Senaste noteringsnytt
Suggorna i Danmark upp igen med 50 danska öre
Danska suggnoteringen höjs med ytterligare 50 øre på måndag till 6,20 dkr och därmed har suggpriset höjts med 1,30 dkr på tre veckor, 1,60 skr.
Vecka 11 var dock suggpriset 70 øre högre, 6,90 dkr. /LG 070726

Skövde höjer smågrisarna 25 öre, KLS 5 öre
Vecka 30 är det ganska lugnt ut i fråga om grisnoteringarna. Inga höjningar alls för slaktgrisar. Skövde höjer smågrisarna 25 öre och KLS 5 öre.
Slakterierna försöker ta ut mer av handeln för att kompensera sig för de senaste prishöjningarna.
Noteringarna på¨slaktgrisar är även oförändrade i Tyskland och Finland.
OBS! Snellmans sänkte smågrispriset 1 euro vecka 27. /LG 070723

Suggor stiger 50 danska öre
De danska slakterierna höjer priset på suggor med 50 öre, 62 öe, v 30. Att suggpriset stiger brukar vara ett gott tecken för noteringen på slaktgrisar. Smågrisarna sjunker 1 dkr. /070719

Rättelse: 12 kr ska det vara
12 kr är Scans notering för leverantörer med avtal vecka 29, inte 12,20 som jag angav i förra veckans @-GRIS.

Ofullständig @-GRIS?
Om du ser misstänkta fel, eller uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.
Särskilt nu på sommaren kan det vara svårt att få tag på alla uppgiftslämnare. /LG 070720

Äntligen grillväder
Det är en positiv atmosfär på europeiska grismarknaden. Höga temperaturer i norra och centrala Europa får priserna att lyfta. En positiv trend höjde även priserna i Tyskland förra veckan. Det gick upp med 5 cent till 1,45 euro. Flera länder följde med.
Holland rapporterar rekordstor export till Polen och Ungern.
Trend: Det goda vädret i centrala och norra Europa stimulerar till grillning och bra försäljning. Källa: ISN. /LG 070717

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Åtta gårdar PRRS-smittade
• Slakteriet i Skive svårt skadat
• Danmark tätar krysshålen
• Grispriset stiger kraftigt i Kina
• Spekulationer i grisar i USA
• PRRS-prov inte till 100 % säkra
• Norge vill ha kött(import)poliser


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Magnus Lagergren: -Prisbilden vid export av produktionskött är sjunkande. Det beror på att förädlingsindustrin stänger för semester. Det är viss uppgång på skinka till England.
-P g a utbrottet av PRRS i Sverige, tappar vi lönsam export till nya Zealand och Nya Caledonien, där prisbilden på sida är jämförbar med Sveriges.
-Det har varit lite plus och lite minus i svenska försäljningen, med viss förbättring i slutet på veckan. Totalt sett präglas marknaden av sommarstiltje.
-Lönsamheten för Scan är inte dålig, men den tål inte högre grispris

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vädret har förbättrats och därmed försäljningen, Karrén har gått iväg och priserna har i varje fall inte gått ner.
-Något av 50-öreshöjningen har vi fått ut av marknaden hittills.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av chark har ökat p g a fint väder. Den har även tagit med sig grillprodukterna. Vi ser en klart bättre försäljningen denna vecka än föregående vecka. Kommande vecka verkar bli på motsvarande nivå.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har haft rekordstor slakt denna vecka, 2 600 grisar. Under motsvarande vecka i fjol slaktade vi 600.-50-öreshöjningen har väl sin del i ökningen, men också en målveten strategi och ökat förtroende, vilket vi tackar för.
-Vad vi fått ut mer av handeln efter höjningen av noteringen med 50 öre vet vi först på tisdag. Då är fakutereringen klar och vi gör en sammnställning av försäljningen.
-Vi vill givetvis gå vidare med fler höjningar av noteringen, men det förutsätter att hela branschen ställer upp, dvs samtliga slakterier, industrin och handeln.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är semester även i vår styckningsavdelning denna och nästa vecka och därmed reducerad kapacitet. Alla styckningsdetaljaer går åt.
-Vi jobbar på att få upp priserna på våra stycknings- och charkprodukter, motsvarande den 50-öring noteringen höjdes med. Det ser inte helt hopplöst ut.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är nu mycket fokus på PRRS och de kostnader som kan drabba oss uppfödare om vi får in den sjukdomen. Vi ska absolut undvika att få den.
-Men vi måste ha konkurrens från tyska marknaden för att få högre pris i Sverige. Alla uppfödare, i hela landet, förlorar mer än vad ev PRRS-förluster kostar om vi inte får upp grisnoteringen.
-Nu är det fint väder för grillning, underskott på grisar, dyr spannmål som kräver högre notering, vad ska till mera för att priset ska stiga?
-Vi kan inte säga att suggorna ska stanna i Sverige, så vi slipper exportera. Men vi kan säga att suggnoteringen ska upp, så vi slipper exportera.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Både för slakt och smågrisar är det balans. Det har varit kyligare väder två veckor, vilket påverkar försäljningen.

Danish Crown
Skinkmarknaden avslutades med höjda priser nästan överallt. Efterfrågan innan fabrikerna i södra Europa stänger för semester är stor.
Även för kotlett och karré är det bättre efterfrågan och höjda priser i de flesta EU-länder.
Också bog säljs till bättre priser och det ger hopp om att lagren av charkråvara runt om i Europa nu börjar minska.
Baconmarknaden är stabil med oförändrade priser.
Hela marknaden för griskött är just nu präglad av ryktesspridning om stora prishöjningar i Kina. Även om det är från mycket låg nivå, är det något som trots detta kan få inverkan på marknaden.
Sammanfattningsvis har vi en god marknadssituation, präglad av ett knappt utbud av grisar. Det är något som Danish Crown denna vecka ofrivilligt bidraget med genom branden i slakteriet i Skive.

Suggor
Här slår den goda stämningen på den tyska marknaden helt igenom och utgör bas för förhoppningsvis varaktig höjning av suggpriserna.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 20 juli 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 26 juli 14,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 30

Köpes
Djuren i större igångvarande suggbesättning köpes. Lämpligt för ägare som står i begrepp att avveckla. Krav: PMWS-fri.
Kontakta Carl-Olof Port, Scan, tel 018-16 76 10

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,05 14,00 14,00 13,80
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,70 13,70 13,70 12,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 13,35 12,85
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,20 13,20 13,20 12,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,10 13,10 13,10 12,60
Skövde Slakteri 75-94,9 12,85 12,85 12,85 12,35
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 12,45 12,45 11,95
SLP Avtal 70–96,9 12,30 12,30 12,00 12,00
KLS 64-94,9 12,25 12,25 11,95 11,95
Scan avtal 75-96,9 12,00 12,00 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–96,9 11,80 11,80 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,50 10,50 10,20 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,50 10,50 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 31 v 30 v 29
10,94 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,90 *8,90 *8,90
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,62 21,62
11,07 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,21 1,21
11,16 Österbottens 74 – 92 euro - 1,22 1,22
11,62 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,27
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
20 jul Landsnoter.* euro euro euro euro euro
13,72 Tyskland 1,50 1,50 1,45 1,40 1,40
11,10 Frankrike - - - - 1,214
9,60 Belgien - - - - 1,050
8,50 Italien - - - - 0,930
17 jul korrigerade**
14,85 Spanien - 1,613 1,623 1,630 1,630
14.12 England - 1,544 1,544 1,587 1,587
13,36 Tjeckien - - - 1,461 1,454
13,26 Österrike - 1,450 1,400 1,350 1,350
13,71 Belgien - 1,440 1,403 1,341 1,341
13,29 Tyskland - 1,446 1,396 1,346 1,346
12,64 Polen - - 1,372 1,382 1,339
12,86 Holland - 1,406 1,367 1,319 1,319
12,41 Frankrike - 1,357 1,354 1,367 1,391
12,33 Irland - - - - 1,348
11,93 Italien - - - - 1,304
11,61 Sverige - 1,269 1,236 1,236 1,236
11,59 Danmark - 1,267 1,240 1,240 1,240
Eurokurs 9,15 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna, korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom ett stort antal, framför allt större uppfödare, har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 10 maj 2 maj 25 april 16 april
Juni 1,400 1,365 1,410 1,400 1,420
Juli 1,396 1,356 1,390 1,390 1,399
Aug 1,398 1,367 1,393 1,391 1,410
Sep 1,359 1,355 1,382 1,383 1,370
Okt 1,260 1,300 1,340 1,330 1,305
Nov 1,270 1,320 1,330 1,310 1,315
Dec 1,305 1,300 1,325 1,315 1,335
Jan 1,220 1,290 1,305 1,325 1,315
Feb 1,280 1,315 1,325 1,325 1,335
Mars 1,280 1,325 1,335 1,325 1,345
April 1,255 - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 juli
11 juli
4 juli
27 juni
Utbud
620
470
500
474
Sålda
440
470
500
474
Medelpris, euro
1,55
1,53
1,47
1,41
Lägst
1,55
1,52
1,47
1,40
Högst
1,54
1,53
1,48
1,41
Medelpris, skr
14,18
14,00
13,45
13,04

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 28 v 27
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
7,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,20 5,70 5,20
19,60
Nortura Fri vikt nkr - 16,89 16,89
Finland
3,84
LSO (HKScan) Klass E euro - 0,42 0,42
4,75
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,52 0,52
4,48
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
8,23
ZNVG 56 % euro - - 0,90
Galtar
6,40
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,20 4,70 4,20

Valutor
Fredagar idag v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund
13,61
13,46
13,54
13,75
13,75
13,94
13,73
Dollar 6,64 6,42 6,74 6,90 6,90 7,08 6,94
Euro 9,16 9,14 9,15 9,25 9,25 9,43 9,32
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,24 1,24 1,26 1,25
Norsk 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,15
Yen 5,42 5,42 5,47 5,58 5,58 5,75 5,74

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 30 v 29 v 28 v 27
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,40
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,50 16,50 16,50
SwedeHam 15,35 15,10 15,10 15,00
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,75 16,70 16,70 16,70
SLP
SLP+ 16,50 16,50 16,50 16,50
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 434 434 434 434
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 432 432 428 428
Bis Plus 30 kg, förmedl. 417 417 398 398
Bas 30 kg, mellangårds. 397 397 394 394
Bas 30 kg, förmedling 382 382 364 364
Nyavvanda 9 kg 295 295 292 292
KRAV 30 kg 725 725 707 707
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 490 490 500 505
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1 vecka 1 vecka 1 vecka 1 vecka
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans 300 600 100
SLP balans balans - balans
KLS balans översk översk balans
Dalsjöfors Slakteri 400 - 100 balans
Dahlbergs Slakteri - - 500 balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris

Smågrisar, utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
244
Basis 7 kg 199 200 201 196 196
418
Basis 30 kg 341 342 343 335 335
250
SPF+Myc 7 kg 204 205 206 201 201
425
SPF+Myc 30 kg 346 347 348 340 340
255
SPF 7 kg 208 209 210 205 205
430
SPF 30 kg 350 351 352 344 344
972
Økologi 30 kg 791 792 793 783 783
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
747
25-kilos - 680 680 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
448
25-kg, Priimuus - 49 49 49 49
Snellmans
549
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
375
ZNVG 28 kg - 41 41 41 41

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.