Senaste noteringsnytt
Danska slaktgrisar ner 20 öre till 8,50 dkr, suggor ner 30 öre
Det ser inte ut att finnas något slut på sänkningarna av danska grispriserna. Vecka 43 faller slaktgrisar ytterligare 20 öre till 8,50 dkr, suggorna 30 öre till 4,80 dkr och smågrisarna 4 resp 8 kr för 7-kilos och 30-kilos. /LG 071018

Alla EUs noteringar viker, utom den svenska
Hoppet för en stabilisering av noteringarna i EU har de senaste dagarna gått upp i rök. Det är stor press på noteringarna från ett för stort utbud. I Holland kör slakterierna på full kapacitet, men man hinner ändå inte med. Noteringarna i EU står inte emot trycket, utan faller, utom i Sverige.
Enligt danska exportörer är det bra drag i leveranserna till särskilt Ryssland, Japan och Australien. Exporten till Central- och Västeuropa går sämre och framför allt är priset på skinka och bog fallande. Samtidigt klagar belgiska distributörer över att danskt kött säljs alldeles för billigt i EU för närvarande.
Prognosen är fortsatt stort utbud av slaktgrisar de närmaste veckorna. Hoppet står till att de lägre priserna ska sätta igång exporten, som därmed hjälper till att suga upp överskottet på EU-marknaden. Källa: ISN
Det här är, så vitt jag kommer ihåg, första gången den svenska noteringen framhålls som ett mönster i de är rapporterna. Som synes i tabellerna, ligger svenska grispriserna allt bättre till. /LG 071016

Tysk smågris för 300 skr
Idag kostar en tysk 28-kilos smågris 300 skr, efter ett prisfall på 2 euro till 33 euro.
Suggorna föll också mycket kraftigt vecka 42 till 7 skr, 0,77 euro. Det är väsentligt mer lönsamt att slakta suggor hos Ginsten för 7 skr p g a lägre kostnader, bl a frakt.

Svenska grispriset femte bästa i Europa
Den svenska betalningen för slaktgrisar fortsätter uppåt, medan den faller i flera länder. Sverige ligger nu på femte plats i EU, när det gäller att betala bra för slaktgrisarna. Enligt tabellen är svenska betalningen 94 öre över tyska.
Svenska noteringarna är oförändrade så långt de satts idag. Dalsjöfors har inte satt noteringen nästa vecka, men om den ligger fast, så skiljer det häpnadsväckande 2,20 skr per kg mot tyska priset, till svensk favör.
Tyska noteringen sänks nästa vecka med ytterligare 4 cent till 1,36 euro, 12,39 skr.Dyrare foder sänker noteringen på smågrisar
Fodret till slaktgrisar och suggor höjs på måndag med 19 öre, vilket förändrar kalkylen i balansnoteringen för smågrisar. Scan sänker därför smågrispriset nästa vecka, i den beräknade noteringen med 12 kr . Marknadsnoteringen går ned med ytterligare 9 kr.
-Det blir mindre pengar att fördela, när foderkostnaderna för uppfödning av slaktgrisarna ökar. Suggfodret stiger lika mycket, men det får mindre genomslagskraft, eftersom förbrukningen där är lägre, förklarar Carl-Olof Port. Det går ut över smågrispriset.
Som kompensation för de högre foderkostnaderna för smågrisar i viktintervallet 35 - 40 kg, höjs ersättningen med 1 kr till 6 kr.
-Scan ger utslaktningsrabatter, för att snabba upp omsättningen i stallarna, säger Carl-Olof. Sedan försöker vi skapa förståelse för att hålla grisproduktionen igång. Vi har inte hyrt några stallar. /LG 071012

Danska grispriset sänks 20 øre
Danska noteringen på slaktgrisar sänks 20 øre, 25 svenska, vecka 42. Smågrisarna sänks också, medan suggpriset är oförändrat. /LG 071011

Sökes
Mellangårdsavtal
Boarps Gård
Tel 0701-74 90 12
ap.karlsson@swipnet.se


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Värsta krisen på 30 år
• Tjecker vill ha statligt stöd
• Trögt för danska smågrisar
• Ingen avgift för förprövning


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Det är stark efterfrågan på skinka från Scan.
Sverige utsätts just nu för ett visst importtryck till följd av en ökad grisköttsproduktion i Europa. Trots detta är Scans skinkmarknad fortsatt bra med en stark efterfrågan. Marknaden för övriga detaljer är oförändrad enligt föregående vecka. Källa: Scan ABs nyhetsbrev Våra Affärer.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Försäljningen har fungerat bra under veckan och det är inget kvar i lager.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckat har varit fortsatt bra i veckan och de sista kilona är tagna ur i frysen. Det är höga skivade volymer i charken. -Inkl i övrigt god charkförsäljning, blir det en bra vecka säljmässigt.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Efterfrågan på slaktgrisar är stabilt hög.
-Alla Arlas medlemmar har fått en prishöjning efter att tillräckligt många hoppat av.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Risken är nu stor att importen av kött tar riktig fart, när svenska grispriserna ligger långt över nivån i andra länder. Styckade detaljer som säljs över disk är det kanske inte så stor fara med, men 60 % av grisen går till industrin. Den råvaran är lätt utbytbar. Balansgången blir svår ett par veckor, innan försäljningen inför julen sätter in. Då blir det viktigare med svenskt kött igen.
-Vi ser att försäljningen doppar en del perioder och då är det säkert importerat kött som ersätter.
-Vi måste nu se upp med vad som händer i Tyskland och Danmark. Risken är att de tjänar mycket pengar på den svenska prisnivån.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Normal höstmarknad för oktober. Marknaden är som förra veckan.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Inget har förändrats sedan förra veckan.

Danish Crown
Handeln med skinka var mycket trög på alla marknader under veckan, med fallande pris som följd. Orsaken är för stort utbud.
Även bogkött är under press på de väst- och centraleuropeiska marknaderna och priset är nedåt.
Baconmarknaden och marknaden för kotlett är stabila och prisnivån oförändrad. Det är god orderingång från Ryssland, Japan och Australien.
Generellt är det press på slakten i Västeuropa, med stor tillförsel. Det finns tendens till uppsnabbade leveranser av slaktgrisar p g a det högre foderpriset. Samma gäller slakten av suggor, som är stor just nu.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 12 oktober 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 18 oktober 20,30
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 42

Helfallspriset
Helsfallspriset gick upp 50 öre förra veckan.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,30 15,30 15,20 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,60 14,60 14,60 13,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,40 14,40 13,90 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,00 14,00 14,00 13,45
Skövde Slakteri 75-94,9 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,85 13,85 13,85 13,85
KLS 64-94,9 13,45 13,45 13,45 13,45
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,40 12,88 13,24 13,24
SLP Avtal 70–96,9 13,50 13,50 13,50 13,00
Scan avtal 75-96,9 13,20 13,20 13,20 12,70
SLP ej avtal 70–96,9 13,00 13,00 13,00 12,50
Scan ej avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,70 11,70 11,70 11,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 43 v 42 v 41
10,45 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,50 *8,70 *8,90
25,04 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,05 21,05
11,75 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,29 1,29
11,84 Österbottens 72 – 91 euro - 1,30 1,30
12,29 Snellman 80–101 euro - 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 4 v 3 v 2 -
12,48 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,36
-
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
11 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
12,39 Tyskland 1,36 1,40 1,44 1,44 1,44
10,46 Frankrike - 1,149 1,116 1,173 1,205
10,38 Belgien - 1,140 1,060 1,070 1,120
10,02 Italien - 1,100 1,150 1,185 1,185
16 okt korrigerade*
13,29 England 1,459 1,474 1,474 1,488 1,488
13,06 Irland - 1,434 1,425 1,425 1,434
12,73 Sverige 1,398 1,398 1,398 1,344 1,344
12,69 Tjeckien - 1,394 1,461 1,503 1,517
12,68 Italien 1,392 1,392 1,430 1,506 1,506
11,75 Polen - 1,290 1,342 1,386 1,425
11,89 Tyskland 1,306 1,346 1,386 1,386 1,386
11,84 Österrike 1,300 1,360 1,380 1,380 1,380
11,65 Belgien 1,279 1,329 1,353 1,366 1,366
11,60 Frankrike 1,274 1,327 1,340 1,346 1,383
11,57 Holland 1,270 1,309 1,338 1,357 1,367
11,29 Danmark 1,240 1,267 1,267 1,294 1,294
10,70 Spanien 1,175 1,227 1,246 1,290 1,347
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
7 okt euro euro euro euro euro
12,68 EU, medelpris 1,392 1,412 1,435 1,459 1,467
-
17,20 Grekland - 1,889 1,836 1,836 1,836
15,27 Cypern 1,677 1,695 1,695 1,695 1,695
14,90 Bulgarien 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636
14,94 Lettland 1,640 1,629 1,643 1,657 1,649
14,24 Sverige 1,564 1,517 1,450 1,439 1,425
13,92 Estland 1,528 1,502 1,474 1,457 1,437
13,75 England 1,510 1,498 1,502 1,543 1,550
13,68 Tjeckien 1,502 1,537 1,566 1,582 1,597
13,60 Italien 1,493 1,552 1,590 1,594 1,568
13,30 Tyskland 1,461 1,477 1,480 1,511 1,528
13,29 Österrike 1,459 1,464 1,464 1,515 1,513
12,89 Finland 1,416 1,392 1,392 1,380 1,374
12,82 Polen 1,408 1,458 1,503 1,487 1,438
12,58 Irland 1,381 1,380 1,380 1,361 1,375
12,29 Belgien 1,350 1,360 1,372 1,412 1,416
12,20 Portugal 1,340 1,390 1,440 1,500 1,570
11,84 Frankrike 1,330 1,340 1,370 1,410 1,420
12,01 Holland 1,319 1,321 1,322 1,369 1,368
11,59 Spanien 1,273 1,311 1,367 1,423 1,483
11,19 Danmark* 1,229 1,225 1,225 1,226 1,226
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 11 okt 4 okt 26 sep 19 sep 13 sep
Okt 1,353 1,390 1,390 1,394 1,370
Nov 1,357 1,386 1,395 1,404 1,369
Dec 1,352 1,390 1,400 1,401 1,370
Jan 1,300 1,338 1,334 1,365 1,340
Feb 1,385 1,421 1,455 1,485 1,450
Mars 1,450 1,495 1,530 1,570 1,525
April 1,456 1,358 1,545 1,570 1,560
Maj 1,570 1,630 1,650 1,650 1,650
Juni 1,590 1,660 1,670 1,680 1,670
Juli 1,580 1,653 1,663 - -
Aug 1,600 1,675 1,675 - -
Sep 1,600 1,675 1,680 - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 okt
26 sep
19 sep
22 aug
Utbud
660
645
790
500
Sålda
560
520
790
500
Medelpris, euro
1,41
1,45
1,45
1,50
Lägst
1,40
1,44
1,42
1,49
Högst
1,41
1,46
1,47
1,51
Medelpris, skr
12,84
13,34
13,34
13,90

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 44 v 43 v 42
5,90
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,80 5,10 5,10
19,65
Nortura Fri vikt nkr - 16,52 16,52
Finland
4,09
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,91
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
4,91
Snellmans Klass E euro - 0,54 0,54
Tyskland
7,00
ZNVG 56 % euro - 0,77 0,77
Galtar
4,67
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,80 4,10 4,10

Valutor
Fredagar idag v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund
13,04
13,27
13,15
13,13
13,46
13,79
13,84
Dollar 6,43 6,51 6,50 6,53 6,67 6,83 6,86
Euro 9,11 9,20 9,20 9,20 9,27 9,34 9,38
Dansk 1,22 1,23 1,23 1,23 1,25 1,25 1,26
Norsk 1,19 1,19 1,19 1,18 1,18 1,18 1,18
Yen 5,48 5,59 5,65 5,69 5,79 5,93 5,93

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 42 v 41 v 40 v 39
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,50m 17,50m 17,50m 17,50m
SLP
SLP+ 17,05 17,05 17,05 16,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 16,75 16,75 15,75 15,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,15m 17,15m 16,95m 16,85m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 444m 444m 444m 444m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 441 453 438 429
Bis Plus 30 kg, förmedl. 371 392 377 368
Bas 30 kg, mellangårds. 407 419 404 395
Bas 30 kg, förmedling 337 357 342 333
Nyavvanda 9 kg 290 305 297 290
KRAV 30 kg 761 773 758 751
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 460
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri - översk övers övers
Skövde Slakteri balans balans 350 -
SLP balans balans - översk
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri - balans - balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans -
Ginsten balans balans balans -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dahlsjöfors, marknadsavdrag -15 kr för ej mellangårdsavtal.

Smågrisar, utland
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
183
Basis 7 kg 149 153 159 159 171
338
Basis 30 kg 275 283 292 292 308
189
SPF+Myc 7 kg 154 158 164 164 176
344
SPF+Myc 30 kg 280 288 297 297 313
194
SPF 7 kg 158 162 168 168 180
349
SPF 30 kg 284 292 301 301 317
948
Økologi 30 kg 771 780 786 786 811
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
767
25-kilos - 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
464
25-kg, Priimuus - 51 51 49 49
Snellmans
555
Grund 30 kg A1* - 61 61 59 59
Tyskland
300
ZNVG 28 kg - 33 35 37 37
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.