Slaktgrisar köpes
Vi har underskott på slaktgrisar vecka 20!
Pris enl spotnoteringen 13.60 kr
Boarps gård
Tel 0701-74 90 12
ap.karlsson@swipnet.se

Senaste noteringsnytt
Alla danska noteringar på grisar sjunker vecka 21
Danska noteringarna sjunker på både slaktsvin, suggor och smågrisar nästa vecka. Slaktgrisarna sänks 20 danska öre till 8,20 dkr, suggorna hela 90 danska öre till 4,40 dkr, galtarna till 3,40 dkr och smågrisarna faller 3 dkr för 7-kilos och 7 dkr för 30-kilos. Ekologiska faller 5 dkr.
Suggorna har gjort en riktig resa utför senaste månaden med dryga 2,30 skr per kg.
Korven till grillningen kommer att bli otroligt billig, när viktigaste råvaran tappat en tredjedel av priset i Danmark!! /LG 070516

Tyska prisfallet har skapat oro på köttmarknaderna
Under senaste veckorna har marknaden för slaktgrisar i Europa utvecklats ganska bra, med sakta minskat utbud. Noteringarna är därför ganska oförändrade den här veckan. Priset var något uppåt i England. Mot trenden sjönk priset i Tyskland och drog med sig priset i Holland.
Extra helger brukar pressa priserna, när det uppstår en puckel i slakten. Nu finns en extra helg mitt i veckan igen och dessutom har inte vädret gynnat efterfrågan på köttprodukter. Processat kött och grillprodukter har varit under press i en del länder senaste dagarna. Som motvikt till detta har exporten fungerat bra, enligt danska rapporter.
De missade slaktdagarna har industrin kunnat parera ganska bra i år. Det tyska prisfallet har dock skapat oro på köttmarknaden, som därför är något osäker. Källa: ISN. /LG 070515

Suggor till Tyskland föll 1,50 skr
Det stora prisfallet på suggor i Tyskland sänker även priset här i Sverige för suggor som säljs till Tyskland. Göran Erikssons Transport har sänkt priset två gånger på en vecka med sammanlagt 1,50 kr. Nya priset blir 6,50, vilket blir mindre än vad ett par svenska slakterier betalar.
Leverans till Tyskland kan ändå vara en bra affär, eftersom det priset gäller för suggor rakt över, oavsett vikt och klassning. För feta suggor kan svenska priserna vara riktigt, riktigt dåliga.
Noteringen för galtar till Tyskland ligger fortfarande långt över de svenska slakteriernas noteringar. /LG 070515

Fortsatt fall för tyska suggorna
Prisnedgången för suggor i Tyskland fortsätter i oförminskad takt. Veckans nedgång är 12 cent, 1,10 skr, och nya noteringen är 0,86 euro.
Tyska priset på smågrisar är dock oförändrat 47,50 euro. /LG 070514

Skövde sänker 25 öre, Dahlbergs och Ginsten har oförändrat
Även Skövde Slakteri sänkte på måndagen noteringen på slaktgrisar med 25 öre. Nya priset är 12,35 kr.
Smågrispriset är oförändrat, men marknadstillägget tas bort nu när det är balans i förmedlingen.
Dahlbergs och Ginsten har valt att inte sänka.
-Vi kör vidare med samma pris, men vi tar en vecka i taget, säger Per Olof Dahlberg, Dahlbergs Slakteri.
-Det ger fel signal att sänka nu, när priset ska upp, säger Bengt Göran Bengtsson, Ginsten. Sänks priset på slaktsvin, då minskar produktionen av griskött och det blir överskott på smågrisar. Då dämpas viljan att investera och vi bryter den positiva trend vi sett senaste tiden.
-De höga priserna hos privatslakten hittills i år kan medverka till försenad höjning av noteringarna när grillsäsongen kommer i gång på allvar, funderar Bengt Göran.
Samtliga slakterier har nu balans i förmedlingen av smågrisar. /LG 070514

SLP, Dalsjöfors och Ugglarp sänker slaktgrisarna vecka 20
Slakteriernas noteringar på slaktgrisar tar på måndag ett stort kliv närmare varandra. Priskriget om slaktsvin håller på att avslutas, kommer säkert någon att konstatera. Hur stor skillnad det blir mellan Scan och övriga slakterier är för tidigt att säga.
Säkert som amen i kyrkan kommer de nya kalkylerna för slaktgrisar att hamna i fokus, särskilt om foderpriserna fortsätter uppåt. Det finns säkert något slakteri som vill ha fler grisar, när uppfödare av slaktsvin hellre tar sommarledigt än att gå lågavlönad i stallet.
SLP sänker noteringen 25 öre, Ugglarp 25 och Dalsjöfors 35 öre för slaktgrisar nästa vecka.
-Marknaden är inte bättre än så, säger Erling Johansson, SLP.
-Kalkylerna har inte blivit vad vi väntat oss den här tiden, säger Peter Johansson, Dalsjöfors Slakteri.
-Senaste tidens noteringar inom privatslakten har inte varit relaterade till marknaden för griskött, utan till konkurrensen om slaktgrisarna, säger Thomas Olander, Ugglarps slakteri. Noteringsnivån är fortfarande efter sänkningen inte i harmoni med marknaden för griskött.
Svenska spotpriset för slaktgrisar faller 35 öre.
SLPs smågrisnotering är oförändrad, men marknadstillägget på 10 kr tas bort.
Scans marknadsnotering för smågrisar faller med 10 kr, se nedan. Spotpriset på smågrisar går ner 10 kr. /LG040516 uppdatering

Tyska slaktgrisarna faller 2 cent vecka 20
Det blir bakslag för tyska slaktgrisar vecka 20, med prisfall med 2 cent. Däremot stiger euron igen, varför prisfallet i svenska kronor blir mindre och nya priset 12,36 skr.
Terminspriserna har fallit för alla månader ett år framåt. /LG 070511

Äntligen balans i Scans smågrisförmedling
Efter många år med underskott på smågrisar, har Scan nästa vecka balans i förmedlingen. Den beräknade noteringen, som vi kallar mellangårds i tabellen, samt marknadsnoteringen, som vi kallar förmedling, är lika nästa vecka.
-Tillgången på smågrisar ökar, samtidigt som försäljningen är något lägre än tidigare, säger Carl-Olof Port. Maj månad är annars den tid på året då tillgång och efterfrågan brukar stämma bäst överens. Vi får inga smågrisar från Finland nästa vecka.
-Vi kan säga att marknaden för smågrisar nu är normal igen, säger Carl-Olof.
Beräknade noteringen innehåller inga tillägg eller avdrag för påverkan av marknaden och används främst av smågris- och slaktgrisproducenter med mellangårdsavtal. Men det är givetvis inget som hindrar att man använder marknadsnoteringen även vid mellangårdsavtal, om parterna är överens om detta.
Marknadsnoteringen varierar mer p g a tillgång och efterfrågan och innehåller även stimulansersättningar vid brist på smågrisar, eller avdrag för att stimulera efterfrågan hos uppfödarna av slaktgrisar.
Nästa veckas höjda notering på Krav-grisar beror på ökad efterfrågan på Krav-kött. Det går att ta ut mer för grisköttet och det får uppfödarna av smågrisar också med av. /LG 070511

Danska suggorna ned ytterligare 60 öre vecka 20
Suggpriset fortsätter nedåt i Danmark som en följd av sänkningen i Tyskland. Vecka 20 faller priset med ytterligare 60 svenska öre till 5,30 dkr, 6,52 skr. Det är ett fall med 1 dkr på tre veckor, dryga 1,20 skr.
Slaktgrisarna noteras oförändrat, medan smågrisarna går upp 1 dkr för alla klasser. /LG 070510

Fortsatt oförändrat på tyska internetauktionen
Tyska internetauktionen 9 maj indikerade inga kraftigt ändrade priser för slaktsvin i Tyskland f n. Snittpriset blev fortsatt 1,40 euro. /LG 070510

Bull market för griskött i EU
För griskött gäller bull market, dvs grispriserna fortsätter uppåt i flera länder i EU och utbjudna slaktsvin kan säljas utan problem, även om en slaktdag saknades förra veckan. Jämfört med de första månaderna på året har exporten blivit mer stabil. Enligt danska rapporter har den återgått till nivån förra året. Den förstärkning av euron och andra europeiska valutorna gör dock att exporten ger mindre pengar.
Perioden med bra väder har stimulerat efterfrågan på griskött i enskilda europeiska länder och gjort att prisnivån stärkts. Prisökning på slaktgrisar rapporteras sålunda från Danmark, Holland, Belgien, Österrike och Tyskland. Ett väderomslag till kyligare väder kan dock innebära något dämpad efterfrågan på grilldetaljer. Å andra sidan stärks skinkmarknaden. Totalt sett borde inte prisbilden förändras nämnvärt.
Prognosen är att efterfrågan är stabil de närmaste dagarna. Pristrenden bestäms av kommande utbud. Tillgången på slaktsvin förväntas dock minska försiktigt. Källa: ISN. /LG 070508

Suggpriserna i Tyskland fortsätter nedåt
Tyska suggpriset fortsätter nedåt, nu till 0,98 euro, 8,96 skr. Det är en nedgång med nästan 75 öre på två veckor.
Enligt Danish Crown beror nedgången på svag efterfrågan och helgdagar som sätter ner industrikapaciteten. /LG 070508

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Fler danska grisar igen
• Engelsk produktion upp, sedan ner
• Mer regionalt kött hos Hemköp
• Scan informerar med köttbil (se även reklamfilmerna)
• Göran PRsson blir lobbyist
• Vion större än Danish Crown
• Därför fick inte SM aktieutdelning


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Marknaden är oförändrad sedan förra veckan. Därför vill vi ha bättre grillväder!

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Efterfrågan på griskött och grilldetaljer har varit bra trots dåligt väder senaste veckan. Försäljningen av karré minskar per automatik, men vi väntar bättre väder.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Marknaden är som förra veckan, men vi har märkt av det dåliga vädret och både avsättning och pris har påverkats. Charken däremot visar positiv utvecklilng, framför allt det skivade sortimentet. Smalkorven fortsätter säljas bra, däremot är det något lägre volymer av måltidskorv.
-Nyheterna bland charkprodukterna rullar på bra.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi säljer bra, men när man måste ta på sig jackan för att gå ut och grillen står i garaget, då får vi inte fram det extra i kalkylen som vi väntat oss den här tiden på året.
-Det finns nataurligtvis fler orsaker till att kalkylen inte funkar. Det är den samlade bilden som gör att vi måste lämna det tråkiga beskedet om 35 öre sänkning. Vädret är viktigt så här års.
-Vi har fått leveranser till Hemköps nya koncept med regionalt producerat kött. Det gäller endast nötkött, men vi för givetvis diskussioner om att kunna utvidga till griskött.
-Konceptet är ett positivt tänk kring kvalitet och regionalt producerat kött, som är intressant.
-Nötköttet har f n mycket dålig slaktkalkyl, mycket sämre än gris. Det har varit tal om sänkningar flera veckor och jag tror inte det går att klara prisnivån så mycket längre. En sänkning med storleksordningen 1 kr hänger i luften.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Slaktkalkylen har inte varit riktigt bra sedan höjningen av noteringen på slaktgrisar tidigare i år, men styckningen går desto bättre för vår del. Men vi har ett fint upplägg med bra export och bra kundkrets, där vi säljer direkt på butik.
-Så vi är bäst, säger Tommy. Sammantaget är därför våra griskalkyler hyfsade.
-Kalkylen på nöt är dock riktigt dålig. Nötpriset behöver ner 1 kr.
-Skillnaderna i kalkylerna beror på att importen är stor på nöt, men mindre på gris.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är förvånande att priset på slaktgrisar sjunker när efterfrågan är stor. Jag har brist på grisar.
-Jag förvånas alltid över att svenska priserna sjunker om det är prisnedgång i omvärlden. Men svenska priset stiger inte lika snabbt när priset i omvärlden stiger.
-Kalkylerna i slaktsvinsproduktionen är svaga och sänkningen ger signaler till uppfödarna av slaktsvin att inte sätta in grisar i stallarna. Detta förvärrar den redan negativa spiralen för svensk grisproduktion.
-Vi ska producera fler slaktgrisar i Sverige, inte färre, säger Per. Det höga foderpriset gör att situationen är sämre i år så här års, än i fjol, då vi väntade på ett bättre grispris som inte kom.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Inget har skett sedan förra veckan. Vi har soligt, men kallt och grillsässongen har inte börjat. Allt fokus ligger nu på melodifestivalen.
-Vi slaktar så mycket vi hinner och balansen på marknaden är ganska bra.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vädret har varit kyligare igen, men lanseringarna av Atrias nya produkter i grillsegmentet har varit lyckade. Vi väntar betydande framgångar vid försäljningen av grillprodukter i sommar.
-Marknaden är i balans, allt från smågrisar till försäljning.

Danish Crown
Skinkmarknaderna var oförändrade under veckan. Stort utbud hindrar prishöjningar.
Samma gäller bog och annan råvara för charktillverkning. Även de senaste veckornas uppgång för karré och kotlett syns ha upphört, men det fortfarande god efterfrågan på dessa produkter.
Tredjelandsmarknaderna är oförändrade.
Ett mycket stort utbud i hela Europa och mycket låg efterfrågan på suggkött är orsaken till sänkningen av noteringen för suggor denna vecka. /LG 070511@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 11 maj 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 16 maj 13.30
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 20
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 20 v 19 v 18 v 17
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,60 13,95 13,60 13,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,85 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,36 12,45 12,26 12,13
Skövde Slakteri 75-94,9 12,35 12,60 12,60 12,60
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,25 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,95 12,20 12,20 12,20
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–96,9 11,50 11,75 11,75 11,75
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 21 v 20 v 19
10,08 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,20 8,40 8,40
23,32 Nortura 69,1–79,0a nkr - 20,46 20,46
11,26 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,22 1,22
11,35 Österbottens 79 – 95 euro - 1,23 1,23
11,72 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,00 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
11 maj Landsnoter.* euro euro euro euro euro
12,36 Tyskland 1,34 1,36 1,34 1,32 1,30
9,95 Frankrike - 1,078 1,077 - -
9,32 Belgien - 1,01 1,01 - -
8,56 Italien - 0,928 0,93 - -
15 maj korrigerade**
14.25 England 1,544 1,530 1,530 1,523 1,516
12,94 Spanien 1,402 1,402 1,402 1,414 1,395
12,44 Irland 1,348 1,348 1,339 1,320 1,320
11,92 Belgien 1,292 1,292 1,279 1,292 1,267
11,87 Tyskland 1,286 1,306 1,286 1,266 1,246
11,81 Österrike 1,280 1,280 1,240 1,240 1,240
11,72 Holland 1,270 1,289 1,280 1,241 1,222
11,53 Frankrike 1,250 1,248 1,247 1,251 1,269
11,40 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,27 Danmark 1,222 1,222 1,195 1,195 1,168
10,98 Italien 1,190 1,190 1,190 1,203 1,203
--
11,56 Tjeckien - - 1,253 1,241 1,229
10,44 Polen - - 1,131 1,153 1,153
Eurokurs 9,23 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 10 maj 2 maj 25 april 16 april 12 april
Maj 1,348 1,355 1,345 1,375 1,380
Juni 1,365 1,410 1,400 1,420 1,427
Juli 1,356 1,390 1,390 1,399 1,401
Aug 1,367 1,393 1,391 1,410 1,410
Sep 1,355 1,382 1,383 1,370 1,370
Okt 1,300 1,340 1,330 1,305 1,310
Nov 1,320 1,330 1,310 1,315 1,315
Dec 1,300 1,325 1,315 1,335 1,335
Jan 1,290 1,305 1,325 1,315 1,315
Feb 1,315 1,325 1,325 1,335 1,325
Mars 1,325 1,335 1,325 1,345 1,345
April - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 maj
2 maj
25 april
11 april
Utbud
580
740
570
540
Sålda
580
740
570
540
Medelpris, euro
1,40
1,40
1,40
1,30
Lägst
1,38
1,39
1,40
1,29
Högst
1,41
1,40
1,40
1,32
Medelpris, skr
12,81
12,81
12,86
11,94

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 20 v 19 v 18 v 17
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 8,00 8,00 8,00
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 21 v 20 v 19
5,41
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,40 5,30 5,80
17,58
Nortura* Fri vikt nkr - 15,70 15,70
Finland
4,21
LSO (HKScan) Klass E euro - 0,46 0,46
4,39
Österbottens Fri vikt, Ä euro - 0,48 0,48
4,48
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
7,93
ZNVG 56 % euro - 0,86 0,98
Galtar
4,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,40 4,30 4,80
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Pund 13,55 13,43 13,40 13,52 13,74 13,74 13,71
Dollar 6,85 6,76 6,72 6,74 6,95 6,95 6,98
Euro 9,23 9,15 9,15 9,19 9,29 9,29 9,32
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,13 1,12 1,12 1,14 1,14 1,14 1,14
Yen 5,71 5,62 5,63 5,68 5,86 5,86 5,93

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 20 v 19 v 18 v 17
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,30 17,30 17,30 17,30
SwedeHam 15,90 15,90 15,90 15,90
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 459 469 469 469
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 436 446 456 456
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 402 407 417 417
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 707 682 682 666
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 520 530 540 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans 1 v 1-2 v 2 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans - 220 -
SLP balans balans balans 500
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.

Kommentarer smågrisar, Sverige

KLS:
Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Dahlbergs: Marknadstillägg 20 kr på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
232
Basis 7 kg 189 192 191 184 184
401
Basis 30 kg 326 333 332 323 323
238
SPF+Myc 7 kg 194 197 196 189 189
407
SPF+Myc 30 kg 331 338 337 328 328
243
SPF 7 kg 198 201 200 193 193
412
SPF 30 kg 335 342 341 332 332
939
Økologi 30 kg 764 769 768 760 760
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
728
25-kilos - 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
457
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
549
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
435
ZNVG 28 kg - 47,50 47,50 47,50 47,50

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.