Senaste noteringsnytt
Danska slaktsvinspriset stiger över 10 skr på måndag!
Äntligen är även danska grispriserna på väg åt rätt håll och kommer över 10-kronorsnivån igen. Noteringen på slaktsvin stiger 20 danska öre till 8,20 dkr (10,16 skr) på måndag. Suggnoteringen höjs också med 20 öre till 6,30 dkr, 7,81 skr. Smågrisarna går upp 5 dkr för 7-kilos, 8 för 30-kilos, ekologiska 6 dkr.
Danska höjningen räcker ändå inte att lyfta Danmark från jumboplatsen i den internatonella betalningsligan. /LG 070419

Vackert väder höjde grispriserna i flera länder
Det sommarlika vädret i nordvästra Europa gjorde att efterfrågan på grillkött ökade kraftigt, samtidigt som priserna på kotlett och karré steg. Slaktsvinspriset i Tyskland, Holland, Belgien och Österrike gick därför upp 5 – 6 cent nästan samtidigt. Därtill är utbudet på slaktsvin på väg nedåt.
Från Frankrike rapporteras sålunda att holländska grisköpare hämtar grisar i Frankrike, vilket kan bero på att tillgången på slaktgrisar minskar i centrala Europa.
Prishöjningen i nämnda länder gör att prisnivån jämnar ut sig i Europa och närmar sig Spaniens.
Erfarenhetsmässigt vet man att det är lite segare att få prishöjningarna att slå igenom i de scandinaviska länderna när priserna går upp och priserna är därför oförändrade v 16, men i Danmark höjs priserna vecka 17. Källa: ISN m fl. /LG 070419

Tyska slaktsvinspriset stiger 45 öre vecka 16!
Tyska slaktsvinspriset stiger nästa vecka med 5 cent, ca 45 öre, till 1,30 euro, 12,02 skr. Därmed har tyska pristrenden äntligen på ett tydligt sätt vänt uppåt.
Suggnoteringen stiger 3 cent till 1,05 euro. /LG 070413

Oförändrade danska noteringar vecka 16
Även nästa vecka är de danska noteringarna oförändrade.

Oförändrade svenska grispriser vecka 16
Svenska slaktsvinspriserna är oförändrade vecka 16, så när som svenska spotpriset som sjunker 25 öre. /LG 070413

Äntligen en positiv trend i Europa som bär
Trots två kortveckor för slakten, har inga slaktköer uppstått i andra länder än Österrike, där noteringen sjönk. Trots färre arbetsdagar inom köttindustrin, har efterfrågan ökat och i Belgien och Holland steg priserna något. Den europeiska marknaden är därför i hygglig balans.
I slutet av förra veckan gick köttförsäljningen bättre än under flera veckor tidigare. Ädlare köttbitar har sålts till stigande priser.
Prognosen är något fallande utbud, men tillräckligt för efterfrågan. Om efterfrågan stiger, som vid bra grillväder, kan vi vänta stigande grisnoteringar. Källa: ISN. /LG 070412

Läs senaste nytt på
GrisPortalen.se
www.grisportalen.se uppdateras när något händer!

GRIS på nätet
Snart kan du även läsa tidningen GRIS i förväg på GrisPortalen!
Åtkomstkod finns vid adressen på
baksidan av tidningen GRIS, dvs om årets prenumeration är betald. Finns inte kod, är inte prenumerationen betald. Prenumerera! Se spalten till höger.


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Marknaden har förbättrats kraftigt p g a det bättre vädret och förutsättning för grillning. Det gäller hela sortimentsbredden.
-Vi ser en svag förättring i Europa, vilket minskar trycket från exporten, även om det finns fortfarande gott om griskött på den internationella marknaden.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är slutsålt det mesta. Vi har haft en bra vecka och om vädret håller blir nästa vecka också bra.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckat är som förra veckan och det är fortsatt höga volymer chark. Vi jobbade även i måndags annandag påsk och har kört för fullt hela veckan. Framför allt är det skivade volymerna om ökat.
-Vi känner av viss ökning för korv, men inte dramatiskt,

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har under veckan växlat upp till betydligt ökade volymer, för att börja leverera till nya kunder, där Axfood är en. Vi är således i ett skede av stark expansion, med nya utmaningar.
-Ökad försäljning kräver fler grisar och vi har de senaste två veckorna slaktat 2 000 grisar per vecka. Det är inga svårigheter att få fler grisar att slakta, det ringer nya leverantörer hela tiden.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Efterfrågan på både kött och chark har exploderat och det började redan förra veckan. Karré och andra styckade detaljer är helt slut i kylarna och korv för grillning säljs mycket mer. Vi har slutsålt på allt.


Boarps gård
Per Karlsson: -Bra omsättning på smågrisar. Slaktsvinen går ofta direkt mellan säljare och köpare. Mitt intryck är att få leverantörer till privata slakten ligger under 13,20 idag.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Försäljningen är normal och importtrycket är fortsatt relativt hårt. Det har varit kallt och blåsigt senaste två veckorna, men idag känns luften bättre och väderprognoserna lovar bättre väder.
-Vi har således inte sett den stora efterfrågan inför grillsäsongen ännu.


Österbottens Kött (Atria)
Marcus Skullbacka: -Marknaden är stabil och normal för årstiden, men varmare väder är på gång och därmed väntas ökad efterfrågan på grillprodukter.

Danish Crown
I påsk var det vackert vårväder framför allt i Frankrike och England. Det fick positiv verkan på de europeiska skinkmarknaderna. Det kunde noteras vissa prisökningar på flera marknader. Även de kommande veckorna väntas ett bättre tonläge på marknaden.
För bog och annat produktionskött är marknaden oförändrad, men med tendens till bättre efterfrågan.
Karré väntas säljas bättre till helgen.
Baconmarknaden är oförändrad. Intresset ökar för färska kotletter.
De ryska importörerna har fått sina kvoter fastlagda för nästa kvartal. Det väntas leda till en livligare handel än hittills i år.@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 13 april 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 19 april 15.00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 16
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 16 v 15 v 14 v 13
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,60 13,85 13,85 13,85
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,02 11,56 11,56 11,56
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 17 v 16 v 15
10,16 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,20 8,00 8,00
23,32 Nortura 69,1–79,0a nkr - 20,46 20,46
11,28 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,22 1,22
11,28 Österbottens 79 – 95 euro - 1,22 1,22
11,74 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,00 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
13 apr Landsnoter.* euro euro euro euro euro
12,02 Tyskland 1,30 1,25 1,25 1,25 1,25
10 apr korrigerade**
14,02 England 1,516 1,516 1,516 1,516 1,502
12,90 Spanien 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395
12,21 Irland 1,320 1,320 1,320 1,339 1,358
11,73 Frankrike 1,269 1,272 1,265 1,231 1,228
11,71 Belgien 1,267 1,205 1,193 1,193 1,193
11,52 Tyskland 1,246 1,196 1,196 1,196 1,196
11,47 Österrike 1,240 1,190 1,220 1,220 1,220
11,43 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,30 Holland 1,222 1,173 1,163 1,163 1,163
12,12 Italien 1,203 1,203 1,203 1,228 1,228
10,80 Danmark 1,168 1,168 1,168 1,168 1,195
--
11,47 Tjeckien - - 1,241 1,213 1,205
10,73 Polen - - 1,160 1,172 1,166
Eurokurs 9,25 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 12 april 28 mars 13 mars 7 mars 1 mars
April 1,280 1,260 1,258 1,286 1,345
Maj 1,380 1,348 1,368 1,381 1,415
Juni 1,427 1,391 1,402 1,400 1,425
Juli 1,401 1,385 1,391 1,390 1,403
Aug 1,410 1,400 1,399 1,410 1,420
Sep 1,370 1,360 1,375 1,398 1,402
Okt 1,310 1,320 1,330 1,345 1,345
Nov 1,315 1,330 1,350 1,360 1,360
Dec 1,335 1,340 1,350 1,350 1,350
Jan 1,315 1,320 1,330 1,330 1,330
Feb 1,325 1,340 1,350 1,350 -
Mars 1,345 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 april
4 april
28 mars
21 mars
Utbud
540
590
545
752
Sålda
540
590
545
752
Medelpris, euro
1,30
1,28
1,28
1,28
Lägst
1,29
1,28
1,27
1,26
Högst
1,32
1,28
1,28
1,28
Medelpris, skr
12,02
11,89
11,89
11,89

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 16 v 15 v 14 v 13
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
7,81
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,10 6,10
17,90
Nortura* Fri vikt nkr - 15,70 15,70
Finland
4,25
LSO (HK) Klass E euro - 0,46 0,46
4,44
Österbottens Fri vikt, Ä euro - 0,48 0,48
4,53
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,71
ZNVG 56 % euro - 1,05 1,02
Galtar
6,57
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,10 5,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Pund 13,59 13,74 13,71 13,70 13,50 13,66 13,80
Dollar 6,84 6,95 6,98 6,97 6,95 7,08 7,05
Euro 9,25 9,29 9,32 9,30 9,25 9,30 9,30
Dansk 1,24 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15
Yen 5,77 5,86 5,93 5,91 5,95 6,03 6,00

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 16 v 15 v 14 v 13
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,20 17,20 17,20 17,20
SwedeHam 15,81 15,81 15,81 15,81
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 469 469 469 469
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 456 456 466 476
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 417 417 427 437
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 666 666 666 666
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 550 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 3 v 4 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
Skövde Slakteri - - 2 000 -
SLP - - brist -
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 184 179 179 179 179
400
Basis 30 kg 323 315 315 315 315
234
SPF+Myc 7 kg 189 184 184 184 184
406
SPF+Myc 30 kg 328 320 320 320 320
239
SPF 7 kg 193 188 188 188 188
411
SPF 30 kg 332 324 324 324 324
942
Økologi 30 kg 760 754 754 754 754
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
741
25-kilos - 650 650 630 630
LSO (HK) euro euro euro euro euro
462
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
555
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
439
ZNVG 28 kg - - 47,50 47,50 48,50

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.