Senaste noteringsnytt
Oförändrat i Danmark, över jul och nyår
Danska noteringarna är oförändrade både vecka 52 och 1. /LG 071220

Ryssland stänger importen från Canada
Ryssarna anklagar Canada för fusk med veterinära dokument och har stängt allt köttimport från landet. Däremot har Ryssland öppnat för import från Polen för första gången på två år. Från Danmark rapporterar man att danska slakterier väntar god orderingång från Ryssland första kvartalet. Förändringarna av inköpen från Ryssland väntas märkas tydligt på EUs köttmarknad.
I övrigt har det inte hänt så mycket på köttmarknaden i EU. Efterfrågan på griskött inför helgerna är ganska livlig, samtidigt som exporten är god. De flesta länder har oförändrade noteringar, utom i Sverige och Danmark, som känner av att julförsäljningen börjar gå mot finalen.
Spanien har fortsatt god försäljning och kan notera fyra veckors prisuppgång med sammanlagt 13 cent. Spansk notering ligger nu över den tyska.
De danska analytikerna tror att botten är nådd för noteringen i Danmark.
Tendensen är fortsatt stabila noteringar, men ett frågetecken är vad de många helgdagarna för med sig kring jul och nyår. Källa: ISN. /LG 071218

Svenska noteringen snart sämre än finska
Medan Scans m fl notering för slaktgrisar sjunker, ligger finska oförändrade och ökar till minst 12,80 kr v 2. Därmed torde HKScans svenska noteringen hamna väsentligt under HKScans finska notering. Läs mer. /LG 071216

Skövde har oförändrade priser nästa vecka
Oförändrat, meddelar Cato Gustafsson i ett SMS om nästa veckas grispriser. Det betyder att bedömningen av marknaden inte är särskilt samstämmig inför julen. Skövdes notering är således 14,20 kr.
Nu återstår att se vad de övriga slakterierna gör på måndag.
Marknaden är ganska olika för slakterierna just innan julen. När allt är över för slakterier med distribution via grossist, kan ett litet slakteri köra ut produkter ända till julafton. /LG 071214

Scans slaktgrisar ner 1 kr v 51
Prissänkningen för slaktgrisar blev som sagts inte ören, utan kronor. Scan har sänkt med 50 öre denna vecka och sänker 1 kr nästa vecka, summa 1,50 kr. Orsaken till den häftiga sänkningen är att julskinkorna är sålda och de skinkor som skärs nu går på export till lägre priser. Till prissänkningen bidrar även köttskandalen, som djuruppfödarna helt oförskylt får betala. Samt inte minst den stora och tryckande importen av kött.
Det talades om den här 1-kronas prissänkningen redan i går och det hävdades samtidigt att Ica m fl drar tillbaka sitt stöd till svensk uppfödning av grisar, eftersom stödet inte behövs när slakterierna sänker noteringen. Om det är sant eller osant har inte gått att få klarhet i idag, men 1-kronan var i alla fall sann.
När priset gick upp tidigare i höst sa bl a Magnus Lagergren att höjningen beror på handelns välvilja och intresse för att behålla svensk grisproduktion så stor som möjligt. Det är i så fall den välviljan som handeln inte vill kännas vid längre, när noteringen sänks. /LG 071214

Danska slaktgrisarna ner 20 öre även vecka 51
Slaktgrisarna sänks även vecka 51 med 20 øre till 8,10 dkr. Suggor och galtar är oförändrade, medan noteringen på smågrisar också sjunker. /LG 071213

Exportstödet stöttar upp EUs noteringar
Marknaden är stabil på europeiska marknaden i mitten av december, men noteringarna utvecklas lite olika. Det är fortfarande stort utbud, men också god efterfrågan. Noteringarna i de kontinentala länderna ligger oförändrade, men i de skandinaviska länderna avtar julhandeln och därmed faller noteringarna. Dessutom minskar efterfrågan från industrin i slutet på månaden, eftersom många förädlingsanläggningar stänger från den 20 december.
Den spanska noteringen har gjort en snabb resa uppåt och efter tre prisuppgångar i rad ligger priset nu i mittfältet bland de europeiska. Det märks en större efterfrågan p g a den subventionerade privata inlagringen av griskött.
Tendens: Säsongsmässigt är det inte några stora ökningar av noteringarna att vänta, men stödet till export av griskött till tredje land kommer att bli ett stöd för noteringarna de närmaste veckorna. Källa: ISN. /LG 071212Danska grispriserna sjunker v 50
Danska slaktgrispriset sjunker med 20 öre vecka 50, likaså suggor och galtar. Smågrispriset går ner 7 kr för en 30-kilosgris. /LG 071207Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• QG + Finnpig bildar avelsbolag
• DC bygger k-pack i Jönköping
• Ugglarp och DC har signerat
• Orla Grøn Pedersen slutar
• Scan beredd höja budet på KLS
• Dalsjöfors ville investera i KLS


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Stort importtryck pressar den svenska marknaden Försäljningen av julprodukter till våra kunder är nu avslutad och har mycket väl följt våra prognoser. Tyvärr har den rådande marknadssiutuationen med
köttskandaler gjort att försäljningen till konsument minskat, speciellt för köttfärskött. Något som medfört ett stort utbud av svenska produkter på
hemmamarknaden. Tillsammans med detta möter vi också ett kraftigt importtryck med mycket låga priser från Europa. Vi sänker notering 1 kr.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi sätter inte priset förrän på måndag, men att det blir sänkning är klart. Kanske 60 - 80 öre.
-Det har varit bra vecka, den bästa i år. Allt säljs, utom karré och kotlett.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det är full fart på julförsäljningen, men trögt på försäljningen av industrikött.
-Charkförsäljningen är bra, både för korv och pålägg och volymerna julskinka är höga.
-Det är positivt att avtalet med Danish Crown är klart.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Jag trodde kronorna Magnus talade om var höjning, inte sänkning.
-Jag har inte fått något pris på grisar till spotmarknaden ännu för nästa vecka.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Den här och nästa vecka de mest febrila för logistiken. Vi har både distribution över grossist och egen distribution.
-Noteringarna för slaktgrisar och suggor är oförändrade, medan vi höjer 1,5 € för smågrisar.
-Vi har lägst 1,32 € för slaktgrisar v 2, troligen bättre enligt prognos. Hittills har alla prishöjningar fått tas ur egen kassa. Uppgörelsen med handeln är inte den vi önskar oss, men den är inte helt avslutad ännu.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Marknaden är enligt plan inför julen.
-Smågrisförmedlingen är i balans och smågrispriset oförändrat vecka 51. Vecka 52 höjs priset 2 €.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi höjer smågrispriset med 2 € på måndag till 59 € + tillägg för mängd och kvalitet. Det är god avsättning på smågrisar.

Danish Crown
Trots stort utbud lyckades det att avsätta alla volymer, dock inte utan prisfall på några av de viktigaste marknaderna. Vecka 51 kommer försäljningen att reduceras kraftigt p g a stängda industrier hos våra köttkunder. De överskjutande skinkorna från grisar som slaktas kommer att frysas in. Det samma gäller framdelar av grisen, som säljs till Polen och övriga Centraleuropa.
Bog och produktionskött handlas oförändrat. De sista utskeppningarna till Ryssland före jul, sker i slutet av denna veckla. Det är dock en viss optimism om fortsatt bra avsättning på den ryska marknaden även under kvartal 1.
Baconmarknaden är avvaktande. Julhandeln är inte riktigt igång ännu, men förhoppningen är en stark slutspurt.
Fläskfilé (mørbrad?) är en mycket efterfrågad vara, både på den svenska, tyska och danska marknaden, där det på alla ställen är tradition att äta det på julbordet.
Det är vårt hopp att vi med den företagna noteringsändringen nu har nått botten, men realistiskt ska vi förvänta att vi ska in i februari innan en förbättring kan väntas.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 14 december 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 20 december 16,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 51

Partipriset
Partipriset sänktes med 50 öre denna vecka. Uppgift om nästa vecka saknas.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 51 v 50 v 49 v 48
Skövde Slakteri 75-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,10 14,10 15,00 15,00
Ginsten Slakteri 65-88,9 14,00 14,70 14,70 14,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,00 14,30 14,30 14,30
KLS 64-94,9 12,951 13,451 13,951 13,951
SLP Avtal 70–94,9 12,50 13,50 14,00 14,00
Scan avtal 75-96,9 12,20 13,20 13,70 13,70
SLP ej avtal 70–94,9 12,00 13,00 13,50 13,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,70 11,70 12,20 12,20
Nyhléns & Hugosons 73-94,9 10,70 11,70 12,20 12,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,38 12,38 12,38 12,20
Spotpris, Sverige** 73-94,9 - 15,10 15,80 16,25
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info
1 = Marknadstillägg 10 öre i viktintervallet 64 - 90,9 kg tillkommer.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 52 v 51 v 50
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,10 8,30
25,38 Nortura 69,1–77,0a nkr - 21,70 21,70
12,34 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,31 1,31
12,43 Österbottens 75 – 93 euro - 1,32 1,32
12,90 Snellman 80–101 euro - 1,37 1,37
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 13 v 12 v 11 v 10
12,90 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
14 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
12,43 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
11,32 Frankrike - 1,202 1,069 1,067 1,069
9,32 Belgien - 0,990 0,990 0,960 0,960
11,25 Italien - 1,195 1,210 1,210 1,105
18 dec korrigerade*
13,77 Italien 1,462 1,494 1,525 1,525 1,481
12,87 Irland 1,367 1,396 1,396 1,406 1,406
12,63 England 1,341 1,343 1,343 1,341 1,370
12,18 Tjeckien - - - - 1,294
12,14 Sverige 1,289 1,397 1,451 1,451 1,451
12,07 Spanien 1,282 1,256 1,218 1,180 1,152
12,05 Österrike 1,280 1,280 1,280 1,280 1,270
11,92 Tyskland 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266
11,82 Belgien 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
11,69 Holland 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241
11,63 Frankrike 1,235 1,238 1,239 1,238 1,238
11,14 Polen - 1,183 1,188 1,163 1,193
10,89 Danmark 1,157 1,184 1,211 1,211 1,211
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
12,24 EU, medelpris 1,305 1,300 1,300 1,300 1,300
-
16,81 Bulgarien 1,793 1,633 1,636 1,636 1,636
15,95 Grekland 1,701 1,701 1,701 1,786 1,786
15,09 Italien 1,609 1,609 1,561 1,515 1,484
14,78 Sverige 1,576 1,608 1,593 1,594 1,575
14,15 Lettland 1,509 1,468 1,513 1,496 1,385
13,76 England 1,467 1,464 1,487 1,512 1,515
13,63 Finland 1,454 1,449 1,449 1,428 1,431
13,59 Estland 1,449 1,461 1,458 1,456 1,482
13,16 Cypern 1,403 1,406 1,523 1,557 1,592
12,71 Österrike 1,356 1,353 1,330 1,323 1,331
12,68 Tyskland 1,352 1,350 1,348 1,340 1,339
12,58 Irland 1,342 1,342 1,362 1,380 1,385
12,70 Tjeckien 1,354 1,328 1,340 1,339 1,349
12,28 Portugal 1,310 1,290 1,300 1,310 1,310
11,82 Belgien 1,261 1,257 1,234 1,226 1,226
11,53 Frankrike 1,230 1,230 1,230 1,230 1,240
11,38 Spanien 1,214 1,188 1,184 1,187 1,181
11,40 Polen 1,206 1,216 1,240 1,258 1,256
11,31 Holland 1,206 1,206 1,188 1,188 1,187
11,23 Danmark* 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Obs: Utan huvud (svensk notering är med huvud).
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 13 dec 6 dec 21 nov 15 nov 9 nov
Dec 1,328 1,328 1,335 1,340 1,328
Jan 1,270 1,280 1,278 1,279 1,280
Feb 1,365 1,388 1,390 1,365 1,374
Mars 1,410 1,407 1,420 1,402 1,405
April 1,452 1,452 1,455 1,435 1,440
Maj 1,523 1,525 1,525 1,510 1,525
Juni 1,560 1,565 1,570 1,545 1,565
Juli 1,588 1,588 1,585 1,575 1,575
Aug 1,625 1,620 1,603 1,590 1,600
Sep 1,628 1,615 1,610 1,590 1,600
Okt 1,615 1,600 1,600 1,580 1,600
Nov 1,620 1,610 1,600 - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 dec
5 dec
28 nov
21 nov
Utbud
794
440
460
980
Sålda
794
440
460
360
Medelpris, euro
1,35
1,35
1,35
1,36
Lägst
1,34
1,35
1,34
1,36
Högst
1,35
1,36
1,35
1,36
Medelpris, skr
12,71
12,66
12,66
12,67

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 51 v 50 v 49 v 48
Ginsten 140,1 kg- 6,30 7,00 7,00 7,00
Ugglarps 140,1 kg- 5,90 6,30 6,30 6,30
Dahlbergs 140- 6,10 6,10 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 5,20 5,70 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 4,80 5,90 6,40 6,40
Scan 140- 5,10 5,60 6,10 6,10
Nyhléns & Hugoson 140- 5,10 5,60 6,10 6,10
KLS 140 - 5,15 5,65 6,15 5,95
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,00 4,00 4,00 4,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 52 v 51 v 50
5,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,30 4,30 4,30
21,44
Nortura Fri vikt nkr - 18,17 18,17
Finland
4,23
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,08
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,08
Snellmans Klass E euro - 0,54 0,54
Tyskland
7,53
ZNVG 56 % euro - 0,80 0,80
Galtar
4,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,30 3,30 3,30

Valutor
Fredagar idag v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Pund
13,14
12,99
12,14
12,94
12,97
13,28
13,32
Dollar 6,44 6,42 6,36 6,25 6,34 6,29 6,39
Euro 9,42 9,38 9,38 9,32 9,27 9,25 9,25
Dansk 1,26 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,18 1,17 1,16 1,16 1,16 1,19 1,18
Yen 5,73 5,77 5,76 5,79 5,75 5,58 5,66

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 51 v 50 v 49 v 48
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,50m 17,50m 17,70m 17,70m
SLP
SLP+ 23 kg 15,50 16,50 17,25 17,25m
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,05m 17,15m 17,25m 17,25m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,00 17,00 17,00 17,00
SwedeHam 16,00 16,00 16,00 16,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80m 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80m 15,80 15,80 15,80
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 223m 443m 465m 465m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 392 436 456 456
Bis Plus 30 kg, förmedl. 392 405 405 395
Bas 30 kg, mellangårds. 358 402 422 422
Bas 30 kg, förmedling 358 371 371 361
Nyavvanda 9 kg 251 286 301 301
KRAV 30 kg 706 750 770 770
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 450 470 470 470
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans 1 v 1 - 2 v 2 - 3 v
Ugglarps Slakteri 1 v balans 1 v 1 v
Skövde Slakteri - översk - 600
SLP balans balans - översk
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri 300 översk balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans 100
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -20 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 20 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
180
Basis 7 kg 144 144 150 152 152
331
Basis 30 kg 265 265 273 280 280
186
SPF+Myc 7 kg 149 149 155 157 157
337
SPF+Myc 30 kg 270 270 278 285 285
191
SPF 7 kg 153 153 159 161 161
342
SPF 30 kg 274 274 282 289 289
940
Økologi 30 kg 752 752 751 757 757
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
433
25-kg, Priimuus - 46 46 46 45
Snellmans
555
Grund 30 kg A1* - 59 57 57 57
Tyskland
329
ZNVG 28 kg - 35 34 33 32
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
253 EU, medelpris 28,56 27,05 26,48 26,01 25,90
-
539 Sverige 57,53 57,09 57,16 57,17 57,84
518 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
429 Finland 45,76 47,06 45,54 46,55 51,42
416 Italien 44,37 44,37 43,81 43,74 43,74
408 Slovakien 43,54 31,67 30,21 30,15 20,22
373 England 39,79 39,69 46,48 47,26 47,34
326 Tjeckien 34,76 28,43 28,50 35,34 29,80
310 Tyskland 33,10 31,80 30,60 29,80 29,90
309 Belgien 33,00 30,50 30,50 30,00 30,00
308 Danmark* 32,86 32,87 32,87 32,87 32,87
275 Estland 29,35 28,60 29,39 29,29 29,81
262 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
225 Spanien 24,07 20,96 18,73 17,05 16,87
214 Luxemburg 22,91 22,76 26,16 23,48 24,26
211 Holland 22,50 20,00 18,25 17,00 16,25
204 Ungern 21,76 15,63 15,74 15,80 15,89
191 Frankrike 20,41 20,40 20,20 19,60 19,60
177 Polen 18,96 18,38 19,01 18,97 19,62
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.