Senaste noteringsnytt
Oförändrade grisnoteringar i Danmark vecka 22
Alla grispriserna är helt oförändrade i Danmark vecka 22. /LG 070524

Tican tar emot anmälningar igen
Det är stor slaktkö i Danmark, ca 300 000 grisar. Branden i Danish Crowns största slakteri, i Blans, förvärrade situationen.
Tican meddelar idag att man tar emot anmälningar till slakt igen från fredag. /LG 070524

Priserna i EU stabiliseras när utbudet sjunker
I början av denna vecka var atmosfären på grismarknaden mycket bättre än förra veckan. Antalet grisar som bjöds ut har reducerats. Så även om det var en slaktdag mindre förra veckan, rapporterades inga slaktköer. Det var särskilt tydligt i Holland, där exporten till Tyskland minskat med hälften från ca 50 000 slaktgrisar per vecka.
Därmed har prispressen minskat och de europeiska priserna stabiliserats. Den danska noteringen tvingades dock ned denna vecka, men det låga utbudet på marknaden kommer ändå att ange tonläget på noteringarna framöver. Därför är den europeiska prisstrukturen i huvudsak oförändrad.
Den säsongsmässiga ökade efterfrågan börjar göra sig gällande i Frankrike och Spanien, som har fått igenom högre priser.
Prognosen är god efterfrågan på griskött och om det blir bra väder även en prisuppgång. Källa ISN. /LG 070522

Tyska suggorna ner till 7,75
Suggorna fortsätter sjunka i Tyskland, nu till 0,84 euro, 7,75 skr. Smågrisarna går ner tlll 45 euro, 415 skr. /LG 070521

SLP sänker smågrispriset 25 öre, KLS tar bort marknadstillägget
Inget slakteri i Sverige har ändrat sina priser på slaktgrisar vecka 21. SLP sänker priset på smågrisar 25 öre och KLS tar bort marknadstillägget 5 kr.
Det är inte någon ändring i Finland eller Norge. /LG 070521

Tyska slaktgrispriset oförändrat vecka 21
Grisar till slakt betalas med 1,34 euro även vecka 21.

Alla danska noteringar på grisar sjunker vecka 21
Danska noteringarna sjunker på både slaktsvin, suggor och smågrisar nästa vecka. Slaktgrisarna sänks 20 danska öre till 8,20 dkr, suggorna hela 90 danska öre till 4,40 dkr, galtarna till 3,40 dkr och smågrisarna faller 3 dkr för 7-kilos och 7 dkr för 30-kilos. Ekologiska faller 5 dkr.
Suggorna har gjort en riktig resa utför senaste månaden med dryga 2,30 skr per kg.
Korven till grillningen kommer att bli otroligt billig, när viktigaste råvaran tappat en tredjedel av priset i Danmark!! /LG 070516

Tyska prisfallet har skapat oro på köttmarknaderna
Under senaste veckorna har marknaden för slaktgrisar i Europa utvecklats ganska bra, med sakta minskat utbud. Noteringarna är därför ganska oförändrade den här veckan. Priset var något uppåt i England. Mot trenden sjönk priset i Tyskland och drog med sig priset i Holland.
Extra helger brukar pressa priserna, när det uppstår en puckel i slakten. Nu finns en extra helg mitt i veckan igen och dessutom har inte vädret gynnat efterfrågan på köttprodukter. Processat kött och grillprodukter har varit under press i en del länder senaste dagarna. Som motvikt till detta har exporten fungerat bra, enligt danska rapporter.
De missade slaktdagarna har industrin kunnat parera ganska bra i år. Det tyska prisfallet har dock skapat oro på köttmarknaden, som därför är något osäker. Källa: ISN. /LG 070515

Suggor till Tyskland föll 1,50 skr
Det stora prisfallet på suggor i Tyskland sänker även priset här i Sverige för suggor som säljs till Tyskland. Göran Erikssons Transport har sänkt priset två gånger på en vecka med sammanlagt 1,50 kr. Nya priset blir 6,50, vilket blir mindre än vad ett par svenska slakterier betalar.
Leverans till Tyskland kan ändå vara en bra affär, eftersom det priset gäller för suggor rakt över, oavsett vikt och klassning. För feta suggor kan svenska priserna vara riktigt, riktigt dåliga.
Noteringen för galtar till Tyskland ligger fortfarande långt över de svenska slakteriernas noteringar. /LG 070515

Fortsatt fall för tyska suggorna
Prisnedgången för suggor i Tyskland fortsätter i oförminskad takt. Veckans nedgång är 12 cent, 1,10 skr, och nya noteringen är 0,86 euro.
Tyska priset på smågrisar är dock oförändrat 47,50 euro. /LG 070514

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Norska bönderna fick 10 % mer
• Grisuppfödare i Norge fick behålla 26,22 kr per kg i målpris
• Semineringarna minskar i Norge
• 400 000 färre grisar slaktade i Danmark hittills i år
• Arbetsmiljökrav hotar Scans slakt i Sverige


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Utbudet av griskött är större än vad vi kan förvänta sig vid den årstiden. Det finns mer griskött än vanligt i hela Europa. Det vi önskar oss är bättre väder så försäljningen ökar.
-Försäljningen är dock ok och särskilt försäljningen av kryddiga korvar är helt fantastisk. Både nya varianterna och de som redan fanns i sortimentet.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Marknaden är som tidigare, men försöljningen i butikerna utefter kusten börjar öka, p g a helgerna. Till pingst flyttar ännu fler in i sina sommarstugor.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckade detaljer flyter på, vi har dock lite problem med karré p g a vädret.
-För charken är det samma situaton som tidigare med bra skivade volymer, mycket bra volymer smalkorv, men något lägre volymer måltidskorvän vi räknat med.
-Vi monterar just nu de delar av slaktlinjen som ska bytas ut. Slakten kommer igång igen i början av nästa vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är kortvecka och då blir det lite stökigt. Vi slaktade i torsdags i stället för i dag fredag. Det fungerar bättre med transporter och leveranser till butikerna. Och så får personalen mer sammanhängande ledighet.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Sänkningen förra veckan blev till slut nödvändig. Vi har betalat ackumulerat 70 öre över Scan sedan nyår. Det finns begränsat utrymme för merbetalning.
-Just nu är suggorna överbetalda i Sverige, efter sänkningen i Tyskland och Danmark. En stor andel av de suggor som slaktas i Sverige måste exporteras. Då är det de tyska och danska priserna vi ska konkurrera med.
-I Sverige används inte så mycket suggkött till korv och därför är export nödvändigt.
-Sida är svårt att sälja till vettiga priser, men å andra sidan går karré bättre. Säsongerna har alltid sina priser. I övrigt går det lätt att sälja det vi slaktar.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är fortfarande lätt att sälja grisar och det är fortfarande stor efterfrågan. Det är svårare att få tag på grisar att förmedla.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Grillsäsongen börjar nu. Vi har haft 20 grader varmt några dagar, så vi tror något börja hända. Handeln börjar köpa in produkter och det är grillsortimentet som börjar kännas. Kristi himmelsfärdshelgen hjälpte till.
-Det är ett mindre överkott på smågrisar, men vårbruket börjar vara över i södra Finland och vi tror att det är balans igen om några veckor. Sverige har också balans, så vi kan inte exportera.


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det är fortfarande regnigt och kyligt här i Österbotten (i höjd med Umeå), så vi väntar på det vackra grillvädet.
-Tillförseln av slakt är jämn och det är balans på smågrismarknaden.

Danish Crown
Generellt är marknaden trög. Ett relativt stort utbud i förhållande till efterfrågan hindrar normala säsongsmässiga prishöjningar, som många sett fram emot denna årstid.
Skinka, bog och charkråvara säljs till oförändrade priser, men mängdmässigt är försäljningen otillfredsställande.
De senaste veckornas prisökningar för kotlett och karré har upphört p g a det kallare vädret och för karré har inträtt ett prisfall.
För såväl den engelska markanden för bacon, som för marknaderna i tredje land är avsättningen oförändrad.
Suggor
Det handlar nu om ett verkligt sammanbrott på den tyska marknaden för suggkött. Avsättningen är helt otillfredsställande. Det talas om för stora lager av torkade korvar, som är den stora varugruppen där kött från suggor används.
Det kan vara tal om en överreaktion på marknaden, men en förbättring förväntas först efter pingst. /LG 070518


@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 18 maj 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 24 maj 14.00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 21
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 21 v 20 v 19 v 18
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,60 13,60 13,95 13,60
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,85 12,85 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,36 12,36 12,45 12,26
Skövde Slakteri 75-94,9 12,35 12,35 12,60 12,60
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,25 12,25
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,95 11,95 12,20 12,20
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–96,9 11,50 11,50 11,75 11,75
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 22 v 21 v 20
10,08 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,20 8,20 8,40
23,32 Nortura 69,1–79,0a nkr - 20,46 20,46
11,26 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,22 1,22
11,35 Österbottens 79 – 95 euro - 1,23 1,23
11,72 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 2,00 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
23 maj Landsnoter.* euro euro euro euro euro
12,36 Tyskland 1,34 1,34 1,36 1,34 1,32
10,28 Frankrike 1,114 1,08 1,078 1,077 -
9,32 Belgien 1,01 1,01 1,01 1,01 -
8,51 Italien 0,923 0,928 0,928 0,93 -
22 maj korrigerade**
14.25 England 1,544 1,544 1,530 1,530 1,523
13,05 Spanien 1,414 1,402 1,402 1,402 1,414
12,44 Irland - 1,348 1,348 1,339 1,320
11,92 Belgien 1,292 1,292 1,292 1,279 1,292
11,87 Tyskland 1,286 1,286 1,306 1,286 1,266
11,85 Frankrike 1,284 1,250 1,248 1,247 1,251
11,81 Österrike 1,280 1,280 1,280 1,240 1,240
11,72 Holland 1,270 1,270 1,289 1,280 1,241
11,40 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,02 Danmark 1,195 1,222 1,222 1,195 1,195
10,98 Italien 1,190 1,190 1,190 1,190 1,203
--
11,70 Tjeckien - - 1,268 1,253 1,241
10,34 Polen - - 1,121 1,131 1,153
Eurokurs 9,23 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 10 maj 2 maj 25 april 16 april 12 april
Maj 1,348 1,355 1,345 1,375 1,380
Juni 1,365 1,410 1,400 1,420 1,427
Juli 1,356 1,390 1,390 1,399 1,401
Aug 1,367 1,393 1,391 1,410 1,410
Sep 1,355 1,382 1,383 1,370 1,370
Okt 1,300 1,340 1,330 1,305 1,310
Nov 1,320 1,330 1,310 1,315 1,315
Dec 1,300 1,325 1,315 1,335 1,335
Jan 1,290 1,305 1,325 1,315 1,315
Feb 1,315 1,325 1,325 1,335 1,325
Mars 1,325 1,335 1,325 1,345 1,345
April - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
23 maj
9 maj
2 maj
25 april
Utbud
500
580
740
570
Sålda
500
580
740
570
Medelpris, euro
1,37
1,40
1,40
1,40
Lägst
1,37
1,38
1,39
1,40
Högst
1,37
1,41
1,40
1,40
Medelpris, skr
12,64
12,81
12,81
12,86

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 21 v 20 v 19 v 18
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 8,00 8,00
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 22 v 21 v 20
5,41
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,40 4,40 5,30
17,58
Nortura* Fri vikt nkr - 15,70 15,70
Finland
4,21
LSO (HKScan) Klass E euro - 0,46 0,46
4,39
Österbottens Fri vikt, Ä euro - 0,48 0,48
4,48
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
7,75
ZNVG 56 % euro - 0,84 0,86
Galtar
4,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,40 3,40 4,30
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund
13,50
13,55 13,43 13,40 13,52 13,74 13,74
Dollar 6,83 6,85 6,76 6,72 6,74 6,95 6,95
Euro 9,23 9,23 9,15 9,15 9,19 9,29 9,29
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,25 1,25
Norsk 1,13 1,13 1,12 1,12 1,14 1,14 1,14
Yen 5,64 5,71 5,62 5,63 5,68 5,86 5,86

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 21 v 20 v 19 v 18
SLP
SLP+ 17,55 17,80 17,80 17,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,30 17,30 17,30 17,30
SwedeHam 15,90 15,90 15,90 15,90
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 459 459 469 469
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 436 436 446 456
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 402 402 407 417
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 707 707 682 682
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 520 520 530 540
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans 1 v 1-2 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans - 220
SLP balans balans balans balans
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.

Smågrisar, utland
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
232
Basis 7 kg 189 189 192 191 184
401
Basis 30 kg 326 326 333 332 323
238
SPF+Myc 7 kg 194 194 197 196 189
407
SPF+Myc 30 kg 331 331 338 337 328
243
SPF 7 kg 198 198 201 200 193
412
SPF 30 kg 335 335 342 341 332
939
Økologi 30 kg 764 764 769 768 760
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
728
25-kilos - 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
457
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
549
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
415
ZNVG 28 kg - 45 47,50 47,50 47,50

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.