Senaste noteringsnytt
Danska suggor höjs med 30 øre
Danska slakterierna höjer noteringen på suggor och galtar med 30 øre, 40 öre. Noteringen för slaktgrisar och smågrisar är oförändrade. /LG 070709

M&K-smittan i England lättar trycket i Tyskland
Marknaderna för grisar och griskött går åt skilda håll. Det finns i de flesta länder inte för många grisar på marknaden, men köttmarknaden är fortsatt pressad, enligt vad slakterierna rapporterar. Holländska grispriset har därför fallit.
Oförändrade noteringar rapporteras från Tyskland, där slaktgrisar säljs utan svårigheter och väderutsikterna fortsätter vara goda.
En del stora slakterier har inte velat acceptera de satta grisprisrna och har därför satt egna, där nivån ligger 4 cent lägre.
Grisnoteringarna i Sverige och Danmark ligger fortfarande oförändrade i botten, bland de europeiska länderna.
Efter utbrottet av mul- och klövsjuka i England har engelska regeringen beordrat exportstopp av griskött. England exporterar ca 100 000 ton griskött per år. En fjärdedel exporteras till Tyskland. Exportstoppet kan leda till att trycket på den tyska marknaden minskar. Källa: ISN. /LG 070808

Scans smågrisar upp, annars inga ändringar
Enda ändrinarna på svenska noteringarna för grisar är Scans höjning av smågrisar Bis och Krav 2 kr och Bas och nyavvanda 3 kr.
Danska, tyska, norska och finska priserna är oförändrade. /LG 070803

Bulgarien betalar bäst i EU
Det nya EU-landet Bulgarien var prisledare i unionen vecka 30. Det visar sammanställningen av ländernas utbetalade likvider, dividerat med antal slaktade kilo. Danmark ligger fortsatt sist och Sverige i mitten. /LG 070803

Nu över 2 milj klick på GrisPortalen sedan oktober
1 augusti registrerade räknaren att antalet klick på www.grisportalen.se överskred 2 miljoner. Vid starten 20 oktober 2006 flyttades de allmänna nyheterna om grisnäringen från @-GRIS till nyhets- och fördjupningsportalen.
Det är i snitt mer än 7 000 klick per dag. /LG 070802

Ny tabell sedan förra veckan:
Faktiskt utbetalt belopp per kg griskött i europeiska länder
Noteringen på slaktgrisar är som bekant en sak, utbetalt belopp per kilo en helt annan. Så är det i Sverige och i de flesta länder. I Sverige, t ex, har vi många tillägg, både officiella och mer personliga. I Danmark redovisar man sedan några veckor bruttonotering (optimal notering), som det sedan görs avdrag från.
I en ny tabell visar vi faktiskt utbetalt belopp för slaktgrisarna, inrapporterat från de större slakterierna i varje land, dividerat med antal slaktade kilo.
Man kan ha olika meningar om noteringar och tillägg, rättvis betalning, m m, men den här tabellen visar på ett bättre sätt slakteriernas förmåga att betala för grisköttet. De svenska slakterierna kommer i klart bättre dager än när enbart officiella noteringarna jämförs.
I den här tabellen behövs inga korrigeringar för olika klassning och andra skillnader mellan länder. Inte heller om transport till slakteriet ingår i noteringen, eller om den debiteras separat. Det är utbetalda pengar och levererade kilo som är de två parametrarna.
EU försöker likrikta slakten, så det inte blir någon stor skillnad mellan att slakta en gris i Sverige och t ex Tyskland. Ändå vet vi att det blir lite mindre pengar om vi i Sverige skickar grisar till Tyskland. Det beror bl a på att man i Tyskland rensar mer i halsen på grisarna än i Sverige. Tar man bort ca ett kilo vid ett slakteri, så får uppfödaren ca 15 öre mindre betalt per kilo. I Sverige övervakar Jordbruksverket att alla slakterier putsar lika.
Det kan även finnas andra smärre skillnader, men i huvudsak kan ländernas slakteriers betalning enligt tabellen jämföras med varandra. /LG 070726

Ofullständig @-GRIS?
Misstänkter du fel, eller saknas uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Brist på norska grisar
• Låg slakteristandard i Polen
• Kvarnarna höjer mjölpriserna
• Ryssarna ska köpa i USA igen
• Tyson satsar på Kina
• 1,85 för vete i Paris
• Sämre kornskörd i Tyskland


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Magnus Lagergren: -I inledningen på veckan var efterfrågan på styckade produkter svag, medan den förbättrades i i slutet. Sammantaget är det liten förändring sedan föregående vecka.
-Nästa vecka ökar efterfrågan på charkråvara, och vi väntar en hygglig försäljning av karré och kotlett, tack vare bättre väderprognoser .
-Den underliggande trenden, säsongsmässigt, är att efterfrågan på skinka går upp och karré och kotlett minskar.
-Orsaken till ökade efterfrågan på skinka är dels ökad konsumtion av smörgåsmat efter semestrarna och att vi fryser in till julskinka.
-På måndag kommer industrin igång för fullt med förädlingen här uppe i norra Europa, medan man i södra Europa börjar semestrarna. Jämfört med för några decennier sedan är det inte helstopp i industrierna i Sverige i juli. Vi har fått en europeisk anpassning av våra uttag av semestrar.
-Inga nya fall av PRRS har rapporterats, utan i stället friskförklaring av misstänkta fall. Det gör att vi är förhoppningsfulla om exporten. Det kostade oss mycket pengar, när vi blev utestängda från lönsamma marknader. Men vi måste bli friförklarade innan exporten kan upptas. Livsmedelsverket kräver tre månaders smittfrihet innan vi får intyget.
-Vi är nu så förhoppningsfulla, att vi överväger möjligheten att lägga in i frysen att ta fram om eller när vi blir friförklarade från PRRS.
-Vi ropar dock inte hej ännu, eftersom det kan komma fram mycket vid de omfattande provtagningar som håller på att komma igång vid slakterierna.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vädret ser inte ut att bli bättre. Det är ingen förändring på grisköttmarknaden.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det har varit en fortsatt besvärlig vecka för styckade detaljer p g a dåligt väder. Idag fredag är det bättre väder och vi har redan märkt ökad efterfrågan. Det ser hoppfullare ut för styckat nästa vecka.
-Charken har höga skivade volymer, medan korvvolymerna är lägre än väntat. Även här väcker bättre väder nästa vecka förhoppningar.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Marknaden för griskött är ganska stabil. Det är fortfarande semestrar och det händer inte mycket.
-Vi har styckat lite mer än föregående vecka, men har haft avsättning på volymerna. Priserna är oförändrade.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi börjar stycka för fullt nästa vecka. Både styckade produkterna och charken säljs bra, men jag är inte uppdaterd på senaste prisnivåerna.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det grillas fortfarande, framför allt korv, trots dåligt väder. Nu återvänder konsumenterna från semestrarna och då förändras konsumtionsmönstret till mer malet kött och inte så mycket ur grillsortimentet.
-Grillsäsongen såg bra ut i början av säsongen, sedan blev det sämre väder och grillsortimentet såldes inte lika mycket. Försäljningen av korv klarade sig bättre.
-Januari till maj har vi haft en produktionsökning av kött, alla djurslag, med 4 % och likaså en ökning av konsumtionen med ca 4 %. Fjäderfä har ökat mer än övriga, och nöt lite starkare än gris. Fjäderfänäringen håller på att ta tillbaka sina förlorade andelar på marknaden.
-Antalet producerade grisar helåret 2007 väntas dock bli ungefär på samma nivå som 2006.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Vi har samma dilemma som senaste veckorna, dåligt väder. Skolorna börjar en vecka på måndag och då vet vi att man grillar mindre.

Danish Crown
Marknaden för skinka visade som väntat svaghetstecken och vikande priser p g a industrisemestern i södra Europa. Värsta vecka blir dock nästa vecka, varefter efterfrågan långsamt kommer igång igen.
Även marknaden för bog var svagt vikande efter ett par veckor med höjningar.
Baconmarknaden är stärkt. Likaså marknaden för färsk kotlett.
Det är inga ändringar på tredjelandsmarknaderna.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
nils@agrar.se
@-GRIS 3 augusti 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 9 augusti 13,30
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 32

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,15 14,05 14,05 14,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,89 13,89 13,70 13,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 13,35 13,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Skövde Slakteri 75-94,9 12,85 12,85 12,85 12,85
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
SLP Avtal 70–96,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS 64-94,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Scan avtal 75-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
SLP ej avtal 70–96,9 11,80 11,80 11,80 11,80
Scan ej avtal 75-96,9 10,50 10,50 10,50 10,50
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,50 10,50 10,50 10,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 33 v 32 v 31
10,03 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,90 *8,90 *8,90
24,28 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,12 21,12
11,20 LSO (HK) 77 – 92,5b euro - 1,21 1,21
11,29 Österbottens 74 – 92 euro - 1,22 1,22
11,76 Snellman 80–101 euro - 1,27 1,27
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
3 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
13,89 Tyskland 1,50 1,50 1,50 1,50 1,45
8 aug korrigerade*
14.29 England 1,544 1,544 1,544 1,544 1,544
14,21 Spanien 1,535 1,554 1,573 1,598 1,623
13,70 Österrike 1,450 1,450 1,450 1,450 1,400
13,92 Tjeckien - - - 1,504 1,468
13,38 Tyskland 1,446 1,446 1,446 1,446 1,396
13,13 Frankrike 1,418 1,412 1,406 1,357 1,354
13,99 Belgien 1,403 1,403 1,440 1,440 1,403
12,49 Polen 1,381 1,349 1,341 1,372
12,53 Italien 1,354 1,354 1,323 1,278 1,304
12,78 Holland 1,348 1,386 1,406 1,406 1,367
12,48 Irland 1,348 1,329 1,329 1,329 1,329
11,75 Sverige 1,269 1,269 1,269 1,269 1,236
11,73 Danmark 1,267 1,267 1,267 1,267 1,240
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

OBS! Ny tabell med utbetalat belopp per kilo
Slaktsvin, faktisk betalning (utbetalt belopp/slaktade kg)
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
29 jul euro euro euro euro euro
13,58 EU, medelpris 1,470 1,467 1,460 1,442 1,442
-
15,39 Bulgarien 1,662 1,662 1,667 1,672 1,677
15,37 Portugal 1,660 1,690 1.700 1,700 1,700
14,76 Spanien 1,594 1,613 1,633 1,629 1,641
14.73 England 1,591 1,587 1,577 1,565 1,584
14,66 Tjeckien 1,584 1,530 1,477 1,466 1,456
14,46 Lettland 1,562 1,494 1,515 1,442 1,472
14,25 Tyskland 1,539 1,538 1,504 1,452 1,431
14,25 Österrike 1,539 1,531 1,486 1,431 1,424
13,25 Sverige 1,431 1,437 1,413 1,400 1,387
13,24 Belgien 1,430 1,428 1,395 1,339 1,336
13,15 Italien 1,421 1,394 1,429 1,454 1,484
13,13 Polen 1,419 1,423 1,462 1,488 1,449
12,90 Estland 1,394 1,385 1,411 1,400 1,370
12,87 Frankrike 1,390 1,350 1,350 1,360 1,380
12,68 Holland 1,370 1,369 1,331 1,284 1,274
12,55 Finland 1,356 1,355 1,355 1,352 1,356
11,87 Irland 1,282 1,292 1,282 1,290 1,289
11,39 Danmark 1,231 1,231 1,203 1,203 1,203
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de stora slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Avblodade, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
Som i övriga tabeller påverkar även valutarörelser priserna, både när de samlas in och jag översätter till svenska kronor.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 10 maj 2 maj 25 april 16 april
Juni 1,400 1,365 1,410 1,400 1,420
Juli 1,396 1,356 1,390 1,390 1,399
Aug 1,398 1,367 1,393 1,391 1,410
Sep 1,359 1,355 1,382 1,383 1,370
Okt 1,260 1,300 1,340 1,330 1,305
Nov 1,270 1,320 1,330 1,310 1,315
Dec 1,305 1,300 1,325 1,315 1,335
Jan 1,220 1,290 1,305 1,325 1,315
Feb 1,280 1,315 1,325 1,325 1,335
Mars 1,280 1,325 1,335 1,325 1,345
April 1,255 - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 aug
25 juli
18 juli
11 juli
Utbud
755
850
620
470
Sålda
755
850
440
470
Medelpris, euro
1,52
1,53
1,55
1,53
Lägst
1,51
1,52
1,55
1,52
Högst
1,52
1,53
1,54
1,53
Medelpris, skr
14,07
14,16
14,18
14,00

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
8,06
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,20 6,20
19,07
Nortura Fri vikt nkr - 16,59 16,59
Finland
3,88
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - - 0,42
4,81
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,52 0,52
4,53
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
8,52
ZNVG 56 % euro - 0,92 0,92
Galtar
6,57
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,20 5,20

Valutor
Fredagar idag v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund
13,69
13,77
13,61
13,46
13,54
13,75
13,75
Dollar 6,71 6,75 6,64 6,42 6,74 6,90 6,90
Euro 9,21 9,26 9,16 9,14 9,15 9,25 9,25
Dansk 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,24 1,24
Norsk 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Yen 5,69 5,69 5,42 5,42 5,47 5,58 5,58

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 32 v 31 v 30 v 29
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,50
SwedeHam 15,35 15,35 15,35 15,10
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85 16,85 16,75 16,70
SLP
SLP+ 16,50 16,50 16,50 16,50
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 434 434 434 434
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 434 432 432
Bis Plus 30 kg, förmedl. 395 395 417 417
Bas 30 kg, mellangårds. 402 399 397 397
Bas 30 kg, förmedling 360 360 382 382
Nyavvanda 9 kg 299 296 295 295
KRAV 30 kg 729 727 725 725
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 475 480 485 490
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 1 vecka 1 vecka
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans 300
SLP - balans balans balans
KLS balans balans balans översk
Dalsjöfors Slakteri balans 650 400 -
Dahlbergs Slakteri - 200 - -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris

Smågrisar, utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 199 199 199 200 201
422
Basis 30 kg 341 341 341 342 343
253
SPF+Myc 7 kg 204 204 204 205 206
429
SPF+Myc 30 kg 346 346 346 347 348
258
SPF 7 kg 208 208 208 209 210
434
SPF 30 kg 350 350 350 351 352
979
Økologi 30 kg 790 791 791 792 793
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
816
25-kilos - 710 710 680 680
LSO (HK) euro euro euro euro euro
453
25-kg, Priimuus - 49 49 49 49
Snellmans
546
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
379
ZNVG 28 kg - 41 41 41 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.