Senaste noteringsnytt
Alla grispriser i Europa stiger, utom i Sverige och Frankrike
Det finns likheter mellan årets marknad för griskött i Europa och fjolårets, men inte lika markant. Spanska priserna rusar iväg så här års och är på väg till att nå 15 skr. Tyska priserna går uppåt, men skillnaderna är att det inte finns något tyskt värdskap för mästerskap i fotboll och det finns fler grisar på marknaden. Det finns även ett tryck från Polen, som inte fått sälja till Ryssland, men den boykotten ska enligt uppgift Putin avveckla. Polska priset steg med nästan 50 öre i veckan, kanske en effekt av detta.
Svenska priserna ligger stilla trots att grillsäsongen är här. Det gjorde de i fjol också, trots höga priser utomlands. Med stigande internationella priser måste det vara svårt att hävda att svenska priset trycks av billig import, även om det alltid finns en slaskmarknad är priserna kan vara hur låga som helst. /LG 070621

Fortsatt ned för tyska smågrisarna
Priset för smågrisar fortsatte idag ned med ytterligare 1 euro till 42 euro. Det är 396 skr. Suggpriset är oförändrat 0,85 euro. /LG 070619

Oförändrade svenska grispriser
De svenska priserna på slaktsvin är oförändrade hos de slakterier som satt priserna. Flera privatägda slakterier väntar till måndag med prissättningen. Det beror sannolikt inte på tvekan om priserna på slaktgrisar, men det är viss turbulens kring smågrispriserna, eftersom överskottet ökar. /LG 070615

Tyska grispriset upp till 1,43
Tyska priset på slaktsvin stiger som väntat och som internetauktionen indikerade. Nytt pris v 25 blir 1,45 euro, 13,67 skr. /LG 070615

Smågrisöverskottet trycker ner Scans förmedlingsgrisar 20 kr vecka 25
Överskottet på smågrisar inom Scan är nu motsvarande 1 veckas försenad hämtning. Priset på grisar som säljs via förmedlingen går därför ned ytterligare 20 kr. Priserna vid förmedling mellan gårdarna är oförändrad. /LG 070615

Danish Crown lägger om noteringen, priset oförändrat
Danish Crown gör nästa vecka ungefär som Swedish Meats gjorde i juli i fjol, lägger en del av tilläggen på noteringen. Danish Crowns notering nästa vecka blir 30 danska öre högre, men på grisuppfödarnas avräkning blir den samma som innevarande vecka.
Orsaken till Danish Crowns ändring av noteringen är att många danska slakterier redovisar sina noteringar som ”öre över Danish Crowns”. Detta menar Danish Crown är en orsak till att man tappar leverantörer, utan att det konkurrerande slakteriet har högre pris när avräkningen kommer.
I stället för olika tillägg, som nu, redovisas nästa vecka olika avdrag, om leverantören inte uppnår kraven för att få mängdrabatt för samtidigt levererade grisar, m m.
-Den nya noteringen blir nu ett uttryck för ”bästa möjliga notering” en uppfödare kan få. Men lika väl som att dagens notering inte gäller för alla uppfödare, gäller inte heller nästa veckas notering för alla, säger vd Kjeld Johannesen. Men nu kan Danish Crowns notering bättre jämföras med konkurrenternas. Källa: Danish Crown. /LG 070614

Avräkning vid 61 % kött i Danmark
Nästa vecka höjer Danish Crown utgångspunkten för noteringen till 61 % kött. Orsaken är att danska grisarna f n ligger på 60,4 %. Källa: Danish Crown.
Kommentar: I Sverige avräknar vi vid 58 %. /LG 070614

Nu är Europa på rätt väg!
Äntligen vänder den europeiska marknaden för slaktgrisar starkt uppåt. Utbudet har minskat säsongsmässigt och det väntas minskad tillväxt hos grisarna under den nu varma sommaren. Det driver upp grispriserna överallt i Europa. Enligt information från Holland har Vion slaktat grisar i förtid för att täcka efterfrågan på griskött. Slaktvolymen är trots detta ca 5 % lägre än under en normal vecka och antalet grisar som exporteras till Tyskland är litet.
En ny optimism om ytterligare höjda priser går nu genom Europa. I Belgien och Österrike steg priserna i veckan mest markant, med hela 6 cent. Men även Spanien rapporterar fortsatt stigande priser. Där har grispriset passerat tyska priset med 20 cent.
Prognosen är fortsatt lågt utbud av grisar. Fortsätter det vackra vädret, kan vi vänta att noteringarna fortsätter stiga. Källa: ISN. /LG 070614

Indikation på ytterligare höjt grispris i Tyskland
Priset på slaktsvin vid tyska auktionen över internet gick på onsdagen upp ytterligare 3 cent till 1,45 euro. Det kan vara en indikation på att även tyska noteringen höjs på fredag. Den är denna vecka 1,41 euro. /LG 070614

Marknadsavdrag 20 kr/smågris hos Skövde Slakteri och Ginsten
Skövde Slakteri och Ginsten införde vecka 24 ett marknadsavdrag på smågrisar med 20 kr. Orsaken är att smågrismarknaden är på väg till ett överskott.
Dalsjöfors sänker smågrispriset med med 15 kr vecka 24. /LG 070611

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Bo i grishydda på dansk festival
• Slutforskat vid Bygholm
• 1 lokal grisras per månad utrotas
• Stora skörden torkar bort
• Norskt fläskberg nu en kulle


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Förbättringen på marknaden förra veckan håller i sig, men det är ingen ytterligare förbättring denna vecka. Vi är nu vid årets höjdpunkt för köttförsäljningen.
-Det är fortfarande stort utbud på råvara till korvtillverkningen och stort utbud av charkprodukter.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Marknaden är om tidigare. Det riktiga suget finns ännu inte. I dag är det avslutning i skolorna och vi väntar förbättringarna på marknaden om 14 dagar.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi har haft en mycket bra charkvecka med över 100 tons produktion. Det som ökat mest sedan förra veckan är korv. Skivat och viktväktarsortimentet ligger på fortsatt hög nivå.
-Styckat ligger på oförändrad nivå, både volym- och prismässigt.
-Slaktvolymen har ökat senaste tiden.
-Vi har nyligen haft träffar med ca 130 grisproducenter på besök. De har bl a tittat på nya slaktlinjen och kylarna.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Priserna på fläsktvåa är inte bra, och det är priset på råvaran till korven som mest bestämmer takten på prisutvecklingen just nu. Priserna på detaljer fungarar rätt så bra.

Boarps gård
Per Karlsson: -Efterfrågan på slaktgrisar är stor och priset stiger 20 öre på svenska spotpriset. Det börjar bli intressant att skicka slaktgrisar till Tyskland, när tyska noteringen stiger.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Trycket från importen ökar fortfarande, men minskar förhoppningsvis vid högre internationella priser. Det är lätt att sälja, men priset kommer i kläm.
-Vi har nu balans både i fråga om slakt och livdjur. Det kan bli brist på grisar till slakt i juli. På smågrismarknaden är det balans igen.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Denna vecka och nästa vecka är årets höjdpunkt för finsk livsmedelsindustri, då det säljs mer kött än övriga året. Finnar är ett folk som älskar korv, så det är inte bara grillstycken som det säljs mycket av.
-Det är balans mellan utbudet på grisar till slakt och efterfrågan på kött.

Danish Crown
Nu är hela Europa förbi vårens helgdagar, vilket betyder reguljära 5-dagars produktionsveckor i slakteri- och styckningsanläggningarna. Det betyder i sin tur att grisuppfödarna står starkare i förhandlingarna med slakterierna, om övriga förutsättningar är lika. Det är just detta fenomen som medverkar till att noteringarna stiger i Spanien, Frankrike och Tyskland.
Därtill ska läggas att det är gott väder för grillning i Europa och att priserna på kotlett och karré därmed stiger vid ökad efterfrågan. P g a avsättningsmönstret slår detta ine igenom så starkt i Danmark.
Även korvproduktionen mår bra av det vackra grillvädret. Men det finns stora lager av charkråvara och därmed ser vi inga höjningar för den produkten. Detta gäller även bog.
Skinkmarknaderna visar endast sporadiska prishöjningar, men de priserna borde bli något bättre de kommande veckorna.
Baconmarknaden är oförändrad, men här bör de högre priserna på kotlett så småningom medföra en förbättring av marknaden.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 15 juni 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 21 juni 10,00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 25
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,80 13,60 13,60 13,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,67 13,14 12,65 12,36
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,85 12,85 12,85 12,85
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Skövde Slakteri 75-94,9 12,35 12,35 12,35 12,35
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–96,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 25 v 24 v 23
10,96 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,70 8,40 8,20
24,31 Nortura 69,1–79,0a nkr 20,96 20,96 20,96
11,41 LSO (HK) 77 – 92,5 euro 1,21 1,21 1,21
11,50 Österbottens 79 – 95 euro 1,22 1,22 1,22
11,97 Snellman 80–101 euro 1,27 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökar med 30 öre. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen. Se notis.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
15 jun Landsnoter.* euro euro euro euro euro
13,22 Tyskland 1,43 1,41 1,36 1,34 1,34
11,33 Frankrike - 1,225 1,225 1,114 1,114
9,80 Belgien - 1,060 1,010 1,020 1,01
8,55 Italien - 0,925 0,925 0,922 0,923
19 jun korrigerade**
14,83 Spanien 1,604 1,566 1,522 1,471 1,414
14.67 England 1,587 1,573 1,544 1,544 1,544
12,91 Frankrike 1,396 1,400 1,367 1,335 1,284
12,74 Belgien 1,378 1,353 1,292 1,292 1,292
12,72 Tyskland 1,376 1,356 1,306 1,286 1,286
12,46 Irland - 1,348 1,348 1,348 1,348
12,67 Österrike 1,370 1,340 1,280 1,280 1,280
12,47 Holland 1,348 1,338 1,289 1,270 1,270
12,06 Italien 1,304 1,190 1,190 1,190 1,190
11,47 Danmark 1,240 1,222 1,195 1,195 1,195
11,43 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
--
12,33 Tjeckien - - - 1,334 1,299
10,80 Polen - 1,168 1,117 1,117 1,094
Eurokurs 9,25 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 10 maj 2 maj 25 april 16 april
Juni 1,400 1,365 1,410 1,400 1,420
Juli 1,396 1,356 1,390 1,390 1,399
Aug 1,398 1,367 1,393 1,391 1,410
Sep 1,359 1,355 1,382 1,383 1,370
Okt 1,260 1,300 1,340 1,330 1,305
Nov 1,270 1,320 1,330 1,310 1,315
Dec 1,305 1,300 1,325 1,315 1,335
Jan 1,220 1,290 1,305 1,325 1,315
Feb 1,280 1,315 1,325 1,325 1,335
Mars 1,280 1,325 1,335 1,325 1,345
April 1,255 - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
13 juni
6 juni
30 maj
23 maj
Utbud
905
891
930
500
Sålda
905
891
930
500
Medelpris, euro
1,45
1,42
1,37
1,37
Lägst
1,43
1,38
1,37
1,37
Högst
1,46
1,44
1,38
1,37
Medelpris, skr
13,51
13,23
12,64
12,64

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
6,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,90 4,40 4,40
18,79
Nortura* Fri vikt nkr 16,20 16,20 16,20
Finland
4,33
LSO (HKScan) Klass E euro 0,46 0,46 0,46
4,52
Österbottens Fri vikt, Ä euro 0,48 0,48 0,48
4,62
Snellmans Klass E euro 0,49 0,49 0,49
Tyskland
8,01
ZNVG 56 % euro 0,85 0,85 0,82
Galtar
4,91
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,90 3,40 3,40
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Pund
13,94
13,73
13,67
13,59
13,50
13,55 13,43
Dollar 7,08 6,94 6,92 6,85 6,83 6,85 6,76
Euro 9,43 9,32 9,30 9,19 9,23 9,23 9,15
Dansk 1,26 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,16 1,15 1,14 1,13 1,13 1,13 1,12
Yen 5,75 5,74 5,69 5,64 5,64 5,71 5,62

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 25 v 24 v 23 v 22
SLP
SLP+ 16,90 17,35 17,55 17,55
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,35 17,35 17,35 17,35
Ugglarpsgrisen, -23 kg 17,35 16,35 16,35 16,35
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,80 17,00 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,30 17,30 17,30 17,30
SwedeHam 15,90 15,90 15,90 15,90
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 434 444 459 459
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 428 428 428 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 398 418 428 436
Bas 30 kg, mellangårds. 394 394 394 402
Bas 30 kg, förmedling 364 384 394 402
Nyavvanda 9 kg 292 292 292 299
KRAV 30 kg 707 707 707 707
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 505 505 510 510
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1 0,5 balans balans
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans 600 600 200
SLP balans balans balans balans
KLS balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans
Dahlbergs Slakteri 4- 500
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Skövde Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris

Smågrisar, utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
245
Basis 7 kg 195 195 189 189 189
420
Basis 30 kg 334 334 326 326 326
252
SPF+Myc 7 kg 200 200 194 194 194
427
SPF+Myc 30 kg 339 339 331 331 331
257
SPF 7 kg 204 207 198 198 198
432
SPF 30 kg 343 343 335 335 335
985
Økologi 30 kg 782 782 764 764 764
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
462
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 50
Snellmans
565
Grund 30 kg A1* 60 60 60 60 60
Tyskland
396
ZNVG 28 kg 42 43 43 44 45

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.