Senaste noteringsnytt
Scan sänker 50 öre ytterligare vecka 52
Scan sänker noteringen för slaktgrisar med ytterligare 50 öre v 52. Sammanlagda sänkningen är därmed 2 kr på tre veckor. Under samma tid har dock partipriset sänkts 2,25 kr.
Scans notering blir oförändrad vecka 1.
Övriga slakterier som satt notering idag har följt med nedåt.
Scan sänker smågrisarna 30 kr.
Lantmännens pris på koncentrat gick upp i veckan. Det ökar foderkostnaden med 5 kr per gris. Läs mer. /LG 071221

Oförändrat i Danmark, över jul och nyår
Danska noteringarna är oförändrade både vecka 52 och 1. /LG 071220

Det är skinkorna som sänker noteringen för slaktgrisar 2 kr
Alla tycker sänkning av noteringen med 2 kr är mycket. Mikael Mörk, Scan, förklarar bakgrunden till sänkningen. Läs mer. /LG 071221Ryssland stänger importen från Canada
Ryssarna anklagar Canada för fusk med veterinära dokument och har stängt allt köttimport från landet. Däremot har Ryssland öppnat för import från Polen för första gången på två år. Från Danmark rapporterar man att danska slakterier väntar god orderingång från Ryssland första kvartalet. Förändringarna av inköpen från Ryssland väntas märkas tydligt på EUs köttmarknad.
I övrigt har det inte hänt så mycket på köttmarknaden i EU. Efterfrågan på griskött inför helgerna är ganska livlig, samtidigt som exporten är god. De flesta länder har oförändrade noteringar, utom i Sverige och Danmark, som känner av att julförsäljningen börjar gå mot finalen.
Spanien har fortsatt god försäljning och kan notera fyra veckors prisuppgång med sammanlagt 13 cent. Spansk notering ligger nu över den tyska.
De danska analytikerna tror att botten är nådd för noteringen i Danmark.
Tendensen är fortsatt stabila noteringar, men ett frågetecken är vad de många helgdagarna för med sig kring jul och nyår. Källa: ISN. /LG 071218

Svenska noteringen snart sämre än finska
Medan Scans m fl notering för slaktgrisar sjunker, ligger finska oförändrade och ökar till minst 12,80 kr v 2. Därmed torde HKScans svenska noteringen hamna väsentligt under HKScans finska notering. Läs mer. /LG 071216

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• KLS sa ja till Danish Crown
• Danmark ska bli bäst på eko
• Ny Fass vet ute i handeln
• Karsen vd för DC K-pack
• Kooperativa slaktens era slut


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Scan har haft en mycket lyckad julförsäljning med bra efterfrågan på både skinka och övriga charkprodukter. Tyvärr pressas den svenska grisköttsmarknaden just nu av ett mycket kraftig importtryck i kombination med ett stort utbud av svensk råvara. Något som ger fallande priser på alla detaljer. Scans förhoppning är dock att denna låga prisnivå ska bli kortvarig.
Främsta orsakerna till det stora utbudet av griskött i Europa är dels att det slaktas en stor mängd suggor. Och dels att vi kan förvänta oss något lägre slaktvikter till följd av höga foderpriser. I många länder inom EU är slaktvikten betydligt högre än hos oss t ex i Tyskland. Ponera att uppfödningstiden förkortas med en vecka, så medför detta en ökning av ytterligare 4 miljoner grisar som ska ut på marknaden. Minskade slaktvikter och stor suggslakt medför dock att vi snabbt kan komma i balans igen. Den samlade erfarenheten talar för att när priset börjar stiga så går det
relativt snabbt.
Långsiktigt sett tror vi på Scan att Sverige har alla förutsättningar till en konkurrenskraftig produktion även i framtiden.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Med ytterligare sänkning med 50 öre är det risk att premärproduktionen minskar. Det kan bli svårt få tag på smågrisar. Det finns uppfödare som inte klarar den här sänkningen.
-Vi har haft mycket bra försäljning inför julen, rakt över sortimentet. Men nu stundar bistrare tider.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är väldigt trögt på köttmarknaden just nu, så jag kan i viss mån förstå sänkningen med ytterligare 50 öre. Importen tar marknadsandelar.
-Men jag blev ändå överraskad. 2 kronors sänkning är mycket.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi har i princip sålt all skinka, men det verkar som om konsumenterna väntar med att köpa sin skinka sent. Enligt de återrapporter vi får finns gott om skinka i systemet.
-Det är fortsatt god marknad för chark, med något högre volymer än samma period i fjol. Traditionellt brukar charkförsäljningen minska närmare jul, eftersom de speciella julprodukterna tar över på borden.
-För första gången på många år har vi problem med köttfärs före jul. Det har inte sålts så mycket som vanligt inför helgerna.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Ica är bland de första att uppmärksamma Scans sänkning. Vi vet hur avtalen mellan Scan och grisföretagarna ser ut. Maten är inte billigare under januari.
-Vad har då skett? Jo, grisföretagarna har fått finansiera köttskandalen.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Noteringen är oförändrad vecka 52. Vecka 1 är noteringen också oförändrad. Vecka 2 går noteringen upp.
-Hela julförsäljningen har varit lyckad och vi har lyckats bra med leveranserna med rätt mängd och i rätt tid, och rätt produkter. Men tidvis har det varit stressigt.
-Prisnivån medför att det är ett svårt läge för grisnäringen i Finland, som i Sverige. Vi kan bara hoppas de europeiska priserna blir bättre, men de i EU inlagrade köttet kommer så småningom ut på marknaden.
-Det är ett bekymmer att sojan går upp.
-Jag tillönskar alla i grisbranschen God Jul!
-Nu ska vi satsa på påsk och andra storhelgera.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Noterinengen höjs vecka 1. Vecka 2 är noteringen 1,36 €.
-Den utländska billiga skinkan finns på marknaden för under 3 € per kg. Dansk skinka säljs för 2,95 €.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi höjer svinpriset den 1.1.2008. Höjningen av LB-grundpriset vid årsskiftet är 3 c/kg enligt tidigare meddelat garantipris. Samtidigt träder Snellmans nya Anelma-tillägg i kraft, vilka därutöver höjer gödsvinpriset med en cent och suggpriset med 4 c/kg.
När det gäller konsumentpriset för färskt kött väntas inga större omedelbara höjningar kring årsskiftet. Trots kostnadstrycket har vi från början av nästa år fått igenom endast små justeringar i produktpriset.
Snellman växer och söker nya producenter. Även under detta år har Snellman märkbart ökat slaktmängderna.
-Svinanskaffningen är i balans och har i år besparats från det kring årsskiftet sedvanliga överskottet. 
En riktigt God Jul tillönskas alla producenter och samarbetsparter!

Danish Crown
Jullugnet har sänkt sig över exportmarknaderna, medan det ännu är lite liv i hemmamarknaden.
Det är sålt en del skinka i början av veckan och likaså för leverans 27 december. De senaste tre dagarna före jul har allt gått i paketinslagningens tecken. Men i motsats till i de privata hemmen har det inte varit till julklappar, utan för inlagring i frysarna, för uttagning till förmodligen våren eller sommaren. Då är det förhoppningsvis bättre behov för dessa varor.
Samma gäller för nästan alla övriga varor, som framdelar, bog, karré och bröstfläsk. Kotlett och filé har dock gått bra att sälja hela veckan.
Noteringen är nu fastlagd för de kommande två veckorna. Det förmodas att januaris stora utbud medför att en förbättring av noteringen kan låta vänta på sig. Det är dock fortfarande vår uppfattning, och hopp, att vi med den nya nivån på noteringen har nått botten.
God Jul och Gott Nytt År!

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 21 december 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 28 december 10,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 52

Partipriset
Partipriset går ner 50 öre nästa vecka.
Innevarande vecka gick partipriset ned 1,25 kr (när noteringen gick ned 1 kr). Vecka 50 gick priset ned 50 öre, lika mycket som noteringen.
Noteringen har således gått ned 2 kr på tre veckor, medan partipriset gått ned 2,25 kr.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 52 v 51 v 50 v 49
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 - 15,10 15,80
Ginsten Slakteri 65-88,9 13,50 14,00 14,70 14,70
Skövde Slakteri 75-94,9 13,20 14,20 14,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,20 14,20 14,20 14,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 14,10 14,10 15,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,00 14,00 14,30 14,30
KLS 64-94,9 12,45 12,951 13,451 13,951
SLP Avtal 70–94,9 12,00 12,50 13,50 14,00
Scan avtal 75-96,9 11,70 12,20 13,20 13,70
SLP ej avtal 70–94,9 11,50 12,00 13,00 13,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,70 11,70 12,20
Nyhléns & Hugosons 73-94,9 10,20 10,70 11,70 12,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,38 12,38 12,38 12,38
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info
1 = Marknadstillägg 10 öre i viktintervallet 64 - 90,9 kg tillkommer.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 1 v 52 v 51
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,10 8,10
25,38 Nortura 69,1–77,0a nkr 21,00 21,70 21,70
12,34 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,31 1,31
12,43 Österbottens 75 – 93 euro - 1,32 1,32
12,90 Snellman 80–101 euro 1,37 1,37 1,37
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 14 v 13 v 12 v 11
12,90 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
21 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
12,43 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
11,32 Frankrike - 1,064 1,202 1,069 1,067
9,32 Belgien - 0,980 0,990 0,990 0,960
11,25 Italien - 1,278 1,195 1,210 1,210
18 dec korrigerade*
13,77 Italien - 1,462 1,494 1,525 1,525
12,87 Irland - 1,367 1,396 1,396 1,406
12,63 England - 1,341 1,343 1,343 1,341
12,18 Tjeckien - - - - -
12,14 Sverige - 1,289 1,397 1,451 1,451
12,07 Spanien - 1,282 1,256 1,218 1,180
12,05 Österrike - 1,280 1,280 1,280 1,280
11,92 Tyskland - 1,266 1,266 1,266 1,266
11,82 Belgien - 1,255 1,255 1,255 1,255
11,69 Holland - 1,241 1,241 1,241 1,241
11,63 Frankrike - 1,235 1,238 1,239 1,238
11,14 Polen - - 1,183 1,188 1,163
10,89 Danmark - 1,157 1,184 1,211 1,211
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
16 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
12,46 EU, medelpris 1,322 1,317 1,306 1,300 1,300
-
16,80 Bulgarien 1,782 1,793 1,633 1,636 1,636
16,03 Grekland 1,700 1,701 1,701 1,701 1,786
15,09 Italien 1,601 1,609 1,609 1,561 1,515
14,46 Sverige 1,534 1,576 1,608 1,593 1,594
14,12 Lettland 1,498 1,509 1,468 1,513 1,496
13,90 England 1,475 1,467 1,464 1,487 1,512
13,75 Estland 1,459 1,459 1,461 1,458 1,456
13,71 Finland 1,454 1,454 1,449 1,449 1,428
13,37 Cypern 1,418 1,403 1,406 1,523 1,557
12,77 Österrike 1,355 1,356 1,353 1,330 1,323
12,76 Tyskland 1,354 1,352 1,350 1,348 1,340
12,66 Irland 1,343 1,342 1,342 1,362 1,380
13,45 Tjeckien 1,427 1,399 1,328 1,340 1,339
13,20 Portugal 1,400 1,310 1,290 1,300 1,310
12,09 Spanien 1,283 1,214 1,188 1,184 1,187
11,87 Polen 1,259 1,206 1,216 1,240 1,258
11,86 Belgien 1,258 1,261 1,257 1,234 1,226
11,59 Frankrike 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230
11,37 Holland 1,206 1,206 1,206 1,188 1,188
10,66 Danmark* 1,131 1,198 1,198 1,198 1,198
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Obs: Utan huvud (svensk notering är med huvud, vilket gör att de här priserna högre).
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 20 dec 13 dec 6 dec 21 nov 15 nov
Dec 1,326 1,328 1,328 1,335 1,340
Jan 1,266 1,270 1,280 1,278 1,279
Feb 1,363 1,365 1,388 1,390 1,365
Mars 1,406 1,410 1,407 1,420 1,402
April 1,445 1,452 1,452 1,455 1,435
Maj 1,515 1,523 1,525 1,525 1,510
Juni 1,555 1,560 1,565 1,570 1,545
Juli 1,585 1,588 1,588 1,585 1,575
Aug 1,603 1,625 1,620 1,603 1,590
Sep 1,603 1,628 1,615 1,610 1,590
Okt 1,600 1,615 1,600 1,600 1,580
Nov 1,610 1,620 1,610 1,600 -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 dec
5 dec
28 nov
21 nov
Utbud
794
440
460
980
Sålda
794
440
460
360
Medelpris, euro
1,35
1,35
1,35
1,36
Lägst
1,34
1,35
1,34
1,36
Högst
1,35
1,36
1,35
1,36
Medelpris, skr
12,71
12,66
12,66
12,67

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 52 v 51 v 50 v 49
Ginsten 140,1 kg- - 6,30 7,00 7,00
Ugglarps 140,1 kg- 4,80- 5,90 6,30 6,30
Dahlbergs 140- 6,10 6,10 6,10 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 4,70 5,20 5,70 6,20
Dalsjöfors 58% 4,80 4,80 5,90 6,40
Scan 140- 4,60 5,10 5,60 6,10
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 5,10 5,60 6,10
KLS 140 - 4,65 5,15 5,65 6,15
Skövde 140- 4,00 4,50 5,00 5,50
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,00 4,00 4,00 4,00
SLP oflådd 1,90 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 1,90 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd - 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd - 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
5,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,30 4,30 4,30
21,44
Nortura Fri vikt nkr 17,07 18,17 18,17
Finland
4,23
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,08
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,08
Snellmans Klass E euro 0,54 0,54 0,54
Tyskland
7,53
ZNVG 56 % euro - - 0,80
Galtar
4,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,30 3,30 3,30

Valutor
Fredagar idag v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Pund
13,02
13,14
12,99
12,14
12,94
12,97
13,28
Dollar 6,55 6,44 6,42 6,36 6,25 6,34 6,29
Euro 9,43 9,42 9,38 9,38 9,32 9,27 9,25
Dansk 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24
Norsk 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16 1,16 1,19
Yen 5,79 5,73 5,77 5,76 5,79 5,75 5,58

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 52 v 51 v 50 v 49
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85m 17,05m 17,15m 17,25m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 17,50m 17,50m 17,70m
SLP
SLP+ 23 kg - 15,50 16,50 17,25
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 15,50 16,50 17,00 17,00
SwedeHam 14,50 15,50 16,00 16,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80m 16,80m 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80m 15,80m 15,80 15,80
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 408 423m 443m 465m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 372 392 436 456
Bis Plus 30 kg, förmedl. 372 392 405 405
Bas 30 kg, mellangårds. 338 358 402 422
Bas 30 kg, förmedling 338 358 371 371
Nyavvanda 9 kg 236 251 286 301
KRAV 30 kg 686 706 750 770
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 450 450 470 470
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans 1 v 1 - 2 v
Ugglarps Slakteri 1 v 1 v balans 1 v
Skövde Slakteri 800 - översk -
SLP - balans balans -
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans 300 översk balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -20 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 20 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
180
Basis 7 kg 144 144 144 150 152
331
Basis 30 kg 265 265 265 273 280
186
SPF+Myc 7 kg 149 149 149 155 157
337
SPF+Myc 30 kg 270 270 270 278 285
191
SPF 7 kg 153 153 153 159 161
342
SPF 30 kg 274 274 274 282 289
940
Økologi 30 kg 752 752 752 751 757
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 670 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
433
25-kg, Priimuus - 48 46 46 46
Snellmans
555
Grund 30 kg A1* - 59 59 57 57
Tyskland
329
ZNVG 28 kg - 35 35 34 33
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
292 EU, medelpris 31,06 28,56 27,05 26,48 26,01
-
527 Sverige 55,92 57,53 57,09 57,16 57,17
521 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
447 Finland 47,51 45,76 47,06 45,54 46,55
447 Italien 47,41 44,37 44,37 43,81 43,74
374 England 39,69 39,79 39,69 46,48 47,26
336 Tyskland 35,70 33,10 31,80 30,60 29,80
329 Tjeckien 34,90 34,76 28,43 28,50 35,34
320 Belgien 34,00 33,00 30,50 30,50 30,00
312 Spanien 33,15 24,07 20,96 18,73 17,05
294 Danmark* 31,23 32,86 32,87 32,87 32,87
285 Estland 30,30 29,35 28,60 29,39 29,29
268 Slovakien 28,50 43,54 31,67 30,21 30,15
264 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
238 Holland 25,25 22,50 20,00 18,25 17,00
230 Luxemburg 24,43 22,91 22,76 26,16 23,48
225 Ungern 23,95 21,76 15,63 15,74 15,80
200 Frankrike 21,20 20,41 20,40 20,20 19,60
184 Polen 19,52 18,96 18,38 19,01 18,97
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.