Senaste noteringsnytt
Danska suggorna fortsätter falla
Noteringen på suggor i Danmark blir ytterligare 30 øre lägre veckan 44. Nya priset blir 4,50 dkr, 5,53 skr. Slaktgrisar är oförändrade och smågrisar höjs 1 kr. /LG 071025

Norsk regleringsavgift sänks och slaktgrispriset upp
Den norska slaktdjursavgiften är nu nere i 50 øre, eftersom Norge är ett område med underskott. Med sänkningen kom ett ökat slaktgrispris, som nu är 16,97 nkr, 26,06 skr. /LG 071022

Scan höjer 20 öre på måndag
Scan höjer noteringen på slaktgrisar med 20 öre på måndag och SLP och Nyhléns & Hugosons följer med. Kravgrisarna höjs ytterligare 50 öre. Smågrisar i Scans mellangårdsavtal höjs med 6 kr.
Däremot går inte Krav-smågrisar upp, eftersom ökade foderkostnader för Krav-slaktgrisar verkar i motsatt riktning och pressar smågrispriset nedåt.
-Det är mycket god efterfrågan på Krav-grisar, både i Sverige och i England, säger Billy Stridh, Scan. Vi har haft en bra export av Krav-grisar hela året, som påverkat ekonomin i konceptet positivt. Till detta kommer en kampanj i Sverige veckorna 37 - 45 som går riktigt hyggligt.
Att Scan höjer slaktgrisarna 20 öre är i och för sig ingen sensation, utan mer en förväntning när man utlovat kronor. Däremot är det värt att notera att man kan höja när Danmark redan ligger med mycket lägre priser och sänker ytterligare 25 öre, samt när Tyskland sänker med hela 45 öre. Det gör faktiskt att de ökade skillnaderna på köttpriserna nästa vecka stiger med 45 mot de danska och hela 65 öre mot de tyska. Då tycker jag att vi ska lyfta på hatten även för 20-öringen! /LG 071019

Tyska slaktgrisarna sänks till 12 skr
Den tyska noteringen på slaktgrisar faller nästa vecka med hela 5 cent till 1,31 euro. Det är nu definitivt ingen som tänker på att sälja grisar till Tyskland. Nu är det i Sverige de bättre priserna finns, även om de inte tillräckliga.
Jag undrar ibland, när jag läser en del kommentarer om marknaden, om de bygger på drömmar eller analyser. Det har varit mycket "stabilisering" och "botten nådd" senaste veckorna, samtidigt som priserna bara faller. 45 öre sänkning ovanpå alla tidiga tyska sänkningar, är inte litet.
"Snabbare utslaktning" för att minska förlusterna i slaktgrisuppfödningen, anges som en orsak till det stora utbudet av slaktgrisar. Utslaktning av suggor är en annan, som kan vara en viktig orsak till överskott på slaktsvin i viktiga korvländer som Tyskland. Billigt suggkött ersätter kött från slaktsvin i korven och då blir det mer kött från slaktgrisar över på marknaden.
I vilket fall kan vi tyda utslaktningen som tecken på bättre priser senare i år och nästa år. När man får slakta ut allt lättare slaktgrisar och framför allt suggorna, då måste priserna stiga, vilket gynnar de uppfödare som håller ut under krisen. Konsumenterna vill nog ha griskött nästa år också. /LG 071019

Danska slaktgrisar ner 20 öre till 8,50 dkr, suggor ner 30 öre
Det ser inte ut att finnas något slut på sänkningarna av danska grispriserna. Vecka 43 faller slaktgrisar ytterligare 20 öre till 8,50 dkr, suggorna 30 öre till 4,80 dkr och smågrisarna 4 resp 8 kr för 7-kilos och 30-kilos. /LG 071018

Alla EUs noteringar viker, utom den svenska
Hoppet för en stabilisering av noteringarna i EU har de senaste dagarna gått upp i rök. Det är stor press på noteringarna från ett för stort utbud. I Holland kör slakterierna på full kapacitet, men man hinner ändå inte med. Noteringarna i EU står inte emot trycket, utan faller, utom i Sverige.
Enligt danska exportörer är det bra drag i leveranserna till särskilt Ryssland, Japan och Australien. Exporten till Central- och Västeuropa går sämre och framför allt är priset på skinka och bog fallande. Samtidigt klagar belgiska distributörer över att danskt kött säljs alldeles för billigt i EU för närvarande.
Prognosen är fortsatt stort utbud av slaktgrisar de närmaste veckorna. Hoppet står till att de lägre priserna ska sätta igång exporten, som därmed hjälper till att suga upp överskottet på EU-marknaden. Källa: ISN
Det här är, så vitt jag kommer ihåg, första gången den svenska noteringen framhålls som ett mönster i de är rapporterna. Som synes i tabellerna, ligger svenska grispriserna allt bättre till. /LG 071016

Tysk smågris för 300 skr
Idag kostar en tysk 28-kilos smågris 300 skr, efter ett prisfall på 2 euro till 33 euro.
Suggorna föll också mycket kraftigt vecka 42 till 7 skr, 0,77 euro. Det är väsentligt mer lönsamt att slakta suggor hos Ginsten för 7 skr p g a lägre kostnader, bl a frakt.

Svenska grispriset femte bästa i Europa
Den svenska betalningen för slaktgrisar fortsätter uppåt, medan den faller i flera länder. Sverige ligger nu på femte plats i EU, när det gäller att betala bra för slaktgrisarna. Enligt tabellen är svenska betalningen 94 öre över tyska.
Svenska noteringarna är oförändrade så långt de satts idag. Dalsjöfors har inte satt noteringen nästa vecka, men om den ligger fast, så skiljer det häpnadsväckande 2,20 skr per kg mot tyska priset, till svensk favör.
Tyska noteringen sänks nästa vecka med ytterligare 4 cent till 1,36 euro, 12,39 skr.Dyrare foder sänker noteringen på smågrisar
Fodret till slaktgrisar och suggor höjs på måndag med 19 öre, vilket förändrar kalkylen i balansnoteringen för smågrisar. Scan sänker därför smågrispriset nästa vecka, i den beräknade noteringen med 12 kr . Marknadsnoteringen går ned med ytterligare 9 kr.
-Det blir mindre pengar att fördela, när foderkostnaderna för uppfödning av slaktgrisarna ökar. Suggfodret stiger lika mycket, men det får mindre genomslagskraft, eftersom förbrukningen där är lägre, förklarar Carl-Olof Port. Det går ut över smågrispriset.
Som kompensation för de högre foderkostnaderna för smågrisar i viktintervallet 35 - 40 kg, höjs ersättningen med 1 kr till 6 kr.
-Scan ger utslaktningsrabatter, för att snabba upp omsättningen i stallarna, säger Carl-Olof. Sedan försöker vi skapa förståelse för att hålla grisproduktionen igång. Vi har inte hyrt några stallar. /LG 071012

Danska grispriset sänks 20 øre
Danska noteringen på slaktgrisar sänks 20 øre, 25 svenska, vecka 42. Smågrisarna sänks också, medan suggpriset är oförändrat. /LG 071011

Sökes
Mellangårdsavtal
Boarps Gård
Tel 0701-74 90 12
ap.karlsson@swipnet.se


Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Försäljningen har varit lite trögare den här veckan. Det har troligen samband med att det är löning nästa vecka.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Charkvolymerna är fortsatt höga. Försäljningen av korv är tillfredsställande. Vad gäller styckat är det lite kämpigt med karrén.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Efterfrågan på slaktgrisar är fortsatt hög, men priset är ofärändrat.
-Det är ok att sänka slaktvikterna före jul, men enligt min mening sänks slaktvikterna för tidigt redan v 44. Det är bättre att sätta mer kött på grisen och slaktkostnaderna ökar på en lätt gris.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är mycket bra att Scan närmar sig våra prisnivåer. Vi ligger lågt med noteringen nästa vecka, för att se vad som går att göra vecka 44, när vi kör igång för högtryck med julproduktionen i alla våra anläggningar. Vi väntar oss några hyfsade veckor framöver, vilket torde gälla hela branschen.
-Höjda priser i Sverige och sänkta i Danmark och Tyskland ökar risken för mer import. Största problemet är den anonyma charkråvaran, som är halva grisen.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Marknadsläget i Finland är oförändrat.

Danish Crown
Marknaden är dessvärre en repris av de senaste veckornas. Utbudet av slaktgrisar är för stort i förhållande till efterfrågan med i bästa fall stagnerande priser och på flera områden fallande priser.
Skinka: Fallande priser.
Bog och produktionskött: Mest oförändrat, små sporadiska fall.
Karré: Fallande priser
Bacon: Oförändrat
Kotlett: Fallande
För bog, karré och kotlett är det en god ordersituation, som delvis uppväger prisproblemen, men bilden av marknaden i Västeuropa är just nu ganska tröstlös.
Suggor
Den stora suggslakten överallt i Europa fortsätter att pressa priserna.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 19 oktober 2007
@-GRIS är en del av tidninge GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 26 oktober 09,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 43

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 43 v 42 v 41 v 40
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,30 15,30 15,30 15,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,40 14,40 14,40 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 75-94,9 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13.85 13,85 13,85 13,85
KLS 64-94,9 13,65 13,45 13,45 13,45
SLP Avtal 70–96,9 13,70 13,50 13,50 13,50
Scan avtal 75-96,9 13,40 13,20 13,20 13,20
SLP ej avtal 70–96,9 13,20 13,00 13,00 13,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,00 12,40 12,88 13,24
Scan ej avtal 75-96,9 11,90 11,70 11,70 11,70
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,90 11,70 11,70 11,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 44 v 43 v 42
10,45 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,50 *8,50 *8,70
26,06 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,90 21,05
11,82 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,29 1,29
11,92 Österbottens 72 – 91 euro - 1,30 1,30
12,37 Snellman 80–101 euro - 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 5 v 4 v 3 v 2
12,56 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,36
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
19 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
12,39 Tyskland 1,31 1,36 1,40 1,44 1,44
10,46 Frankrike - 1,104 1,149 1,116 1,173
10,38 Belgien - 1,000 1,140 1,060 1,070
10,02 Italien - 1,100 1,100 1,150 1,185
23 okt korrigerade*
13,34 England 1,452 1,459 1,474 1,474 1,488
13,09 Irland 1,425 1,425 1,434 1,425 1,425
13,04 Sverige 1,420 1,398 1,398 1,398 1,344
12,81 Tjeckien - - 1,394 1,461 1,503
12,44 Italien 1,354 1,392 1,392 1,430 1,506
11,58 Frankrike 1,261 1,274 1,327 1,340 1,346
11,37 Polen - 1,238 1,290 1,342 1,386
11,54 Tyskland 1,256 1,306 1,346 1,386 1,386
11,48 Österrike 1,250 1,300 1,360 1,380 1,380
11,30 Belgien 1,230 1,279 1,329 1,353 1,366
11,23 Holland 1,222 1,270 1,309 1,338 1,357
11,14 Danmark 1,213 1,240 1,267 1,267 1,294
10,71 Spanien 1,166 1,175 1,227 1,246 1,290
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
14 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
12,60 EU, medelpris 1,375 1,392 1,412 1,435 1,459
-
17,32 Grekland - 1,889 1,889 1,836 1,836
15,37 Cypern 1,677 1,677 1,695 1,695 1,695
15,22 Bulgarien 1,660 1,636 1,636 1,636 1,636
15,11 Lettland 1,648 1,640 1,629 1,643 1,657
14,40 Sverige 1,571 1,564 1,517 1,450 1,439
13,95 Estland 1,522 1,528 1,502 1,474 1,457
13,83 England 1,509 1,510 1,498 1,502 1,543
13,27 Tjeckien 1,448 1,502 1,537 1,566 1,582
13,58 Italien 1,481 1,493 1,552 1,590 1,594
13,39 Tyskland 1,461 1,461 1,477 1,480 1,511
13,21 Österrike 1,441 1,459 1,464 1,464 1,515
13,17 Finland 1,437 1,416 1,392 1,392 1,380
12,49 Polen 1,363 1,408 1,458 1,503 1,487
12,66 Irland 1,381 1,381 1,380 1,380 1,361
12,16 Belgien 1,327 1,350 1,360 1,372 1,412
12,28 Portugal 1,340 1,340 1,390 1,440 1,500
11,92 Frankrike 1,300 1,330 1,340 1,370 1,410
11,74 Holland 1,281 1,319 1,321 1,322 1,369
11,53 Spanien 1,258 1,273 1,311 1,367 1,423
11,23 Danmark* 1,225 1,229 1,225 1,225 1,226
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 18 okt 11 okt 11 okt 4 okt 26 sep
Okt 1,350 1,353 1,353 1,390 1,390
Nov 1,290 1,357 1,357 1,386 1,395
Dec 1,290 1,352 1,352 1,390 1,400
Jan 1,243 1,300 1,300 1,338 1,334
Feb 1,365 1,385 1,385 1,421 1,455
Mars 1,380 1,450 1,450 1,495 1,530
April 1,410 1,456 1,456 1,358 1,545
Maj 1,550 1,570 1,570 1,630 1,650
Juni 1,550 1,590 1,590 1,660 1,670
Juli 1,600 1,580 1,580 1,653 1,663
Aug 1,600 1,600 1,600 1,675 1,675
Sep 1,600 1,600 1,600 1,675 1,680
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
26 okt
17 okt
10 okt
26 sep
Utbud
535
667
660
645
Sålda
535
567
560
520
Medelpris, euro
1,33
1,33
1,41
1,45
Lägst
1,33
1,32
1,40
1,44
Högst
1,34
1,33
1,41
1,46
Medelpris, skr
12,19
12,19
12,84
13,34

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 43 v 42 v 41 v 40
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,20 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,10 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,10 6,30 6,30 6,30
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 45 v 44 v 43
5,53
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,80 5,10
20,19
Nortura Fri vikt nkr - 16,97 16,52
Finland
4,12
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,95
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
4,95
Snellmans Klass E euro - 0,54 0,54
Tyskland
7,06
ZNVG 56 % euro - - 0,77
Galtar
4,30
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,80 4,10

Valutor
Fredagar idag v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Pund
13,13
13,04
13,27
13,15
13,13
13,46
13,79
Dollar 6,41 6,43 6,51 6,50 6,53 6,67 6,83
Euro 9,17 9,11 9,20 9,20 9,20 9,27 9,34
Dansk 1,23 1,22 1,23 1,23 1,23 1,25 1,25
Norsk 1,19 1,19 1,19 1,19 1,18 1,18 1,18
Yen 5,57 5,48 5,59 5,65 5,69 5,79 5,93

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 43 v 42 v 41 v 40
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,50m 17,50m 17,50m 17,50m
SLP
SLP+ 23 kg 17,05 17,05 17,05 17,05
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 16,75 16,75 16,75 15,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,15m 17,15m 17,15m 16,95m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 444m 444m 444m 444m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 447 441 453 438
Bis Plus 30 kg, förmedl. 371 371 392 377
Bas 30 kg, mellangårds. 413 407 419 404
Bas 30 kg, förmedling 337 337 357 342
Nyavvanda 9 kg 295 290 305 297
KRAV 30 kg 761 761 773 758
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri översk - översk övers
Skövde Slakteri balans balans balans 350
SLP balans balans balans -
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri - - balans -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten översk balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dahlsjöfors, marknadsavdrag -15 kr för ej mellangårdsavtal.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
184
Basis 7 kg 150 149 153 159 159
339
Basis 30 kg 276 275 283 292 292
190
SPF+Myc 7 kg 155 154 158 164 164
345
SPF+Myc 30 kg 281 280 288 297 297
195
SPF 7 kg 159 158 162 168 168
350
SPF 30 kg 285 284 292 301 301
949
Økologi 30 kg 772 771 780 786 786
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
767
25-kilos - 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
467
25-kg, Priimuus - 51 51 51 49
Snellmans
559
Grund 30 kg A1* - 61 61 61 59
Tyskland
302
ZNVG 28 kg - - 33 35 37
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.