Senaste noteringsnytt
Grisuppfödarna i Danmark på krigsstigen, men grispriset oförändrat
Det danska grispriset är oförändrat vecka 3, trots att de danska grisuppfödarna är på krigsstigen och angriper Danish Crowns låga notering, den lägsta i Europa, som man säger. De 100 största uppfödarna, har krävt att Danish Crown höjer noteringen med minst 1 dkr per månad de närmaste månaderna. Annars går man ur föreningen kollektivt och bygger eget slakteri för sina 2 miljoner grisar. Läs mer på www.grisportalen.se

Positiv trend i EU
Medelpriset på slaktgrisar i EU (räknat utan huvud), var 12,41 skr vecka 52. Den genomsnittliga prisnivån har gått stadigt uppåt de senaste veckorna, medan priserna i de olika länderna gått uppåt eller nedåt, i några fall beroende på hur julberoende grisbranschen är i resp länder. Trenden i stort är dock positiv.
I en del länder har man inte ens rapporterat in priserna under julhelgen och hela sammanställningen för vecka 51 och 52 fanns inte förrän idag.
Högsta faktiska grispriset har Bulgarien, nu 16,67 skr, sedan 4 veckor. Grekland betalar näst bäst och snuddar vid 16 skr. Sämst betalar Danmark med ca 11 skr, om årets efterbetalning blir på samma nivå som i fjol. Det skiljer hela 5,65 i betalning mellan Danmark och Bulgarien!
Som framgår av tabellen nedåt t h, klättrar EU-länderna i öst uppåt. Bulgarien har länge haft ett mycket högt pris, men Polen låg ganska nyligen i botten av listan. Nu är man i mittenfältet och bedömare tror att polska priset ska fortsätta klättra uppåt. Estland och Lettland kan, med sin stora hemmamarknad, hålla ett högt grispris. Finland väntas klättra uppåt kraftigt, när de finska garantipriserna visar sig i den här tabellen.
Om du jämför olika priser, jämför i första hand inom varje tabell, där beräkningarna är någorlunda samma. Om du jämför faktisk betalning med landsnoteringarna, läs då även det finstilta under tabellen med faktiska grispriser. Det är en hel del som man måste ta hänsyn till. /LG 080109

Polen och Tjeckien på väg mot EUs toppnotering
När Sverige och Italien fått se noteringarna falla efter jul, är Tjeckien och Polen på väg mot mycket goda grispriser. Orsaken är dels minskande produktion i öst p g a ökade foderkostnader, dels att Ryssland sedan två veckor öppnat för import igen av polskt kött efter flera månaders bojkott.
Exporten till Östeuropa är nu ett viktigt stöd för den västeuropeiska grismarknaden. Ryska analytiker räknar med att Polen kan få exportera mellan 30 000 och 50 000 ton griskött under 2008. Det motsvarar ca 625 000 grisar, som avlastas EU-marknaden. 29 polska företag har fått ok till export till Ryssland.
I Danmark är man även glad för att Australien inte infört sin skyddsklausul mot import. Den danska exporten till Australien har ökat kraftigt de senaste åren.
Prognosen är att om köttindustrin och exporten till tredje land kommer iväg från startgroparna, kan de europeiska grispriserna snart visa en positiv tendens. Källa: ISN m fl/LG 080110

Alla svenska noteringar oförändrade
Scans grisnoteringar är oförändrade och det blev även alla övriga slakteriers noteringar, kan vi konstatera sedan även Skövdes notering satts idag. Det enda som ändrats är tyska spotpriset, som sänkts i takt med sänkt kurs på euron. Ingen har frågat om grisar på svenska spotmarknaden, varför ingen notering finns.
Allt som slaktats har gått att sälja, vilket framför allt beror på att veckan varit så kort. Det har inte producerats lika mycket som efterfrågats. /LG 080108Tyska noteringen fortsatt 1,32 €
Tyska noteringen på slaktgrisar ligger stabilt kvar på 1,32, som den gjort sedan vecka 47. Det är 12,35 skr.
Nu väntar alla på att de tyska och internationella priserna ska gå upp. Vad jag förstått är det fler än tidigare som är beredda att exportera grisar till Tyskland, eller annat land, när priserna stiger internationellt.
Det kan bero på, eftersom man nämner det i sammanhanget, att Swedish Meats flaggat för möjligheterna att sälja insamlade grisar till bäst betalande marknad, när avtalen med Scan går ut nästa år.
De faktiska grispriserna i EU har inte daterats upp under jul- och nyårshelgen. /LG 080108

Finska garantipriserna i kraft
Från vecka 2 träder HKScans garantipriser i kraft i Finland, vilket innebär att LSO höjer noteringen 1 cent till 1,36 €.
Österbottens Kött (Atria) överträffar detta garantipris och höjer hela 5 cent till 1,37 €.
Men den finska motsvarigheten till Dalsjöfors, vad gäller grispriser, Snellmans, överträffar även denna notering och höjer till 1,43 €, 13,38 skr. LG 080104

Trycket från Polen minskar
Marknaden för griskött i EU är lugn i början av året och i många länder har man satt noteringarna för två veckor på en gång före jul. Polska marknaden har fått en injektion och priset har gått upp med 20 cent. Det beror på att ryska marknaden öppnats för två veckor sedan och därmed minskar även trycket i övriga EU från det billiga polska köttet de senaste månaderna.
Prognosen är stabil marknad som resultat av att tillförseln är jämförelsevis liten, exportmöjligheterna fortsätter och köttmarknaden är stabil. Källa: ISN /LG 070104

Danskt tecken på vändning
Danska suggpriset stiger på måndag med 20 danska öre. Äntligen är det ett tecken på vändning. En ökning av noteringen på slakatgrisar, föregås ganska ofta av en ökning av noteringen på suggor.
Noteringen på slaktgrisar är således oförändrat 8,10 dkr. /LG 080103Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• KLS sa definitivt ja till DC
• Vad tror du om 2008?
• Tjäna 25 kr mer per slaktgris
• Ny kontroll om danska djurlagar
• 27,8 smågrisar mål att uppnå
• Dansk avelsexport fyrdubblad
59 nyheter för grisproduktion
• 7 krav på smågrisvattenkopp
• Foderventil varnar vid läckage
• Funderar du på Biogas?
• Agromek ger mycket kunskap
• 59 nyheter bedömda


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Ingen kommentar har kommit från Scan.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Under den korta veckan för slakt har avsättningen inte varit något problem.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Veckan som gått har det varit stor efterfrågan på alla varor. Men vi har haft mindre att sälja p g a många tappade slaktdagar. Samtidigt har de många helgdagarna inneburit att det köpts mycket i butikerna.
-Litet utbud och stor efterfrågan, alltså. Men det är sällan en sådan kortvarig situation slår igenom på prisbilden på grisköttet, eftersom förhandlingar om priserna sker en gång per månad. Det är tråkigt, men ibland bra när det är lie trögt att sälja.
-Nästa vecka kommer vi ifatt med slakten och semesterledig personal återkommer. Då kör vi för fullt igen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson -Första riktiga vecka på året är nästa vecka, då blir det ordning på marknaden igen. Då får vi se vart vi hamnar. Den gångna veckan var det bra efterfrågan på allt. Nästa vecka kommer det fram större volymer. Då får vi se vad som går att sälja.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Kortveckan har präglat både slakt och förädling. Allt som producerats har försvunnit ut i butikerna.
-I övrigt är marknaden som i slutet på förra året med ansträngd marknad för industrikött.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Inte heller denna vecka har någon önskat köpa grisar på spotmarknaden.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Nyårsmaten består mycket av nötkött och i övrigt av lätta produkter efter all julmaten. Marknaden för griskött har knappast kommit igång ordentligt efter helgerna och den första veckan på året kunde således vara bättre.
-Vi höjer 5 cent (47 öre) nästa vecka och anpassar oss till finska marknaden. Grisproducenternas kostnader ökar och måste kompenseras. Sedan återstår det att se om vi kan få ut ökningen av handeln.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi slaktar för fullt för att ta igen den kapacitet vi tappade under tidigare helgdagar. Vi hann inte slakta allt förra veckan.
-Garantipriset träder nu i kraft och noteringen höjs till 1,36 € nästa vecka. Vi försöker så gott vi kan att få ut den höjda noteringen av handeln.
-Garantipriset vecka 16 är fortsatt 1,37 €

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellman höjer gödsvinpriset på nytt med 3 cent vecka 2. Detta betyder att LB-grundpriset (59 %, 80 - 101 kg) är 1,43 €/kg.
Producentpriset för gödsvin har efter årsskiftet stigit totalt 7 c/kg om man även beaktar förändringen i tilläggsprisen.

Danish Crown
Marknaderna har knappt kommit igång igen efter helgdagarna. Det är svårt att bedöma om marknaden, som den ser ut idag, också är en marknad som gäller för resten av januari.
Skinka såldes bra första veckan efter jul. Den största uppmaningen är den mycket låga kursen på engelska pund, som betyder att den engelska marknaden, i motsats till tidigare, haltar en del bakefter övriga Europa.
Bog och produktionskött säljs trögt.
Baconmarknaden är präglat av stort utbud.
Exporten till tredje land går på sparlåga, men Ryssland talar om behov av import senare i januari. Leveranserna till Fjärran Östern och Australien fortsätter som tidigare.
Suggor
Det förväntas efterhand något bättre marknad för suggkött, även om utbudet under hela januari kommer att fortsätta vara mycket stort.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 4 januari 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 10 januari 15,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 2

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 52 v 51
Spotpris, Sverige** 73-94,9 - - 15,10 -
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,50 13,50 13,50 14,00
Skövde Slakteri 75-94,9 13,20 13,20 13,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,20 13,20 13,20 14,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,00 13,00 13,00 14,00
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,45 12,951
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,35 12,48 12,38 12,38
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,50
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 12,20
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 11,70 11,70 10,20 10,70
SLP ej avtal 70–94,9 11,50 11,50 11,50 12,00
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 2 v 1 v 52
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,10 8,10
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,09 21,00 21,70
12,34 LSO (HK) 73 – 88,5b euro 1,36 1,35 1,31
12,43 Österbottens 80 – 95 euro 1,37 1,32 1,32
13,38 Snellman 80–101 euro 1,43 1,41 1,37
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 16 v 15 v 14 v 13
12,82 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
3 Jan Landsnotering euro euro euro euro euro
12,35 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
9,96 Frankrike - 1,065 1,064 1,064 1,202
8,98 Belgien - 0,960 0,980 0,980 0,990
10,29 Italien - 1,100 1,178 1,278 1,195
8 jan korrigerade*
13,11 Tjeckien - - - 1,401 1,408
12,97 Italien 1,386 1,386 1,462 1,462 1,494
12,81 Polen - 1,369 1,361 1,296 1,183
12,43 Irland 1,329 1,367 1,367 1,367 1,396
12,13 England 1,296 1,341 1,341 1,341 1,343
12,55 Spanien 1,282 1,282 1,282 1,282 1,256
11,98 Österrike 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,84 Tyskland 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266
11,84 Holland 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241
11,56 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,289 1,397
11,55 Frankrike 1,234 1,235 1,235 1,235 1,238
11,51 Belgien 1,230 1,230 1,230 1,255 1,255
10,82 Danmark 1,157 1,157 1157 1,157 1,184
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
30 dec Land v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Skr euro euro euro euro euro
12,41 EU, medelpris 1,326 1,331 1,322 1,317 1,306
-
16,67 Bulgarien 1,782 1,793 1,782 1,793 1,633
15,99 Grekland 1,709 1,700 1,700 1,701 1,701
14,98 Italien - - 1,601 1,609 1,609
14,35 Sverige - - 1,534 1,576 1,608
14,02 Lettland 1,498 1,498 1,498 1,509 1,468
13,74 Estland 1,469 1,450 1,459 1,459 1,461
13,65 England 1,459 1,479 1,475 1,467 1,464
13,58 Finland 1,451 1,441 1,454 1,454 1,449
13,43 Cypern 1,435 1,418 1,418 1,403 1,406
13,38 Portugal 1,430 1,430 1,400 1,310 1,290
13,27 Tjeckien 1,418 1,429 1,427 1,399 1,328
12,96 Polen 1,385 1,333 1,259 1,206 1,216
12,68 Tyskland - 1,355 1,354 1,352 1,350
12,67 Österrike - 1,354 1,355 1,356 1,353
12,39 Irland 1,324 1,324 1,343 1,342 1,342
12,00 Spanien - - 1,283 1,214 1,188
11,75 Belgien 1,256 1,257 1,258 1,261 1,257
11,41 Frankrike 1,220 1,220 1,230 1,230 1,230
11,26 Holland 1,204 1,208 1,206 1,206 1,206
10,01 Danmark* 1,070 1,070 1,131 1,198 1,198
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 3 jan 27 dec 20 dec 13 dec 6 dec
Jan 1,284 1,267 1,266 1,270 1,280
Feb 1,377 1,370 1,363 1,365 1,388
Mars 1,425 1,405 1,406 1,410 1,407
April 1,443 1,443 1,445 1,452 1,452
Maj 1,530 1,511 1,515 1,523 1,525
Juni 1,560 1,530 1,555 1,560 1,565
Juli 1,580 1,561 1,585 1,588 1,588
Aug 1,595 1,580 1,603 1,625 1,620
Sep 1,598 1,603 1,603 1,628 1,615
Okt 1,600 1,600 1,600 1,615 1,600
Nov 1,600 1,611 1,610 1,620 1,610
Dec - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 jan
12 dec
5 dec
28 nov
Utbud
645
794
440
460
Sålda
645
794
440
460
Medelpris, euro
1,34
1,35
1,35
1,35
Lägst
1,34
1,34
1,35
1,34
Högst
1,35
1,35
1,36
1,35
Medelpris, skr
12,67
12,71
12,66
12,66

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Ugglarps 140,1 kg- 4,80 4,80 4,80 5,90
Dahlbergs 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 4,70 4,70 4,70 5,20
Dalsjöfors 58% 4,80 4,80 4,80 4,80
Scan 140- 4,60 4,60 4,60 5,10
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 4,60 4,60 5,10
KLS 140 - 4,65 4,65 4,65 5,15
Skövde 140- 4,00 4,00 4,00 4,50
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,00 4,00 4,00 4,00
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 2,15
Swedish Meats oflådd 1,90 1,90 1,90 2,15
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 52
5,67
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,30 4,30
20,38
Nortura Fri vikt nkr 17,13 17,07 18,17
Finland
4,21
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
5,42
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,54
Tyskland
7,48
ZNVG 56 % euro 0,80 0,80 0,80
Galtar
4,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,30 3,30

Valutor
Fredagar idag v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund
12,54
12,92
13,02
13,14
12,99
12,14
12,94
Dollar 6,36 6,47 6,55 6,44 6,42 6,36 6,25
Euro 9,36 9,46 9,43 9,42 9,38 9,38 9,32
Dansk 1,26 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,19 1,18 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16
Yen 5,83 5,72 5,79 5,73 5,77 5,76 5,79

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 2 v 1 v 52 v 51
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,50m 16,75m 16,85m 17,05m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 16,50m 16,50m 17,50m
SLP
SLP+ 23 kg 15,50 15,50 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 15,00 15,00 15,50 16,50
SwedeHam 15,00 14,00 14,50 15,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,30m 16,30m 16,80m 16,80m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,30m 15,30m 15,80m 15,80m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 408 408 408 423m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 372 372 372 392
Bis Plus 30 kg, förmedl. 372 372 372 392
Bas 30 kg, mellangårds. 338 338 338 358
Bas 30 kg, förmedling 338 338 338 358
Nyavvanda 9 kg 236 236 236 251
KRAV 30 kg 686 686 686 706
Svenskt spotpris    
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 0,5 v balans balans balans
Ugglarps Slakteri översk - 1 v 1 v
Skövde Slakteri översk 800 800 -
SLP - - - balans
KLS balans balans översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans 100 balans 300
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -20 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
180
Basis 7 kg 143 144 144 144 150
331
Basis 30 kg 264 265 265 265 273
186
SPF+Myc 7 kg 148 149 149 149 155
337
SPF+Myc 30 kg 269 270 270 270 278
191
SPF 7 kg 152 153 153 153 159
342
SPF 30 kg 273 274 274 274 282
940
Økologi 30 kg 752 752 752 752 751
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
797
25-kilos 670 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
449
25-kg, Priimuus 48 48 48 46 46
Snellmans
552
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 57
Tyskland
327
ZNVG 28 kg - 35 35 35 34
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
292 EU, medelpris 31,06 28,56 27,05 26,48 26,01
-
527 Sverige 55,92 57,53 57,09 57,16 57,17
521 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
447 Finland 47,51 45,76 47,06 45,54 46,55
447 Italien 47,41 44,37 44,37 43,81 43,74
374 England 39,69 39,79 39,69 46,48 47,26
336 Tyskland 35,70 33,10 31,80 30,60 29,80
329 Tjeckien 34,90 34,76 28,43 28,50 35,34
320 Belgien 34,00 33,00 30,50 30,50 30,00
312 Spanien 33,15 24,07 20,96 18,73 17,05
294 Danmark* 31,23 32,86 32,87 32,87 32,87
285 Estland 30,30 29,35 28,60 29,39 29,29
268 Slovakien 28,50 43,54 31,67 30,21 30,15
264 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
238 Holland 25,25 22,50 20,00 18,25 17,00
230 Luxemburg 24,43 22,91 22,76 26,16 23,48
225 Ungern 23,95 21,76 15,63 15,74 15,80
200 Frankrike 21,20 20,41 20,40 20,20 19,60
184 Polen 19,52 18,96 18,38 19,01 18,97
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.