Senaste noteringsnytt
Sverige har Europas högsta smågrispris!
Sedan vecka 41 har svenska smågrisproducenter det högst avräknade priset på smågrisar i Europa. Vecka 42 var priset 28,27 euro, eller 535 skr inkl alla tillägg. Det var mer än dubbelt så högt som EUs medelpris, som var 28,27 euro, eller 259 skr. Läs mer /LG 071026

Bussar 22 nov
från Skaraborg till
Möjligheternas Marknad.
Anmäl dig här!
Program se nedan.

Oförändrad notering i Tyskland
Som framgår av tabellen över EUs priser är det mycket nedåt. Kommentaren från Danish Crown säger en del om läget.
EU har beslutat om bidrag till lagring av kött hos slakterierna. Nackdelen med inlagring är att det ska ut ur frysarna så småningom och i början av året brukar det vara ännu mer som behöver frysas. Den tyska noteringen blev oförändrad när den meddelades idag, vilket är ett positivt tecken. /LG 071026

Import av sorghum och majs sänker kostnaderna
Till Danmark importeras 60 000 ton sorghum, eller durra som är ett annat namn, för att sänka priset på foder. Foderblandningarna kan med 35 % inblandning bli 15 - 20 dkr lägre än med enbart foderspannmål, enligt danska uppgifter.
I EU har man enligt uppgift beslutat importera amerikansk majs. Därmed har man släppt på kraven om GMO-fri majs, vilket tidigare varit ett krav.
Priset på foderspannmål har gått nedåt i veckan, 15 öre på ett par dagar, möjligen som en följd av att den börjar ersättas av billigare andra produkter i foderblandningarna.
-Majs kostar ca 80 öre på börsen i Chicago och torde kunna vara i Europa för under kronan, bedömer Björn Folkesson, Öland, som följer börserna för spannmål.

Scannoteringen oförändrad, vikten sänks
Scans notering för slaktgrisar är oförändrad vecka 44, men övre viktgränsen sänks 2 kg. Bäst betalda viktgrupp blir nu 75 - 94,9 kg. Vecka 45 sänks både övre och nedre viktgränsen 4 kg och blir 71 - 90,9 kg, vilket även gäller vecka 46.
Smågrispriserna är oförändrade.
Förra veckan sänktes priset på suggor med 20 öre, från 6.30 till 6,10. /LG 071026

Positivt med billigare semin
För 2 veckor sedan sänkte Avelspoolen seminpriset med upp till 30 % och enligt vd Hans Agné har man fått en väldigt positv respons. Scanproducenter har hört av sig och undrar om de får köpa seminen från privat sidan.
-Vi vill hjälpa alla Sveriges smågrisproducenter och är givetvis alla välkomna att köpa vår semin till det låga priset, säger han. Vi har fått nya producenter och det glädjs vi åt. Men det viktigaste av allt är att vi får så många svenska smågrisproducenter som möjligt att tro på framtiden, avslutar Hans.

Danska suggorna fortsätter falla
Noteringen på suggor i Danmark blir ytterligare 30 øre lägre veckan 44. Nya priset blir 4,50 dkr, 5,53 skr. Slaktgrisar är oförändrade och smågrisar höjs 1 kr. /LG 071025

Norsk regleringsavgift sänks och slaktgrispriset upp
Den norska slaktdjursavgiften är nu nere i 50 øre, eftersom Norge är ett område med underskott. Med sänkningen kom ett ökat slaktgrispris, som nu är 16,97 nkr, 26,06 skr. /LG 071022
Sökes
Mellangårdsavtal
Boarps Gård
Tel 0701-74 90 12
ap.karlsson@swipnet.se


Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Kommentar saknas. Läggs in när den kommer.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Försäljningen har inte tagit ny fart, som jag väntade förra veckan. Det har varit fortsatt lite trögt den här veckan.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Styckat har fungerat bra, undantaget karré. Nästa vecka ser det dock lite bättre ut för karré.
-Charken har varit bra för smalkorvar, och de höga skivade volymerna har fortsatt.
-Det börjar röra sig vad gäller insättning av smågrisar i slaktgrisstallarna.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Kronorna som Scan lovade skulle komma från v 41, är hittills endast 20 öre. Avtalen med handeln har gått ut och de nya borde gett mera pengar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Jag är i USA och har inte koll på det senaste hemma. Men här är stekarna väldigt stora.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson. -Ganska bra läge denna vecka, dock med lite brist på slaktgrisar. Det har varit så en tid och vi går nu in i en period med stor efterfrågan på griskött.
-Det intressanta är att den ökade efterfrågan gäller både före och efter jul. Det är särskilt värdefullt att ha order efter jul.
-Men vi måste skaffa mar slakt, annars måste vi köpa in helfall.
-Det är ett bra samarbete med kunderna om kompensation för uppfödarnas ökade kostnader. Det är god förståelse från handeln. Kort sagt ett positivt klimat.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi måste kämpa hårt för prisnivån i Finland. Men vi tar ansvar för produktionen tills vi kan höja prisnivån. Delvis kommer höjda noteringen ur vår kassa tills vidare.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Marknadsläget i Finland är som tidigare vecka och normalt för årstiden.

Danish Crown
Den stundande helgdagen 1 november i de katolska länderna gör som vanligt skinkhandeln osäker. Vi konstaterar fallande priser. Bog och annat produktionskött säljs trögt i Västeuropa, men bättre i Ryssland.
Baconmarknaden är under stark press från billiga varor från Holland och Tyskland. Detta gäller även färska kotletter till den engelska marknaden.
I det hela taget är det en mycket deprimerad stämning på tyska marknaden, som även brett ut sig över hela Europa. Den underblåses dessutom av stora utbud från Spanien till låga priser.
Frågan nu är om stödet till privat lagring av griskött, som EU bestämt, kan få någon större betydelse på marknaden. Stödet börjar gälla från andra vecken i november. Den allmänna meningen i branschen i Europa är att stödet inte får någon större betydelse.
Vi är dock av uppfattningen att stödet kommer att verka stabiliserande på marknaden och att det kan förhindra ytterligare prisfall på några produkter. Stödet kan lägga en botten under marknaden.
Suggor
Marknaden är fortfarande överfylld med suggkött och priserna faller.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 26 oktober 2007
@-GRIS är en del av tidninge GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 1 november 09,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 44

Helfallspriset
Helsfallspriset går upp v 45 med 50 öre.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,40 14,40 14,40 14,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 75-94,9 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,85 13.85 13,85 13,85
KLS 64-94,9 13,65 13,65 13,45 13,45
SLP Avtal 70–96,9 13,70 13,70 13,50 13,50
Scan avtal 75-94,9 13,40 13,40 13,20 13,20
SLP ej avtal 70–96,9 13,20 13,20 13,00 13,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,00 12,00 12,40 12,88
Scan ej avtal 75-94,9 11,90 11,90 11,70 11,70
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,90 11,90 11,70 11,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 44 v 43 v 42
10,45 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,50 *8,50 *8,70
26,06 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,90 21,90 21,05
11,85 LSO (HK) 73 – 88,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,94 Österbottens 72 – 91 euro 1,30 1,30 1,30
12,40 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 6 v 5 v 4 v 3
12,59 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
26 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
12,03 Tyskland 1,31 1,31 1,36 1,40 1,44
9,97 Frankrike - 1,085 1,104 1,149 1,116
8,82 Belgien - 0,96 1,000 1,140 1,060
10,10 Italien - 1,100 1,100 1,100 1,150
30 okt korrigerade*
13,21 England 1,438 1,452 1,459 1,474 1,474
13,09 Irland - 1,425 1,425 1,434 1,425
13,04 Sverige 1,420 1,420 1,398 1,398 1,398
12,44 Italien 1,354 1,354 1,392 1,392 1,430
12,02 Tjeckien - 1,308 1,350 1,394 1,461
11,54 Tyskland 1,256 1,256 1,306 1,346 1,386
11,48 Frankrike 1,250 1,261 1,274 1,327 1,340
11,48 Österrike 1,250 1,250 1,300 1,360 1,380
11,30 Belgien 1,230 1,230 1,279 1,329 1,353
11,23 Holland 1,222 1,222 1,270 1,309 1,338
11,14 Danmark 1,213 1,213 1,240 1,267 1,267
10,75 Polen - 1,170 1,238 1,290 1,342
10,58 Spanien 1,152 1,166 1,175 1,227 1,246
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
26 okt Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr euro euro euro euro euro
12,25 EU, medelpris 1,333 1,375 1,392 1,412 1,435
-
17,35 Grekland - - 1,889 1,889 1,836
15,25 Cypern 1,660 1,677 1,677 1,695 1,695
15,18 Lettland 1,652 1,648 1,640 1,629 1,643
15,03 Bulgarien 1,636 1,660 1,636 1,636 1,636
14,44 Sverige 1,572 1,571 1,564 1,517 1,450
13,89 England 1,512 1,509 1,510 1,498 1,502
13,87 Estland 1,510 1,522 1,528 1,502 1,474
13,45 Italien 1,464 1,481 1,493 1,552 1,590
13,07 Finland 1,433 1,437 1,416 1,392 1,392
12,96 Tjeckien 1,411 1,448 1,502 1,537 1,566
12,73 Österrike 1,386 1,441 1,459 1,464 1,464
12,69 Irland 1,381 1,381 1,381 1,380 1,380
12,67 Tyskland 1,379 1,461 1,461 1,477 1,480
12,10 Polen 1,317 1,363 1,408 1,458 1,503
12,03 Portugal 1,310 1,340 1,340 1,390 1,440
12,72 Belgien 1,276 1,327 1,350 1,360 1,372
11,67 Frankrike 1,270 1,300 1,330 1,340 1,370
11,34 Holland 1,235 1,281 1,319 1,321 1,322
11,15 Danmark* 1,214 1,225 1,229 1,225 1,225
11,09 Spanien 1,207 1,258 1,273 1,311 1,367
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 26 okt 18 okt 11 okt 11 okt 4 okt
Nov 1,298 1,290 1,357 1,357 1,386
Dec 1,292 1,290 1,352 1,352 1,390
Jan 1,249 1,243 1,300 1,300 1,338
Feb 1,360 1,365 1,385 1,385 1,421
Mars 1,370 1,380 1,450 1,450 1,495
April 1,396 1,410 1,456 1,456 1,358
Maj 1,500 1,550 1,570 1,570 1,630
Juni 1,540 1,550 1,590 1,590 1,660
Juli 1,560 1,600 1,580 1,580 1,653
Aug 1,580 1,600 1,600 1,600 1,675
Sep 1,580 1,600 1,600 1,600 1,675
Okt 1,580 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
26 okt
17 okt
10 okt
26 sep
Utbud
535
667
660
645
Sålda
535
567
560
520
Medelpris, euro
1,33
1,33
1,41
1,45
Lägst
1,33
1,32
1,40
1,44
Högst
1,34
1,33
1,41
1,46
Medelpris, skr
12,22
12,19
12,84
13,34

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 43 v 42 v 41
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,20 6,20 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,10 6,10 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,10 6,10 6,30 6,30
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 45 v 44 v 43
5,53
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,80 5,10
20,19
Nortura Fri vikt nkr 16,97 16,97 16,52
Finland
4,12
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
4,95
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
4,95
Snellmans Klass E euro 0,54 0,54 0,54
Tyskland
7,07
ZNVG 56 % euro - - 0,77
Galtar
4,30
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,80 4,10

Valutor
Fredagar idag v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Pund
13,23
13,13
13,04
13,27
13,15
13,13
13,46
Dollar 6,47 6,41 6,43 6,51 6,50 6,53 6,67
Euro 9,19 9,17 9,11 9,20 9,20 9,20 9,27
Dansk 1,23 1,23 1,22 1,23 1,23 1,23 1,25
Norsk 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,18 1,18
Yen 5,66 5,57 5,48 5,59 5,65 5,69 5,79

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 44 v 43 v 42 v 41
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,50m 17,50m 17,50m 17,50m
SLP
SLP+ 23 kg 17,05 17,05 17,05 17,05
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 16,75 16,75 16,75 16,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,15m 17,15m 17,15m 17,15m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 444m 444m 444m 444m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 447 447 441 453
Bis Plus 30 kg, förmedl. 371 371 371 392
Bas 30 kg, mellangårds. 413 413 407 419
Bas 30 kg, förmedling 337 337 337 357
Nyavvanda 9 kg 295 295 290 305
KRAV 30 kg 761 761 761 773
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri översk översk - översk
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP balans balans balans balans
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans - - balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - översk balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dahlsjöfors, marknadsavdrag -15 kr för ej mellangårdsavtal.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
184
Basis 7 kg 150 149 153 159 159
339
Basis 30 kg 276 275 283 292 292
190
SPF+Myc 7 kg 155 154 158 164 164
345
SPF+Myc 30 kg 281 280 288 297 297
195
SPF 7 kg 159 158 162 168 168
350
SPF 30 kg 285 284 292 301 301
949
Økologi 30 kg 772 771 780 786 786
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
767
25-kilos 650 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
467
25-kg, Priimuus 51 51 51 51 49
Snellmans
559
Grund 30 kg A1* 61 61 61 61 59
Tyskland
303
ZNVG 28 kg - - 33 35 37
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
21 okt Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr euro euro euro euro euro
251 EU, medelpris 27,36 28,27 28,05 28,98 30,02
-
525 Sverige 57,17 58,45 56,52 55,31 54,73
508 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
471 Finland 51,31 51,51 50,92 50,69 50,41
434 England 47,29 47,48 47,47 47,23 47,40
403 Ungern 43,90 44,00 27,78 39,93 46,73
403 Italien 43,87 44,10 44,43 44,83 45,26
344 Slovakien 37,49 40,68 44,90 38,48 40,63
318 Tjeckien 34,65 34,55 35,88 35,63 37,78
305 Danmark* 33,28 35,83 35,82 35,82 35,83
287 Tyskland 31,30 33,80 33,80 34,00 34,20
280 Belgien 30,50 31,00 31,00 31,00 32,00
273 Estland 29,74 30,14 28,82 31,23 29,01
259 Luxemburg 28,26 26,09 27,03 29,22 33,31
257 Portugal 28,00 28,00 28,00 30,00 34,00
189 Polen 20,65 20,14 20,93 21,44 21,69
178 Frankrike 19,40 19,00 19,80 23,80 27,00
155 Spanien 16,87 17,79 17,79 18,19 19,21
151 Holland 16,50 17,50 17,50 17,75 18,75
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.