Senaste noteringsnytt
Oförändrade danska noteringar v 16
Även nästa vecka är de danska noteringarna oförändrade.

Oförändrade svenska priser på slaktsvin
Svenska slaktsvinspriserna är oförändrade. Scan sänker tillägget för förmedlingsgrisarna ytterligare 10 kr p b a fortsatt bätre balans i förmedlingen. Väntetiden är nu nere i ca 2 veckor.
Efterfrågan på svenskt griskött är bra hos alla slakterier och det är tomt i kylarna hos de flesta.
Snellmans i Finland sänker 2 cent till 1,27 euro. /LG 070405

Tyska grispriset oförändrat
Tyska priset på slaktsvin är oförändrat 1,25 euro även nästa vecka. /LG 070405

Norska slaktsvinen upp 80 öre
Norska grispriserna fortsätter uppåt till allt högre nivåer, den här gången till 20,46 nkr, dvs med 80 öre till 23,32 skr.
Smågrisen stiger till 650 nkr, 741 skr./LG 070405

Oförändrade danska grispriser vecka 15
Även vecka 15 behåller danska slakterierna sina (låga) noteringar på alla kategorier grisar. /LG 070404

Europeiska grisköttmarknaden lugn över påsken
Det är lugnt på grisköttmarknaderna före påsk. Endast Frankrike höjer och det beror på färre utbjudna grisar och samtidigt lägre slaktvikter sedan december. Italien sänker.
Utbudet av slaktgrisar i EU har varit stort, eftersom man slaktat ut det som gått före kortveckorna 14 och 15 i samband med påskhelgen, men det är också god avsättning på griskött.
Efterfrågan på styckningsdetaljer har förbättrats och det ger förhoppningar om fortsatt ökning efter påsk.
Ryssland och några andra östeuropiska marknader efterfrågar allt mer karré. Efterfrågan från Ryssland väntas även öka generellt, sedan EU överlämnat de kontrollplaner Ryssland kräver.
Prognosen är att noteringarna blir relativt oförändrade närmaste tiden p g a kortveckorna vid påsk, men att den sedan länge väntade förbättringen på grisköttmarknaden ska komma i april. /LG 070404

Suggor och smågrisar i Tyskland fortsätter nedåt
Suggpriset i Tyskland föll till 1,02 euro denna vecka och smågrispriset till 47,50 euro. Det är tydligen inte slut på prissänkningarna ännu. /LG 070402

Scans slaktsvinsnotering går inte upp 3,75 kr!
Alla väntar ju på en högre notering hos Scan AB, så många blev positivt överraskade (och klickade 14 335 gånger på GrisPortalen) när vi skrev att priset på slaktsvin höjs med 3,75 kr efter rationaliseringar i sommar.
Den finske experten på rationaliseringar, Ratio Nellavaara, gick dock lite för hårt ut i söndags, så han får inte igenom sitt förslag vid HKScan-stämman 20 april att lägga ner alla slakterier runt Östersjön och i stället lägga ett storslakteri på en stor båt som HKScan slaktar sig runt med i östersjöhamnarna.
Inget dumt förslag annars, om det inte varit just 1 april. /LG 070402

Nyheter på
GrisPortalen.se

• Lars Hultström: Släpp inte in Danish Crown i Sverige!

• Slakteriarbetarnas avtal klart, nu räknar man på kostnaderna

• Dansk transport med grisar till Ryssland gick helt fel

• Distriktarna tvingas starta eget

•-Sardus nu helägd Atria-dotter

• Scan hämtar inte grisar hos alla leverantörer i framtiden

GrisPortalen uppdateras
när något händer!

Läs i GRIS:
• Danish Crown vill köpa slaktsvin i Sverige till slakteriet i Ringsted

• HKScan vill köpa fler slakterier i området kring Östersjön

• Astronater använder vattnet för dryck, tvätt och dusch om och om igen. Nu finns rymdteknikens desinfektion för grisstallar

• Grisuppfödare bakom nytt tidlöst system för larm och övervakning

• Kerstin Sigfridson får jobbet att utveckla Piggfor, Leif Göransson till AF Faktor

• KLS söker slaktgrisar på Gotland

• Skinka för 500 kr/kg har börjat produceras på Gotland

Tican satsar på exklusiv skinka

• Djurhälsan blev bättre med maskinell ströning av halmen

GRIS på nätet
Snart kan du även läsa GRIS i förväg på GrisPortalen!
Åtkomstkod finns vid adressen på
baksidan av GRIS nr 2 2007, om årets prenumeration är betald. Finns inte kod, är inte prenumerationen betald. Prenumerera! Se spalten till höger.


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Vi har haft bra försäljning inför påsken både av styckat och chark, men vi känner av pressen på priserna från Europa.
-Signalerna vi får till vårt företag i Danmark, är att det tjocknar till med produktionsökningar i Europa och pressade priser som följd. Detta danska företag använder mycket kotlett, bl a från Spanien, och priserna sjunker.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Allt säljs bra och kylarna är tomma, men grillsäsongen har inte kommit igång på riktigt. Så det kan bli lite bättre.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Alla våra styckade volymer är sålda och även sista kilona gick iväg på tillfredsställande sätt.
-Charken går på högvarv p g a kampanjer för skivade produkter. Vi måste köra charken tvåskift annandag påsk för att klara leveranserna.
-Egna slaktade grisarna räcker givetvis inte, men det har de inte gjort de senaste två åren.
-Vi tillverkar inte påskskinka. Det besvärliga med påskskinkan är det låga priset. Därför är det ingen produkt vi jobbar med.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Fina vädret har satt fart på det mesta i fråga om styckat. Lagren i kylarna är näst intill noll.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det har varit bra efterfrågan både på smågrisar och slaktsvin. Smågrispriset höjs till 570 kr. Det är brist på grisar och särskilt smågrisar.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Marknaden för griskött är fortfarande ok, men vi känner tryck från importen. Det är god tillgång på grisar till slakt och vi slaktar så mycket vi hinnner.

Österbottens Kött (Atria)
Marcus Skullbacka: -Vi har inte traditionen att äta påskskinka i Finland, det är något vi får ta till oss i fortsättningen för att få bättre avsättning av skinka på våren.
-Enligt medierna ökar konsumtionen av lamm till påsk, men tillgången på finska lamm är nte stor. Det är mest import som säljs. Mitt intryck är dock att lammproduktionen ökar i Finland.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 5 april 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 12 april 17.00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 15
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 15 v 14 v 13 v 12
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,85 13,85 13,85 13,85
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,56 11,56 11,56 11,56
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info


Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 16 v 15 v 14
10,16 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,00 8,00 8,00
23,32 Nortura 67,1–75,0a nkr - 20,46 19,76
11,33 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,22 1,22
11,33 Österbottens 82 – 95 euro - 1,22 1,22
11,79 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,00 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
5 apr Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,82 Frankrike - - - - 1,058
11,61 Tyskland 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26
9,10 Belgien - - - - 0,98
9,07 Italien - - - - 0,977
3 apr korrigerade**
13,95 England - 1,516 1,516 1,502 1,502
12,95 Spanien - 1,395 1,395 1,395 1,408
12,34 Irland - - 1,339 1,358 1,377
11,48 Sverige - 1,236 1,236 1,236 1,236
11,43 Frankrike - 1,265 1,231 1,228 1,235
12,19 Italien - 1,203 1,228 1,228 1,228
11,33 Österrike - 1,220 1,220 1,220 1,220
11,19 Belgien - 1,193 1,193 1,193 1,205
11,11 Tyskland - 1,196 1,196 1,196 1,206
10,85 Danmark - 1,168 1,168 1,195 1,222
10,80 Holland - 1,163 1,163 1,163 1,163
--
11,20 Tjeckien - - - 1,205 1,206
10,80 Polen - - 1,172 1,166 1,163
Eurokurs 9,29 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 28 mars 13 mars 7 mars 1 mars 21 feb
April 1,260 1,258 1,286 1,345 1,403
Maj 1,348 1,368 1,381 1,415 1,455
Juni 1,391 1,402 1,400 1,425 1,463
Juli 1,385 1,391 1,390 1,403 1,440
Aug 1,400 1,399 1,410 1,420 1,447
Sep 1,360 1,375 1,398 1,402 1,410
Okt 1,320 1,330 1,345 1,345 1,340
Nov 1,330 1,350 1,360 1,360 1,360
Dec 1,340 1,350 1,350 1,350 1,350
Jan 1,320 1,330 1,330 1,330 1,330
Feb 1,340 1,350 1,350 - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 april
28 mars
21 mars
14 mars
Utbud
590
545
752
358
Sålda
590
545
752
358
Medelpris, euro
1,28
1,28
1,28
1,27
Lägst
1,28
1,27
1,26
1,26
Högst
1,28
1,28
1,28
1,27
Medelpris, skr
11,89
11,89
11,89
11,79

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 15 v 14 v 13 v 12
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 16 v 15 v 14
7,56
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
17,90
Nortura* Fri vikt nkr - 15,70 15,00
Finland
4,27
LSO (HK) Klass E euro - 0,46 0,46
4,45
Österbottens Fri vikt, Ä euro 0,48 0,48 0,48
4,55
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,47
ZNVG 56 % euro - - 1,02
Galtar
6,32
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Pund 13,74 13,71 13,70 13,50 13,66 13,80 13,86
Dollar 6,95 6,98 6,97 6,95 7,08 7,05 7,07
Euro 9,29 9,32 9,30 9,25 9,30 9,30 9,29
Dansk 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15
Yen 5,86 5,93 5,91 5,95 6,03 6,00 5,83

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 15 v 14 v 13 v 12
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,20 17,20 17,20 17,20
SwedeHam 15,81 15,81 15,81 15,81
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 469 469 469 -
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 456 466 476 476
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 417 427 437 437
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 666 666 666 666
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 550 550 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 3 v 4 v 4 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri - 2 000 - 2 000
SLP - brist - 700
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
222
Basis 7 kg 179 179 179 179 184
390
Basis 30 kg 315 315 315 315 323
228
SPF+Myc 7 kg 184 184 184 184 189
396
SPF+Myc 30 kg 320 320 320 320 328
233
SPF 7 kg 188 188 188 188 193
401
SPF 30 kg 324 324 324 324 332
934
Økologi 30 kg 754 754 754 754 749
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
741
25-kilos - 650 630 630 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
462
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
557
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
441
ZNVG 28 kg - - 47,50 48,50 49,50

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.