Senaste noteringsnytt
Oförändrat i Danmark v 48
Samtliga danska grispriser är oförändrade vecka 48. Slaktgrispriset är således 8,50 dkr. /LG 071122

Spotpriset 16,25 kr vecka 48
Vecka 48 stiger svenska spotpriset till 16,25 kr, minst. Det står klart redan idag. /LG 071121

Svenska noteringen nu uppe i 15 kr!
Dalsjöfors Slakteri höjer vecka 47 noteringen på slaktgrisar med 40 öre. Det är en "äkta höjning" dvs inte förknippad med sänkta slaktvikter (som ofta försämrar slaktgriskalkylen).
Samtidigt höjer Dalsjöfors priset på smågrisar med 21 kr till 465 kr.
-Vi har ekonomin med oss i slakten, när vi sätter den noteringen, säger vd Peter Johansson. Det är stor efterfrågan på svenskt griskött. Vi är också på jakt efter fler leverantörer.
-Om grisföretagaren vill skicka lättare grisar, är upp till egen bedömning, säger Peter. 15 kr gäller t o m vecka 49.
Varken Ugglarp eller Skövde följde med på Dalsjöfors höjning, utan valde till sist på tisdagen att låta noteringen vara oförändrad. Ginsten hade redan satt priset.
På fredag blir det intressant att se vad som händer. /LG 071120

Nedläggningen av besättningar i Europa börjar märkas
De höga foderpriserna har gjort att en del besättningar, framför allt i östra Europa har slaktats ut p g a dålig lönsamhet. Det börjar nu märkas i ökad efterfrågan på griskött. Danska exportörer berättar om goda möjligheter till export till Rumänien och Bulgarien och även exporten till Ryssland börjar sätta fart. Ryssland upphävde även de förbud mot import, som man införde från en rad länder i Europa i början av året.
Det slaktas fortsatt rekordstora mängder i Tyskland, Spanien, Holland, Österrike och Frankrike. Marknaden är dock god och ger möjlighet till lätt stigande noteringar. Källa: ISN /LG 071120

Ginsten, SLP, KLS och Scan höjer vecka 47
Scan höjer marknadstillägget med 20 öre till 40 öre vecka 47, medan noteringen är oförändrad.
Ginsten höjer noteringen 30 öre till 14,70 kr, men sänker övre viktgränsen till 91,9 kg.
KLS höjer marknadstillägget till 20 öre i viktintervallet 64 - 86,9 kg och SLPs jultillägg blir 40 öre i viktgruppen 70 - 90,9 kg.
Snellmans höjer slaktgrispriset 2 cent till 1,37 €.
KLS höjer även smågrispriset nästa vecka med 10 öre till 17,25 och sänker marknadsavdraget med 10 kr till 20 kr. /LG 071116

Äntligen noteringshöjningar i Tyskland
Äntligen har den tyska noteringen på slaktgrisar vänt uppåt, om än med endast knappa tio öre. Noteringen ökar vecka 47 med 1 cent till 1,32 euro.
Innevarande vecka gick noteringen på suggor upp med 1 cent.
Som vanligt är suggnoteringen i Tyskland en indikation på att något håller på att hända med priset på slaktgrisar. Det är ingen regel, men värt att notera. /LG 071116

Bättre avsättning på smågrisar, men även fler att sälja
Balansläget för smågrisar inom Scan har förbättrats något, beroende på ökad insättning efter utslaktningen inför julen.
-Men vi har också ökad nyanmälan av smågrisar, säger Carl-Olof Port, Scan. Det är en av de större i år. Det beror på att större nya besättningar för suggor kommer igång.
-Den bättre avsättningen gör att förmedlingsgrisar kan höjas 10 kr, jämfört med 4 kr för mellangårdsavtal. /LG 071115

Oförändrad notering i Danmark
Vecka 47 är alla noteringar i Danmark oförändrade, utom ekologiska smågrisar som sänks. /LG 071115Livlig EU-handel på låg prisnivå
Noteringarna är i huvudsak oförändrade i Europa. Utbudet faller något, medan slakteriernas efterfrågan är fortsatt stor. Det innebär stabila priser.
Italienska marknaden är fortfarande under uppswing, med skinkproduktionen på högvarv. Traditionellt ökar exporten av överviktiga grisar med slaktvikt 150 kg eller mer till Italien i slutet av året.
De flesta styckningsdetaljerna säljs till stabila priser. Danska experter rapporterar stort intresse för bog och karré till våren. För dessa affärer ligger den privata inlagringen väl till. Ca en tredjedel av de beräknade 100 000 ton som kan lagras in är inbokade av Danmark, Tyskland, Spanien och Holland.
Prognosen är att tillförseln fortsätter på hög nivå. Men den värsta tiden ser ut att vara över. Handeln med griskött i Danmark har en bra period före jul. Källa: ISN. /LG 071113

Marknadstilläggen räknas inte in i noteringen
Marknadstilläggen på slaktgrisar, som nu inför julen, är ofta en ersättning för slakt av grisen i förtid. Jag har räknade vecka 45 in tilläggen i noteringen, men har ändrat mig vecka 47 efter kritik. Men det blev kritik även för den ändringen. Det är tydligen många åsikter om marknadstiläggen, hur de ska redovisas. /LG 071113

Sverige har Europas högsta notering
Vecka 45 toppar Sverige listan över noteringar för slaktgrisar i Europa, dvs de som är med i ISNs jämförelser. Dessa noteringar är korrigerade, så de går att jämföra.
Som bekant låg Sverige längst ner på listan för inte så länge sedan.
När det gäller faktisk betalning per kg griskött, ligger Sverige på fjärde plats. Grekland ligger på första plats med 16,42 skr. EUs genomsnitt ligger på 12.02 skr. Svenska betalningen är således dryga 2,50 skr över snittet i EU.
Svenska faktiska smågrispriset är fortsatt högst i EU. /LG 071108

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Scan lägger bud på KLS
• Mul- och klövsjuka på Cypern
• Salmonella på hallandsgårdar
• Omega 3 kan ökas i griskött
• Fågelinfluensa i England


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Scans försäljning av skinka går fortsatt mycket bra. För övriga detaljer såsom kotlett, karré och charkråvara märker vi dock en hårdnande konkurrens från import. Importtrycket gör att vi får allt svårare att få igenom våra priser till industrikunderna.
För att skapa balans på marknaden och
förbättra vår marknadssituation utnyttjar vi EUs förordning om "privat upplagring" och fryser in kött i den omfattning som vi finner är möjlig.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på rätt hyfsat nu och charken går för högvarv. Prinskorv är en stor produkt som efterfrågas i butikerna.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det är ingen förändring på marknaden sedan förra veckan. Det är fortfarande tungt för karrén. I övrigt rullar det på bra med försäljningen.
-Glädjande är god efterfrågan på chark fortsatt stor, trots kampanj de senaste två veckorna. Det gäller både skivat och korv. Vi befarade annars nedgång efter kampanjen.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Spotpriset är i kväll 16 kr, men datera upp @-GRIS lördag. En aktör har funderingar kring 16,20 kr.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi håller på att få balans på smågrismarknaden.
-För grisköttet är det en vanlig försäljning för norvember.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Förmedlingen av smågrisar är nu nära balans. Den sänkning av priset som genomfördes, tillsammans med prisskyddet, satte igång insättningarna. Garantipriset beräknad slaktvecka gör att uppfödarna av slaktgrisar kan göra bra kalkyler.
-Skinkproduktionen inför julen går nu på högvarv.

Danish Crown
Trots stort utbud var det en lite bättre ton på skinkmarknaderna och mindre prishöjningar kunde genomföras på några av marknaderna. Medverkande till förbättringen är uppköp från några kunders sida till infrysning under EU-ordningen Privat Inlagring.
Bog och produktionskött är oförändrat.
Baconmarknaden präglas av stort utbud tillförändrade priser.
Fina leveranser sker itll Ryssland, Rumänien och Bulgarien. Likaså är det normal handel med Fjärran Östern och Australien.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 16 november 2007
@-GRIS är en del av tidninge GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 22 november 14,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 47

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,00 15,80 15,60 15,30
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,00 14,60 14,60 14,60
Ginsten Slakteri 65-91,9 14,70 14,40 14,40 14,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,30 14,30 14,30 14,00
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,20 14,20 14,20 13,85
Skövde Slakteri 75-94,9 14,20 14,20 14,20 13,90
SLP Avtal 70–90,9 14,002 14,002 14,00 13,70
KLS 64-94,9 13,951 13,951 13,951 13,65
Scan avtal 71-90,9 13,703 13,703 13,70 13,40
SLP ej avtal 70–90,9 13,502 13,502 13,50 13,20
Scan ej avtal 71-90,9 12,203 12,203 12,20 11,90
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 12,20 12,20 12,20 11,90
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,20 12,00 12,00 12,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info
1 = Marknadstillägg 20 öre i viktintervallet 64 - 86,9 kg tillkommer.
2 = Julmarknadstillägg
40 öre tillkommer.
3 = Marknadstillägg
40 öre tillkommer.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 48 v 47 v 46
10,54 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,50 *8,50 *8,50
26,43 Nortura 71,1–81,0a nkr - 22,40 22,40
11,93 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,31 1,31
12,02 Österbottens 72 – 91 euro - 1,32 1,32
12,67 Snellman 80–101 euro -1 1,371 1,351
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 9 v 8 v 7 v 6
12,67 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
16 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
12,21 Tyskland 1,32 1,31 1,31 1,31 1,31
9,87 Frankrike - 1,068 1,068 1,076 1,085
8,88 Belgien - 0,960 0,960 0,960 0,96
10,22 Italien - 1,105 1,105 1,085 1,100
20 nov korrigerade*
13,45 Sverige 1,451 1,451 1,451 1,420 1,420
13,72 Italien 1,481 1.443 1,380 1,354 1,354
12,69 England 1,370 1,438 1,438 1,438 1,452
13,03 Irland - 1,406 1,425 1,435 1,425
12,12 Tjeckien 1,308 1,274 1,308
11,73 Tyskland 1,266 1,256 1,256 1,256 1,256
11,77 Österrike 1,270 1,250 1,250 1,250 1,250
11,50 Holland 1,241 1,241 1,231 1,222 1,222
11,47 Frankrike 1,238 1,239 1,240 1,250 1,261
11,63 Belgien 1,255 1,230 1,230 1,230 1,230
11,22 Danmark 1,211 1,213 1,213 1,213 1,213
11,08 Polen - 1,196 1,219 1,157 1,170
10,67 Spanien 1,152 1,152 1,152 1,152 1,166
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
11 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
12,05 EU, medelpris 1,300 1,300 1,308 1,333 1,375
-
16,55 Grekland 1,786 1,786 1,828 1,828 1,830
15,16 Bulgarien 1,636 1,636 1,636 1,636 1,660
14,77 Sverige 1,594 1,575 1,586 1,572 1,571
14,43 Cypern 1,557 1,592 1,592 1,660 1,677
14,04 Italien 1,515 1,484 1,466 1,464 1,481
14,01 England 1,512 1,515 1,510 1,512 1,509
13,86 Lettland 1,496 1,385 1,594 1,652 1,648
13,49 Estland 1,456 1,482 1,546 1,510 1,522
13,23 Finland 1,428 1,431 1,429 1,433 1,437
12,79 Irland 1,380 1,385 1,385 1,381 1,381
12,42 Tyskland 1,340 1,339 1,343 1,379 1,461
12,41 Tjeckien 1,339 1,349 1,380 1,411 1,448
12,26 Österrike 1,323 1,331 1,334 1,386 1,441
12,14 Portugal 1,310 1,310 1,320 1,310 1,340
11,66 Polen 1,258 1,256 1,277 1,317 1,363
11,40 Frankrike 1,230 1,240 1,250 1,270 1,300
11,36 Belgien 1,226 1,226 1,230 1,276 1,327
11,10 Danmark* 1,198 1,198 1,198 1,214 1,225
11,01 Holland 1,188 1,187 1,188 1,235 1,281
11,00 Spanien 1,187 1,181 1,193 1,207 1,258
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 15 nov 9 nov 30 okt 26 okt 18 okt
Nov 1,308 1,316 1,320 1,298 1,290
Dec 1,340 1,328 1,349 1,292 1,290
Jan 1,279 1,280 1,282 1,249 1,243
Feb 1,365 1,374 1,399 1,360 1,365
Mars 1,402 1,405 1,413 1,370 1,380
April 1,435 1,440 1,452 1,396 1,410
Maj 1,510 1,525 1,530 1,500 1,550
Juni 1,545 1,565 1,570 1,540 1,550
Juli 1,575 1,575 1,600 1,560 1,600
Aug 1,590 1,600 1,600 1,580 1,600
Sep 1,590 1,600 1,605 1,580 1,600
Okt 1,580 1,600 1,580 1,580 -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
14 nov
7 nov
31 okt
26 okt
Utbud
980
640
555
535
Sålda
980
640
555
535
Medelpris, euro
1,36
1,34
1,34
1,33
Lägst
1,34
1,33
1,34
1,33
Högst
1,36
1,35
1,35
1,34
Medelpris, skr
12,60
12,39
12,39
12,22

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 47 v 46 v 45 v 44
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,20 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
Nyhléns & Hugoson 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,00 4,00 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 47 v 46
5,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
21,44
Nortura Fri vikt nkr - 18,17 18,17
Finland
4,16
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,99
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
4,99
Snellmans Klass E euro - 0,54 0,54
Tyskland
6,93
ZNVG 56 % euro - - 0,75
Galtar
4,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50

Valutor
Fredagar idag v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund
12,97
13,28
13,32
13,23
13,13
13,04
13,27
Dollar 6,34 6,29 6,39 6,47 6,41 6,43 6,51
Euro 9,27 9,25 9,25 9,19 9,17 9,11 9,20
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,23 1,23 1,22 1,23
Norsk 1,16 1,19 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19
Yen 5,75 5,58 5,66 5,66 5,57 5,48 5,59

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 47 v 46 v 45 v 44
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,70m 17,70m 17,70m 17,50m
SLP
SLP+ 23 kg 17,25 17,25 17,05 17,05
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,25m 17,15m 17,15m 17,15m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,00 17,00 17,00 16,75
SwedeHam 16,00 16,00 16,00 15,75
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 465m 444m 444m 444m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 465 461 456 447
Bis Plus 30 kg, förmedl. 395 385 380 371
Bas 30 kg, mellangårds. 431 427 422 413
Bas 30 kg, förmedling 361 351 346 337
Nyavvanda 9 kg 308 306 301 295
KRAV 30 kg 779 775 770 761
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 450 430 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 - 3 v 3 v 3 v 3 v
Ugglarps Slakteri 1 v 1 v översk översk
Skövde Slakteri - balans - -
SLP balans balans balans balans
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans - -
Ginsten balans översk översk -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dahlsjöfors, marknadsavdrag -15 kr för ej mellangårdsavtal.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
188
Basis 7 kg 152 152 152 152 150
347
Basis 30 kg 280 280 280 280 276
194
SPF+Myc 7 kg 157 157 157 157 155
353
SPF+Myc 30 kg 285 285 285 285 281
199
SPF 7 kg 161 161 161 161 159
358
SPF 30 kg 289 289 289 289 285
957
Økologi 30 kg 757 757 772 772 772
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 650 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
484
25-kg, Priimuus - 45 45 45 51
Snellmans
527
Grund 30 kg A1* - 57 57 61 61
Tyskland
277
ZNVG 28 kg - - 30 30 30
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
239 EU, medelpris 26,01 25,90 26,94 27,36 28,27
-
530 Sverige 57,17 57,84 57,55 57,17 58,45
512 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
438 England 47,26 47,34 47,25 47,29 47,48
431 Finland 46,55 51,42 51,41 51,31 51,51
405 Italien 43,74 43,74 43,74 43,87 44,10
327 Tjeckien 35,34 29,80 36,43 34,65 34,55
304 Danmark* 32,87 32,87 32,60 33,28 35,83
279 Slovakien 30,15 20,22 42,05 37,49 40,68
278 Belgien 30,00 30,00 30,50 30,50 31,00
276 Tyskland 29,80 29,90 30,10 31,30 33,80
271 Estland 29,29 29,81 30,10 29,74 30,14
259 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
217 Luxemburg 23,48 24,26 24,49 28,26 26,09
181 Frankrike 19,60 19,60 19,60 19,40 19,00
175 Polen 18,97 19,62 19,78 20,65 20,14
158 Spanien 17,05 16,87 16,87 16,87 17,79
157 Holland 17,00 16,25 15,25 16,50 17,50
146 Ungern 15,80 15,89 43,69 43,90 44,00
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.