PRRS på två skånegårdar!
Första fallet av PRRS har upptäckts i Sverige. En gård konstateras ha smittan, på en gård är det inte slutligt konfirmerat. Se mer information på www.grisportalen.se

Senaste noteringsnytt
Endast privatägda höjde 50 öre
När alla slakterier satt sina priser för vecka 28, kan vi konstatera att det endast är de privatägda slakterierna som höjt 50 öre. Varken Scan, SLP, KLS eller Hugosons hängde på.
Det blir spännande veckor framöver i sommar här i @-GRIS! /LG 070709

Dahlbergs höjer smågrisarna 10 öre, Skövde gör om noteringen
Slaktgrisarna höjs 50 öre hos alla privata slakterier, men det är endast Dahlbergs Slakteri som höjer smågrisarna. Skövde Slakteri har lagt om noteringen på smågrisar från v 27 så tillvida, att man tar bort marknadsavdraget och sänker i stället smågrispriset med 50 öre. /LG 070709

Privatslakten höjer 50 öre
Alla privatägda slakterier i Sverige är överens om att svenska priset på slaktgrisar måste höjas radikalt, om det ska bli några grisar att slakta framöver. Kraftigt och långvarigt höjda foderpriser tvingar fram höjning förr eller senare. En höjning omedelbart kan rädda dagens volymer, en höjning senare skulle slå ut många besättningar, som sedan kanske inte kommer igång igen.
De slakterier som hittills höjt priset, har höjt med 50 öre. Fler höjningar ska komma senare i sommar eller höst, om handeln ställer upp på en aktion för räddning av den svenska volymen slaktgrisar.
Se mer info på www.grisportalen.se

Tyska slaktsvin går upp 5 cent, suggor 3 cent
Priset på slaktsvin i Tyskland steg idag med 5 cent, drygt 45 öre. Suggorna steg 3 cent. /LG 070706

EU-marknaden stabiliseras
Priserna ser ut att stabiliseras på den europeiska marknaden denna vecka. De flesta noteringar är oförändrade, t ex i Danmark, Holland och Tyskland.
Enligt veckans rapporter är det fortsatt knappa utbud av slaktgrisar, samtidigt som slakterierna klagar över vek försäljning. Från Frankrike, t ex, rapporteras underförsörjning med grisar, samtidigt som priset vände ned något.
Marknadsanalyser visar att holländska grisar exporteras och blir allt mer intressant till Italien, Spanien och Ungern, som en följd av den holländska prisnivån.
Prognos: Enligt rapporter kommer inte leveranserna av levande grisar att öka på den europeiska marknaden denna vecka. Hoppet kvarstår att köttmarknaden blir bättre, t ex vid bättre grillväder. Källa: ISN. /LG 070703

Tyska smågrisar och suggor faller
Tyska priset på smågrisar och suggor föll vecka 27. Smågrisarna hade inte nått botten och föll 1 euro till 41 euro. Suggorna, som visade viss återhämtning förra veckan, föll tillbaka till 0,83 euro. /LG 070702


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Privatslakten höjer 50 öre
• Första fallet av PRRS i Sverige
• EUs slakterier stämmer Danmark
• Zink kan kosta EU-bidragetr
• Danska bogsår inventeras
• Dyrare foder att vänta i tio år
• Salmonella i norsk köttfärs
• Resistent salmonella oroar
• Dansk transgen + klonad gris


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -På den internationella grisköttsmarknaden är situationen oförändrad sedan föregående vecka. Det är fortsatt tryck på charkråvara.
-På grund av det dåliga vädret i stora delar av Sverige så är det låg efterfrågan på grilldetaljer, vilket påverkar efterfrågan på karré och kotlett till flintastek, samt charkråvara till övriga grillprodukter.
-I övrigt så pågår julskinkeinläggningen enligt plan.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi höjer priset på slaktgrisar 50 öre på måndag. Suggor och smågrisar är oförändrade.
-Vädret är fortfarande emot oss, så det händer inget på marknaden. Det finns inget i försäljningen som lyfter f n.
-Grisportalens aprilskämt att slakta på en båt borde tas upp till allvarlig diskussion. Här i Halland och i Skåne är det vatten överallt.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Regnen i framför allt Skåne har påtagligt påverkat försäljningen av framför allt karré.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är semestrar och då alltid lite krångligt att få allt att fungera normalt. Men det är balans på det mesta och ganska oförändrad försäljning. Det vore dock önskvärt med lite mer drag i marknaden.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vädret har varit tragiskt under veckan och det är klart det påverkar försäljningen. Det påverkar försäljningen av karré särskilt mycket.
-Som jag sa förra veckan måste vi ha högre grispriser. Nu ska privatslakten ordna med det framöver. Tyvärr kan vi inte göra bättre väder.
Se www.grisportalen.se för ytterligare kommentarer

Boarps gård
Per Karlsson: -Fodervete går upp till 1,43 kr, all spannmål stiger motsvarande till 1,40 kr, grispriset behöver upp 2 kr.
-Nu måste alla grisföretagare sätta sin egen ekonomi i fokus. Det är nödvändigt att sälja till den som betalar bäst. Annars håller vi ju grispriset nere.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Marknaden är bra och det är nära balans mellan slakt och konsumtion. Smågrisarna är också nära balans, som prognosen visade. På nötsidan går förädlade produkterna bra, medan malet kött har det något trögt.
-Även i Finland diskuteras lönsamheten inom grisproduktionen på kort och lång sikt och vi gör vad vi kan för att få handeln aatt betala ett högre pris för grisköttet.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Veckan har varit som en normal julimånad. Under midsommar åt man mycket kött. Industrisemestern har nu börjat och med den ändrade konsumtionsvaror. Man äter mycket ute under semesterresorna, eller grillar i trädgården.
-Slakten är i balans med konsumtionen.
-Både kostnaderna för foder stiger för uppfödarna och allmänna kostnader som även drabbar indusrin, t ex energi. På sikt måste mer penar tillföras näringen.
-Vi kommer på lång sikt att påverkas av ökad tillverkning av bioetanol. Samtidigt ökar levnadsstandarden i länder under utveckling. Det blir ett enormt sug efter kött i framtiden.

Danish Crown
Även om det i många EU-länder rapporteras måttliga utbud av slaktsvin i dessa veckor, täcker utbudet av griskött den omedelbara efterfrågan.
På europeiska marknaden säljs såväl färsk skinka som övriga detaljer till oförändrade priser.
För såväl den engelska baconmarknaden som marknaderna i tredje land är avsättningen oförändrad.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 6 juli 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 9 juli 09,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 28

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 28 v 27 v 26 v 25
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,10 13,80 13,90 13,80
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,40 12,95 12,95 13,67
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 12,85 12,85 12,85
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,20 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,10 12,60 12,60 12,60
Skövde Slakteri 75-94,9 12,85 12,35 12,35 12,35
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 11,95 11,95 11,95
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–96,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 28 v 27 v 26
10,87 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,70 *8,70 *8,70
25,07 Nortura 69,1–79,0a nkr 21,62 21,62 20,96
11,07 LSO (HK) 77 – 92,5 euro 1,21 1,21 1,21
11,16 Österbottens 74 – 92 euro 1,22 1,22 1,22
11,62 Snellman 80–101 euro 1,27 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
6 jul Landsnoter.* euro euro euro euro euro
13,26 Tyskland 1,45 1,40 1,40 1,43 1,41
11,10 Frankrike - - 1,214 1,227 1,225
9,60 Belgien - - 1,050 1,080 1,060
8,50 Italien - - 0,930 0,930 0,925
26 jun korrigerade**
14,91 Spanien - 1,630 1,630 1,604 1,566
14.52 England - 1,587 1,587 1,587 1,573
12,50 Frankrike - 1,367 1,391 1,396 1,400
12,27 Belgien - 1,341 1,341 1,378 1,353
12,31 Tyskland - 1,346 1,346 1,376 1,356
12,33 Irland - - - 1,348 1,348
12,35 Österrike - 1,350 1,350 1,370 1,340
12,06 Holland - 1,319 1,319 1,348 1,338
11,93 Italien - - 1,304 1,304 1,190
11,34 Danmark - 1,240 1,240 1,240 1,222
11,30 Sverige - 1,236 1,236 1,236 1,236
--
12,91 Tjeckien - - - 1,411 1,373
11,52 Polen - - - 1,260 1,168
Eurokurs 9,15 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 10 maj 2 maj 25 april 16 april
Juni 1,400 1,365 1,410 1,400 1,420
Juli 1,396 1,356 1,390 1,390 1,399
Aug 1,398 1,367 1,393 1,391 1,410
Sep 1,359 1,355 1,382 1,383 1,370
Okt 1,260 1,300 1,340 1,330 1,305
Nov 1,270 1,320 1,330 1,310 1,315
Dec 1,305 1,300 1,325 1,315 1,335
Jan 1,220 1,290 1,305 1,325 1,315
Feb 1,280 1,315 1,325 1,325 1,335
Mars 1,280 1,325 1,335 1,325 1,345
April 1,255 - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 juni
20 juni
13 juni
6 juni
Utbud
474
490
905
891
Sålda
474
490
905
891
Medelpris, euro
1,41
1,44
1,45
1,42
Lägst
1,40
1,43
1,43
1,38
Högst
1,41
1,44
1,46
1,44
Medelpris, skr
13,04
13,32
13,51
13,23

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 28 v 27 v 26 v 25
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 28 v 27 v 26
6,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,90
19,60
Nortura* Fri vikt nkr 16,89 16,89 16,20
Finland
3,84
LSO (HKScan) Klass E euro 0,42 0,42 0,46
4,75
Österbottens Fri vikt, E euro 0,52 0,52 0,52
4,48
Snellmans Klass E euro 0,49 0,49 0,49
Tyskland
7,87
ZNVG 56 % euro 0,86 0,83 0,85
Galtar
4,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,90 3,90 3,90
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Pund
13,54
13,75
13,75
13,94
13,73
13,67
13,59
Dollar 6,74 6,90 6,90 7,08 6,94 6,92 6,85
Euro 9,15 9,25 9,25 9,43 9,32 9,30 9,19
Dansk 1,23 1,24 1,24 1,26 1,25 1,24 1,23
Norsk 1,15 1,15 1,15 1,16 1,15 1,14 1,13
Yen 5,47 5,58 5,58 5,75 5,74 5,69 5,64

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 28 v 27 v 26 v 25
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,40 17,40 17,40
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,50 16,50 17,30 17,30
SwedeHam 15,10 15,00 15,00 15,90
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 17,00
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 16,00
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,70 16,70 16,80 16,80
SLP
SLP+ 16,50 16,50 16,50 16,90
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 434 434 434 434
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 428 428 428 428
Bis Plus 30 kg, förmedl. 398 398 398 398
Bas 30 kg, mellangårds. 394 394 394 394
Bas 30 kg, förmedling 364 364 364 364
Nyavvanda 9 kg 292 292 292 292
KRAV 30 kg 707 707 707 707
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 500 505 505 505
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1 vecka 1 vecka 1 vecka 1 vecka
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 600 100 - balans
SLP - balans balans balans
KLS översk balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri 100 balans balans balans
Dahlbergs Slakteri 500 balans balans 4- 500
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Skövde Slakteri, marknadsavdraget borttaget
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Scan, smågrisöverskottet har minskat något och är en knapp vecka.

Smågrisar, utland
Vecka v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
243
Basis 7 kg 196 196 196 195 195
415
Basis 30 kg 335 335 335 334 334
249
SPF+Myc 7 kg 201 201 201 200 200
421
SPF+Myc 30 kg 340 340 340 339 339
254
SPF 7 kg 205 205 205 204 207
426
SPF 30 kg 344 344 344 343 343
970
Økologi 30 kg 783 783 783 782 782
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
747
25-kilos 650 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
448
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
549
Grund 30 kg A1* 60 60 60 60 60
Tyskland
375
ZNVG 28 kg - 41 42 42 43

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.