Senaste noteringsnytt
Tyska smågrisar och suggor faller
Tyska priset på smågrisar och suggor föll vecka 27. Smågrisarna hade inte nått botten och föll 1 euro till 41 euro. Suggorna, som visade viss återhämtning förra veckan, föll tillbaka till 0,83 euro. /LG 070702

Rättelse: Ugglarps smågrispris
Ugglarps smågrispris har varit fel de senaste veckorna. Det är nu rättat. Jag beklagar felet. LG 070702

KLS sänker smågrisarna 10 öre, i övrigt oförändrat
KLS sänker smågrisarna 10 öre nästa vecka. 10,70 blir nya priset.
I övrigt är de svenska grispriserna oförändrade.
Tonen är dock positiv för en höjning och en del slaktare antyder att något måste hända. De höjda priserna på spannmål oroar uppfödarna och ett höjt pris på slaktgrisar skulle öka optimismen och hindra att stallar ställs tomma. /LG 070629

Tyska slaktgrispriset oförändrat
Det tyska priset på slaktgrisar blir oförändrat vecka 27. /LG 070629

Norska grispriset över 25 skr
Det norska grispriset stiger nästa vecka till 21,62 nkr, drygt 25 skr. De norska uppfödarna kan vänta sig ett bra grispris närmaste tiden, beroende på underskott på norskt griskött och stigande konsumtion.
En svensk uppfödare skulle gärna acceptera att endast få norska suggpriset för sina slaktgrisar, 19,60 skr! /LG 070629

Danska grispriserna oförändrade vecka 27
Det sker inga ändringar alls av de danska noteringarna v 27. Säsongen talar för höjning, men turbulensen på internationella marknaderna och då alldeles särskilt för suggor, branden i Blans och nu senast stängningen av två omlastningsstationer för exportgrisar är inget som påverkar danska priset uppåt. Nu tornar ogynnsamma prognoser om vädret upp sig. /LG 070629

Spanska priset över 15 skr, danska suggexporten minskar
Veckans pristrend är lätt fallande priser i flera av Europas länder. Utbudet är begränsat och möter god efterfrågan från slakterierna. Marknaden sväljer kvantiteterna utan problem. Slakterierna talar dock om svårigheter att göra bra avslut med handeln.
Priset fortsätter stiga något i Spanien, medan det är oförändrat i Danmark, England, Sverige och Frankrike. Viss tillbakagång noteras i Österrike, Holland och Belgien. Det tyska priset, som föll, har starkt inflytande på dessa länders noteringar.
Exporten av levande suggor från Danmark till Tyskland kritiseras häftigt i Danmark. Danska myndigheter har stängt två omlastningsstationer för grisar. Det kan få som konsekvens att exporten av suggor går ner betydande de kommande veckorna.
Prognosen är att utbudet av slaktsvin inte stiger i EU. För att få upp noteringarna, krävs att handeln kan få ut högre priser. Källa: ISN. /LG 070627

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Dalsjöfors ökar styckningen
• Leif Göransson ska jobba vid SLU
• Blans igång efter branden
• Atrias ledning får bonusar
• Tio i topp i PigWin
• Grisstyckning på musikfestival
• Atria drar sig ur Litauen
• Stöpt foder minskar algblomning
• Maten blir dyrare
• Svinpesten i Georgien förvärras
• Produktionen fortsatt ned i Norge
• Ica-Gunnar i rekordboken
• Norska slaktdjursavgiften halveras


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Det råder en stabil situation på grisköttsmarknaden, med god efterfrågan på kotlett och karré. Vi säljer det som produceras.
-Det är oförändrat tryck mot charkråvaran.
-Vädersituationen är inte bra. Om detta väder fortsätter, påverkar det hela marknaden för grillprodukterna i år.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Markanden är som tidigare, det har inte hänt något. Vi har vädret emot oss och det gäller oss alla.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Veckan var som de närmast tidigare för de styckade detaljerna. Vi märkte inte mycket av midsommaren i statistiken över försäljningen.
-Vi är tillfreds med charkvolymerna, som ligger på hög nivå. Det är fortfarande lite ansträngt för korv, vilket förklaras av vädret.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har lättat något för försäljningen av charkråvaran, som varit väldigt trög tidigare. I övrigt har det varit en ganska grå och trist vecka, utan något som sticker ut säljarnas orderböcker.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det har varit en lugn vecka efter midsommar, som det ofta är varje år. Veckan före midsommar blev klart god, med bra efterfrågan.
-Bekymret nu är stigande priserna på spannmål, som oroar producenterna av animalier. Vi måste få upp priset på griskött, så man får tillbaka optimismen.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är dramatisk brist på grisar, det har aldrig varit så få utbjudna och samtidigt stort intresse från slakterierna att köpa.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Vi har balans i slakten, men överskott på smågrisar, ungefär som tidigare.
-Köttmarkanden är för årstiden normal. Midsommarförsäljningen blev god, beroende på tur med vädret.
-Trycket från importen är fortfarande stor.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Marknaden är i balans för både smågrisar och slaktgrisar.
-Vi hade en fantastisk midsommar med bra grillväder. Regnet kom inte förrän efter helgen. Prognosen är fortsatt bra väder de närmaste två veckorna, så vi tror grillarna fortsätter vara varma.
-Försäljningen blev enligt första rapporterna över förväntninarna.

Danish Crown
Skinkmarknaden har varit lugn under veckan och priserna i stort sett utan ändringar. Även bog och annan råvara till charken har haft oförändrade priser.
Karré har handlats trögare än tidigare p g a vädret.
Den folkrika tyska delstaten Nordrhein-Westfalen håller semester just nu och det påverkar efterfrågan på kött negativt.
Baconmarknaden och marknaden i tredje länder visar små förändringar. /LG 070629

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 29 juni 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 2 juli 22,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 27

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,80 13,90 13,80 13,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,95 12,95 13,67 13,14
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,85 12,85 12,85 12,85
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Skövde Slakteri 75-94,9 12,35 12,35 12,35 12,35
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–96,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 27 v 26 v 25
10,87 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,70 *8,70 *8,70
25,07 Nortura 69,1–79,0a nkr 21,62 20,96 20,96
11,19 LSO (HK) 77 – 92,5 euro 1,21 1,21 1,21
11,28 Österbottens 74 – 92 euro 1,22 1,22 1,22
11,74 Snellman 80–101 euro 1,27 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
29 jun Landsnoter.* euro euro euro euro euro
12,95 Tyskland 1,40 1,40 1,43 1,41 1,36
11,34 Frankrike - 1,214 1,227 1,225 1,225
10,00 Belgien - 1,050 1,080 1,060 1,010
8,60 Italien - 0,930 0,930 0,925 0,925
26 jun korrigerade**
15,07 Spanien - 1,630 1,604 1,566 1,522
14.67 England - 1,587 1,587 1,573 1,544
12,86 Frankrike - 1,391 1,396 1,400 1,367
12,40 Belgien - 1,341 1,378 1,353 1,292
12,54 Tyskland - 1,356 1,376 1,356 1,306
12,46 Irland - - 1,348 1,348 1,348
12,48 Österrike - 1,350 1,370 1,340 1,280
12,20 Holland - 1,319 1,348 1,338 1,289
12,06 Italien - 1,304 1,304 1,190 1,190
11,47 Danmark - 1,240 1,240 1,222 1,195
11,43 Sverige - 1,236 1,236 1,236 1,236
--
12,70 Tjeckien - - - 1,373 1,278
11,10 Polen - - 1,200 1,168 1,117
Eurokurs 9,25 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 10 maj 2 maj 25 april 16 april
Juni 1,400 1,365 1,410 1,400 1,420
Juli 1,396 1,356 1,390 1,390 1,399
Aug 1,398 1,367 1,393 1,391 1,410
Sep 1,359 1,355 1,382 1,383 1,370
Okt 1,260 1,300 1,340 1,330 1,305
Nov 1,270 1,320 1,330 1,310 1,315
Dec 1,305 1,300 1,325 1,315 1,335
Jan 1,220 1,290 1,305 1,325 1,315
Feb 1,280 1,315 1,325 1,325 1,335
Mars 1,280 1,325 1,335 1,325 1,345
April 1,255 - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 juni
20 juni
13 juni
6 juni
Utbud
474
490
905
891
Sålda
474
490
905
891
Medelpris, euro
1,41
1,44
1,45
1,42
Lägst
1,40
1,43
1,43
1,38
Högst
1,41
1,44
1,46
1,44
Medelpris, skr
13,04
13,32
13,51
13,23

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 26 v 25 v 24
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 27 v 26 v 25
6,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,90
19,60
Nortura* Fri vikt nkr 16,89 16,20 16,20
Finland
4,25
LSO (HKScan) Klass E euro 0,42 0,46 0,46
4,44
Österbottens Fri vikt, E euro 0,52 0,52 0,52
4,53
Snellmans Klass E euro 0,49 0,49 0,49
Tyskland
7,67
ZNVG 56 % euro 0,83 0,85 0,85
Galtar
4,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,90 3,90 3,90
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Pund
13,77
13,75
13,94
13,73
13,67
13,59
13,50
Dollar 6,87 6,90 7,08 6,94 6,92 6,85 6,83
Euro 9,24 9,25 9,43 9,32 9,30 9,19 9,23
Dansk 1,24 1,24 1,26 1,25 1,24 1,23 1,23
Norsk 1,16 1,15 1,16 1,15 1,14 1,13 1,13
Yen 5,5 5,58 5,75 5,74 5,69 5,64 5,64

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 27 v 26 v 25 v 24
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,40 17,40 17,40
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,30 17,30 17,30 17,30
SwedeHam 15,00 15,00 15,90 15,90
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 17,00 17,00
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 16,00 16,00
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,70 16,80 16,80 17,00
SLP
SLP+ 16,50 16,50 16,90 17,35
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 434 434 434 444
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 428 428 428 428
Bis Plus 30 kg, förmedl. 398 398 398 418
Bas 30 kg, mellangårds. 394 394 394 394
Bas 30 kg, förmedling 364 364 364 384
Nyavvanda 9 kg 292 292 292 292
KRAV 30 kg 707 707 707 707
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 505 505 505 505
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1 vecka 1 vecka 1 vecka 0,5
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 100 - balans 600
SLP balans balans balans balans
KLS balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans 4- 500
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Skövde Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris

Smågrisar, utland
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
243
Basis 7 kg 196 196 195 195 189
415
Basis 30 kg 335 335 334 334 326
249
SPF+Myc 7 kg 201 201 200 200 194
421
SPF+Myc 30 kg 340 340 339 339 331
254
SPF 7 kg 205 205 204 207 198
426
SPF 30 kg 344 344 343 343 335
970
Økologi 30 kg 783 783 782 782 764
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
747
25-kilos 650 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
453
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
555
Grund 30 kg A1* 60 60 60 60 60
Tyskland
379
ZNVG 28 kg 41 42 42 43 43

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.