Senaste noteringsnytt
Nu över 2 milj klick på GrisPortalen sedan oktober
1 augusti registrerade räknaren att antalet klick på www.grisportalen.se överskred 2 miljoner. Vid starten 20 oktober 2006 flyttades de allmänna nyheterna om grisnäringen från @-GRIS till nyhets- och fördjupningsportalen.
Det är i snitt mer än 7 000 klick per dag. /LG 070802

Danska grispriserna oförändrade vecka 32
Alla danska grispriser är oförändrade vecka 32. /LG 070802

Blanserad marknad i Europa, sjunkande slaktvikter
Marknaden för slaktsvin går mot balans i de flesta länder. Priserna är oförändrade i Danmark, Österrike och Tyskland, medan det franska priset ökar igen. Spanska och holländska priset sjönk lite och belgiska visade tydligt fall.
Försäljningen är påverkad av det dåliga vädret i norra och centrala Europa, men p g a lågt utbud och fallande slaktvikter är marknaden oförändrad. Endast Frankrike lyckades få upp priset med hjälp av marknadssituationen. Nederländska exporten till Italien och England är låg för närvarande p g a semestertider.
Stabilt grispris väntas den här veckan, eftersom vädret väntas bli bättre och efterfrågan brukar öka i början av augusti, när semesterfirarna återvänder till sina hem.
Prognos: Marknadsanalytikerna väntar stabila priser, eftersom antalet grisar för slakt i Europa är hanterbart. Källa: ISN. /LG 070731

Oförändrat suggpris i Tyskland
Både suggpris och smågrispris är oförändrat i Tyskland v 31. /LG 070730

KLS höjer smågrisarna 10 öre
KLS höjer priset på smågrisar med 10 öre till 16,85 kr vecka 31. Förra veckan höjdes priset 5 öre. Slaktgrispriset är oförändrat. /LG 070730

Scans marknadsnotering på smågrisar sjunker p g a överskott
Scans överskott på smågrisar har ökat från 1 veckas väntetid på hämtning, till 3 veckor. Flera faktorer samverkar.
-Priset på spannmål är högt, vilket sänker lönsamheten för slaktgrisar. I samverkan med semesterperioden ökar fördröjningen av beslut om insättning, säger Carl-Olof Port, Scan.
-PRRS har också inverkan, men den faktorn ska inte överdrivas. Det är ganska få smågrisar som ska sättas in i dessa besättningar. En del är integrerade.
Det ökade överskottet på smågrisar gör att marknadsnoteringen, för förmedlingsgrisar, sänks nästa vecka med 22 kr. Grisar i mellangårdsavtal höjs 2 kr.
I övrigt sker inga prisändringar i Sverige nästa vecka. /LG 070727

Norska smågrisen upp till 710 nkr, slaktgrisar ner 50 øre
Norska smågrisarna stiger igen, till 710 nkr, 816 skr, före tilläggen. Förra prishöjningen var 16 juli till 680 nkr.
Slaktgrisar sänks med 50 norska öre till 21,12 nkr, 24,35 skr. /LG 070727

8 000 PRRS-grisar slaktade
8 000 grisar från de med PRRS smittade besättningarna är nu slaktade vid Scans slakteri i Kristianstad. Övriga icke slaktbara grisar är avlivade.
-Slakten av grisarna från de smittade besättningarna har gått mycket bra, säger Johan Andersson, Scan. Mycket bättre än vi vågat hoppas i en sådan här situation. Samarbetet mellan alla berörda, bl a besättningsägare, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, SVA, Djurhälosvården, har gått väldigt smidigt. Vi från näringen är mycket nöjda med hur problemet har hanterats.
-Ytterligare 600 besättningar ska nu testas genom provtagning på grisar som kommer till slakterierna. Den har redan börjat i Kristianstad.
De slaktade grisarna har slaktats som särslakt. Det ger ett lägre pris, men kostnaderna är ändå långt ifrån vad de skulle ha blivit vid avlivning och destruktion. /LG 070727

Ny tabell:
Faktiskt utbetalt belopp per kg griskött i europeiska länder
Noteringen på slaktgrisar är som bekant en sak, utbetalt belopp per kilo en helt annan. Så är det i Sverige och i de flesta länder. I Sverige, t ex, har vi många tillägg, både officiella och mer personliga. I Danmark redovisar man sedan några veckor bruttonotering (optimal notering), som det sedan görs avdrag från.
I en ny tabell visar vi faktiskt utbetalt belopp för slaktgrisarna, inrapporterat från de större slakterierna i varje land, dividerat med antal slaktade kilo.
Man kan ha olika meningar om noteringar och tillägg, rättvis betalning, m m, men den här tabellen visar på ett bättre sätt slakteriernas förmåga att betala för grisköttet. De svenska slakterierna kommer i klart bättre dager än när enbart officiella noteringarna jämförs.
I den här tabellen behövs inga korrigeringar för olika klassning och andra skillnader mellan länder. Inte heller om transport till slakteriet ingår i noteringen, eller om den debiteras separat. Det är utbetalda pengar och levererade kilo som är de två parametrarna.
EU försöker likrikta slakten, så det inte blir någon stor skillnad mellan att slakta en gris i Sverige och t ex Tyskland. Ändå vet vi att det blir lite mindre pengar om vi i Sverige skickar grisar till Tyskland. Det beror bl a på att man i Tyskland rensar mer i halsen på grisarna än i Sverige. Tar man bort ca ett kilo vid ett slakteri, så får uppfödaren ca 15 öre mindre betalt per kilo. I Sverige övervakar Jordbruksverket att alla slakterier putsar lika.
Det kan även finnas andra smärre skillnader, men i huvudsak kan ländernas slakteriers betalning enligt tabellen jämföras med varandra. /LG 070726

Suggorna i Danmark upp igen med 50 danska öre
Danska suggnoteringen höjs med ytterligare 50 øre på måndag till 6,20 dkr och därmed har suggpriset höjts med 1,30 dkr på tre veckor, 1,60 skr.
Vecka 11 var dock suggpriset 70 øre högre, 6,90 dkr. /LG 070726

Ofullständig @-GRIS?
Om du ser misstänkta fel, eller uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.
Särskilt nu på sommaren kan det vara svårt att få tag på alla uppgiftslämnare. /LG 070720

Äntligen grillväder
Det är en positiv atmosfär på europeiska grismarknaden. Höga temperaturer i norra och centrala Europa får priserna att lyfta. En positiv trend höjde även priserna i Tyskland förra veckan. Det gick upp med 5 cent till 1,45 euro. Flera länder följde med.
Holland rapporterar rekordstor export till Polen och Ungern.
Trend: Det goda vädret i centrala och norra Europa stimulerar till grillning och bra försäljning. Källa: ISN. /LG 070717

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Dalsjöfors bygger slakteriet i Bjuv
• Fortsatt 8 gårdar PRRS-smittade
• 1,9 % fler grisar i Danmark
• Billigare dansk trikinkontroll
• Grön moms diskuteras i EU
• Finska stöden är Finlands sak
• Inget nej till tysklandsexport
• EU-kritiserar dansk transportlag
• Ursprungsmärkning i USA


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Magnus Lagergren: -Priset för bog och kotlett är stigande internationellt. Priset i Sverige är lite svårtolkat, eftersom säsongen för grillning är dålig och efterfrågan mindre än väntat.
-Kärnproblemet för oss är de europeiska priserna. Det ser nu lite ljusare ut på kontinenten därför att grillningen har satt fart. Grillprodukterna är intressanta för oss, eftersom de har en bättre kalkyl än övrigt kött.
-Volymerna har varit oförändrade senaste tre veckorna. Volymen grillprodukter är nu 30 - 40 % lägre i år än förra året.
-Årets grillsäsong är den sämsta jag varit med om. Vänder inte vädret till att bli bättre inom kort är den förlorad. Folk tar inte fram grillarna på hösten.
-Vi är starkt beroende av sortimentet för grillning på sommaren. Det behövs ett alternativ vid regniga perioder. Något att umgås kring inomhus.
-Uppgången av noteringen för suggor i Danmark kan förklaras av att industrin snart stänger för semester på kontinenten. Vi kan nog få se en nedgång igen senare i höst.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Semestrarna är snart slut, utan att det blivit något riktigt drag i marknaden.
-Det har varit kävt få upp priserna hos köttköparna. En del har vi fått ut, men en betydande del av 50-öringen får vi ta ur egen kassa.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckat har varit bra denna vecka och ser ut att fungera bra även nästa. Som följd av dåliga vädret säljs inte grillsortimentet som tänkt. Vädret påverkar även försäljningen av korv i charken. Däremot fungerar övriga charkförsäljningen väl.
-Prisutvecklingen på styckat känns bra, och vi får gehör för våra argument för ökat pris till grisuppfödarna. Men detta gäller inte charkråvara till industrin.
-Vad gäller priset på charkråvara, känner vi känner av trycket från våra konkurrenter. Vi jobbar mycket med prisbilden på produkterna till charkindustrin, men det ser inte bra ut. Charkråvara är mer anonym vara. Det är en felaktig analys av situationen i medierna just nu.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Veckans försäljning har varit mycket bra. Det gäller hela sortimentet.
-Under förhandlingar med köttkunderna har man förstått att grisuppfödarna behöver bättre grispris, för att kompensera sig för höjda priser på foder. Våra argument har mötts mycket positivt och prisnivån har kunnat höjas.
-Det tar dock några veckor innan vi förhandlat med alla kunder, så det är för tidigt att säga hur stor del av den höjda 50-öringen på noteringen vi får igenom.
-Efterfrågan på smågrisar är stor och vi har en brist på 650 idag. Vi har köpt in från andra slakterier och räknar med att behöva köpa ytterligare ett par veckor.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är ingen större skillnad på marknadsbilden denna vecka, jämfört med förra.
-Vi ligger lågt med styckning denna och nästa vecka.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Det har varit kyligt och vått väder senaste två veckorna, vilket påverkat försäljningen. Det är annars ganska normal sommmarförsäljning.
-Från ett litet överskott på smågrisar är det nu balans mellan slaktgrisar och smågrisar. Största problemet med slaktgrisuppfödare som tar paus under sommaren är över, men uppfödarna tycker priserna på spannmål är höga.

Danish Crown
Skinkhandeln startade mycket optimistiskt p g a relativt litet utbud, men slutade något mer reserverat, eftersom semestrarna vid köttindustrin börjar i södra Europa och ett kraftigt regnväder drog in över England. Det gav inte engelsmännen möjlighet att äta skinka till lunch i det gröna.
Slutresultatet blev mindre prisökningar på en del marknader. Vi kan under de kommande 2 - 3 veckorna vänta en mycket lugn försäljning av skinka.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 27 juli 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 2 augusti 13,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 31

Köpes
Djuren i större igångvarande suggbesättning köpes. Lämpligt för ägare som står i begrepp att avveckla. Krav: PMWS-fri.
Kontakta Carl-Olof Port, Scan, tel 018-16 76 10

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat (höjdes 30 öre för en vecka sedan).

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 31 v 30 v 29 v 28
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,05 14,05 14,00 14,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,89 13,70 13,70 13,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 13,35 13,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Skövde Slakteri 75-94,9 12,85 12,85 12,85 12,85
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
SLP Avtal 70–96,9 12,30 12,30 12,30 12,00
KLS 64-94,9 12,25 12,25 12,25 11,95
Scan avtal 75-96,9 12,00 12,00 12,00 11,70
SLP ej avtal 70–96,9 11,80 11,80 11,80 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,50 10,50 10,50 10,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,50 10,50 10,50 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 32 v 31 v 29
10,03 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,90 *8,90 *8,90
24,28 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,12 21,62
11,20 LSO (HK) 77 – 92,5b euro - 1,21 1,21
11,29 Österbottens 74 – 92 euro - 1,22 1,22
11,76 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,27
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
27 jul Landsnotering euro euro euro euro euro
13,89 Tyskland 1,50 1,50 1,50 1,45 1,40
31 jul korrigerade*
14,52 Spanien 1,569 1,588 1,613 1,623 1,630
14.29 England 1,544 1,544 1,544 1,544 1,587
13,70 Österrike 1,450 1,450 1,450 1,400 1,350
13,92 Tjeckien - - 1,504 1,468 1,461
13,38 Tyskland 1,446 1,446 1,446 1,396 1,346
13,07 Frankrike 1,412 1,406 1,357 1,354 1,367
13,99 Belgien 1,403 1,440 1,440 1,403 1,341
12,83 Holland 1,386 1,406 1,406 1,367 1,319
12,53 Italien 1,354 1,323 1,278 1,304 1,304
12,49 Polen 1,349 1,341 1,372 1,382
12,30 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329 1,348
11,75 Sverige 1,269 1,269 1,269 1,236 1,236
11,73 Danmark 1,267 1,267 1,267 1,240 1,240
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

OBS! Ny tabell med utbetalat belopp per kilo
Slaktsvin, faktisk betalning (utbetalt belopp/slaktade kg)
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
22 jul euro euro euro euro euro
13,58 EU, medelpris - 1,467 1,460 1,442 1,442
-
15,64 Portugal - 1,690 1.700 1,700 1,700
15,39 Bulgarien - 1,662 1,667 1,672 1,677
14,93 Spanien - 1,613 1,633 1,629 1,641
14.69 England - 1,587 1,577 1,565 1,584
14,24 Tyskland - 1,538 1,504 1,452 1,431
14,17 Österrike - 1,531 1,486 1,431 1,424
14,16 Tjeckien - 1,530 1,477 1,466 1,456
13,83 Lettland - 1,494 1,515 1,442 1,472
13,30 Sverige - 1,437 1,413 1,400 1,387
13,22 Belgien - 1,428 1,395 1,339 1,336
13,17 Polen - 1,423 1,462 1,488 1,449
12,90 Italien - 1,394 1,429 1,454 1,484
12,82 Estland - 1,385 1,411 1,400 1,370
12,67 Holland - 1,369 1,331 1,284 1,274
12,54 Finland - 1,355 1,355 1,352 1,356
12,50 Frankrike - 1,350 1,350 1,360 1,380
11,96 Irland - 1,292 1,282 1,290 1,289
11,39 Danmark - 1,231 1,203 1,203 1,203
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de stora slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Avblodade, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 10 maj 2 maj 25 april 16 april
Juni 1,400 1,365 1,410 1,400 1,420
Juli 1,396 1,356 1,390 1,390 1,399
Aug 1,398 1,367 1,393 1,391 1,410
Sep 1,359 1,355 1,382 1,383 1,370
Okt 1,260 1,300 1,340 1,330 1,305
Nov 1,270 1,320 1,330 1,310 1,315
Dec 1,305 1,300 1,325 1,315 1,335
Jan 1,220 1,290 1,305 1,325 1,315
Feb 1,280 1,315 1,325 1,325 1,335
Mars 1,280 1,325 1,335 1,325 1,345
April 1,255 - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 juli
18 juli
11 juli
4 juli
Utbud
850
620
470
500
Sålda
850
440
470
500
Medelpris, euro
1,53
1,55
1,53
1,47
Lägst
1,52
1,55
1,52
1,47
Högst
1,53
1,54
1,53
1,48
Medelpris, skr
14,16
14,18
14,00
13,45

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 31 v 30 v 29 v 28
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
7,68
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,20 6,20 5,70
19,07
Nortura Fri vikt nkr - 16,59 16,89
Finland
3,88
LSO (HKScan) Klass E euro - 0,42 0,42
4,81
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,52 0,52
4,53
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
8,52
ZNVG 56 % euro - 0,92 0,92
Galtar
6,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,20 5,20 4,70

Valutor
Fredagar idag v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund
13,77
13,61
13,46
13,54
13,75
13,75
13,94
Dollar 6,75 6,64 6,42 6,74 6,90 6,90 7,08
Euro 9,26 9,16 9,14 9,15 9,25 9,25 9,43
Dansk 1,24 1,23 1,23 1,23 1,24 1,24 1,26
Norsk 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16
Yen 5,69 5,42 5,42 5,47 5,58 5,58 5,75

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 31 v 30 v 29 v 28
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,50 16,50
SwedeHam 15,35 15,35 15,10 15,10
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85 16,75 16,70 16,70
SLP
SLP+ 16,50 16,50 16,50 16,50
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 434 434 434 434
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 434 432 432 428
Bis Plus 30 kg, förmedl. 395 417 417 398
Bas 30 kg, mellangårds. 399 397 397 394
Bas 30 kg, förmedling 360 382 382 364
Nyavvanda 9 kg 296 295 295 292
KRAV 30 kg 727 725 725 707
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 480 485 490 500
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 1 vecka 1 vecka 1 vecka
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans 300 600
SLP balans balans balans -
KLS balans balans översk översk
Dalsjöfors Slakteri 650 400 - 100
Dahlbergs Slakteri 200 - - 500
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris

Smågrisar, utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 199 199 200 201 196
422
Basis 30 kg 341 341 342 343 335
253
SPF+Myc 7 kg 204 204 205 206 201
429
SPF+Myc 30 kg 346 346 347 348 340
258
SPF 7 kg 208 208 209 210 205
434
SPF 30 kg 350 350 351 352 344
980
Økologi 30 kg 791 791 792 793 783
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
816
25-kilos - 710 680 680 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
453
25-kg, Priimuus - 49 49 49 49
Snellmans
546
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
379
ZNVG 28 kg - 41 41 41 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.