Senaste noteringsnytt
Danska suggorna ned ytterligare 60 öre vecka 20
Suggpriset fortsätter nedåt i Danmark som en följd av sänkningen i Tyskland. Vecka 20 faller priset med ytterligare 60 svenska öre till 5,30 dkr, 6,52 skr. Det är ett fall med 1 dkr på tre veckor, dryga 1,20 skr.
Slaktgrisarna noteras oförändrat, medan smågrisarna går upp 1 dkr för alla klasser. /LG 070510

Fortsatt oförändrat på tyska internetauktionen
Tyska internetauktionen 9 maj indikerade inga kraftigt ändrade priser för slaktsvin i Tyskland f n. Snittpriset blev fortsatt 1,40 euro. /LG 070510

Bull market för griskött i EU
För griskött gäller bull market, dvs grispriserna fortsätter uppåt i flera länder i EU och utbjudna slaktsvin kan säljas utan problem, även om en slaktdag saknades förra veckan. Jämfört med de första månaderna på året har exporten blivit mer stabil. Enligt danska rapporter har den återgått till nivån förra året. Den förstärkning av euron och andra europeiska valutorna gör dock att exporten ger mindre pengar.
Perioden med bra väder har stimulerat efterfrågan på griskött i enskilda europeiska länder och gjort att prisnivån stärkts. Prisökning på slaktgrisar rapporteras sålunda från Danmark, Holland, Belgien, Österrike och Tyskland. Ett väderomslag till kyligare väder kan dock innebära något dämpad efterfrågan på grilldetaljer. Å andra sidan stärks skinkmarknaden. Totalt sett borde inte prisbilden förändras nämnvärt.
Prognosen är att efterfrågan är stabil de närmaste dagarna. Pristrenden bestäms av kommande utbud. Tillgången på slaktsvin förväntas dock minska försiktigt. Källa: ISN. /LG 070508

Suggpriserna i Tyskland fortsätter nedåt
Tyska suggpriset fortsätter nedåt, nu till 0,98 euro, 8,96 skr. Det är en nedgång med nästan 75 öre på två veckor.
Enligt Danish Crown beror nedgången på svag efterfrågan och helgdagar som sätter ner industrikapaciteten. /LG 070508

Spotpriserna stiger, annars ingen höjning i Sverige vecka 19
De svenska slakterierrnas grispriser är helt oförändrade nästa vecka, trots bra marknad och stigande internationella priser, samt brist på slaktgrisar. Däremot höjs spotpriserna på slaktsvin, både det svenska och det för leverans till Tyskland. /LG 070504

Tyska priset 1,36 euro nästa vecka
Tyska slaktsvinspriset stiger för fjärde veckan i rad, nu med 2 cent till 1,36 Euro. Det är 12,45 skr.

Bättre balans medför lägre priser på förmedlingsgrisar
Smågrispriset i Scans förmedling sänks nästa vecka 10 kr per gris. Det beror på att tillförseln av smågrisar ökar och det är även viss minskad efterfrågan. Den bättre balansen beror även på att 600 smågrisar importerades från Finland denna vecka. Nästa vecka sker ingen import. /LG 070504

Danska slaktsvinspriset upp 20 öre
Danska slaktsvinspriset går upp 20 öre vecka 19 till 8,40 dkr, 10,33 kr. Suggorna går upp 20 öre, en 30-kilos smågris 9 dkr.
Prisuppgången i Danmark och Tyskland ökar pressen på svenska priserna uppåt. /070503

Sakta utveckling, men allt bättre priser
Den europeiska marknaden för slaktgrisar fortsätter utvecklas väldigt sakta detta år. Förhållandevis många slaktgrisar bjuds ut, men efterfrågan på hemmamarknaden är uppåt och vädret gott. Enligt danska marknadsrapporter är exporten på väg tillbaka till normala nivåer igen.
Det ser ut som om de olika marknaderna utvecklas åt skilda håll. Medan Tysklands grispris utvecklas positivt, går priserna ner något i Frankrike, Belgien och Spanien. Övriga noteringar är oförändrade.
Prognosen är att utbudet inte väntas stiga de närmaste dagarna. Försäljningen väntas utvecklas allt bättre. Sett mot den bakgrunden kan noteringen väntas förbättras ytterligare. Källa: ISN. /LG 070504

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Bosse Larsson : -Det är bra för oss när grillarna kommer fram tidigt på våren. Vi har kommit igång bra med försäljningen av grillprodukterna och vi har ett par nyheter i sortimentet som fått gott mottagande.
-Veckan som gått har varit som en normal vårvecka.
-Priserna på grillprodukter stiger när efterfrågan ökar, medan produkter som säljs mindre på sommaren blir billigare. Prisförändringarna är mest en anpassning till säsongen.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det händer ingenting på köttmarknaden just nu. Allt som slaktas går dock bra att sälja.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Marknaden för styckat är som förra veckan och väntas bli ganska oförändrad veckan som kommer. Det gäller även prisbilden denna vecka och nästa.
Charken är också oförändrad och korven har tydligen lagt sig på en högre nivå.

Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Allt säljs som vi får fram. Det händer inte så mycket just nu.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi säljer bra, men priserna är inte bra. Vi kan visserligen få ut lite mer än många andra på marknaden, men hela branschen måste lyfta köttpriserna.
-Vi ligger redan högt över de viktigaste konkurrenterna vad gäller noteringen. Vi kanske får leva med att företagen inom slaktbranschen har olika förutsättningar och kan betala olika?
-Situationen för noteringens utveckling börjar likna fjolårets, där de svenska priserna inte följde med de internationella uppåt så här års.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är f n väldigt lätt att sälja slaktgrisar. Jag var helt säker på att en prishöjning låg i luften till nästa vecka och blir besviken för att priset inte höjs. Jag höjer svenska spotpriset till 13,95 kr.
-Jag talade med en representant för en livsmedelskedja i veckan och fick veta att de köttpriser man betalar stiger. De höjda priserna bör ge avtryck på noteringen.
-Noteringen 11,70 är inget som finns på marknaden i verkligheten. Alla jag möter får mer betalt. Men jag märker också att allt fler säljer slaktsvin vid sidan av kontrakten.
-Smågrisarna sänks till 530 kr. Det börjar finnas gott om smågrisar, beroende på att en del uppfödare av slaktsvin inte sätter in p g a dålig lönsamhet.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Marknaden är ok. Just nu lanserar vi nya produkter inför grillsäsongen.
-Det har varit kalla nätter och inte särskilt varmt på dagarna, men nu börjar det komma värme.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det märks på konsumtionen att det fortfarande är kyligt väder. Men många grillar ändå. Vi väntar nu på det vackra vädret.

Danish Crown
Utbudet av skinkor är för stort jämfört med bearbetningskapaciteten denna tid på året med många helgdagar. Det betyder att prishöjningar inte kan ske, trots att årstiden egentligen talar för höjningar.
Marknaden för karré och kotlett är god i Europa. Däremot ger fallande kurs på yen lägre priser i Japan.
Bogkött säljs till lätt stigande priser, medan övrigt produktionskött trycks av stora fryslager överallt i Europa.
Baconmarknaden är oförändrad med viss stabilisering p g a de högre kotlettpriserna från kontinenten.
Övriga marknader är oförändrade.
Suggmarknaden lider just nu av en mycket matt efterfrågan på styckat och även styckningskapacitet under de många helgdagarna. /LG 070504@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 4 maj 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 10 maj 14.00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 19
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 19 v 18 v 17 v 16
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,95 13,60 13,95 13,60
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,45 12,26 12,13 12,02
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP ej avtal 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 20 v 19 v 18
10,33 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,40 8,40 8,20
23,32 Nortura 69,1–79,0a nkr - 20,46 20,46
11,16 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,22 1,22
11,25 Österbottens 79 – 95 euro - 1,23 1,23
11,62 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,00 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
4 maj Landsnoter.* euro euro euro euro euro
12,45 Tyskland 1,36 1,34 1,32 1,30 1,25
9,85 Frankrike - 1,077 - - -
9,24 Belgien - 1,01 - - -
8,50 Italien - 0,93 - - -
9 maj korrigerade**
14.00 England 1,530 1,530 1,523 1,516 1,516
12,83 Spanien 1,402 1,402 1,414 1,395 1,395
12,25 Irland - 1,339 1,320 1,320 1,320
11,95 Tyskland 1,306 1,286 1,266 1,246 1,196
11,82 Belgien 1,292 1,279 1,292 1,267 1,205
11,79 Holland 1,289 1,280 1,241 1,222 1,173
11,71 Österrike 1,280 1,240 1,240 1,240 1,190
11,42 Frankrike 1,248 1,247 1,251 1,269 1,272
11,31 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,18 Danmark 1,222 1,195 1,195 1,168 1,168
10,89 Italien 1,190 1,190 1,203 1,203 1,203
--
11,35 Tjeckien - - 1,241 1,229 1,226
10,55 Polen - - 1,153 1,153 1,153
Eurokurs 9,15 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 2 maj 25 april 16 april 12 april 28 mars
Maj 1,355 1,345 1,375 1,380 1,348
Juni 1,410 1,400 1,420 1,427 1,391
Juli 1,390 1,390 1,399 1,401 1,385
Aug 1,393 1,391 1,410 1,410 1,400
Sep 1,382 1,383 1,370 1,370 1,360
Okt 1,340 1,330 1,305 1,310 1,320
Nov 1,330 1,310 1,315 1,315 1,330
Dec 1,325 1,315 1,335 1,335 1,340
Jan 1,305 1,325 1,315 1,315 1,320
Feb 1,325 1,325 1,335 1,325 1,340
Mars 1,335 1,325 1,345 1,345 -
April - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 maj
2 maj
25 april
11 april
Utbud
580
740
570
540
Sålda
580
740
570
540
Medelpris, euro
1,40
1,40
1,40
1,30
Lägst
1,38
1,39
1,40
1,29
Högst
1,41
1,40
1,40
1,32
Medelpris, skr
12,81
12,81
12,86
11,94

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 19 v 18 v 17 v 16
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 20 v 19 v 18
6,52
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,30 5,80 6,30
17,58
Nortura* Fri vikt nkr - 15,70 15,70
Finland
4,21
LSO (HKScan) Klass E euro - 0,46 0,46
4,39
Österbottens Fri vikt, Ä euro - 0,48 0,48
4,48
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
8,96
ZNVG 56 % euro - 0,98 1,02
Galtar
5,29
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,30 4,80 5,30
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Pund 13,43 13,40 13,52 13,74 13,74 13,71 13,70
Dollar 6,76 6,72 6,74 6,95 6,95 6,98 6,97
Euro 9,15 9,15 9,19 9,29 9,29 9,32 9,30
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,25 1,25 1,25 1,24
Norsk 1,12 1,12 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
Yen 5,62 5,63 5,68 5,86 5,86 5,93 5,91

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 19 v 18 v 17 v 16
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,20 17,20 17,20 17,20
SwedeHam 15,81 15,81 15,81 15,81
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 469 469 469 469
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 446 456 456 456
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 407 417 417 417
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 682 682 666 666
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 530 540 570 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1 v 1-2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans -
Skövde Slakteri - 220 - -
SLP balans balans 500 1000
KLS balans balans balans brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS:
Marknadstillägg 5 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
236
Basis 7 kg 192 191 184 184 179
409
Basis 30 kg 333 332 323 323 315
242
SPF+Myc 7 kg 197 196 189 189 184
415
SPF+Myc 30 kg 338 337 328 328 320
247
SPF 7 kg 201 200 193 193 188
420
SPF 30 kg 342 341 332 332 324
945
Økologi 30 kg 769 768 760 760 754
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
728
25-kilos - 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
457
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
549
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
435
ZNVG 28 kg - 47,50 47,50 47,50 47,50

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.