Senaste noteringsnytt
Sverige har Europas högsta notering
Vecka 45 toppar Sverige listan över noteringar för slaktgrisar i Europa, de som är med i ISNs jämförelser. Dessa noteringar är korrigerade, så de går att jämföra. Sannolikt har Sverige även högsta noteringen i Europa totalt.
Som bekant låg Sverige längst ner på listan för inte så länge sedan. /071108

ADSL-uppkopplingen igång igen
Förra torsdagen slutade uppkopplingen via ADSL fungera nästan helt. Vi satte igång att gräva för fiber, för att få en säker anslutning i framtiden.
Nu har vi dock fått en ny lina för ADSL, även om den ännu ligger utanpå marken över åker och i skog. Den är helt störningsfri och modemet kopplar inte ner som tidigare och hastigheten är hela 18 Mbit (av 24). Tidigare låg hastigheten oftast på 0,4 upp till 1,1 Mbit, när uppkopplingen fungerade.
Även fasta telefonerna fungerar utan störningar.
Jag har hunnit lägga drygt en halv km av fiberledningen ännu. /LG 071108

Scan höjer 30 öre, KLS 40
Scan höjer slaktgrisnoteringen 30 öre på måndag. SLP och Nyhléns & Hugosons höjer lika mycket. KLS höjer dels 30 öre, dels inför ett marknadstillägg på 10 öre i viktsintervallet 64 - 90,9 kg. Det blir 40 öre.
Spotpriset stiger 30 öre till 15,60 kr. Orsaken är stor efterfrågan på grisar innför julen.
Övriga slakterier har oförändrade priser eller har inte satt ännu. Källa: Scan ABs nyhetsbrev Våra Affärer.

Futuremarknaden har vänt uppåt
Futuremarknaden på slaktgrisar i Tyskland har vänt uppåt igen, med höjda priser för hela nästa år. Det kan tyda på att marknaden väntar minskat utbud på grisar nästa år och höjda priser.
Även priset vid tyska internetauktionen har vänt uppåt. /LG 071102

Norge höjer slaktgrisar 50 öre, suggor 20
Även norska grispriserna stiger, slaktgrisar med 50 norska öre (60 svenska) och suggor med 20 öre.


Smågrishöjning hämmas av dyrare foder
Scans notering för smågrisar höjs nästa vecka som en följd av noteringehöjning för slaktgrisar. Nya foderpriser från måndag med 3 öre för sugg- och smågrisfoder och 5 öre för foder till slaktgrisar, är beaktade i den beräknade noteringen. /LG 071102

Krånglande bredband
Uppdateringarna av GrisPortalen har varit sporadisk senaste tiden. @-GRIS skickas via uppringt modem. Adsl-uppkopplingen har varit dålig sedan den installerades, men nu avbryts den ständigt efter några kbit nedladdning sedan några veckor. Felet är sannolikt Telias dåliga ledningar.
Jag började i torsdags eftermiddag gräva för egen fiber en dryg km och idag (18 timmar senare) på förmiddagen erbjöd Telia också en lösning utan ens en felanmälan.
Ett märkligt sammanträffande, eftersom telefonproblemen pågått i 27 år! /LG 071102
Sökes
Mellangårdsavtal
Boarps Gård
Tel 0701-74 90 12
ap.karlsson@swipnet.se


Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Scan har fortsatt god efterfrågan på skinka. Karrémarknaden pressas hårt av ett rikligt överskott. Även charkråvara har fallande priser på grund av det låga grispriset i Europa. Vi kan dock på den svenska marknaden glädja oss åt en prishöjning på +30 öre/kg, trots europeisk prispress.
Internationellt fortsatter svagt fallande priser. Främsta anledningen är en minskad produktion i Europa som leder till utslaktning. Tillgången på kött ökar och volymerna gör att prispressen fortsätter. En låg dollarkurs försämrar också vår konkurrenskraft och försäljning till tredje land.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är fortfarande inget riktigt sug på marknaden. Vi hade väntat oss ökat tryck i slutet på månaden.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Styckat fungerar bra, men fortfarande inte karré.
-Charken går på högvarv med stora volymer. Vi kommer att köra charken hela helgen för att kunna leverera. Det gäller framför allt skivat.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är stor efterfrågan på grisar, priset höjs till 15,60 kr på spotmarknaden och vi närmar oss således 16 kr. Det börjar likna något.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Oktober brukar vara den sämsta höstmånaden på året för vår del, som februari. I år har detta förändrats p g a charkvolymerna ökat 15 %. Oktober blev väldigt bra. Det är charken som ger pengar. Styckningen ger ingen vinst.
-Företagets senaste kvartal visar mycket bra resultat, jag säger inte hur bra.
-Jag tror på en bra julförsäljning i år.

Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson. -Vi säljer allt vi kan få fram. Det går som tåget nu.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är en normal marknad för hösten, men vi märker av trycket från billigt kött från kontinenten. Vi för givetvis diskussioner om prishöjningar med handeln hela tiden, men hittills har största delen av höstens prishöjningar fått tas ur Atrias kassa.
-Långhelgen ger tillfälle att umgås mer inom familjerna och konsumenterna köper mer av de finare detaljerna på grisen.
-Vi har ingen speciell rätt i Finland som marknadsförs inför Allhelgona.
-Alla i branschen borde hjälpas åt att öka konsumtionen av griskött. I Finland äter vi 35 kg griskött per capita, i Danmark 60 kg. Det finns således potential. Vi bör föra fram köttets betydelse i näringskedjan och den skandinaviska matkulturen.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har lite kö av smågrisar, som börjar vara besvärande.
-Försäljningen är normal trots storhelgen. Det är ingen del av grisen som marknadsförs speciellt inför Allhelgona i Finland.

Danish Crown
Skinkmarknaden ser ut att ha nått botten för den här gången. Det är fortfarande rikligt utbud, men de kommande 3 - 4 veckorna är det också förväntning om god efterfrågan. Dels är det julhandeln, men också p g a uppköp till privat lagring.
Bog och produktionskött har stabil avsättning till oförändrade priser.
Det är stor press på baconmarknaden p g a billig kotlettrad från kontinentala Europa. Även här väntas stabilare marknad de kommande veckorna.
Fina leveranser sker till tredjeländer, men det är sista utrop för det som ska säljas till jul.
Generellt är det fortsatt stort utbud på marknaden, som vi själva bidrar till. Men vi tror att de kommande veckorna ska visa god handel. Därtill kommer den privata lagringen att förhoppningsvis lägga en botten under prisfallen, när julhandeln är slut.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 2 november 2007
@-GRIS är en del av tidninge GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 8 november 11,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 45

Helfallspriset
Helsfallspriset går upp med 50 öre.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 45 v 44 v 43 v 42
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,60 15,30 15,30 15,30
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,40 14,40 14,40 14,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,20 13,85 13.85 13,85
Skövde Slakteri 75-94,9 14,20 13,90 13,90 13,90
KLS 64-94,9 14,05m 13,65 13,65 13,45
SLP Avtal 70–96,9 14,00 13,70 13,70 13,50
Scan avtal 75-94,9 13,70 13,40 13,40 13,20
SLP ej avtal 70–96,9 13,50 13,20 13,20 13,00
Scan ej avtal 71-90,9 12,20 11,90 11,90 11,70
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 12,20 11,90 11,90 11,70
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,00 12,00 12,00 12,40
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info
m = inkl marknadstillägg i viktintervallet 64 - 90,9 kg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 46 v 45 v 44
10,54 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,50 *8,50 *8,50
26,43 Nortura 71,1–81,0a nkr - 22,40 21,90
11,93 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,29 1,29
12,02 Österbottens 72 – 91 euro - 1,30 1,30
12,48 Snellman 80–101 euro - 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 7 v 6 v 5 v 4
12,67 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
2 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
12,11 Tyskland 1,31 1,31 1,31 1,36 1,40
9,95 Frankrike - 1,076 1,085 1,104 1,149
8,88 Belgien - 0,96 0,96 1,000 1,140
10,03 Italien - 1,085 1,100 1,100 1,100
6 nov korrigerade*
13,43 Sverige 1,452 1,420 1,420 1,398 1,398
13,30 England 1,438 1,438 1,452 1,459 1,474
13,27 Irland - 1,435 1,425 1,425 1,434
12,76 Italien 1,380 1,354 1,354 1,392 1,392
11,78 Tjeckien - 1,274 1,308 1,350 1,394
11,61 Tyskland 1,256 1,256 1,256 1,306 1,346
11,47 Frankrike 1,240 1,250 1,261 1,274 1,327
11,56 Österrike 1,250 1,250 1,250 1,300 1,360
11,37 Belgien 1,230 1,230 1,230 1,279 1,329
11,38 Holland 1,231 1,222 1,222 1,270 1,309
11,22 Danmark 1,213 1,213 1,213 1,240 1,267
10,70 Polen - 1,157 1,170 1,238 1,290
10,65 Spanien 1,152 1,152 1,166 1,175 1,227
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
- Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
12,25 EU, medelpris - 1,333 1,375 1,392 1,412
-
17,35 Grekland - - - 1,889 1,889
15,25 Cypern - 1,660 1,677 1,677 1,695
15,18 Lettland - 1,652 1,648 1,640 1,629
15,03 Bulgarien - 1,636 1,660 1,636 1,636
14,44 Sverige - 1,572 1,571 1,564 1,517
13,89 England - 1,512 1,509 1,510 1,498
13,87 Estland - 1,510 1,522 1,528 1,502
13,45 Italien - 1,464 1,481 1,493 1,552
13,07 Finland - 1,433 1,437 1,416 1,392
12,96 Tjeckien - 1,411 1,448 1,502 1,537
12,73 Österrike - 1,386 1,441 1,459 1,464
12,69 Irland - 1,381 1,381 1,381 1,380
12,67 Tyskland - 1,379 1,461 1,461 1,477
12,10 Polen - 1,317 1,363 1,408 1,458
12,03 Portugal - 1,310 1,340 1,340 1,390
12,72 Belgien - 1,276 1,327 1,350 1,360
11,67 Frankrike - 1,270 1,300 1,330 1,340
11,34 Holland - 1,235 1,281 1,319 1,321
11,15 Danmark* - 1,214 1,225 1,229 1,225
11,09 Spanien - 1,207 1,258 1,273 1,311
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 okt 26 okt 18 okt 11 okt 11 okt
Nov 1,320 1,298 1,290 1,357 1,357
Dec 1,349 1,292 1,290 1,352 1,352
Jan 1,282 1,249 1,243 1,300 1,300
Feb 1,399 1,360 1,365 1,385 1,385
Mars 1,413 1,370 1,380 1,450 1,450
April 1,452 1,396 1,410 1,456 1,456
Maj 1,530 1,500 1,550 1,570 1,570
Juni 1,570 1,540 1,550 1,590 1,590
Juli 1,600 1,560 1,600 1,580 1,580
Aug 1,600 1,580 1,600 1,600 1,600
Sep 1,605 1,580 1,600 1,600 1,600
Okt 1,580 1,580 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
31 okt
26 okt
10 okt
10 okt
Utbud
555
535
660
660
Sålda
555
535
560
560
Medelpris, euro
1,34
1,33
1,41
1,41
Lägst
1,34
1,33
1,40
1,40
Högst
1,35
1,34
1,41
1,41
Medelpris, skr
12,39
12,22
12,84
12,84

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 45 v 44 v 43 v 42
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,20 6,20 6,20 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- - 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,10 6,10 6,10 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,10 6,10 6,10 6,30
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 46 v 45 v 44
5,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,80
21,44
Nortura Fri vikt nkr - 18,17 16,97
Finland
4,16
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,99
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
4,99
Snellmans Klass E euro - 0,54 0,54
Tyskland
6,84
ZNVG 56 % euro - 0,74 0,74
Galtar
4,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,80

Valutor
Fredagar idag v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Pund
13,32
13,23
13,13
13,04
13,27
13,15
13,13
Dollar 6,39 6,47 6,41 6,43 6,51 6,50 6,53
Euro 9,25 9,19 9,17 9,11 9,20 9,20 9,20
Dansk 1,24 1,23 1,23 1,22 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,18
Yen 5,66 5,66 5,57 5,48 5,59 5,65 5,69

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 45 v 44 v 43 v 42
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,70m 17,50m 17,50m 17,50m
SLP
SLP+ 23 kg 17,05 17,05 17,05 17,05
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,00 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 16,00 15,75 15,75 15,75
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg - 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg - 15,80 15,80 15,80
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,15m 17,15m 17,15m 17,15m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 444m 444m 444m 444m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 456 447 447 441
Bis Plus 30 kg, förmedl. 380 371 371 371
Bas 30 kg, mellangårds. 422 413 413 407
Bas 30 kg, förmedling 346 337 337 337
Nyavvanda 9 kg 301 295 295 290
KRAV 30 kg 770 761 761 761
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri översk översk översk -
Skövde Slakteri - - balans balans
SLP balans balans balans balans
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans - -
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten - - översk balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dahlsjöfors, marknadsavdrag -15 kr för ej mellangårdsavtal.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
188
Basis 7 kg 152 152 150 149 153
347
Basis 30 kg 280 280 276 275 283
194
SPF+Myc 7 kg 157 157 155 154 158
353
SPF+Myc 30 kg 285 285 281 280 288
199
SPF 7 kg 161 161 159 158 162
358
SPF 30 kg 289 289 285 284 292
957
Økologi 30 kg 772 772 772 771 780
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
767
25-kilos - 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
484
25-kg, Priimuus - 51 51 51 51
Snellmans
579
Grund 30 kg A1* - 61 61 61 61
Tyskland
277
ZNVG 28 kg - 30 30 - 33
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
21 okt Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
251 EU, medelpris - 27,36 28,27 28,05 28,98
-
525 Sverige - 57,17 58,45 56,52 55,31
508 Malta - 55,32 55,32 55,32 55,32
471 Finland - 51,31 51,51 50,92 50,69
434 England - 47,29 47,48 47,47 47,23
403 Ungern - 43,90 44,00 27,78 39,93
403 Italien - 43,87 44,10 44,43 44,83
344 Slovakien - 37,49 40,68 44,90 38,48
318 Tjeckien - 34,65 34,55 35,88 35,63
305 Danmark* - 33,28 35,83 35,82 35,82
287 Tyskland - 31,30 33,80 33,80 34,00
280 Belgien - 30,50 31,00 31,00 31,00
273 Estland - 29,74 30,14 28,82 31,23
259 Luxemburg - 28,26 26,09 27,03 29,22
257 Portugal - 28,00 28,00 28,00 30,00
189 Polen - 20,65 20,14 20,93 21,44
178 Frankrike - 19,40 19,00 19,80 23,80
155 Spanien - 16,87 17,79 17,79 18,19
151 Holland - 16,50 17,50 17,50 17,75
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.