgrisar på Gotland

• Skinka för 500 kr/kg har börjat produceras på Gotland

Tican satsar på exklusiv skinka

• Djurhälsan blev bättre med maskinell ströning av halmen

GRIS på nätet
Snart kan du även läsa GRIS i förväg på GrisPortalen!
Åtkomstkod finns vid adressen på
baksidan av GRIS nr 2 2007, om årets prenumeration är betald. Finns inte kod, är inte prenumerationen betald. Prenumerera! Se spalten till höger.


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Marknaden är inte alls så tokig nu, med ökad efterfrågan på detaljer. Påsk och bättre väder är orsaken. Det är dock ingen riktig fart på charkråvaran.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är lik förra veckan. Skinkan säljer bra, karré och revben fryser vi mest in, även om en del säljs färskt nu. Vädret börjar vara vackert för grillning.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Nu är det full rulle på försäljningen, kotlett och karré säljs bra och det är tydliga vårkänningar på marknaden. Toppen är väl inte nådd, men vi märker draget.
-Den strejk livsmedelsarbetarna hotar med, som nämns i nyheterna idag, torde inte drabba oss hårdast, det finns nog slakterier som kan bli mer påverkade.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det är marginella skillander i försäljningen jämfört med senaste veckorna, men åt rätt håll. Volymerna styckat är något högre och allt har gått att sälja.
-Skivade charkvolymerna är just nu högre än vanligt p g a kampanjer.
-Vi har satt in 1 200 smågrisar i veckan och har balans i förmedlingen.

Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Vi har slaktat 1 700 grisar denna veckan och allt är sålt. Vi är slutsålda på både nöt och gris.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är roligt att efterfrågan på slaktgrisar är så stort och särskilt när det är kortvecka nästa vecka. Alla priser är oförändrade.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Efterfrågan på griskött är helt ok, men prisnivån faller och vi måste sänka priset på slaktsvin p g a trycket från importen. Det strömmar in värdefulla köttdetaljer, främst filé, i landet.
-Vi hade ett strejkhot över oss i början på veckan, där både vi, Atria och fler slakterier var uttagna, men det hela avvärjdes.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden i Finland är pressad av billigt kött från Europa, vilket gör att vi tvingas sänka noteringen på slaktgrisar med 2 cent.
-Det är inte i första hand konkurrensen mellan HK och Atria som är störst, utan mer från många mindre aktörer och framför allt importen.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi har inga pris- eller viktförändringar. För närvarande råder ett litet överskott av slaktsvin i Finland, men samtidigt rätt stor brist på smågrisar.

Danish Crown
Handeln med skinka sker till i stort sett oförändrade priser. Trots stundande påskhelg är utbudet rikligt.
Även för bog och annan charkråvara noteras oförändrade priser. För karré visas ökat intresse från Ryssland och Centraleuropa.
Baconmarknaden är lugn på nuvarande nivå.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 30 mars 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 4 april 14.00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 14
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 14 v 13 v 12 v 11
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,85 13,85 13,85 13,75
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,56 11,56 11,56 11,45
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 15 v 14 v 13
10,16 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,00 8,00 8,00
21,12 Nortura 55,1–77,0a nkr - 19,76 19,76
11,33 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,22 1,23
11,33 Österbottens 79 – 92 euro - 1,22 1,24
11,98 Snellman 80–101 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,00 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
28 mar Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,82 Frankrike - - - 1,058 -
11,61 Tyskland 1,25 1,25 1,25 1,26 1,32
9,10 Belgien - - - 0,98 -
9,07 Italien - - - 0,977 -
9 apr korrigerade**
13,95 England 1,516 1,516 1,502 1,502 1,467
12,95 Spanien 1,395 1,395 1,395 1,408 1,408
12,34 Irland - 1,339 1,358 1,377 1,377
11,48 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,43 Frankrike 1,265 1,231 1,228 1,235 1,228
12,19 Italien 1,203 1,228 1,228 1,228 1,228
11,33 Österrike 1,220 1,220 1,220 1,220 1,260
11,19 Belgien 1,193 1,193 1,193 1,205 1,255
11,11 Tyskland 1,196 1,196 1,196 1,206 1,266
10,85 Danmark 1,168 1,168 1,195 1,222 1,222
10,80 Holland 1,163 1,163 1,163 1,163 1,222
--
11,20 Tjeckien - - 1,205 1,206 1,199
10,80 Polen - 1,172 1,166 1,163 1,150
Eurokurs 9,29 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 28 mars 13 mars 7 mars 1 mars 21 feb
April 1,260 1,258 1,286 1,345 1,403
Maj 1,348 1,368 1,381 1,415 1,455
Juni 1,391 1,402 1,400 1,425 1,463
Juli 1,385 1,391 1,390 1,403 1,440
Aug 1,400 1,399 1,410 1,420 1,447
Sep 1,360 1,375 1,398 1,402 1,410
Okt 1,320 1,330 1,345 1,345 1,340
Nov 1,330 1,350 1,360 1,360 1,360
Dec 1,340 1,350 1,350 1,350 1,350
Jan 1,320 1,330 1,330 1,330 1,330
Feb 1,340 1,350 1,350 - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 mars
21 mars
14 mars
7 mars
Utbud
545
752
358
655
Sålda
545
752
358
485
Medelpris, euro
1,28
1,28
1,27
1,32
Lägst
1,27
1,26
1,26
1,32
Högst
1,28
1,28
1,27
1,32
Medelpris, skr
11,89
11,89
11,79
12,26

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 13 v 12 v 11
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 15 v 14 v 13
7,56
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
17,23
Nortura* Fri vikt nkr - 15,00 15,00
Finland
4,27
LSO (HK) Klass E euro - 0,46 0,47
4,45
Österbottens Fri vikt, Ä euro - 0,48 0,48
4,55
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,47
ZNVG 56 % euro - 1,02 1,04
Galtar
6,32
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Pund 13,71 13,70 13,50 13,66 13,80 13,86 13,73
Dollar 6,98 6,97 6,95 7,08 7,05 7,07 7,03
Euro 9,32 9,30 9,25 9,30 9,30 9,29 9,24
Dansk 1,25 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15
Yen 5,93 5,91 5,95 6,03 6,00 5,83 5,89

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 14 v 13 v 12 v 11
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,20 17,20 17,20 17,12
SwedeHam 15,81 15,81 15,81 15,73
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg - 469 - -
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 466 476 476 476
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 427 437 437 437
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 666 666 666 666
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 550 550 550 535
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 v 4 v 4 v 4 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 2 000 - 2 000 -1 500
SLP brist - 700 2 000
KLS brist brist brist balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
222
Basis 7 kg 179 179 179 184 190
390
Basis 30 kg 315 315 315 323 331
228
SPF+Myc 7 kg 184 184 184 189 195
396
SPF+Myc 30 kg 320 320 320 328 336
233
SPF 7 kg 188 188 188 193 199
401
SPF 30 kg 324 324 324 332 340
934
Økologi 30 kg 754 754 754 749 755
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos - 630 630 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
462
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
557
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 59
Tyskland
441
ZNVG 28 kg - 47,50 48,50 49,50 49,50

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.