Senaste noteringsnytt
Oförändrad notering i Danmark
Vecka 47 är alla noteringar i Danmark oförändrade, utom ekologiska smågrisar som sänks. /LG 071115

Sveriges notering fortsatt högst, men Italien kommer
Sverige har även den här veckan högsta noteringen 13,43 skr bland de länder som ISN jämför. Men Italien kommer med höjningar och har den här veckan 13,34 skr.
I ISNs jämförelse finns dock inte marknadstilläggen med. /LG 071113Livlig EU-handel på låg prisnivå
Noteringarna är i huvudsak oförändrade i Europa. Utbudet faller något, medan slakteriernas efterfrågan är fortsatt stor. Det innebär stabila priser.
Italienska marknaden är fortfarande under uppswing, med skinkproduktionen på högvarv. Traditionellt ökar exporten av överviktiga grisar med slaktvikt 150 kg eller mer till Italien i slutet av året.
De flesta styckningsdetaljerna säljs till stabila priser. Danska experter rapporterar stort intresse för bog och karré till våren. För dessa affärer ligger den privata inlagringen väl till. Ca en tredjedel av de beräknade 100 000 ton som kan lagras in är inbokade av Danmark, Tyskland, Spanien och Holland.
Prognosen är att tillförseln fortsätter på hög nivå. Men den värsta tiden ser ut att vara över. Handeln med griskött i Danmark har en bra period före jul. Källa: ISN. /LG 071113

Scans julstyrning höjer 20 öre
Scans notering höjs till 13,90 nästa vecka, men 20 öre är i form av ett marknadstillägg för att styra julslakten. Vecka 47 kommer det 20 öre till.
Om det blir fler höjningar av marknadstillägget efter v 47 beror på Scans behov av grisar till jul.
SLP har med ett julmarknadstillägg höjt 30 öre. /LG 071109

Marknadstilläggen räknas inte in i noteringen
Marknadstilläggen på slaktgrisar, som nu inför julen, är ofta en ersättning för slakt av grisen i förtid. Jag har räknade förra veckan in tilläggen i noteringen, men har ändrat mig denna vecka. /LG 071109

Sverige har Europas högsta notering
Vecka 45 toppar Sverige listan över noteringar för slaktgrisar i Europa, dvs de som är med i ISNs jämförelser. Dessa noteringar är korrigerade, så de går att jämföra.
Som bekant låg Sverige längst ner på listan för inte så länge sedan.
När det gäller faktisk betalning per kg griskött, ligger Sverige på fjärde plats. Grekland ligger på första plats med 16,42 skr. EUs genomsnitt ligger på 12.02 skr. Svenska betalningen är således dryga 2,50 skr över snittet i EU.
Svenska faktiska smågrispriset är fortsatt högst i EU. /LG 071108

Stabil marknad igen i Europa
Situationen på den europeiska marknaden för slaktgrisar är nu mer stabil. Utbudet är åter på normal nivå i flera länder. Samtidigt är efterfrågan på griskött på hög nivå. Det pekar på fortsatt väl balanserad marknad med förväntningar på minst oförändrade priser.
Svenska noteringen är på uppgång och tar positionen som ledande i EU för första gången. Men även i Italien förväntas priserna stiga den här veckan.
Det är fortsatt press på noteringen i Frankrike som en följd av en extra helgdag med mindre slakt. Spanska noteringen har äntligen nått botten efter nio veckors fall, medan mer grisar till slakat är exporterade från Spanien till Belgien
Atmosfären på köttmarknaden är under förbättring, efter det att kött fryses in för lagring. Främst karré och filé. Det har resulterat i sakta stigande priser.
Den privata fryslagringen har redan noterats till 1 000 ton, eller ca 12 000 grisar i Tyskland. Det har möjliggjort en noteringsökning på 1 cent.
Prognosen är oförändrat utbud denna vecka. Som resultat av den privata lagringen i början av månaden, väntas priset förbli stabila de närmaste veckorna Källa: ISN. /LG 071109

ADSL-uppkopplingen igång igen
Förra torsdagen slutade uppkopplingen via ADSL fungera nästan helt här på GRIS. Vi satte igång att gräva för fiber, för att få en säker anslutning i framtiden.
Nu har vi dock fått en ny lina för ADSL, även om den ännu ligger utanpå marken över åker och i skog. Den är helt störningsfri och modemet kopplar inte ner som tidigare och hastigheten är hela 18 Mbit (av 24). Tidigare låg hastigheten oftast på 0,4 upp till 1,1 Mbit, när uppkopplingen fungerade.
Även fasta telefonerna fungerar nu utan störningar.
Jag har hunnit lägga drygt en halv km av fiberledningen. Men nu ser den inte ut att behövas?! /LG 071108

Sökes
Mellangårdsavtal
Boarps Gård
Tel 0701-74 90 12
ap.karlsson@swipnet.se


Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den svenska marknaden för griskött är oförändrad jämfört med föregående vecka. Vi har fortsatt god efterfrågan på skinka och traditionellt är det svårare med avsättning på karré.
Vecka 46 betalar vi särskilt marknadstillägg på +20 öre/kg för slaktsvin inom bäst betalda viktsgrupp 71-90,9 kg. Observera att slaktsvin utanför bäst betalda viktsgrupp ej erhåller marknadstillägg. Källa: Scan ABs nyhetsbrev Våra Affärer.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Temperaturen stiger inför julen. Nu börjar det röra sig för charken, men karré och kotlett är fortfarande jobbiga produkter.
-Vi gör en viktjustering v 47 till 65 – 91,9 kg och kompenserar detta med noteringshöjning. Vecka 49 sänks övre viktgränsen till 88,9 kg. .

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Styckat rullar på bra, med undantag för den säsongsmässiga karrén.
-Charken har all time high, med volym över 100 ton.
-Stora problemet är charkråvaran, som säljs trögt.
-Slakten har ökat, men det är inga problem att avsätta den.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Om man inom slakten var lika aktiva som inom mjölken, skulle grisnoteringen nu vara över 16 kr. Spotpriset fortsätter uppåt och är nästa vecka 15,80. Hur många grisar som helst går att placera till det priset nu före jul.
-Sänkningen av slaktvikterna är negativt, eftersom effektiviteten i slakten sjunker med lika många procent som grisarna slaktas lättare. Det kostar lika mycket att slakta en liten gris som en stor.
-För grisuppfödaren är det negativt att kunna sätta mindre kött på smågrisen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Jag hoppas noteringarna går upp i Europa, för nu strömmar det in importerat kött och inte minst skinka. Det är baksidan på placeringen i topp för svenska grispriset i EU-tabellen. Jag kan därför inte säga att marknadssituationen enbart är bra för vår del. Det är bra att svenska noteringen går upp, men höjningen är inte att leka med, när vi ser hur importen ökar.
-Vi lagrar in karré till våren, men utan bidrag från EU. Vi väntar oss att priserna på karré blir bättre i vår.
-Snart börjar intresset från Norge för sida med ben. Ribbe är en jättegrej i Norge vid jul.
-Vi kommer inte att sänka slaktvikterna inför julen och därför har vi inga marknadstillägg som kompenserar för de lägre vikterna.
Juleribbe, läs recept här

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -November är en tid då höstmarknaden för griskött byts mot julmarknad. Slakterierna trappar upp för tillverkning av juldelikatesser. I handeln märks inte så mycket förrän närmare december.
-Vi hade fullmäktige idag, där man var bekymrad över den stora ökningen av kostnaderna inom grisproduktionen. Vi måste få ut mer kompensation från handeln.
-Vi har ett mindre överskott på smågrisar, som vi arbetar med att placera.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Skinkan börjar röra på sig, men dessvärre rullar det in stora partier danska och tyska skinkor till låga priser.
-Vi tvingades sänka smågrispriset i måndags med 6 euro p g a överskott. Men då såldes smågrisarna och nu har vi balans.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Som en följd av Atrias och LSOs chocksänkningar av smågrispriset senaste vecka är även Snellman tvungen att justera smågrispriset nedåt.
-Samtidigt har vi förlängt giltigheten för preliminärpriset för gödsvin till slutet av februari.
-Situationen är mycket besvärlig, men vi har den senaste veckan fått mycket tack i synnerhet från Atrias producenter, vilka anser att vi hanterat situationen bättre än börsföretagen och samtidigt upprätthållit producenternas förtroende.

Danish Crown
D
et är fortsatt stort utbud av skinka, men också livligare handel, särskilt till Centraleuropa. Prisnivån är oförändrad.
Bog och produktionskött säljs till i stort sett oförändrad nivå. Det syns ett intresse från kunderna om att köpa bog och karré för leverans i vår. Det gör att möjligheten till privat inlagring med EU-pengar är till fördel för branschen. Detta kan lägga en botten under priserna.
Baconmarknaden är fortsatt svag p g a billiga färska kotletter från kontinentala Europa. Vi vängar dock att julhandeln kan ge viss förbättring.
Vi har fina leveranser till ryska marknaden och till Fjärran Östern.
Det väntas en lugn prisutveckling under de kommende veckorna.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!
GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 9 november 2007
@-GRIS är en del av tidninge GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 15 november 23,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 46

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,80 15,60 15,30 15,30
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,40 14,40 14,40 14,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,30 14,30 14,00 14,00
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,20 14,20 13,85 13.85
Skövde Slakteri 75-94,9 14,20 14,20 13,90 13,90
SLP Avtal 70–90,9 14,002 14,00 13,70 13,70
KLS 64-94,9 13,951 13,951 13,65 13,65
Scan avtal 71-90,9 13,703 13,70 13,40 13,40
SLP ej avtal 70–90,9 13,502 13,50 13,20 13,20
Scan ej avtal 71-90,9 12,203 12,20 11,90 11,90
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 12,20 12,20 11,90 11,90
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,00 12,00 12,00 12,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info
1 = Marknadstillägg 10 öre i viktintervallet 64 - 90,9 kg tillkommer.
2 = Julmarknadstillägg 30 öre tillkommer.
3 = Marknadstillägg 20 öre tillkommer.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 47 v 46 v 45
10,54 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,50 *8,50 *8,50
26,43 Nortura 71,1–81,0a nkr - 22,40 22,40
11,93 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,31 1,29
12,02 Österbottens 72 – 91 euro - 1,32 1,30
12,48 Snellman 80–101 euro 1,351 1,351 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 8 v 7 v 6 v 5
12,67 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
13 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
12,11 Tyskland 1,31 1,31 1,31 1,31 1,36
9,87 Frankrike - 1,068 1,076 1,085 1,104
8,88 Belgien - 0,960 0,960 0,96 1,000
10,22 Italien - 1,105 1,085 1,100 1,100
13 nov korrigerade*
13,43 Sverige 1,452 1,452 1,420 1,420 1,398
13,34 Italien 1.443 1,380 1,354 1,354 1,392
13,30 England 1,438 1,438 1,438 1,452 1,459
13,00 Irland 1,406 1,425 1,435 1,425 1,425
11,78 Tjeckien - 1,274 1,308 1,350
11,61 Tyskland 1,256 1,256 1,256 1,256 1,306
11,56 Österrike 1,250 1,250 1,250 1,250 1,300
11,47 Holland 1,241 1,231 1,222 1,222 1,270
11,46 Frankrike 1,239 1,240 1,250 1,261 1,274
11,37 Belgien 1,230 1,230 1,230 1,230 1,279
11,22 Danmark 1,213 1,213 1,213 1,213 1,240
10,70 Polen - - 1,157 1,170 1,238
10,65 Spanien 1,152 1,152 1,152 1,166 1,175
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
12,02 EU, medelpris 1,300 1,308 1,333 1,375 1,392
-
16,52 Grekland 1,786 1,828 1,828 1,830 1,889
15,13 Bulgarien 1,636 1,636 1,636 1,660 1,636
14,72 Cypern 1,592 1,592 1,660 1,677 1,677
14,56 Sverige 1,575 1,586 1,572 1,571 1,564
114,01 England 1,515 1,510 1,512 1,509 1,510
13,72 Italien 1,484 1,466 1,464 1,481 1,493
13,70 Estland 1,482 1,546 1,510 1,522 1,528
13,23 Finland 1,431 1,429 1,433 1,437 1,416
15,81 Lettland 1,385 1,594 1,652 1,648 1,640
12,81 Irland 1,385 1,385 1,381 1,381 1,381
12,47 Tjeckien 1,349 1,380 1,411 1,448 1,502
12,38 Tyskland 1,339 1,343 1,379 1,461 1,461
12,31 Österrike 1,331 1,334 1,386 1,441 1,459
12,11 Portugal 1,310 1,320 1,310 1,340 1,340
11,61 Polen 1,256 1,277 1,317 1,363 1,408
11,47 Frankrike 1,240 1,250 1,270 1,300 1,330
11,34 Belgien 1,226 1,230 1,276 1,327 1,350
11,08 Danmark* 1,198 1,198 1,214 1,225 1,229
10,97 Holland 1,187 1,188 1,235 1,281 1,319
10,92 Spanien 1,181 1,193 1,207 1,258 1,273
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 9 nov 30 okt 26 okt 18 okt 11 okt
Nov 1,316 1,320 1,298 1,290 1,357
Dec 1,328 1,349 1,292 1,290 1,352
Jan 1,280 1,282 1,249 1,243 1,300
Feb 1,374 1,399 1,360 1,365 1,385
Mars 1,405 1,413 1,370 1,380 1,450
April 1,440 1,452 1,396 1,410 1,456
Maj 1,525 1,530 1,500 1,550 1,570
Juni 1,565 1,570 1,540 1,550 1,590
Juli 1,575 1,600 1,560 1,600 1,580
Aug 1,600 1,600 1,580 1,600 1,600
Sep 1,600 1,605 1,580 1,600 1,600
Okt 1,600 1,580 1,580 - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 nov
31 okt
26 okt
10 okt
Utbud
640
555
535
660
Sålda
640
555
535
560
Medelpris, euro
1,34
1,34
1,33
1,41
Lägst
1,33
1,34
1,33
1,40
Högst
1,35
1,35
1,34
1,41
Medelpris, skr
12,39
12,39
12,22
12,84

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 45 v 44 v 43
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,20 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
Nyhléns & Hugoson 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,00 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 47 v 46 v 45
5,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
21,44
Nortura Fri vikt nkr - 18,17 18,17
Finland
4,16
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,99
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
4,99
Snellmans Klass E euro - 0,54 0,54
Tyskland
6,84
ZNVG 56 % euro - - 0,74
Galtar
4,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50

Valutor
Fredagar idag v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund
13,28
13,32
13,23
13,13
13,04
13,27
13,15
Dollar 6,29 6,39 6,47 6,41 6,43 6,51 6,50
Euro 9,25 9,25 9,19 9,17 9,11 9,20 9,20
Dansk 1,24 1,24 1,23 1,23 1,22 1,23 1,23
Norsk 1,19 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
Yen 5,58 5,66 5,66 5,57 5,48 5,59 5,65

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 46 v 45 v 44 v 43
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,70m 17,70m 17,50m 17,50m
SLP
SLP+ 23 kg 17,25 17,05 17,05 17,05
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,00 17,00 16,75 16,75
SwedeHam 16,00 16,00 15,75 15,75
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,15m 17,15m 17,15m 17,15m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 444m 444m 444m 444m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 461 456 447 447
Bis Plus 30 kg, förmedl. 385 380 371 371
Bas 30 kg, mellangårds. 427 422 413 413
Bas 30 kg, förmedling 351 346 337 337
Nyavvanda 9 kg 306 301 295 295
KRAV 30 kg 775 770 761 761
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 430 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri 1 vecka översk översk översk
Skövde Slakteri balans - - balans
SLP balans balans balans balans
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans -
Dahlbergs Slakteri balans - - balans
Ginsten översk översk - översk
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dahlsjöfors, marknadsavdrag -15 kr för ej mellangårdsavtal.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
188
Basis 7 kg 152 152 152 150 149
347
Basis 30 kg 280 280 280 276 275
194
SPF+Myc 7 kg 157 157 157 155 154
353
SPF+Myc 30 kg 285 285 285 281 280
199
SPF 7 kg 161 161 161 159 158
358
SPF 30 kg 289 289 289 285 284
957
Økologi 30 kg 757 772 772 772 771
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
767
25-kilos - 650 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
484
25-kg, Priimuus - 45 45 51 51
Snellmans
527
Grund 30 kg A1* 57 57 61 61 61
Tyskland
277
ZNVG 28 kg - - 30 30 -
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
239 EU, medelpris 25,90 26,94 27,36 28,27 28,05
-
535 Sverige 57,84 57,55 57,17 58,45 56,52
511 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
475 Finland 51,42 51,41 51,31 51,51 50,92
439 England 47,34 47,25 47,29 47,48 47,47
404 Italien 43,74 43,74 43,87 44,10 44,43
304 Danmark* 32,87 32,60 33,28 35,83 35,82
277 Belgien 30,00 30,50 30,50 31,00 31,00
276 Tyskland 29,90 30,10 31,30 33,80 33,80
275 Estland 29,81 30,10 29,74 30,14 28,82
275 Tjeckien 29,80 36,43 34,65 34,55 35,88
259 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
224 Luxemburg 24,26 24,49 28,26 26,09 27,03
187 Slovakien 20,22 42,05 37,49 40,68 44,90
181 Polen 19,62 19,78 20,65 20,14 20,93
181 Frankrike 19,60 19,60 19,40 19,00 19,80
156 Spanien 16,87 16,87 16,87 17,79 17,79
150 Holland 16,25 15,25 16,50 17,50 17,50
146 Ungern 15,89 43,69 43,90 44,00 27,78
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.