Senaste noteringsnytt
Danska noteringarna oförändrade vecka 49
Även vecka 49 är dansk notering oförändrad. dvs 8,50 dkr för slaktgris, 4,50 för suggor och 280 dkr för en 30-kilos smågris. /LG 071129
Italiensk torkad skinka, slår svenska julskinkan
Italien detroniserar den här veckan Sverige som land med bästa notering på slaktgrisar. Italien har de senaste veckorna stadigt höjt noteringen och idag är den 14,21 skr, som ska jämföras med Sveriges 13,51 efter korrigeringar för div olikheter i slakt och betalningssätt.
Julskinkan är stark på svenska marknaden, men den torkade italienska skinkan är tydligen ännu starkare i Italien. En ännu bättre bild får vi nästa vecka, när verklig betalning per kg kött redovisas.
Marknaden i EU är fortsatt stabil och i många länder är noteringen oförändrad. Utbudet av slaktgrisar är stort, men efterfrågan är också stor.
Spanien har inte sedan juni sett något annat än sänkta noteringar, men nu har noteringen börjat röra sig uppåt. Spanien har dock fortsatt sämsta noteringen.
I Frankrike har veterinärerna vid slakterierna strejkat (som så många andra tjänstemän) vilket minskat slakten. Men det har inte påverkat priserna.
EU diskuterar att införa ett exportstöd för griskött och beslut väntas i slutet av veckan. Stödet kan öka exporten och därmed stärka noteringarna.
Prognosen är fortsatt stark marknad för griskött inför julen. Efterfrågan är stor och matschar det stora utbudet. Ett ev exportstöd kan stärka noteringarna på sikt. /LG 071127

Suggor och smågrisar upp i Tyskland
Det ser allt bättre ut med priserna på grisar i Tyskland. För tredje veckan i rad går suggorna upp, om än försiktigt, och nu är priset 0,80 €, 7,45 skr.
Smågrisarna går också upp och en 28-kilosgris betalas med 32 €, 298 skr. /LG 071126

Scans jultillägg bort, oförändrade viktgränser
Scan tar bort jultillägget på 40 öre nästa vecka, men behåller låga 71 - 90,9 kg som bäst betalda slaktvikt. Det innebär i realiteten en prissänkning på slaktgrisar redan nu, en månad före jul.
För några veckor sedan sas att tilläggen ev skulle fortsätta ytterligare någon vecka, men Scan har redan fått in så stora anmälningar att julpristillägget inte behövs nästa vecka.
Som en följd av att jultillägget på slaktgrisar försvinner, sänks även noteringen på smågrisar i mellangårdsavtal. Sänkningen är 9 kr för bis och bas, samt Krav, och 7 kr för nyavvanda.
Däremot behålls noteringen oförändrad för smågrisar i förmedlingen, vilket innebär en relativ förstärkning av noterigen på förmedlingsgrisar. Förstärkningen kan göras tack vare att överskottet i förmedlingen är på väg att minska.
Sänkningen av priset på slaktgrisar vid bibehållen låg bästa slaktvikt, behöver inte innebära så mycket försämrat tb som sänkningen antyder. Den uppfödare som har höga foderpriser, t ex använder färdigfoder, får ev ett bättre tb genom att skicka grisarna tidigare. Detta måste dock beräknas från fall till fall.
Dessutom finns alltid risken för lägre notering på slaktgrisar när julslakten är över. Efter jul minskar konsumtionen av griskött i Sverige och den traditionellt olönsamma exporten ökar. Priserna på griskött på internationella marknaden är som synes i tabellerna t h lägre än i Sverige.
Även SLP tar bort julpristillägget nästa vecka.
Dalsjöfors har satt noteringen till 15 kr till vecka 49 vid oförändrade ordinarie vikter. Det priset ändras inte, trots att man fått in bra med grisar till julslakten, säger Peter Johansson.
Redan 1 månad före jul ser det ut som att vi kan summera julslakten och konstatera att julfesten är över för grisuppfödarnas del. Det är inte så många som tror att det blir bättre priser än så här.
Vi kan alltid hoppas och vi väntar fortsatt på kronorna, i stället för örena. Internationellt sett har det inte blivit så tokigt för svensk del. Kostnadsmässigt har vi inte drabbats värre än man gjort i andra länder, enligt redovisning på Elmia-konferensen i går, torsdag.
Det kan också finnas skäl att peka på vad HKScan tror i Finland efter jul. Där finns en lägsta pris-garanti på runt 12,50 skr i början av året.
Sverige har fortsatt EUs högsta betalning för smågrisar och EUs tredje högsta betalning för slaktgrisar. /LG 071123

Oförändrat i Danmark v 48
Samtliga danska grispriser är oförändrade vecka 48. Slaktgrispriset är således 8,50 dkr. /LG 071122

Spotpriset 16,25 kr vecka 48
Vecka 48 stiger svenska spotpriset till 16,25 kr, minst. Det står klart redan idag. /LG 071121

Nedläggningen av besättningar i Europa börjar märkas
De höga foderpriserna har gjort att en del besättningar, framför allt i östra Europa har slaktats ut p g a dålig lönsamhet. Det börjar nu märkas i ökad efterfrågan på griskött. Danska exportörer berättar om goda möjligheter till export till Rumänien och Bulgarien och även exporten till Ryssland börjar sätta fart. Ryssland upphävde även de förbud mot import, som man införde från en rad länder i Europa i början av året.
Det slaktas fortsatt rekordstora mängder i Tyskland, Spanien, Holland, Österrike och Frankrike. Marknaden är dock god och ger möjlighet till lätt stigande noteringar. Källa: ISN /LG 071120Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Scan har börjat fakturera böter
• 93 öre efterlikvid i Danish Cown
• Kock tar hand om Scans provkök


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Scan är mitt uppe i julförsäljningen med en stor efterfrågan på skinka. För kotlett och karré är efterfrågan sämre med fortsatt prispress av importkött.
Scan fortsätter utnyttja EUs förordning angående privat inlagring och fryser detaljer för att skapa stabilitet på den svenska grisköttsmarknaden.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Försäljningen går som den ska före jul och är som förra veckan.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Enda skillnaden i styckningen sedan förra veckan är något större volym. Karré och kotlett får vi jobba med.
-I charken fick vi en rekyl på de föregående veckornas stora volymer, men jag räknar med att volymen ska stiga nästa vecka igen.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Spotpriset är nästa vecka 16,25 kr med stor efterfrågan före jul.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det går att sälja hur mycket skinka som helst. Även småfläsk går bra, medan karré och rad inte har så stor efterfrågan.
-Den senaste tiden har våra varumärken på chark, Solbergs och Gudruns, växt mycket kraftigt. Det har sagts att man inte kommer in hos de stora kedjorna utan distribution via grossist. Vi distribuerar själva och har ändå kommit in hos ICA Maxi.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har låst vår notering på 15 kr till vecka 49. Scans sänkning antyder att det kanske inte blir högre notering än så här i år.
-Det är fullt pådrag i tillverkningen av alla produkter, som planerat. Det har inte varit några överraskningar under veckan åt något håll.
-Vi har balans i förmedlingen av smågrisar och god tillgång om vi vill köpa fler. Men vi vill ha nya leverantörer som kan leverera långsiktigt.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil och som väntad för årstiden.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är inget speciellt som händer på marknaden, mer än förberedelser med julskinkorna.
-Vi har nu ganska nära balans för smågrisar.
-Erfarenheten av garantipriset för slaktgrisar är att det är uppskattat, men nivån uppfattas som låg.

Danish Crown
På skinkmarknaderna noteras övervägande oförändrade priser, dock på en del marknader mindre ökningar.
Marknaden för bog och produktionskött samt karré är oförändrad.
Baconmarknaden är också oförändrad.
Stödet till privat lagring ser ut att bli flitigt använd och till skillnad från tidigare gånger är också länder som Tyskland, Spanien och Italien med. Det kan ses som ett tecken på att produktionen ökat i de två först nämnda länderna.
Det väntas stabil marknad de kommande två veckorna.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 23 november 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 29 november 22,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 48

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,25 16,00 15,80 15,60
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,00 15,00 14,60 14,60
Ginsten Slakteri 65-91,9 14,70 14,70 14,40 14,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Skövde Slakteri 75-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
SLP Avtal 70–90,9 14,00 14,002 14,002 14,00
KLS 64-94,9 13,951 13,951 13,951 13,951
Scan avtal 71-90,9 13,70 13,703 13,703 13,70
SLP ej avtal 70–90,9 13,50 13,502 13,502 13,50
Scan ej avtal 71-90,9 12,20 12,203 12,203 12,20
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,20 12,20 12,00 12,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info
1 = Marknadstillägg 20 öre i viktintervallet 64 - 86,9 kg tillkommer.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 49 v 48 v 47
10,54 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,50 8,50 8,50
26,43 Nortura 71,1–81,0a nkr - 22,40 22,40
12,20 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,31 1,31
12,30 Österbottens 72 – 91 euro - 1,32 1,32
12,76 Snellman 80–101 euro -1 1,371 1,371
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 10 v 9 v 8 v 7
12,76 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
23 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
12,30 Tyskland 1,32 1,32 1,31 1,31 1,31
9,96 Frankrike - 1,069 1,068 1,068 1,076
8,94 Belgien - 0,960 0,960 0,960 0,960
11,29 Italien - 1,105 1,105 1,105 1,085
27 nov korrigerade*
14,21 Italien 1,525 1,481 1.443 1,380 1,354
13,52 Sverige 1,451 1,451 1,451 1,451 1,420
12,49 England 1,341 1,370 1,438 1,438 1,438
13,10 Irland - 1,406 1,406 1,425 1,435
12,06 Tjeckien - 1,294 1,310 1,308 1,274
11,92 Österrike 1,280 1,270 1,250 1,250 1,250
11,79 Tyskland 1,266 1,266 1,256 1,256 1,256
11,69 Belgien 1,255 1,255 1,230 1,230 1,230
11,56 Holland 1,241 1,241 1,241 1,231 1,222
11,53 Frankrike 1,238 1,238 1,239 1,240 1,250
11,28 Danmark 1,211 1,211 1,213 1,213 1,213
11,11 Polen - 1,193 1,206 1,219 1,157
10,99 Spanien 1,180 1,152 1,152 1,152 1,152
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr euro euro euro euro euro
12,11 EU, medelpris 1,300 1,300 1,300 1,308 1,333
-
16,64 Grekland 1,786 1,786 1,786 1,828 1,828
15,24 Bulgarien 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636
14,84 Sverige 1,593 1,594 1,575 1,586 1,572
14,54 Italien 1,561 1,515 1,484 1,466 1,464
14,19 Cypern 1,523 1,557 1,592 1,592 1,660
14,10 Lettland 1,513 1,496 1,385 1,594 1,652
13,85 England 1,487 1,512 1,515 1,510 1,512
13,58 Estland 1,458 1,456 1,482 1,546 1,510
13,50 Finland 1,449 1,428 1,431 1,429 1,433
12,69 Irland 1,362 1,380 1,385 1,385 1,381
12,56 Tyskland 1,348 1,340 1,339 1,343 1,379
12,48 Tjeckien 1,340 1,339 1,349 1,380 1,411
12,39 Österrike 1,330 1,323 1,331 1,334 1,386
12,11 Portugal 1,300 1,310 1,310 1,320 1,310
11,55 Polen 1,240 1,258 1,256 1,277 1,317
11,50 Belgien 1,234 1,226 1,226 1,230 1,276
11,46 Frankrike 1,230 1,230 1,240 1,250 1,270
11,16 Danmark* 1,198 1,198 1,198 1,198 1,214
11,07 Holland 1,188 1,188 1,187 1,188 1,235
11,03 Spanien 1,184 1,187 1,181 1,193 1,207
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 21 nov 15 nov 9 nov 30 okt 26 okt
Dec 1,335 1,340 1,328 1,349 1,292
Jan 1,278 1,279 1,280 1,282 1,249
Feb 1,390 1,365 1,374 1,399 1,360
Mars 1,420 1,402 1,405 1,413 1,370
April 1,455 1,435 1,440 1,452 1,396
Maj 1,525 1,510 1,525 1,530 1,500
Juni 1,570 1,545 1,565 1,570 1,540
Juli 1,585 1,575 1,575 1,600 1,560
Aug 1,603 1,590 1,600 1,600 1,580
Sep 1,610 1,590 1,600 1,605 1,580
Okt 1,600 1,580 1,600 1,580 1,580
Nov 1,600 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 nov
14 nov
7 nov
31 okt
Utbud
980
980
640
555
Sålda
360
980
640
555
Medelpris, euro
1,36
1,36
1,34
1,34
Lägst
1,36
1,34
1,33
1,34
Högst
1,36
1,36
1,35
1,35
Medelpris, skr
12,67
12,60
12,39
12,39

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,50
SLP 140,1 kg- 6,20 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
Nyhléns & Hugoson 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,00 4,00 4,00 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 49 v 48 v 47
5,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
21,44
Nortura Fri vikt nkr - 18,17 18,17
Finland
4,19
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,03
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,03
Snellmans Klass E euro - 0,54 0,54
Tyskland
7,45
ZNVG 56 % euro - 0,80 0,78
Galtar
4,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50

Valutor
Fredagar idag v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
12,94
12,97
13,28
13,32
13,23
13,13
13,04
Dollar 6,25 6,34 6,29 6,39 6,47 6,41 6,43
Euro 9,32 9,27 9,25 9,25 9,19 9,17 9,11
Dansk 1,25 1,24 1,24 1,24 1,23 1,23 1,22
Norsk 1,16 1,16 1,19 1,18 1,19 1,19 1,19
Yen 5,79 5,75 5,58 5,66 5,66 5,57 5,48

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 48 v 47 v 46 v 45
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,70m 17,70m 17,70m 17,70m
SLP
SLP+ 23 kg 17,25m 17,25 17,25 17,05
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,25m 17,25m 17,15m 17,15m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,00 17,00 17,00 17,00
SwedeHam 16,00 16,00 16,00 16,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 465m 465m 444m 444m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 456 465 461 456
Bis Plus 30 kg, förmedl. 395 395 385 380
Bas 30 kg, mellangårds. 422 431 427 422
Bas 30 kg, förmedling 361 361 351 346
Nyavvanda 9 kg 301 308 306 301
KRAV 30 kg 770 779 775 770
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 470 450 430 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 - 3 v 2 - 3 v 3 v 3 v
Ugglarps Slakteri 1 v 1 v 1 v översk
Skövde Slakteri 600 - balans -
SLP översk balans balans balans
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans - balans balans
Dahlbergs Slakteri 100 balans balans -
Ginsten balans balans översk översk
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -15 kr för ej mellangårdsavtal.
SLP, marknadsavdrag 15 kr per smågris.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
188
Basis 7 kg 152 152 152 152 152
347
Basis 30 kg 280 280 280 280 280
194
SPF+Myc 7 kg 157 157 157 157 157
353
SPF+Myc 30 kg 285 285 285 285 285
199
SPF 7 kg 161 161 161 161 161
358
SPF 30 kg 289 289 289 289 289
957
Økologi 30 kg 757 757 757 772 772
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 650 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
419
25-kg, Priimuus - 45 45 45 45
Snellmans
531
Grund 30 kg A1* - 57 57 57 61
Tyskland
298
ZNVG 28 kg - 32 31 30 30
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr euro euro euro euro euro
246 EU, medelpris 26,48 26,01 25,90 26,94 27,36
-
532 Sverige 57,16 57,17 57,84 57,55 57,17
515 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
433 England 46,48 47,26 47,34 47,25 47,29
424 Finland 45,54 46,55 51,42 51,41 51,31
408 Italien 43,81 43,74 43,74 43,74 43,87
306 Danmark* 32,87 32,87 32,87 32,60 33,28
285 Tyskland 30,60 29,80 29,90 30,10 31,30
284 Belgien 30,50 30,00 30,00 30,50 30,50
281 Slovakien 30,21 30,15 20,22 42,05 37,49
273 Estland 29,39 29,29 29,81 30,10 29,74
265 Tjeckien 28,50 35,34 29,80 36,43 34,65
260 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
243 Luxemburg 26,16 23,48 24,26 24,49 28,26
188 Frankrike 20,20 19,60 19,60 19,60 19,40
177 Polen 19,01 18,97 19,62 19,78 20,65
174 Spanien 18,73 17,05 16,87 16,87 16,87
170 Holland 18,25 17,00 16,25 15,25 16,50
146 Ungern 15,74 15,80 15,89 43,69 43,90
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.