Senaste noteringsnytt
Danish Crown lägger om noteringen, priset oförändrat
Danish Crown gör nästa vecka ungefär som Swedish Meats gjorde i juli i fjol, lägger en del av tilläggen på noteringen. Danish Crowns notering nästa vecka blir 30 danska öre högre, men på grisuppfödarnas avräkning blir den samma som innevarande vecka.
Orsaken till Danish Crowns ändring av noteringen är att många danska slakterier redovisar sina noteringar som ”öre över Danish Crowns”. Detta menar Danish Crown är en orsak till att man tappar leverantörer, utan att det konkurrerande slakteriet har högre pris när avräkningen kommer.
I stället för olika tillägg, som nu, redovisas nästa vecka olika avdrag, om leverantören inte uppnår kraven för att få mängdrabatt för samtidigt levererade grisar, m m.
-Den nya noteringen blir nu ett uttryck för ”bästa möjliga notering” en uppfödare kan få. Men lika väl som att dagens notering inte gäller för alla uppfödare, gäller inte heller nästa veckas notering för alla, säger vd Kjeld Johannesen. Men nu kan Danish Crowns notering bättre jämföras med konkurrenternas. Källa: Danish Crown. /LG 070614

Avräkning vid 61 % kött i Danmark
Nästa vecka höjer Danish Crown utgångspunkten för noteringen till 61 % kött. Orsaken är att danska grisarna f n ligger på 60,4 %. Källa: Danish Crown. /LG 070614

Nu är Europa på rätt väg!
Äntligen vänder den europeiska marknaden för slaktgrisar starkt uppåt. Utbudet har minskat säsongsmässigt och det väntas minskad tillväxt hos grisarna under den nu varma sommaren. Det driver upp grispriserna överallt i Europa.
Enligt information från Holland har Vion slaktat grisar i förtid för att täcka efterfrågan på griskött. Slaktvolymen är trots detta ca 5 % lägre än under en normal vecka och antalet grisar som exporteras till Tyskland är litet.
En ny optimism om ytterligare höjda priser går nu genom Europa. I Belgien och Österrike steg priserna i veckan mest markant, med hela 6 cent. Men även Spanien rapporterar fortsatt stigande priser. Där har grispriset passerat tyska priset med 20 cent.
Prognosen är fortsatt lågt utbud av grisar. Fortsätter det vackra vädret, kan vi vänta att noteringarna fortsätter stiga. Källa: ISN. /LG 070614

Indikation på ytterligare höjt grispris i Tyskland
Priset på slaktsvin vid tyska auktionen över internet gick på onsdagen upp ytterligare 3 cent till 1,45 euro. Det kan vara en indikation på att även tyska noteringen höjs på fredag. Den är denna vecka 1,41 euro. /LG 070614

Marknadsavdrag 20 kr/smågris hos Skövde Slakteri och Ginsten
Skövde Slakteri och Ginsten inför från idag ett marknadsavdrag på smågrisar med 20 kr. Orsaken är att smågrismarknaden är på väg till ett överskott.
Dalsjöfors sänker smågrispriset denna vecka med 15 kr. /LG 070611

Svenska priserna på slaktsvin är oförändrade
Alla priser på slaktsvin är oförändrade vecka 24. Både i Sverige, Norge och Finland.

Tyska slaktsvinspriset stiger 5 cent
Det tyska priset på slaktgrisar tar nästa vecka ett rejält steg uppåt, med 5 cent, nästan 47 öre. Suggorna stiger till 0,85 euro, 7,92 skr.
Det är förmodligen det vackra vädret som höjt priset så här mycket för nästa vecka. I botten ligger dock sjunkande utbud av slaktsvin i flera länder och t o m underförsörjning i Frankrike och Spanien.
Tyska internetauktionen indikerade ungefär den här prisnivån tidigare. /LG 070608

Överskott på smågrisar och dyrare foder sänker smågrisnoteringen
Innevarande vecka gjorde Scan en korrigering nedåt av balansnoteringen för smågrisar p g a höjt foderpris till slaktgrisarna med 5 öre per kg, till 1,80 kr färdig foder.
Nästa vecka sänks priset på smågrisar i förmedlingen p g a överskott i förmedlingen. Överskottet motsvarar f n en halv veckas hämtning av smågrisar. Sänkningen av noteringen är i stället för tidigare marknadsavdrag i gamla noteringen.
-Överskottet i förmedlinen är tillfälligt, menar Fredrik Håkansson, Scan. Det råder säsongsmässig bra produktion i smågrisledet, men det är eftersläpning med insättningarna av slaktgrisar. Den eftersläpningen beror på att det varit överstående slakt. Nu är det balans i slakten.
SLP sänker smågrispriset med 20 öre, med hänvisning till att marknaden gått från stort överskott till balans.
-Vi har balans, men det är nu risk för överskott på smågrisar, när foderpriserna stiger så kraftigt som de gör. Det hämmar produktionen av slaktgrisar. /LG 070608

Holà, Spain! - 1.52 euro (14,16 skr)!
Marknaden för slaktgrisar förbättras stadigt i Europa. Kvantiteterna utbjudna grisar fortsätter minska i många Europeiska länder. I Frankrike och Spanien, särskilt, är antalet grisar som utbjuds inte tillräckligt för att täcka slakteriernas efterfrågan. Därför stiger priset 3 resp 5 cent. Den positiva trenden smittar dessutom av sig i länderna i centrala Europa.
Levandeexporten av grisar till slakt från franska Bretagne till Holland har p g a prisuppgången nästan kommit av sig de senaste veckorna. Priserna i Holland och Tyskland har ökat moderata 2 cent, men det är en klar tendens.
Priserna i handeln har inte påverkats lika mycket som noteringarna. Priserna är oförändrade eller svagt stigande för köttdetaljer.
Prognosen är väntat stigande priser när utbudet av grisar faller. För att uppnå en rejäl prisuppgång i Centraleuropa, krävs också en ökning av efterfrågan.
Den nya månaden och ett bättre väder kan påverka priset snabbare uppåt. Källa: ISN /LG 070608

Danska slaktsvinen upp 20 öre
Danska slakterierna höjer priset på slaktgrisar med 20 öre vecka 24. I svenska pengar blir priset 10,41 skr. Smågrisarna stiger också, men inte suggor och galtar. /LG 070607

Sänkt slaktdjursavgift i Norge
Den norska slaktdjursavgiften på 2 nkr sänktes med 50 öre till 1,50 nkr 4 juni. Slaktdjursavgiften används för att finansiera export av överskottet på griskött, men nu faller produktionen och konsumtionen ökar. /LG 070608

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Vackra vädret ger förbättrad situation på marknaen för griskött. Den är nu riktigt bra. Men utbudet är fortfarande pressat, med import hela tiden från andra länder. Charkråvaran är riktigt pressad.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vädret för grillning har kommit, men skolorna har inte slutat ännu. Försäljningen är ännu inte vad jag väntar mig. Det kanske är för mycket sill och ovanligt tidig potatis på menyn?
-Försäljningen rullar på, men det är ökningen jag väntar på. Erfarenheten visar dock att det är lite trögt med försäljningen just före skolavslutningen.
-Det håller på att bli överskott på smågrisar. Orsaken är att stallar stängs p g a ökade foderkostnader. Enbart senaste dagarna har jag hört om uppfödare som stänger ett tusental platser.
-Rykten i medier om ev sänkt grispris i Sverige har ökat slaktanmälningarna. Man anmäler "ifall att priset sänks". Enligt min mening finns ingen anledning att sänka priset.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Denna vecka har marknaden fungerat bättre, med ökad efterfrågan. Chark, och då främst korv ökar, liksom styckade grilldetaljer
-Vi har haft små fryslager hela tiden, men nu har de minskat ytterligare.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har haft haft en hyfsad vecka, trots störningar i produktionen p g a extra helgen. Det som förvånar är att det för vissa detaljer är något motstånd, men det är inte några stora bekymmer. Förra veckan var det motstånd mot karré, men det har lättat nu.
-Efter den långa kyliga perioden tar det en tid innan marknaden kommer i kapp. Om det blir bra väder ett tag, kommer det att märkas på marknaden.
-Det talas ofta om lagren av charkråvara och de låga priserna. En betydande del av grisen är råvara till charken, så priset har betydelse. Lagren för vår del är 25 - 30 ton gris och nöt tillsammans till korv. Det motsvarar en halv arbetsdags produktion i stycken, när vi styckar både gris och nöt. Men vi behöver ett visst lager som buffert, så våra lager är inget problem.
-Maj blev en riktigt bra slaktmånad för vår del. Volymerna ökade och volym medverkar oftast till bra ekonomiskt resultat.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Så sent som förra veckan var det kyligt väder och vi fryste in karré. Den här veckan kom värmen och både den frysta karrén och veckans produktion försvann ut till butikerna. Frysarna är helt tomma. Vi kan inte erbjuda en enda bit karré idag. Givetvis såldes även annat som är bra att grilla.
-Det är även full fart på försäljningen av korv. Men fortfarande är det gott om charkråvara på marknaden. Det har inte varit någon enkel råvara att hantera på marknaden i år.
-Vi har inte haft bekymmer med att uppfödare av slaktgrisar dragit ned produktionen p g a dyrare foder. Men kalkylen är enkel, det skulle behövas ca 1 kr högre pris per kg på slaktgrisarna, för att kompensera det dyrare fodret i år, jämför med för ett år sedan.

Boarps gård
Per Karlsson: -Överskottet på smågrisar märks allt mer och priset sänks 5 kr.
-Efterfrågan på slakgrisar är hur stor som helst, men det går inte att få fram tillräckliga kvantiteter.
-Det höjda slaktsvinspriset i Tyskland nästa vecka gör det lönsamt för uppfödare med enbart basavtal, att skicka grisarna till Tyskland.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Det är 30 grader varmt och god marknad för grillprodukter. Det är bästa tiden nu.
-Vi har fortfarande för många smågrisar och viss kö. Vi slaktar så mycket vi hinner och det är balans i tillgång och efterfrågan. Den kan dock framöver övergå i brist på grisar.
-Vi känner fortfarande starkt tryck från import av kött från Europa. Trycket verkar bli starkare och starkare.

Danish Crown
Vi försökte sticka upp näsan efter en höjning på skinkmarknaden, men resultatet blev inte lyckat. Endast sporadiska höjningar genomfördes.
Marknaden för charkråvara och bog visade inte heller några ljuspunkter i veckan. Mängdmässigt är marknaden otillräcklig.
Kotlett är fortfarande bra efterfrågad produkt, både från England, centrala Europa och Japan. Även den engelska baconmarknaden är solid.
Efterfrågan på karré svänger mest i förhållande till grillvädret. Eftersom vi fortfarande har många frysorder, är vi delvis oberoende av vädret.
Generellt sett är marknaden i förhållande till årstiden osedvanligt lugn vilket kan tillskrivas kombinatioen av större utbud i EU och lägre avsättning till den ryska marknaden än förra året.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 8 juni 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 14 juni 18,00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 24
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 24 v 23 v 22 v 21
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,14 12,65 12,36 12,36
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,85 12,85 12,85 12,85
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Skövde Slakteri 75-94,9 12,35 12,35 12,35 12,35
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–96,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 25 v 24 v 23
10,87 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,70 8,40 8,20
24,10 Nortura 69,1–79,0a nkr 20,96 20,96 20,96
11,27 LSO (HK) 77 – 92,5 euro 1,21 1,21 1,21
11,37 Österbottens 79 – 95 euro 1,22 1,22 1,22
11,83 Snellman 80–101 euro 1,27 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökar med 30 öre. Priset är i praktiken oförändrad. Se notis.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
8 jun Landsnoter.* euro euro euro euro euro
12,36 Tyskland 1,41 1,36 1,34 1,34 1,34
10,28 Frankrike - 1,232 1,114 1,114 1,08
9,32 Belgien - 1,010 1,020 1,01 1,01
8,51 Italien - 0,925 0,922 0,923 0,928
13 jun korrigerade**
14.39 England 1,573 1,544 1,544 1,544 1,544
14,18 Spanien 1,566 1,522 1,471 1,414 1,402
12,74 Frankrike 1,400 1,367 1,335 1,284 1,250
12,56 Tyskland 1,356 1,306 1,286 1,286 1,286
12,04 Belgien 1,353 1,292 1,292 1,292 1,292
12,56 Irland 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348
11,92 Österrike 1,340 1,280 1,280 1,280 1,280
12,01 Holland 1,338 1,289 1,270 1,270 1,270
11,51 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,13 Danmark 1,222 1,195 1,195 1,195 1,222
11,09 Italien 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190
--
12,43 Tjeckien - - 1,334 1,299 1,285
10,41 Polen - - 1,117 1,094 1,104
Eurokurs 9,32 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 10 maj 2 maj 25 april 16 april
Juni 1,400 1,365 1,410 1,400 1,420
Juli 1,396 1,356 1,390 1,390 1,399
Aug 1,398 1,367 1,393 1,391 1,410
Sep 1,359 1,355 1,382 1,383 1,370
Okt 1,260 1,300 1,340 1,330 1,305
Nov 1,270 1,320 1,330 1,310 1,315
Dec 1,305 1,300 1,325 1,315 1,335
Jan 1,220 1,290 1,305 1,325 1,315
Feb 1,280 1,315 1,325 1,325 1,335
Mars 1,280 1,325 1,335 1,325 1,345
April 1,255 - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
13 juni
6 juni
30 maj
23 maj
Utbud
905
891
930
500
Sålda
905
891
930
500
Medelpris, euro
1,45
1,42
1,37
1,37
Lägst
1,43
1,38
1,37
1,37
Högst
1,46
1,44
1,38
1,37
Medelpris, skr
13,51
13,23
12,64
12,64

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 24 v 23 v 22 v 21
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
6,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,90 4,40 4,40
18,63
Nortura* Fri vikt nkr - 16,20 16,20
Finland
4,28
LSO (HKScan) Klass E euro - 0,46 0,46
4,47
Österbottens Fri vikt, Ä euro - 0,48 0,48
4,56
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
7,92
ZNVG 56 % euro - 0,85 0,82
Galtar
4,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,90 3,40 3,40
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Pund
13,73
13,67
13,59
13,50
13,55 13,43 13,40
Dollar 6,94 6,92 6,85 6,83 6,85 6,76 6,72
Euro 9,32 9,30 9,19 9,23 9,23 9,15 9,15
Dansk 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,15 1,14 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12
Yen 5,74 5,69 5,64 5,64 5,71 5,62 5,63

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 24 v 23 v 22 v 21
SLP
SLP+ 17,35 17,55 17,55 17,55
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,35 17,35 17,35 17,60
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,35 16,35 16,35 16,60
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,30 17,30 17,30 17,30
SwedeHam 15,90 15,90 15,90 15,90
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 444 459 459 459
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 428 428 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 418 428 436 436
Bas 30 kg, mellangårds. 394 394 402 402
Bas 30 kg, förmedling 384 394 402 402
Nyavvanda 9 kg 292 292 299 299
KRAV 30 kg 707 707 707 707
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 505 510 510 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 0,5 balans balans balans
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 600 600 200 balans
SLP balans balans balans balans
KLS balans balans balans balans
Dalsjöfors balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Skövde Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris

Smågrisar, utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
243
Basis 7 kg 195 195 189 189 189
417
Basis 30 kg 334 334 326 326 326
250
SPF+Myc 7 kg 200 200 194 194 194
423
SPF+Myc 30 kg 339 339 331 331 331
258
SPF 7 kg 204 207 198 198 198
428
SPF 30 kg 343 343 335 335 335
977
Økologi 30 kg 782 782 764 764 764
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
747
25-kilos - 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
456
25-kg, Priimuus - 49 49 49 50
Snellmans
559
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
400
ZNVG 28 kg - 43 43 44 45

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.