Senaste noteringsnytt
Danskt tecken på vändning
Danska suggpriset stiger på måndag med 20 danska öre. Äntligen är det ett tecken på vändning. En ökning av noteringen på slakatgrisar, föregås ganska ofta av en ökning av noteringen på suggor.
Noteringen på slaktgrisar är således oförändrat 8,10 dkr. /LG 080103

Finska noteringarna stiger
Som jag tidigare berättat får finska uppfödarna bättre betalt för grisarna på det nya året, när de svenska får sämre. Finska delen av HKScan höjer nästa vecka noteringen från 1,31 till 1,35 €. Det blir 12,34 skr, jämfört med Scans 11,70. De finska priserna är inkl tillägg för internetanmälan, m m, som de allra flesta uppfödarna får.
Snellmans i Finland höjer noteringen för slaktgrisar 3 cent och ett tillägg med 1 cent, vilket gör 4 cent för de flesta leverantörerna. Nya priset blir 11,41 €, 13,33 skr. Suggpriset stiger med 4 cent till 0,58 €, 4,54 skr.
De svenska grisnoteringarna är helt oförändrade. Nyhléns & Hugosons notering är nu ändrad till samma som Scans notering för avtalsbesättningar, eftersom praktiskt taget alla uppfödare av storlek har det priset sedan augusti. /LG 071228
Ryssland stänger importen från Canada
Ryssarna anklagar Canada för fusk med veterinära dokument och har stängt allt köttimport från landet. Däremot har Ryssland öppnat för import från Polen för första gången på två år. Från Danmark rapporterar man att danska slakterier väntar god orderingång från Ryssland första kvartalet. Förändringarna av inköpen från Ryssland väntas märkas tydligt på EUs köttmarknad.
I övrigt har det inte hänt så mycket på köttmarknaden i EU. Efterfrågan på griskött inför helgerna är ganska livlig, samtidigt som exporten är god. De flesta länder har oförändrade noteringar, utom i Sverige och Danmark, som känner av att julförsäljningen börjar gå mot finalen.
Spanien har fortsatt god försäljning och kan notera fyra veckors prisuppgång med sammanlagt 13 cent. Spansk notering ligger nu över den tyska.
De danska analytikerna tror att botten är nådd för noteringen i Danmark.
Tendensen är fortsatt stabila noteringar, men ett frågetecken är vad de många helgdagarna för med sig kring jul och nyår. Källa: ISN. /LG 071218

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Svenska Pig blir aktiebolag
• Sverige utropas som PRRS-fritt
• Kinesiska grisarna rekorddyra
• Därför sjönk noteringen 2 kr


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Scans kommentar lämnades för 2 veckor förra veckan.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är lugnt efter jul. Fläskfilén går alltid bra inför nyår, men det finns ju mer än den på grisen. Vi har inte slaktat så mycket efter jul och därmed har vi inte fått ut så mycket varor.
-Nu väntar vi på att det blir bättre fart på det nya året.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit riktigt bra drag i efterfrågan på grisdetaljer i mellandagarna. Det känns skönt, eftersom dagarna efter jul brukar vara lugna. Av kotletter hade vi inte så det räckte till efterfrågan. Skinka går dock trögt att sälja.
-Foderpriserna fortsätter gå upp och det är jobbigt för många grisföretagare. Vi måste ta ett nytt snack med handeln för att förhindra att stallar ställs tomma och svenska produktionen minskar. Man kan inte begära att man producerar grisar till den här noteringen och dagens foderpriser.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson -Allt som gått att få fram har gått åt. Vi har inte kunnat leverera allt som efterfrågats. Förra året gick allt in i frysen, i år inget.
-Jag vet inte orsaken, men det var ju färre slaktdagar i år.

Nyhléns & Hugosons

Mikael Hugoson: -Julförsäljningen blev något bättre än förra året. Det beror på att vi trimmat organisationen ytterligare och fått bättre timing. Vi har fått ut rätt mängder på rätt tider.
-Vi har slutsålda på allt. Det är betydelsefullt för ekonomin att ha balans mellan produktion och försäljning. Det har än en gång visat sig positivt denna julförsäljning att ha direktdistribution, med korta ledtider och kontroll över flödet.
-Vi upplever också att lokalt producerat tilltalar allt fler konsumenter. Lokalt har framtiden för sig, när allt i övrigt blir centraliserat. Vi står för det som är producerat i Norrland.
-Jag är mycket optimistisk inför nästa år 1 februari flyttar vi all grisslakt till Alvik. Fyra månader senare flyttar nötslakten från Skellefteå till Ullånger och Norrbottensgården (för legoslakt). På årsbasis räknar jag med att spara 50 – 70 öre per kg slakt. Första året blir det dock inte full effekt, eftersom vi slaktar några månader i Skellefteå.
-Att jag skulle slakta så många grisar vid Alviksgården, och från så stort område, det kunde jag inte tänka mig för 15 år sedan.
-De höga foderpriserna slår nu mycket hårt på den norrländska grisproduktionen. Många har eget foder till ca tv å slaktgrisomgångar. Att köpa både smågrisar och foder från Mellansverige är en stor förlustaffär för de flesta uppfödare. Jag måste också köpa en del foder, men köper från Finland för att få ner fraktkostnaderna.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Gott Nytt År!
-Det behöver vi säga, för nu ser det inte bra ut med nuvarande notering och höjda foderpriser. Vi måste göra något.
-Smågrispriset är oförändrat, men man börjar ringa och avboka beställda grisar.
-Ingen efterfrågar slaktgrisar. Det finns således ingen notering.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har bara varit två arbetsdagar för slakt och det en lugn period. Det är först efter nyår verksamheten drar igång på allvar.
Jag tillönskar alla Gott Nytt År!
Vi har stora utmaningar på det nya året.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Inga förändringar, det är lugnt mellan helgerna. Endast en önskan om ett Gott Nytt År!

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 28 december 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 3 januari 22,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 1

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 1 v 52 v 51 v 50
Spotpris, Sverige** 73-94,9 - 15,10 - 15,10
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,50 13,50 14,00 14,70
Skövde Slakteri 75-94,9 13,20 13,20 14,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,20 13,20 14,20 14,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,00 13,00 14,00 14,30
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,951 13,451
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,50 13,50
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 12,20 13,20
SLP ej avtal 70–94,9 11,50 11,50 12,00 13,00
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,70 11,70
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 11,70 10,20 10,70 11,70
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,48 12,38 12,38 12,38
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 2 v 1 v 52
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,10 8,10
25,38 Nortura 69,1–77,0a nkr - 21,00 21,70
12,34 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,35 1,31
12,43 Österbottens 78 – 95 euro - 1,32 1,32
12,90 Snellman 80–101 euro - 1,41 1,37
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 15 v 14 v 13 v 12
12,90 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
28 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
12,48 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
10,06 Frankrike - 1,064 1,064 1,202 1,069
9,27 Belgien - 0,980 0,980 0,990 0,990
11,14 Italien - 1,178 1,278 1,195 1,210
2 jan korrigerade*
13,11 Italien 1,386 1,462 1,462 1,494 1,525
12,93 Irland - 1,367 1,367 1,396 1,396
12,87 Polen - 1,361 1,296 1,183 1,188
12,68 England 1,341 1,341 1,341 1,343 1,343
12,12 Spanien 1,282 1,282 1,282 1,256 1,218
12,10 Österrike 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,91 Tyskland 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266
11,73 Holland 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241
11,69 Sverige 1,236 1,236 1,289 1,397 1,451
11,68 Frankrike 1,235 1,235 1,235 1,238 1,239
11,63 Belgien 1,230 1,230 1,255 1,255 1,255
10,94 Danmark 1,157 1157 1,157 1,184 1,211
- Tjeckien - - - - -
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
16 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
12,46 EU, medelpris 1,322 1,317 1,306 1,300 1,300
-
16,80 Bulgarien 1,782 1,793 1,633 1,636 1,636
16,03 Grekland 1,700 1,701 1,701 1,701 1,786
15,09 Italien 1,601 1,609 1,609 1,561 1,515
14,46 Sverige 1,534 1,576 1,608 1,593 1,594
14,12 Lettland 1,498 1,509 1,468 1,513 1,496
13,90 England 1,475 1,467 1,464 1,487 1,512
13,75 Estland 1,459 1,459 1,461 1,458 1,456
13,71 Finland 1,454 1,454 1,449 1,449 1,428
13,37 Cypern 1,418 1,403 1,406 1,523 1,557
12,77 Österrike 1,355 1,356 1,353 1,330 1,323
12,76 Tyskland 1,354 1,352 1,350 1,348 1,340
12,66 Irland 1,343 1,342 1,342 1,362 1,380
13,45 Tjeckien 1,427 1,399 1,328 1,340 1,339
13,20 Portugal 1,400 1,310 1,290 1,300 1,310
12,09 Spanien 1,283 1,214 1,188 1,184 1,187
11,87 Polen 1,259 1,206 1,216 1,240 1,258
11,86 Belgien 1,258 1,261 1,257 1,234 1,226
11,59 Frankrike 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230
11,37 Holland 1,206 1,206 1,206 1,188 1,188
10,66 Danmark* 1,131 1,198 1,198 1,198 1,198
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Obs: Utan huvud (svensk notering är med huvud, vilket gör att de här priserna högre).
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 27 dec 20 dec 13 dec 6 dec 21 nov
Dec - 1,326 1,328 1,328 1,335
Jan 1,267 1,266 1,270 1,280 1,278
Feb 1,370 1,363 1,365 1,388 1,390
Mars 1,405 1,406 1,410 1,407 1,420
April 1,443 1,445 1,452 1,452 1,455
Maj 1,511 1,515 1,523 1,525 1,525
Juni 1,530 1,555 1,560 1,565 1,570
Juli 1,561 1,585 1,588 1,588 1,585
Aug 1,580 1,603 1,625 1,620 1,603
Sep 1,603 1,603 1,628 1,615 1,610
Okt 1,600 1,600 1,615 1,600 1,600
Nov 1,611 1,610 1,620 1,610 1,600
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 jan
12 dec
5 dec
28 nov
Utbud
645
794
440
460
Sålda
645
794
440
460
Medelpris, euro
1,34
1,35
1,35
1,35
Lägst
1,34
1,34
1,35
1,34
Högst
1,35
1,35
1,36
1,35
Medelpris, skr
12,67
12,71
12,66
12,66

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 7,00
Ugglarps 140,1 kg- 4,80 4,80 5,90 6,30
Dahlbergs 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 4,70 4,70 5,20 5,70
Dalsjöfors 58% 4,80 4,80 4,80 5,90
Scan 140- 4,60 4,60 5,10 5,60
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 4,60 5,10 5,60
KLS 140 - 4,65 4,65 5,15 5,65
Skövde 140- 4,00 4,00 4,50 5,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,00 4,00 4,00 4,00
SLP oflådd 1,90 1,90 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 1,90 1,90 2,15 2,15
Skövde oflådd 1,90 1,90 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 52
5,67
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,30 4,30
20,14
Nortura Fri vikt nkr - 17,07 18,17
Finland
4,25
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,10
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,48
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,54
Tyskland
7,56
ZNVG 56 % euro - 0,80 0,80
Galtar
4,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,30 3,30

Valutor
Fredagar idag v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Pund
12,92
13,02
13,14
12,99
12,14
12,94
12,97
Dollar 6,47 6,55 6,44 6,42 6,36 6,25 6,34
Euro 9,46 9,43 9,42 9,38 9,38 9,32 9,27
Dansk 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 1,24
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16 1,16
Yen 5,72 5,79 5,73 5,77 5,76 5,79 5,75

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 1 v 52 v 51 v 50
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,75m 16,85m 17,05m 17,15m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 16,50m 17,50m 17,50m
SLP
SLP+ 23 kg 15,50 15,50 15,50 16,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 15,00 15,50 16,50 17,00
SwedeHam 14,00 14,50 15,50 16,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,30m 16,80m 16,80m 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,30m 15,80m 15,80m 15,80
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 408 408 423m 443m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 372 372 392 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 372 372 392 405
Bas 30 kg, mellangårds. 338 338 358 402
Bas 30 kg, förmedling 338 338 358 371
Nyavvanda 9 kg 236 236 251 286
KRAV 30 kg 686 686 706 750
Svenskt spotpris  
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 470
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans balans 1 v
Ugglarps Slakteri - 1 v 1 v balans
Skövde Slakteri 800 800 - översk
SLP - - balans balans
KLS balans översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri 100 balans 300 översk
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -20 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
180
Basis 7 kg 143 144 144 144 150
331
Basis 30 kg 264 265 265 265 273
186
SPF+Myc 7 kg 148 149 149 149 155
337
SPF+Myc 30 kg 269 270 270 270 278
191
SPF 7 kg 152 153 153 153 159
342
SPF 30 kg 273 274 274 274 282
940
Økologi 30 kg 752 752 752 752 751
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
433
25-kg, Priimuus - 48 48 46 46
Snellmans
555
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 57
Tyskland
329
ZNVG 28 kg - 35 35 35 34
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
292 EU, medelpris 31,06 28,56 27,05 26,48 26,01
-
527 Sverige 55,92 57,53 57,09 57,16 57,17
521 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
447 Finland 47,51 45,76 47,06 45,54 46,55
447 Italien 47,41 44,37 44,37 43,81 43,74
374 England 39,69 39,79 39,69 46,48 47,26
336 Tyskland 35,70 33,10 31,80 30,60 29,80
329 Tjeckien 34,90 34,76 28,43 28,50 35,34
320 Belgien 34,00 33,00 30,50 30,50 30,00
312 Spanien 33,15 24,07 20,96 18,73 17,05
294 Danmark* 31,23 32,86 32,87 32,87 32,87
285 Estland 30,30 29,35 28,60 29,39 29,29
268 Slovakien 28,50 43,54 31,67 30,21 30,15
264 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
238 Holland 25,25 22,50 20,00 18,25 17,00
230 Luxemburg 24,43 22,91 22,76 26,16 23,48
225 Ungern 23,95 21,76 15,63 15,74 15,80
200 Frankrike 21,20 20,41 20,40 20,20 19,60
184 Polen 19,52 18,96 18,38 19,01 18,97
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.