Senaste noteringsnytt
Danska slaktgrisarna stiger 20 öre
smågrisarna sjunker 29 resp 33 dkr
Slaktgrisnoteringen i Danmark stiger 20 danska öre på måndag till 9,10 dkr. Suggorna är oförändrade.
Smågrisarna sjunker hela 29 dkr för 7-kilos och 33 för 30-kilos.
Den stora sänkningen beror på ändrade foderpriser för september. Sänkningen för höjda foderpriser är 42 dkr, men det höjda slaktgrispriset minskar fallet med 9 dkr. Ekologiska går upp 13 dkr. Läs mer /LG 070830

Exportförväntningar kan hålla europeiska grispriserna uppe i höst
Grisköttpriserna är på rätt väg nu, efter att ha varit oförändrade över hela europeiska grismarknaden senaste veckan. Noteringarna i Frankrike och Tyskland började gå upp försiktigt. Som en följd steg priserna i Österrike, Holland och Belgien. Priserna i Danmark och Spanien blev oförändrade.
I England föll noteringen något. Restriktionerna i samband med mul- och klövsjukan stoppade upp slakten och slaktkön ska nu minskas, med ökat utbud som följd.
Förutom att utbudet av slaktgrisar minskar, förbättras marknaden för export. Danish Crown, t ex, rapporterar genombrott för leveranser till Kina. Tills nu har Kina endast varit intresserad av biprodukter, som inälvor, fötter och öron. Men nu, säger danskarna, frågar kineserna även om det vi tycker är ädlare produkter, som bog och karré.
Trenden senaste dagarna är förbättrad atmosfär på marknaden för slaktgrisar. Den traditionella sänkningen av grispriserna på hösten kan undgås i år om experternas tro på ökad export håller streck. Källa: ISN. /LG 070829Lettland betalar bäst i EU, 15,45 skr i snitt!
Mindre än 40 mil från Sverige betalas 15,45 skr i snitt för slaktgrisar. Lettland hade v 32 EUs bäst betalda grisar och slog Bulgarien med en ettöring.
Nu är det m a o nära till ett bra grispris!
/LG 070824

Scan sänker förmedlingsgrisarna 20 kr
Scan sänker noteringen på smågrisar i förmedlingen 20 kr. Sänkningen beror på fortsatt överskott. Överskottet beror oftast på dåliga kalkyler för slaktgrisar p g a höga kostnader för fodret. /LG 070824

Danska grispriserna oförändrade
Även vecka 35 blir grispriserna oförändrade i Danmark. /LG 070823

Kursiv stil vid brist i förmedlingen
Under senare tid har jag redovisat överskott på smågrisar i förmedlingen med grön text och underskott med röd. Vid balans är färgen svart.
Vid utskrifter i svartvitt (t ex till personalrummets anslagstavla) har det inte gått att läsa om det är överskott eller underskott i förmedlingen. I fortsättningen ska jag därför dessutom markera underskott med kursiv stil.
Fortsätt gärna ha synpunkter på både @-GRIS och GrisPortalen, så de blir så bra som möjligt. /LG 070823

Stabil marknad, begränsad effekt av fransk aktion
Senaste dagarna har marknaden för slaktgrisar i EU förbättrats. Utbudet faller igen, samtidigt som folk återvänder till hemorten efter semestern. Det gäller både anställda i industrin, som tar sig an förädlingen av grisköttet och de vanliga konsumenterna som går till butiken och handlar kött. Det är nu balans mellan utbud av slaktgrisar och efterfrågan på kött.
Noteringarna är därför oförändrade i Danmark, Spanien och Tyskland. Den lilla holländska nedgången beror på svag försäljning.
De franska grisuppfödarna gjorde i torsdags ett försök att få uppmärksamhet för den ansträngda ekonomiska situationen i grisproduktionen p g a de stigande kostnaderna för bl a foder. Det gjorde uppenbarligen inget större intryck på slakterierna, eftersom noteringen inte steg med mer än 0,3 cent per kg slaktad gris.
Prognosen är stabil prissituation, som dock grundar sig på en mycket låg nivå. Hoppet står till danska prognoser om betydligt förbättrade exportavtal med Ryssland, Östeuropa och Japan. Källa: ISN. /LG 070823

Upptendens igen på tyska auktionen för slaktgriser
Pristrenden har troligtvis vänt igen i Tyskland, om man ser på den tyska auktionen via internet. Där gick priset upp till i medeltal 1,50 euro, mot 1,47 en vecka tidigare. /LG 070823

Ny tabell:
Faktiskt utbetalt belopp per kg griskött i europeiska länder
Noteringen på slaktgrisar är som bekant en sak, utbetalt belopp per kilo en helt annan. Så är det i Sverige och i de flesta länder. I Sverige, t ex, har vi många tillägg, både officiella och mer personliga. I Danmark redovisar man sedan några veckor bruttonotering (optimal notering), som det sedan görs avdrag från.
I en ny tabell visar vi faktiskt utbetalt belopp för slaktgrisarna, inrapporterat från de fem största slakterierna i varje land, dividerat med antal slaktade kilo.
Man kan ha olika meningar om noteringar och tillägg, rättvis betalning, m m, men den här tabellen visar på ett bättre sätt slakteriernas förmåga att betala för grisköttet. De svenska slakterierna kommer i klart bättre dager än när enbart officiella noteringarna jämförs.
I den här tabellen behövs inga korrigeringar för olika klassning och andra skillnader mellan länder. Inte heller om transport till slakteriet ingår i noteringen, eller om den debiteras separat. Det är utbetalda pengar och levererade kilo som är de två parametrarna.
EU försöker likrikta slakten, så det inte blir någon stor skillnad mellan att slakta en gris i Sverige och t ex Tyskland. Ändå vet vi att det blir lite mindre pengar om vi i Sverige skickar grisar till Tyskland. Det beror bl a på att man i Tyskland rensar mer i halsen på grisarna än i Sverige. Tar man bort ca ett kilo vid ett slakteri, så får uppfödaren ca 15 öre mindre betalt per kilo. I Sverige övervakar Jordbruksverket att alla slakterier putsar lika.
Det kan även finnas andra smärre skillnader, men i huvudsak kan ländernas slakteriers betalning enligt tabellen jämföras med varandra.
Att notera är att jämförelserna i tabellen är gris utan huvud, medan vi i Sverige avräknar med huvud. Samt att efterlikvider och bonusar urbetalade separerade från noteringen inte är inräknade. I Danmark var Danish Crowns efterbetalning i fjol 63 danska öre, som inte fångas upp av siffrorna i tabellen. /LG 070817

Ofullständig @-GRIS?
Misstänkter du fel, eller saknas uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Export av kött från England igen
• Tomas blev Årets Köttkock
• Norsk import av griskött ökar
• Atria köper finsk konkurrent
• Salmonella på skånsk grisgård
• Runda och fyrkantiga silor i affär


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
-Grillsäsongen lider mot sitt slut och konsumenterna sätter in grillen i garaget. Sommarvädret har inte varit det bästa och försäljningen av grillsortimentet har gått sisådär. Två goda undantag är dock våra kryddiga korvar och grillspjuten som sålt mycket bra.
-Efterfrågan på skinka ökar nu markant, mycket på grund av att julskinkeproduktionen drar igång. Medan marknadsläget för övriga traditionella produkter är oförändrat.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi behöver, som Stefan Saaristo sa förra veckan, få ett samlat grepp om informationen till handeln i hela Norden. Prisbilden måste upp, så inte produktionen av grisar minskar.
-Priset bör upp minst 1,70 kr. De högre foderpriserna börjar kännas av riktigt nu hos producenterna. Jag har talat med producenter som ska teckna nya kontrakt på foder. De ifrågasätter om de ska skriva nya kontrakt. Uppfödarna tycker inte det händer mycket med grispriset och ställer sig tveksamma till att sätta in grisar.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Veckan påminner om föregående. Styckade volymerna säljs och prisbilden följer säsongsmässiga utvecklingen.
-Charken ligger på fortsatt hög nivå, med höga skivade volymer.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Veckans produktion har varit hög och samtidigt har det varit en bra försäljningsvecka.
-Prisbilden har varit positiv i de förhandlingar som varit med handeln under veckan. Men det tar några veckor innan nya priserna får effekt.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Jag märker inget alls av det omtalade väldiga utbudet av grisar i Sverige. Jag förmodar att grisföretagarna redan säljer till högsta marknadspris, Det verkar som om jag är ensam kvar med grisar i Sverige.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är relativt stabil. Oron finns i primärledet.
-Stigande kostnaderna för foder måste tas ut av marknaden. Marknadsledaren måste visa vägen (vi är klar etta inom vissa segment).
-
Att vara marknadsledare är på både på gott och ont. Nu höjer vi 2 cent och det blir pojkarna på försäljningen som får se till att vi får ut det högre priset av köttköparna.
-Handeln måste vara beredd att betala för ökade råvarukostnader. Det gäller för oss att vara tuffa och föra kostnaderna vidare i kedjan.
-Som jag sa förra veckan, är det ingen stor kostnad för konsumenterna att ta de högre råvarukostnaderna. Men det kan kosta konsumenterna mycket mer pengar i högre priser längre fram, om produktion läggs ner och priserna skjuter i höjden.
-Det är lite förvånande att inte hela näringen gör mer för att trycka på med prishöjningar. Jag ser inte mycket av detta från Sverige heller.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Det är nu mycket diskussion kring spannmålspriserna och väldigt ansträngt för grisuppfödarna. Foderkorn kostar i höst 160 - 170 euro per ton, i fjol 95.

Danish Crown
Industrisemestrarnas slut i södra Europa gjorde att efterfrågan på skinka ökade i veckan, vilket troligen innebär stigande priser nästa vecka.
Bog säljs bättre, men till oförändrad prisnivå, medan säsongen för karré är överstånden med fallande priser som följd.
Baconmarknaden är stabil och priserna oförändrade. Men pilen pekar uppåt de kommande månaderna.
Det är gott intresse från ryska kunder just nu, vilket är normalt för säsongen.
Generellt på marknaden är det mycket tal om högre priser p g a situationen med höga foderpriser. Det är inget tvivel om att vi försöker genomföra prishöjningar, inte enbart från dansk sida, utan generellt på marknaden. Det är också säkert att det finns motstånd på kundsidan, vilket kan ge stillestånd på marknaden några veckor. Detta bör dock ända med att prisnivån ändå höjs.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 24 augusti 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 30 augusti 19,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 35

Helfallspriset
Helsfallspriset höjs 20 öre nästa vecka.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 35 v 34 v 33 v 32
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,25 14,25 14,25 14,15
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,79 13,53 13,52 13,89
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 13,35 13,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Skövde Slakteri 75-94,9 13,10 13,10 13,10 12,85
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
SLP Avtal 70–96,9 12,50 12,50 12,30 12,30
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,25 12,25
Scan avtal 75-96,9 12,20 12,20 12,00 12,00
SLP ej avtal 70–96,9 12,00 12,00 11,80 11,80
Scan ej avtal 75-96,9 10,70 10,70 10,50 10,50
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,70 10,70 10,50 10,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 36 v 35 v 34
11,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *9,10 *8,90 *8,90
24,50 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,12 21,12
11,34 LSO (HK) 77 – 92,5b euro - 1,21 1,21
11,63 Österbottens 74 – 92 euro - 1,24 1,22
12,00 Snellman 80–101 euro - 1,28 1,28
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 34 v 33 v 32 v 31
24 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
13,78 Tyskland 1,47 1,44 1,44 1,50 1,50
11,79 Frankrike - 1,257 1,24 - -
10,13 Belgien - 1,080 1,08 - -
10,78 Italien - 1,150 1,06 - -
28 aug korrigerade*
14,30 Spanien 1,525 1,525 1,528 1,535 1,554
14,72 Tjeckien - 1,570 1,584 1,568 1,573
13,95 England 1,488 1,516 1,544 1,544 1,544
13,89 Italien 1,481 1,481 1,354 1,354 1,354
13,50 Polen - 1,440 1,456 1,425 1,381
13,38 Frankrike 1,427 1,417 1,416 1,418 1,412
13,28 Tyskland 1,416 1,386 1,386 1,446 1,446
13,03 Österrike 1,410 1,390 1,390 1,450 1,450
12,16 Belgien 1,403 1,378 1,378 1,403 1,403
13,01 Irland - 1,387 1,387 1,348 1,329
12,91 Holland 1,377 1,328 1,338 1,348 1,386
12,10 Sverige 1,290 1,290 1,269 1,269 1,269
11,88 Danmark 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

OBS! Ny tabell med utbetalat belopp per kilo
Slaktsvin, faktisk betalning (utbetalt belopp/slaktade kg)
Skr Land v 32 v 32 v 31 v 30 v 29
24 aug euro euro euro euro euro
13,28 EU, medelpris 1,461 1,465 1,469 1,470 1,467
-
15,45 Lettland 1,647 1,630 1,459 1,562 1,494
15,43 Bulgarien 1,646 1,651 1,656 1,662 1,662
15,38 Portugal 1,640 1,640 1,650 1,660 1,690
15,18 Tjeckien 1,619 1,605 1,606 1,584 1,530
14.73 England 1,571 1,575 1,587 1,591 1,587
14,52 Spanien 1,548 1,550 1,573 1,594 1,613
14,15 Polen 1,509 1,494 1,446 1,419 1,423
13,88 Tyskland 1,480 1,501 1,531 1,539 1,538
13,85 Österrike 1,477 1,537 1,531 1,539 1,531
13,62 Italien 1,453 1,463 1,450 1,421 1,394
13,25 Estland 1,413 1,400 1,402 1,394 1,385
13,24 Sverige 1,412 1,425 1,431 1,431 1,437
13,22 Frankrike 1,410 1,414 1,400 1,390 1,350
12,82 Belgien 1,367 1,395 1,393 1,430 1,428
12,70 Finland 1,355 1,352 1,356 1,356 1,355
12,30 Irland 1,312 1,294 1,286 1,282 1,292
12,21 Holland 1,302 1,320 1,358 1,370 1,369
11,54 Danmark* 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Avblodade, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 23 aug 15 aug - - -
Sep 1,487 1,448 - - -
Okt 1,421 1,383 - - -
Nov 1,419 1,376 - - -
Dec 1,420 1,390 - - -
Jan 1,357 1,338 - - -
Feb 1,455 1,422 - - -
Mars 1,478 1,449 - - -
April 1,515 1,478 - - -
Maj 1,615 1,550 - - -
Juni 1,620 1,550 - - -
Juli 1,622 1,531 - - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 aug
15 aug
9 aug
1 aug
Utbud
500
660
640
755
Sålda
500
600
640
755
Medelpris, euro
1,50
1,47
1,48
1,52
Lägst
1,49
1,46
1,47
1,51
Högst
1,51
1,48
1,48
1,52
Medelpris, skr
13,90
13,61
13,70
14,07

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 35 v 34 v 33 v 32
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 36 v 35 v 34
8,19
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,24
Nortura Fri vikt nkr - 16,59 16,59
Finland
4,22
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,87
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,52 0,52
4,87
Snellmans Klass E euro - 0,52 0,52
Tyskland
9,00
ZNVG 56 % euro - 0,96 0,95
Galtar
6,68
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,30

Valutor
Fredagar idag v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Pund
13,83
13,83
13,71
13,69
13,77
13,61
13,46
Dollar 6,91 7,01 6,79 6,71 6,75 6,64 6,42
Euro 9,38 9,40 9,28 9,21 9,26 9,16 9,14
Dansk 1,26 1,26 1,24 1,24 1,24 1,23 1,23
Norsk 1,18 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15
Yen 5,98 6,22 5,76 5,69 5,69 5,42 5,42

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 35 v 34 v 33 v 32
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 15,75 15,75 15,75 15,35
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85 16,85 16,85 16,85
SLP
SLP+ 16,80 16,80 16,50 16,50
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 439 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 375 395 395 395
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 340 360 360 360
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 732 729 729 729
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 470 470 470 475
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri översk balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans balans
SLP balans balans - -
KLS översk ngt över balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri 100 - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag 5 kr/smågris.

Smågrisar, utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
214
Basis 7 kg 170 199 199 199 199
388
Basis 30 kg 308 341 341 341 341
220
SPF+Myc 7 kg 175 204 204 204 204
394
SPF+Myc 30 kg 313 346 346 346 346
225
SPF 7 kg 179 208 208 208 208
399
SPF 30 kg 317 350 350 350 350
1021
Økologi 30 kg 811 798 798 790 791
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
823
25-kilos 710 710 710 710 710
LSO (HK) euro euro euro euro euro
459
25-kg, Priimuus 0,49 0,49 0,49 0,49 49
Snellmans
553
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
375
ZNVG 28 kg 40 40 40 40 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.