Senaste noteringsnytt
Priset på tyska internetauktionen gick upp 92 öre!
Det tyska slaktsvinspriset väntas höjas ännu en gång i morgon fredag! Priset vid den tyska internetauktionen höjdes nämligen hela 92 öre sedan 14 dagar och auktionen brukar vara en indikator på vart den tyska noteringen är på väg.
Ska vi tippa på 30 - 50 öre ytterligare höjning när tyska slaktsvinspriset sätts i morgon middag efter kl 13? /LG 070426

Danska grispriserna oförändrade vecka 18
Danska grispriserna är oförändrade vecka 18, det vackra vårvädret till trots. Slaktsvinspriset är fortsatt 8,20 dkr. /LG 070426

Danska höjningen räckte inte lyfta från jumboplatsen
Engelska grispriset gick upp till 14 skr och spanska till 13 kr. Belgiska och holländska priserna gick upp dryga 20 öre. Danska prishöjningen med 25 öre räckte inte att rubba Danmark från jumboplatsen.
Frankrike gick mot strömmen och sänkte grispriset till 11,50 kr. /LG 070424

Uppåtgående trenden fortsätter
När vi är i slutet av månaden fortsätter uppåtgående pristrenden för slaktgrisar i Europa. Utbudet är fortfarande på väg ned och som en följd av högre temperaturer ökar efterfrågan på griskött hos flertalet slakterier.
Noteringarna är ganska lika i Holland, Frankrike och Tyskland på 1,25 euro per kg slaktad vikt, korrigerat. För första gången i år gick danska priset upp ca 3 cent.
Branden i det tredje största danska slakteriet har inte medfört någon stor export av slaktsvin, som befarades, utan rör sig om max 4 000 till 6 000 per vecka. Den fallande slakten i Danmark gör att man inte kan tillåta sig minska slakten ytterligare. Annars kan man inte leva upp till sina exportåtaganden. De ca 1 000 arbetslösa slaktarna har placerats på andra slakterier.
Prognos: Om vädret fortsätter bli bättre och utbudet fortsätter minska, är förutsättningarna goda för fortsatt stigande grispriser i Europa. Den kortare slaktveckan p g a 1 maj torde inte ge några problem med slaktköer alls. /LG 070424

Tyska suggorna upp 1 cent
Även suggorna steg den är veckan i Tyskland, med 1 cent, ca 9 öre. Smågrisarna är dock oförändrade, 47,50 euro.

Svenska grisnoteringarna oförändrade trots europeisk uppgång
Svenska grispriserna går inte upp nästa vecka trots höjningar två veckor i rad i Tyskland och nästa vecka även i Danmark. Endast spotpriset stiger, till 13,95 kr som följd av grisbrist. Som vi sett tidigare följer inte alltid svenska priset trenden i Europa. Som vi även mycket väl kommer ihåg i fjol, följde vi inte alls med Tyskland upp under hela förra sommaren. Vi hade väsentligt lägre pris. Tyska ISN påpekar t o m denna oföljsamhet i sin kommentar denna vecka.
Ett möte inom privata slakten idag flaggade för prisuppgång nästa vecka, men det blev inget.
-Det är ett måste att vi närmar oss Dalsjöfors, var en kommentar efter mötet.
-En höjning i Sverige är ett problem även för privata slakten, så länge Scan inte höjer (så länge Scan konsoliderar, sa man egentligen). Hela marknadens prisnivå måste upp, privatsidan betalar egentligen i överkant, sett till marknadens nivå, sa en slaktare.
-
Det är Scan vi väntar på först för att höja, säger Cato Gustafsson, Skövde Slakteri. Vi ligger redan långt över marknadsledaren.
-Det är dags för höjning, enligt almanackan, säger Per-Olof Dahlberg, Dahlbergs Slakteri. Grillarna är igång.
-Höjningarna ligger nära i tiden, det blev inte idag som jag tänkte, men snart, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten Slakteri.
-Scan måste börja tänka på att kontrakten ska förnyas, sa en, vem det nu var.
-Alla privatleverantörer har snart 13,20 kr, som Dalsjöfors, i varje fall här nere i södra Sverige, sa Per Karlsson, Boarp, och det sa han redan förra veckan. Betalningen över notering är nu i den storleksordningen, trots att endast Dalsjöfors officiellt har 13,20 kr.
Det märks också en oro bland uppfödare av slaktsvin, som inte kan se lönsamhet i nästa omgång grisar. En del ställer stallarna tomma, en del drar ner. Är egna spannmålen slut, kan det bli för dåliga kalkyler med inköpt spannmål. Det är således inte bara importerade smågrisar som minskar smågriskön. Minskad uppfödning av slaktsvin hjälper till.
-Eftersom kalkylen är så svag, kan jag lika gärna ha en skön sommar, sa en uppfödare i veckan.
-Nu slutar jag som grisuppfödare, meddelade en skånsk uppfödare i veckan. Min fru startar i nytt bolag, meddelade han i nästa mening. Jag har för dåligt leveranskontrakt för att fortsätta som uppfödare.
Det är nu den mest vanliga frågan jag får, den om hur bli av med dåliga kontrakt?! /LG 070420

Smågrisar från HKScan minskar underskottet i Sverige
Bristen på smågrisar i Sverige har minskat senaste tiden och de två veckors väntetid som gäller nu är på väg nedåt tack vare en import från HKScan i Finland som pågått en tid. SLP har redan tidigare importerat från HK, men nu är det i Scan AB som HKScan fyller upp med det än lilla överskott som finns i Finland. Det kanske är smidigare nu efter sammanslagningen att jämna ut marknaden för smågrisar.
Nästa vecka kommer 600 smågrisar, denna vecka kom också 600, som fortsätter sänka svenska underskottet. /LG 070420

Danska slaktsvinspriset stiger över 10 skr på måndag!
Äntligen är även danska grispriserna på väg åt rätt håll och kommer över 10-kronorsnivån igen. Noteringen på slaktsvin stiger 20 danska öre till 8,20 dkr (10,16 skr) på måndag. Suggnoteringen höjs också med 20 öre till 6,30 dkr, 7,81 skr. Smågrisarna går upp 5 dkr för 7-kilos, 8 för 30-kilos, ekologiska 6 dkr.
Danska höjningen räcker ändå inte att lyfta Danmark från jumboplatsen i den internatonella betalningsligan. /LG 070419

Vackert väder höjde grispriserna i flera länder
Det sommarlika vädret i nordvästra Europa gjorde att efterfrågan på grillkött ökade kraftigt, samtidigt som priserna på kotlett och karré steg. Slaktsvinspriset i Tyskland, Holland, Belgien och Österrike gick därför upp 5 – 6 cent nästan samtidigt. Därtill är utbudet på slaktsvin på väg nedåt.
Från Frankrike rapporteras sålunda att holländska grisköpare hämtar grisar i Frankrike, vilket kan bero på att tillgången på slaktgrisar minskar i centrala Europa.
Prishöjningen i nämnda länder gör att prisnivån jämnar ut sig i Europa och närmar sig Spaniens.
Erfarenhetsmässigt vet man att det är lite segare att få prishöjningarna att slå igenom i de scandinaviska länderna när priserna går upp och priserna är därför oförändrade v 16, men i Danmark höjs priserna vecka 17. Källa: ISN m fl. /LG 070419

Läs senaste nytt på
GrisPortalen.se
• Annika Bergman föreslås bli ordförande för grisuppfödarna

• Grisuppfödarna mest nöjda med lönsamheten

• Sprödstek bacon godast visar forskningen

• Reppe-stärkelse genom Lantmännen

www.grisportalen.se uppdateras när något händer!

GRIS på nätet
Snart kan du även läsa tidningen GRIS i förväg på GrisPortalen!
Åtkomstkod finns vid adressen på
baksidan av tidningen GRIS, dvs om årets prenumeration är betald. Finns inte kod, är inte prenumerationen betald. Prenumerera! Se spalten till höger.


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Det har varit klart förbättrad försäljning av griskött under veckan, men marknaden är svår att bedöma, eftersom det sägs finnas mycket griskött på den internationella marknaden. Den närmaste tiden kommer att visa hur det är med detta.
-Även i Sverige är det gott om grisar att slakta.
-Nedläggningen av slakten vid SLP och ökade slakten vid Kristianstad har gått utan några som helst bekymmer och allt fungerar i Kristianstad utan problem.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det blev väldig fart på försäljningen när vårvärmen kom, men nu blåser glöden bort från grillen och markanden har falnat. Vi säljer allt, men det är roligare när alla vill köpa mer.
-Vi har i stort sett samma slaktvolym som i fjol, någon ökning. I trakten har dock 4 000 slaktsvinsplatser lagts ned senare tid, alla dock Scan-leverantörer. Men konkurrensen om grisarna ökar. Det är nödvändigt att få upp prisnivån. Vi hade diskussioner om prishöjningar idag, men det stannade vid oförändrat.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Marknaden denna vecka är tämligen lik förra veckan i fråga om styckade produker, men veckan som kommer ser vi en ökad efterfrågan generellt på styckat.
-Charken utvecklas bra, särskilt för viktväktarprodukterna. Vi lanserade tre nya kryddstarka grillkorvar i veckan, lagom till grillsäsongen.
-Vi ska byta slaktlinje med början vecka 18. Planeringen för slakten är då viktig. Först går vi upp i slaktvolym och lägger på lager. Under bytet av slaktlinjen kompletterar vi minskade slakten med fler helfall. Jag räknar därför med att behålla volymerna kött att sälja oförändrade.

Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Marknaden är som senaste veckorna, allt vi slaktar går gra att sälja.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är fortsatt bra och vi slaktar och styckar för fullt. Karré är nu bristvara.

Boarps gård
Per Karlsson: -Veckan som gick var första på länge där över 2 500 slaktgrisar förmedlades genom mig. Men det går många grisar direkt med betalning enligt spotpriset.
-Allt fler grisföretagare blir intresserade av spotmarknaden för att sälja vissa volymer. Det är enorma pengar som går grisföretagen förbi, när efterfrågan på slaktgrisar är stor.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Priserna är oförändrade och vi står emot trycket från importen. Marknaden är ok, men vi har inte haft något riktigt drag från grillmarknaden ännu. Men nu kommer det.
-Vi kör för fullt i slakten, och lite till.
-Smågrisarna är i balans med hjälp av några lass till Sverige. Vi skickar några hundra smågrisar per vecka.

Danish Crown
Skinkmarknaderna har förbättrats, med höjda priser som följd. Det gäller även för bog och annan råvara för charktillverkningen, där handeln varit livligare och priserna kunnat höjas.
Det varma sommarvädret påverkar också priserna starkt uppåt för karré och även kotlett i viss mån på de mellaneuropeiska marknaderna.
Eftersom danska slakterier redan säljer karré och kotlett på de marknader som redan har de högsta priserna, slår prishöjningen inte igenom så mycket på det danska slaktsvinspriset.
Baconmarknaden är stabil, hjälpt av de höjda kotlettpriserna i mellersta Europa.
Inga förändringar har skett på ryska marknaden och i Fjärran Östern.@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 20 april 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 26 april 17.00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 17
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 17 v 16 v 15 v 14
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,95 13,60 13,85 13,85
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,13 12,02 11,56 11,56
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 18 v 17 v 16
10,16 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,20 8,20 8,00
23,32 Nortura 69,1–79,0a nkr - 20,46 20,46
11,28 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,22 1,22
11,28 Österbottens 79 – 95 euro - - 1,22
11,74 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,00 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
20 apr Landsnoter.* euro euro euro euro euro
12,13 Tyskland 1,32 1,30 1,25 1,25 1,25
24 apr korrigerade**
14.00 England 1,523 1,516 1,516 1,516 1,516
13,00 Spanien 1,414 1,395 1,395 1,395 1,395
12,13 Irland 1,320 1,320 1,320 1,320 1,339
11,87 Belgien 1,292 1,267 1,205 1,193 1,193
11,63 Tyskland 1,266 1,246 1,196 1,196 1,196
11,49 Frankrike 1,251 1,269 1,272 1,265 1,231
11,40 Holland 1,241 1,222 1,173 1,163 1,163
11,39 Österrike 1,240 1,240 1,190 1,220 1,220
11,35 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,05 Italien 1,203 1,203 1,203 1,203 1,228
10,98 Danmark 1,195 1,168 1,168 1,168 1,168
--
11,26 Tjeckien - - 1,226 1,241 1,213
10,59 Polen - - 1,153 1,160 1,172
Eurokurs 9,19 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 16 april 12 april 28 mars 13 mars 7 mars
April 1,305 1,280 1,260 1,258 1,286
Maj 1,375 1,380 1,348 1,368 1,381
Juni 1,420 1,427 1,391 1,402 1,400
Juli 1,399 1,401 1,385 1,391 1,390
Aug 1,410 1,410 1,400 1,399 1,410
Sep 1,370 1,370 1,360 1,375 1,398
Okt 1,305 1,310 1,320 1,330 1,345
Nov 1,315 1,315 1,330 1,350 1,360
Dec 1,335 1,335 1,340 1,350 1,350
Jan 1,315 1,315 1,320 1,330 1,330
Feb 1,335 1,325 1,340 1,350 1,350
Mars 1,345 1,345 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 april
11 april
28 mars
28 mars
Utbud
570
540
545
545
Sålda
570
540
545
545
Medelpris, euro
1,40
1,30
1,28
1,28
Lägst
1,40
1,29
1,27
1,27
Högst
1,40
1,32
1,28
1,28
Medelpris, skr
12,86
11,94
11,89
11,89

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 17 v 16 v 15 v 14
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
7,75
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,10
17,90
Nortura* Fri vikt nkr - 15,70 15,70
Finland
4,22
LSO (HK) Klass E euro - 0,46 0,46
4,41
Österbottens Fri vikt, Ä euro - - 0,48
4,50
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,74
ZNVG 56 % euro - 1,06 1,05
Galtar
6,51
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Pund 13,52 13,74 13,74 13,71 13,70 13,50 13,66
Dollar 6,74 6,95 6,95 6,98 6,97 6,95 7,08
Euro 9,19 9,29 9,29 9,32 9,30 9,25 9,30
Dansk 1,23 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15
Yen 5,68 5,86 5,86 5,93 5,91 5,95 6,03

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 17 v 16 v 15 v 14
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,20 17,20 17,20 17,20
SwedeHam 15,81 15,81 15,81 15,81
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 469 469 469 469
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 456 456 456 466
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 417 417 417 427
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 666 666 666 666
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 570 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 3 v
Ugglarps Slakteri balans - balans balans
Skövde Slakteri - - - 2 000
SLP 500 1000 - brist
KLS balans brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS:
Marknadstillägg 5 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 184 184 179 179 179
400
Basis 30 kg 323 323 315 315 315
234
SPF+Myc 7 kg 189 189 184 184 184
406
SPF+Myc 30 kg 328 328 320 320 320
239
SPF 7 kg 193 193 188 188 188
411
SPF 30 kg 332 332 324 324 324
942
Økologi 30 kg 760 760 754 754 754
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
741
25-kilos - 650 650 650 630
LSO (HK) euro euro euro euro euro
451
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
551
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
436
ZNVG 28 kg - 47,50 47,50 47,50 47,50

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.