Smittade grisar
avlivas
Fem besättningar med PRRS är konstaterade, den sjätte i södra Halland har friförklarats. En ytterligare besättning med slaktgrisar är mycket starkt misstänkt p g a leverans av smågrisar från Kvidingebesättningen.
SJV har bestämt att avliva smittade grisar för att om möjligt hålla Sverige smittfritt. Slaktgrisar går till slakt. Nästan allt kött som importeras kommer från PRRS-smittade besättningar och PRRS smittar inte människor. www.grisportalen.se /LG 070713

Senaste noteringsnytt
Suggor stiger 50 danska öre
De danska slakterierna höjer priset på suggor med 50 öre, 62 öe, v 30. Att suggpriset stiger brukar vara ett gott tecken för noteringen på slaktgrisar. Smågrisarna sjunker 1 dkr. /070719

Rättelse: 12 kr ska det vara
12 kr är Scans notering för leverantörer med avtal, inte 12,20 som jag angav i @-GRIS, som läsare påpekar.
Felet beror nog på ett önsketänkande!? /LG 070713

Nu kan du betala 6 öre mer för fodret!
Scan, SLP, KLS och Nyhléns & Hugosons höjde idag noteringen på slaktgrisar med 30 öre. Höjningen på intäktsidan medger på kostnadssidan ett höjt foderpris med 6 öre.
Privata slaktens höjning i veckan räcker till knappa 10 öres höjning av priset på foder.
Höjningarna är således helt otillräckliga.
Scans smågrispriser höjdes också. /LG 070713

Tyska priset höjs, som väntat
Som väntat höjs tyska grispriset nästa vecka. Höjningen är 5 cent (45 öre) tlll 1,50 euro, 13,72 skr. Det är en höjning med dryga 90 öre på två veckor.
Tyska noteringen är nu värd att lägga på minnet, när handeln hänvisar till lägre priser på kött (med PRRS) i andra länder. /LG 070713

Norska smågrisarna går upp 30 kr på måndag
Norska smågrispriset höjs på måndag till 680 nkr. Det beror på väntat höjt pris på slaktgrisar i september. Efter höjningen blir priset på en 29-kilosgris inkl olika tillägg 878 nkr. Det är puljetillägg 20 kr, Norturatillägg 130 nkr, noroctillägg och avgift till regleringskassan -10 nkr.
Tb per sugga och år i smågrisproduktion blir med dagens foderpris, m m, 10 800 nkr.
För slaktgrisproduktionen i september beräknas tb bli 300 kr per slaktgris, inkl produktionsbidrag. I integrerad produktion beräknas tb till 17 900 nkr nu i juli vid 79 kg slaktvikt.
Innan prisuppgången för slaktgrisar i september blir det en prissänkning med ca 0,50 nkr 30 juli. Det innebär att norsk grisproduktion ligger på målpris (förhandlat med staten) från 1 augusti. Källa: Norsvin. /LG 070713

14 kr för tyska grisar på auktion
Tyska internetautionen 11 juli indikerar fortsatt höjning av tyska grispriset på fredag. Medelpriset blev hela 14 skr och det betalas normalt inte om hela marknaden är på våg uppåt. /LG 070712

Danska priset stiger 25 svenska öre på måndag
De danska slakterierna höjer noteringen på suggor med 20 öre, 25 svenska, på måndag. Suggorna ökar 30 öre.
Därmed ökar pressen ännu mer på Scan att höja noteringen på fredag. /LG 070712

Minskade ryska köp i Brasilien, polska produktionen minskar
Senaste veckorna har grismarknaden stabiliserats över hela EU. Särskilt från de nordliga delarna har färre grisar bjudits ut. I Tyskland, Holland, Belgien och Österrike har noteringen ökat runt 5 cent. Danmark håller positionen i botten och är inte med i den vänliga atmosfär på grismarknaden som råder i övrigt.
Ryssland har stoppat köttimporten från en del brasilianska förädlingsanläggningar efter salmonella och andra problem där. Detta kan ge EU större möjligheter till export.
Dessutom förväntas Polen minska sin smågrisproduktion och slaktsvinsproduktion med 10 %, vilket redan kan visa sig under andra halvåret i år. Under den första halvan av 2008 kan det bli ytterligare 15 % minskning.
Prognos: F n är det inte troligt med en ökad tillförsel av grisar på marknaden. Bra förutsättningar i övrigt ger möjlighet till bättre priser. Källa: ISN / LG 070710

Polens grispris 1,34 skr bättre än Sveriges
Den polska grisnoteringen har gjort en fantastisk upphämtning senaste veckorna och ligger nu 1,34 skr över den svenska, som ligger sämst till i hela Europa. Vecka 21 fick polska uppfödarna 10 kr per kg för grisköttet, vecka 27 12,64. Veckans pris föreligger inte ännu, men priset har gått upp flera veckor i rad. Orsaken kan vara den hävda ryska blockaden.
Prisledande Spanien fick i veckan en nedgång av noteringen till 14,85 skr. Sänkning blev det även i England och Frankrike, medan övriga höjde. Sverige och Danmark hade oförändrat grispris. Sverige därför att privatslaktens noteringar inte vägs in i ISNs tabell över korrigerade grispriser. Sverige och Danmark ligger båda i botten av tabellen.
Att danska noteringen kämpar i botten kan bero på att ca 80 % av grisköttet exporteras och dollarkursen är låg.
Den svenska noteringen är mer oförklarlig med tanke på priserna i övriga Europa. Den sannolikaste förklaringen är väl att vissa stora uppfödare har väldigt höga personliga tillägg över notering och standardavtal, som inte visar sig i en officiell notering.
Det kan dock inte förklara hela skillnaden, eftersom det skiljer hela 3,55 skr mellan prisledande Spanien och jumbon Sverige. Någonstans på en fri och öppen marknad, måste prisskillnader jämna ut sig, eller..!!?? /LG 070710

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Smittade PRRS-grisar avlivas
• Polack får mer betalt än svensk
• Smithfield tröttnar på Brasilien
• Trikinvarning i öst
• PRRS-smitta i södra Halland
• 11 % mer djurfoder nästa år?•
• Hallandsbesättningen frikänd


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Johan Andersson: -Situationen är ganska oförändrad i förhållande till föregående vecka. Det positiva är att Danish Crown höjer 20 öre per kg. En uppåtgående trend i EU påverkar oss väsentligt, därav möjlighet till prishöjningar på svensk marknad. I övrigt är det väldigt trögt på grilldetaljer.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har lättat något på marknaden, men i stort sett är det som tidigare.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi har fortsatt problem med sommardetaljerna, eftersom vi inte har vädet med oss. -Charken rullar på tämligen bra, men vi känner av tröghet för grillkorv p g a mindre det mindre gynnsamma vädret för grillning. Vi behöver sol nu!

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Handeln har haft förståelse för privatslaktens höjning av notering i veckan, men graden av förståelse när det gäller köttpriserna vet jag inte, eftersom jag jobbat med PRRS-frågan all tillgänglig tid.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vädret är dåligt, så det är inget bra för grilldetaljerna. I övrigt är marknaden som vanligt.

Boarps gård
Per Karlsson: -Ska vi ha oförändrad lönsamhet i produktionen måste priset upp ytterligare 1,50 kr. Nu ser vi att man i andra länder tar större steg. Det måste vi göra även i Sverige.
-Jag känner stor medkänsla med mina PRRS-drabbade kolleger och ödmukhet i deras situation. Jag har själv stått med hjärtat i halsgropen några dagar och vet hur det känns. Se GrisPortalen

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Det är ganska bra balans på grismarknaden, lite överskott på smågrisar. Men det väntas jämna ut sig.
-På köttmarknaden har vi bra säsong nu i juli, med bra försäljning.

Danish Crown
Marknaden är fortfarande präglad av ett litet utbud på slaktgrisar. Det är orsaken till att priserna på skinka stigit på alla marknader.
Bog och karré handlas till svagt stigande priser med fin efterfrågan.
Resten av produkterna och marknaderna är oförändrade.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 13 juli 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 19 juli 14,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 29

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 29 v 28 v 27 v 26
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,00 14,00 13,80 13,90
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,70 13,70 12,95 12,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 12,85 12,85
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,20 13,20 12,70 12,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,10 13,10 12,60 12,60
Skövde Slakteri 75-94,9 12,85 12,85 12,35 12,35
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 12,45 11,95 11,95
SLP Avtal 70–96,9 12,30 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 12,25 11,95 11,95 11,95
Scan avtal 75-96,9 12,00 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–96,9 11,80 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,50 10,20 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,50 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 30 v 29 v 28
10,94 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,90 *8,90 *8,70
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,62 21,62
11,07 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,21 1,21
11,16 Österbottens 74 – 92 euro - 1,22 1,22
11,62 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
13 jul Landsnoter.* euro euro euro euro euro
13,72 Tyskland 1,50 1,45 1,40 1,40 1,43
11,10 Frankrike - - - 1,214 1,227
9,60 Belgien - - - 1,050 1,080
8,50 Italien - - - 0,930 0,930
17 jul korrigerade**
14,85 Spanien 1,613 1,623 1,630 1,630 1,604
14.12 England 1,544 1,544 1,587 1,587 1,587
13,36 Tjeckien - - 1,461 1,454 1,411
13,26 Österrike 1,450 1,400 1,350 1,350 1,370
13,71 Belgien 1,440 1,403 1,341 1,341 1,378
13,29 Tyskland 1,446 1,396 1,346 1,346 1,376
12,64 Polen - 1,372 1,382 1,339 1,260
12,86 Holland 1,406 1,367 1,319 1,319 1,348
12,41 Frankrike 1,357 1,354 1,367 1,391 1,396
12,33 Irland - - - 1,348 1,348
11,93 Italien - - - 1,304 1,304
11,61 Sverige 1,269 1,236 1,236 1,236 1,236
11,59 Danmark 1,267 1,240 1,240 1,240 1,240
Eurokurs 9,15 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver standardavtalen (runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt slaktsvinspris för Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 10 maj 2 maj 25 april 16 april
Juni 1,400 1,365 1,410 1,400 1,420
Juli 1,396 1,356 1,390 1,390 1,399
Aug 1,398 1,367 1,393 1,391 1,410
Sep 1,359 1,355 1,382 1,383 1,370
Okt 1,260 1,300 1,340 1,330 1,305
Nov 1,270 1,320 1,330 1,310 1,315
Dec 1,305 1,300 1,325 1,315 1,335
Jan 1,220 1,290 1,305 1,325 1,315
Feb 1,280 1,315 1,325 1,325 1,335
Mars 1,280 1,325 1,335 1,325 1,345
April 1,255 - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 juli
11 juli
4 juli
27 juni
Utbud
620
470
500
474
Sålda
440
470
500
474
Medelpris, euro
1,55
1,53
1,47
1,41
Lägst
1,55
1,52
1,47
1,40
Högst
1,54
1,53
1,48
1,41
Medelpris, skr
14,18
14,00
13,45
13,04

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 29 v 28 v 27 v 26
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
7,00
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,70 5,20 4,90
19,60
Nortura Fri vikt nkr - 16,89 16,89
Finland
3,84
LSO (HKScan) Klass E euro 0,42 0,42 0,42
4,75
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,52 0,52
4,48
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
8,23
ZNVG 56 % euro - 0,90 0,86
Galtar
5,78
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,70 4,20 3,90

Valutor
Fredagar idag v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Pund
13,46
13,54
13,75
13,75
13,94
13,73
13,67
Dollar 6,42 6,74 6,90 6,90 7,08 6,94 6,92
Euro 9,14 9,15 9,25 9,25 9,43 9,32 9,30
Dansk 1,23 1,23 1,24 1,24 1,26 1,25 1,24
Norsk 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,15 1,14
Yen 5,42 5,47 5,58 5,58 5,75 5,74 5,69

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 29 v 28 v 27 v 26
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,40 17,40
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,50 16,50 16,50 17,30
SwedeHam 15,10 15,10 15,00 15,00
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,70 16,70 16,70 16,80
SLP
SLP+ 16,50 16,50 16,50 16,50
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 434 434 434 434
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 432 428 428 428
Bis Plus 30 kg, förmedl. 417 398 398 398
Bas 30 kg, mellangårds. 397 394 394 394
Bas 30 kg, förmedling 382 364 364 364
Nyavvanda 9 kg 295 292 292 292
KRAV 30 kg 725 707 707 707
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 490 500 505 505
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1 vecka 1 vecka 1 vecka 1 vecka
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 300 600 100 -
SLP balans - balans balans
KLS översk översk balans balans
Dalsjöfors Slakteri - 100 balans balans
Dahlbergs Slakteri - 500 balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Skövde Slakteri, marknadsavdraget borttaget
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris

Smågrisar, utland
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 200 201 196 196 196
420
Basis 30 kg 342 343 335 335 335
252
SPF+Myc 7 kg 205 206 201 201 201
427
SPF+Myc 30 kg 347 348 340 340 340
257
SPF 7 kg 209 210 205 205 205
431
SPF 30 kg 351 352 344 344 344
974
Økologi 30 kg 792 793 783 783 783
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
747
25-kilos - 680 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
448
25-kg, Priimuus - 49 49 49 49
Snellmans
549
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
375
ZNVG 28 kg - 41 41 41 42

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.