Senaste noteringsnytt
Danska slaktsvinspriset upp 20 öre
Danska slaktsvinspriset går upp 20 öre vecka 19 till 8,40 dkr, 10,33 kr. Suggorna går upp 20 öre, en 30-kilos smågris 9 dkr.
Prisuppgången i Danmark och Tyskland ökar pressen på svenska priserna uppåt. /070503

Svenska och nordiska grispriserna oförändrade vecka 18
Svenska grispriserna är oförändrade nästa vecka när endast Dahlbergs ännu inte satt priserna. Svenska spotpriset går ner, tyska upp.
Efterfrågan på grillprodukter ökar och Ugglarp har aldrig sålt så mycket grillkorv som innevarande vecka.
Det närmar sig balans på marknaden för smågrisar. En av orsakerna uppges vara att noteringen på slaktgrisar är för låg med hänsyn till att foderpriserna gått upp.
Även priserna i Danmark, Norge och Finland är oförändrade. Österbottens Kött höjde 1 cent innevarande vecka. /LG 070427

Stark marknad för kravkött höjer priset
Noteringen för Krav-grisar stiger 16 kr per gris nästa vecka, vilket är en följd av en allt starkare marknad för kravmärkt kött.

Priset på tyska internetauktionen gick upp 92 öre!
Priset vid tyska internetauktionen har höjts hela 92 öre på 14 dagar och auktionen brukar vara en indikator på vart den tyska noteringen är på väg. /LG 070426

Dalsjöfors betalar bäst och ökar slakten mest, i %
Slaktutvecklingen kvartal 1 är en spegel av tabellen över noteringarna. Slakterier med högsta noteringarna har största slaktökningarna, slakterier med låg notering tappar slakt.
Som väntat med sin höga notering för slaktgrisar ökade Dalsjöfors Slakteri slakten klart mest. Se GrisPortalen.

Danska grispriserna oförändrade vecka 18
Danska grispriserna är oförändrade vecka 18, det vackra vårvädret till trots. Slaktsvinspriset är fortsatt 8,20 dkr. /LG 070426

Danska höjningen räckte inte lyfta från jumboplatsen
Engelska grispriset gick upp till 14 skr och spanska till 13 kr. Belgiska och holländska priserna gick upp dryga 20 öre. Danska prishöjningen med 25 öre räckte inte att rubba Danmark från jumboplatsen.
Frankrike gick mot strömmen och sänkte grispriset till 11,50 kr. /LG 070424

Uppåtgående trenden fortsätter
När vi är i slutet av månaden fortsätter uppåtgående pristrenden för slaktgrisar i Europa. Utbudet är fortfarande på väg ned och som en följd av högre temperaturer ökar efterfrågan på griskött hos flertalet slakterier.
Noteringarna är ganska lika i Holland, Frankrike och Tyskland på 1,25 euro per kg slaktad vikt, korrigerat. För första gången i år gick danska priset upp ca 3 cent.
Branden i det tredje största danska slakteriet har inte medfört någon stor export av slaktsvin, som befarades, utan rör sig om max 4 000 till 6 000 per vecka. Den fallande slakten i Danmark gör att man inte kan tillåta sig minska slakten ytterligare. Annars kan man inte leva upp till sina exportåtaganden. De ca 1 000 arbetslösa slaktarna har placerats på andra slakterier.
Prognos: Om vädret fortsätter bli bättre och utbudet fortsätter minska, är förutsättningarna goda för fortsatt stigande grispriser i Europa. Den kortare slaktveckan p g a 1 maj torde inte ge några problem med slaktköer alls. /LG 070424

Tyska suggorna upp 1 cent
Även suggorna steg den är veckan i Tyskland, med 1 cent, ca 9 öre. Smågrisarna är dock oförändrade, 47,50 euro.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen.se
• Slaktutvecklingen kvartal 1 är en spegel av noteringstabellen

• Sardus vd blir vd för Lantmännen

• Lars Hultström föreslås till LRFs förbundsstyrelse

• Besättningarna blir färre i Danmark och Norge

www.grisportalen.se uppdateras när något händer!

GRIS på nätet
Snart kan du även läsa tidningen GRIS i förväg på GrisPortalen!
Åtkomstkod finns vid adressen på
baksidan av tidningen GRIS, dvs om årets prenumeration är betald. Finns inte kod, är inte prenumerationen betald. Prenumerera! Se spalten till höger.


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Marknadsläget är oförändrat och generellt bra. Hela grillsortimentet har givetvis bra efterfågan.
Kommentar till slaktstatistiken: -Det är förmodligen fel i statistiken. Det kan saknas en vecka, enligt våra interna beräkningar. Jag återkommer med synpunkter.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi har vädrets makter med oss, så allt går åt.
Kommentar till slaktstatistiken: -Vi hade bra slakt i fjol, så ökningen är inte så stor första kvartalet. Vi dubblar nog slakten nästa kvartal. Trolig ökning är 5 % första halvåret.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi har aldrig sålt så mycket småkorv en enskild vecka, som vecka 17. Den kan endast mäta sig med de bästa sommarveckorna. Folk ska tydligen ut och grilla i helgen.
-Det var all time high för både falukorv och viktväktarkorv. Det har således varit en fantastisk vecka i charken.
-Även av styckat har vi sålt allt och nästa vecka ser inte heller ut att bli problem. Men det är inte grillbitarna som utmärker sig. Vi har inte märkt så mycket av efterfrågan på grillbitar som vi väntat.
Kommentar till slaktstatistiken: -Jag tror att den trend som visas, kommer att fortsätta några år.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har stor volym slakt och styckning. Avsättningen är bra för griskött, men det är viss tröghet för nöt.
-Vi känner av att prisbilden blir bättre och vi försöker höja priserna på de produkter som är heta för säsongen, dvs främst grillprodukterna.
-Vi måste våga höja priserna och konsumenterna är villiga att betala.
Kommentar till slaktstatistiken: -Det är helt klart att noteringsnivån haft betydelse. Men även budskapet om vår prisstrategi har uppfattats mycket positivt bland uppfödarna, att slippa diskutera den djungel av tillägg som förekommer vid vissa slakterier. Alla är ju inte lika duktiga förhandlare.
-Det är vår absoluta ambition att fortsätta den väg vi slagit in på i fråga om noteringsstrategin.
Per-Åke Larsson: -Det var en ordentligt uppgång i slakten för oss, ovanligt stor inom branschen. Även grisuppfödare som levererar till andra slakterier kan nog tacka Dalsjöfors för bättre priser på slaktgrisarna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Allt säljs så det ryker. Men jag är inte alltid nöjd med priset. Hela svenska prisnivån måste upp. Det är inte möjligt för ett enskilt slakteri att höja ensidigt, alla måste med.
-Tillgången på smågrisar ökar och vi har 220 i överskott till nästa vecka. Våra smågrisleverantörer bygger ut, så jag väntar god tillgång på smågrisar framöver.
Kommentar till slaktstatistiken: -Vi har t o m vecka 17 betalat 5 mkr, motsvarande 70 öre över Scans notering i snitt. Det har säkert satt spår. Vi gör kanske ett och annat bra också.

Dahlbergs Slakteri
Per-Olof Dahlberg, kommentar till slaktstatistiken: -Vi har ökat något, men tror ökningen blir större längre fram under året. Det beror på ökad tillgång på smågrisar, som i sin tur genererar fler slaktgrisar att slakta.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är bra sug efter slaktgrisar, men två slaktdagar mindre nästa vecka (för slakterier som betraktar måndagen som klämdag) sänker svenska spotpriset till 13,60.
-Smågrispriset sjunker som följd av ökad tillgång. Det i sin tur kan bero på att en del slaktsvinsproducenter inte sätter in smågrisar p g a dålig lönsamhet när fodret blivit dyrare.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Vi har inte sett det riktiga draget i grillmarknaden ännu, men det börjar synas på försäljningen att man köper mer grillkorv. 1 maj är traditionellt en grillhelg. Marknaden är bra och normal för årstiden.
-Vi har tillräckligt med slaktsvin och en liten kö. Smågrisarna är i balans efter export av 600 grisar till Scan i Sverige.

Österbottens Kött
Runar Lillandt, ordförande: -Det är fortfarade lite kyligt, +1,5 grader idag på morgonen här i höjd med Ångermanälven, och det ska bli kallare över 1 maj, så vi är inte helt nära säsongen för grillning ännu. Jag börjar just att förbereda sådden.

Danish Crown
Även om branden i slakteriet i Blans minskade det danska utbudet på griskött och även om det är ett hyggligt vårväder i Tyskland och söderut, är marknaden inte överväldigande stark. Den präglas även en del av de många helgdagarna, som minskar kapaciteten vid slakterierna. Nästa helg är 1 maj, som är en fridag för nästan alla i Danmark. Däremot är St. Bededag ett danskt fænomen.
På skinkemarknaderna har vi försökt höja priserna, men det lyckades endast i mindre grad. Kommande vecka kan försöken att höja priserna ge bättre resultat.
Karré och kotlett säljs bättre i Tyskland f n, men har inte samma betydelse i Danmark, då vi redan uppnått den nya prisnivån.
Baconmarknaden är lugn.
ederne blev der forsøgt med prisstigninger, men det lykkedes kun i mindre grad. Ugen efter bør bringe en forbedring på dette område.

Nakker og kamme handledes bedre i Tyskland m.v., men har ringe indflydelse i Danmark, da vi i forvejen er på det nye prisniveau.

Baconmarkedet er roligt.
Ryska marknaden efterfrågar fler produkter, men den låga dollarkursen håller nere det pris vi får hem i danska kronor.
Samma gäller Japan, där nya kontrakt till oförändrade priser ger lägre priser i danska kronor p g a den lägsta kurs på Yen på många år.

På både ryska och japanska marknaden försöker vi givetvis höja priserna, men det finns ju konkurrenter också.
.


@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 27 april 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 3 maj 19.00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 18
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,60 13,95 13,60 13,85
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,26 12,13 12,02 11,56
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 19 v 18 v 17
10,33 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,40 8,20 8,20
23,32 Nortura 69,1–79,0a nkr 20,46 20,46 20,46
11,28 LSO (HK) 77 – 92,5 euro 1,22 1,22 1,22
11,30 Österbottens 79 – 95 euro 1,23 1,23 1,23
11,74 Snellman 80–101 euro 1,27 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,00 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
20 apr Landsnoter.* euro euro euro euro euro
12,13 Tyskland 1,34 1,32 1,30 1,25 1,25
24 apr korrigerade**
14.00 England - 1,523 1,516 1,516 1,516
13,00 Spanien - 1,414 1,395 1,395 1,395
12,13 Irland - 1,320 1,320 1,320 1,320
11,87 Belgien - 1,292 1,267 1,205 1,193
11,63 Tyskland - 1,266 1,246 1,196 1,196
11,49 Frankrike - 1,251 1,269 1,272 1,265
11,40 Holland - 1,241 1,222 1,173 1,163
11,39 Österrike - 1,240 1,240 1,190 1,220
11,35 Sverige - 1,236 1,236 1,236 1,236
11,05 Italien - 1,203 1,203 1,203 1,203
10,98 Danmark - 1,195 1,168 1,168 1,168
--
11,26 Tjeckien - - - 1,226 1,241
10,59 Polen - - - 1,153 1,160
Eurokurs 9,19 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 25 april 16 april 12 april 28 mars 13 mars
Maj 1,345 1,375 1,380 1,348 1,368
Juni 1,400 1,420 1,427 1,391 1,402
Juli 1,390 1,399 1,401 1,385 1,391
Aug 1,391 1,410 1,410 1,400 1,399
Sep 1,383 1,370 1,370 1,360 1,375
Okt 1,330 1,305 1,310 1,320 1,330
Nov 1,310 1,315 1,315 1,330 1,350
Dec 1,315 1,335 1,335 1,340 1,350
Jan 1,325 1,315 1,315 1,320 1,330
Feb 1,325 1,335 1,325 1,340 1,350
Mars 1,325 1,345 1,345 - -
April - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 april
11 april
28 mars
28 mars
Utbud
570
540
545
545
Sålda
570
540
545
545
Medelpris, euro
1,40
1,30
1,28
1,28
Lägst
1,40
1,29
1,27
1,27
Högst
1,40
1,32
1,28
1,28
Medelpris, skr
12,86
11,94
11,89
11,89

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 17 v 16 v 15
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
7,75
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,10
17,58
Nortura* Fri vikt nkr 15,70 15,70 15,70
Finland
4,22
LSO (HKScan) Klass E euro 0,46 0,46 0,46
4,41
Österbottens Fri vikt, Ä euro 0,48 0,48 0,48
4,50
Snellmans Klass E euro 0,49 0,49 0,49
Tyskland
9,33
ZNVG 56 % euro 1,02 1,06 1,05
Galtar
6,51
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund 13,40 13,52 13,74 13,74 13,71 13,70 13,50
Dollar 6,72 6,74 6,95 6,95 6,98 6,97 6,95
Euro 9,15 9,19 9,29 9,29 9,32 9,30 9,25
Dansk 1,23 1,23 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24
Norsk 1,12 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
Yen 5,63 5,68 5,86 5,86 5,93 5,91 5,95

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 18 v 17 v 16 v 15
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,20 17,20 17,20 17,20
SwedeHam 15,81 15,81 15,81 15,81
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 469 469 469 469
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 456 456 456 456
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 417 417 417 417
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 682 666 666 666
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 540 570 570 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1-2 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri balans balans - balans
Skövde Slakteri 220 - - -
SLP balans 500 1000 -
KLS balans balans brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS:
Marknadstillägg 5 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 191 184 184 179 179
400
Basis 30 kg 323 323 323 315 315
234
SPF+Myc 7 kg 189 189 189 184 184
406
SPF+Myc 30 kg 328 328 328 320 320
239
SPF 7 kg 193 193 193 188 188
411
SPF 30 kg 332 332 332 324 324
942
Økologi 30 kg 760 760 760 754 754
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
728
25-kilos 650 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
451
25-kg, Priimuus 50 50 50 50 50
Snellmans
551
Grund 30 kg A1* 60 60 60 60 60
Tyskland
436
ZNVG 28 kg 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.