OBS!
Länk till @-GRIS Extra: Agromek-info och EPP-möte om europeiska grispriserna
Den europeiska Erfa-gruppen för grisuppfödare, EPP, håller möte om europisk konkurrenskraft inom grisproduktionen 16 januari kl 17 i konferenslokalen vid Agromek.
Passa på och delta och diskutera hur vi ska få ett högre internationellt grispris! /LG 080113

Senaste noteringsnytt
Ginsten sänker till 13,20
-Jag hade hoppats på att noteringarna skulle vända uppåt, men så blir det tydligen inte. Marginalerna är för små med 13,50 kr, säger Bengt Göran Bengtsson, Ginsten. Ginsten sänker därför 30 öre idag både på slaktgrisar och suggor. Smågrisarna ändras inte. /LG 080114

Grispriserna i Sverige oförändrade
Alla slakterier som satt priserna idag har oförändrade noteringar. Scan smågrisar Krav går upp 20 kr, då noteringen på slaktgrisar Krav gått upp.
LSO (HKScan) i Finland höjer noteringen till 1,37 €, garantipriset för v 3.
Tyska noteringen för slaktgrisar är oförändrat 1,32 €.

Finland har fjärde bästa grispriset i EU
Sverige har halkat ned till den undre halvan av tabellen över faktiskt utbetalade grispriser. Finland har position 4 och kommer att ha ännu bättre pris framöver. /LG 080111

Grisuppfödarna i Danmark på krigsstigen, men grispriset oförändrat
Det danska grispriset är oförändrat vecka 3, trots att de danska grisuppfödarna är på krigsstigen och angriper Danish Crowns låga notering, den lägsta i Europa, som man säger. De 100 största uppfödarna, har krävt att Danish Crown höjer noteringen med minst 1 dkr per månad de närmaste månaderna. Annars går man ur föreningen kollektivt och bygger eget slakteri för sina 2 miljoner grisar. Läs mer på www.grisportalen.se

Positiv trend i EU
Medelpriset på slaktgrisar i EU (räknat utan huvud), var 12,41 skr vecka 52. Den genomsnittliga prisnivån har gått stadigt uppåt de senaste veckorna, medan priserna i de olika länderna gått uppåt eller nedåt, i några fall beroende på hur julberoende grisbranschen är i resp länder. Trenden i stort är dock positiv.
I en del länder har man inte ens rapporterat in priserna under julhelgen och hela sammanställningen för vecka 51 och 52 fanns inte förrän idag.
Högsta faktiska grispriset har Bulgarien, nu 16,67 skr, sedan 4 veckor. Grekland betalar näst bäst och snuddar vid 16 skr. Sämst betalar Danmark med ca 11 skr, om årets efterbetalning blir på samma nivå som i fjol. Det skiljer hela 5,65 i betalning mellan Danmark och Bulgarien!
Som framgår av tabellen nedåt t h, klättrar EU-länderna i öst uppåt. Bulgarien har länge haft ett mycket högt pris, men Polen låg ganska nyligen i botten av listan. Nu är man i mittenfältet och bedömare tror att polska priset ska fortsätta klättra uppåt. Estland och Lettland kan, med sin stora hemmamarknad, hålla ett högt grispris. Finland väntas klättra uppåt kraftigt, när de finska garantipriserna visar sig i den här tabellen.
Om du jämför olika priser, jämför i första hand inom varje tabell, där beräkningarna är någorlunda samma. Om du jämför faktisk betalning med landsnoteringarna, läs då även det finstilta under tabellen med faktiska grispriser. Det är en hel del som man måste ta hänsyn till. /LG 080109

Polen och Tjeckien på väg mot EUs toppnotering
När Sverige och Italien fått se noteringarna falla efter jul, är Tjeckien och Polen på väg mot mycket goda grispriser. Orsaken är dels minskande produktion i öst p g a ökade foderkostnader, dels att Ryssland sedan två veckor öppnat för import igen av polskt kött efter flera månaders bojkott.
Exporten till Östeuropa är nu ett viktigt stöd för den västeuropeiska grismarknaden. Ryska analytiker räknar med att Polen kan få exportera mellan 30 000 och 50 000 ton griskött under 2008. Det motsvarar ca 625 000 grisar, som avlastas EU-marknaden. 29 polska företag har fått ok till export till Ryssland.
I Danmark är man även glad för att Australien inte infört sin skyddsklausul mot import. Den danska exporten till Australien har ökat kraftigt de senaste åren.
Prognosen är att om köttindustrin och exporten till tredje land kommer iväg från startgroparna, kan de europeiska grispriserna snart visa en positiv tendens. Källa: ISN m fl/LG 080110

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• KLS sa definitivt ja till DC
• Vad tror du om 2008?
• Tjäna 25 kr mer per slaktgris
• Ny kontroll om danska djurlagar
• 27,8 smågrisar mål att uppnå
• Dansk avelsexport fyrdubblad
59 nyheter för grisproduktion
• 7 krav på smågrisvattenkopp
• Foderventil varnar vid läckage
• Funderar du på Biogas?
• Agromek ger mycket kunskap
• 59 nyheter bedömda


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Efter en nedgång av köttkonsumtionen i december på grund av köttskandaler, återhämtar sig nu handeln av kött successivt. Det råder ett säsongsmässigt överskott av på alla grisköttsdetaljer på den svenska marknaden. Och priserna pressas fortsatt på grund av den goda tillgången på både svenskt och importerat griskött. Scan har avsättning på flera olika marknader både i Europa och tredje land.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Karrén är jobbig, annars säljs övriga produkter bra.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit en intensiv vecka, inte minst med försäljningen, när kunderna försöker bygga upp lagren igen efter helgerna. Volymmässigt har det sålunda fungerat bra. Det har varit bra efterfrågan på produkterna rakt över, utom för skinka som är lite svårare att avsätta.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är fortfarande bra och vi säljer det vi producerar. Det är mycket grisar på marknaden.
-Den gångna veckan hade vi rekordstor slakt, all time high. Det blir tårta till slaktarna på måndag.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -De styckade detaljerna har samma volym som förra veckan, men det är fortsatt tufft för industriköttet. Det känner vi av.
-Charken börjar komma tillbaka. Vi hade bättre volym denna vecka än förra veckan.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil, men vi är bekymrade över den internatonella prisnivån, vart den ska leda. Vi har en egen prisnivå i Scandinavien, men är beroende av §§§den danska. Vi håller priset oförändrat åtminstone nästa vecka.
-Den danska marknaden reglerar även den europeiska köttmarknaden, eftersom Danmark är ett så stort exportland.
-Vi höjer smågrisarna några euro.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är väldigt positivt att Danske Svineproducenter tar tag i banschens lönsamhetsproblem. Vi ska ge dem allt stöd.
-Grattis Danske Svineproducenter till initiativet!
-
Den låga danska noteringen är ett problem för hela Scandinavien. Jag ska skicka en personlig hälsning med gratulationer till ordföranden Torben Paulsen,
-Grisupppfödarna hotar att starta nytt slakteri. Det är just vad som behövs, för att konkurrensen ska öka. Det är mycket välkommet med en ytterligare aktör i Danmark.
-Inte heller den här veckan finns något bud på slaktgrisar på spotmarknaden.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vecka 2 har varit normal och vi har slaktat enligt plan. Vi är dock lite efter med slakten fortfarande efter helgerna. Vi rullar svinbollen framför oss.
-Noteringen stiger till 1,37, alltså till garantipriset för vecka 3.

Danish Crown
Det är fortfarande mycket stort utbud av griskött på den europeiska marknaden p g a försenad slakt efter julhelgen. Det väntas att slakten normaliseras vecka 3. Till stöd för detta har flera tyska slakterier infört ökade avdrag för lätta grisar.
I Danmark och England kan det ta längre tid att inhämta eftersläpningarna, även det genomförs mycket stor slakt just nu. Trots det stora utbudet av skinka varit rimlig, tack vare god efterfrågan från Italien och de centraleuropeiska länderna, särskilt Polen.
England har problem, dels p g a den stora egna slakten, dels p g a pundkursen, som trycker ner de hemtagna exportpengarna vid växling av valuta. Samma problem upplevs på baconmarknaden och för färsk kotlett. Bog och produktionskött handlas oförändrat.
I Ryssland är nyårshelgen slut först denna vecka. Därefter kan vi få grepp om importbehovet för den närmaste tiden. Ryssarna är själva optimistiska.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 11 januari 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 14 januari 11,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 3

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 3 v 2 v 1 v 52
Spotpris, Sverige** 73-94,9 - - - 15,10
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,20 13,50 13,50 13,50
Skövde Slakteri 75-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 13,00 13,00 13,00
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,35 12,35 12,48 12,38
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 11,70 11,70 11,70 10,20
SLP ej avtal 70–94,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 3 v 2 v 1
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,10 8,10
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,09 21,09 21,00
12,34 LSO (HK) 73 – 88,5b euro 1,37 1,36 1,35
12,43 Österbottens 80 – 95 euro 1,37 1,37 1,32
13,38 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 17 v 16 v 15 v 14
12,82 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
11 Jan Landsnotering euro euro euro euro euro
12,35 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
9,96 Frankrike - 1,063 1,065 1,064 1,064
8,98 Belgien - 0,980 0,960 0,980 0,980
10,29 Italien - 1,110 1,100 1,178 1,278
8 jan korrigerade*
13,11 Tjeckien - - - - 1,401
12,97 Italien - 1,386 1,386 1,462 1,462
12,81 Polen - - 1,369 1,361 1,296
12,43 Irland - 1,329 1,367 1,367 1,367
12,13 England - 1,296 1,341 1,341 1,341
12,55 Spanien - 1,282 1,282 1,282 1,282
11,98 Österrike - 1,280 1,280 1,280 1,280
11,84 Tyskland - 1,266 1,266 1,266 1,266
11,84 Holland - 1,241 1,241 1,241 1,241
11,56 Sverige - 1,236 1,236 1,236 1,289
11,55 Frankrike - 1,234 1,235 1,235 1,235
11,51 Belgien - 1,230 1,230 1,230 1,255
10,82 Danmark - 1,157 1,157 1157 1,157
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 jan Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr euro euro euro euro euro
12,37 EU, medelpris 1,331 1,326 1,331 1,322 1,317
-
16,69 Bulgarien 1,782 1,782 1,793 1,782 1,793
16,06 Grekland 1,715 1,709 1,700 1,700 1,701
14,35 Italien 1,532 1,532 1,572 1,601 1,609
13,75 Finland 1,468 1,451 1,441 1,454 1,454
13,71 Lettland 1,464 1,498 1,498 1,498 1,509
13,49 Cypern 1,440 1,435 1,418 1,418 1,403
13,46 England 1,437 1,459 1,479 1,475 1,467
13,39 Portugal 1,430 1,430 1,430 1,400 1,310
13,38 Polen 1,428 1,385 1,333 1,259 1,206
13,28 Tjeckien 1,418 1,418 1,429 1,427 1,399
13,24 Estland 1,414 1,469 1,450 1,459 1,459
12,89 Sverige 1,376 1,528 1,528 1,534 1,576
12,69 Österrike 1,355 1,361 1,354 1,355 1,356
12,64 Tyskland 1,350 1,354 1,355 1,354 1,352
12,34 Irland 1,318 1,324 1,324 1,343 1,342
12,20 Spanien 1,303 1,283 1,283 1,283 1,214
11,65 Belgien 1,244 1,256 1,257 1,258 1,261
11,41 Frankrike 1,220 1,220 1,220 1,230 1,230
11,29 Holland 1,205 1,204 1,208 1,206 1,206
10,02 Danmark* 1,070 1,070 1,070 1,131 1,198
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 10 jan 3 jan 27 dec 20 dec 13 dec
Jan 1,300 1,284 1,267 1,266 1,270
Feb 1,379 1,377 1,370 1,363 1,365
Mars 1,440 1,425 1,405 1,406 1,410
April 1,458 1,443 1,443 1,445 1,452
Maj 1,530 1,530 1,511 1,515 1,523
Juni 1,573 1,560 1,530 1,555 1,560
Juli 1,580 1,580 1,561 1,585 1,588
Aug 1,608 1,595 1,580 1,603 1,625
Sep 1,611 1,598 1,603 1,603 1,628
Okt 1,590 1,600 1,600 1,600 1,615
Nov 1,600 1,600 1,611 1,610 1,620
Dec - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 jan
12 dec
12 dec
5 dec
Utbud
630
794
794
440
Sålda
630
794
794
440
Medelpris, euro
1,34
1,35
1,35
1,35
Lägst
1,33
1,34
1,34
1,35
Högst
1,34
1,35
1,35
1,36
Medelpris, skr
12,55
12,71
12,71
12,66

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 3 v 2 v 1 v 52
Dahlbergs 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,30 6,30 6,30
Ugglarps 140,1 kg- - 4,80 4,80 4,80
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 4,70 4,70 4,70 4,70
Dalsjöfors 58% 4,80 4,80 4,80 4,80
Scan 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
KLS 140 - 4,65 4,65 4,65 4,65
Skövde 140- 4,00 4,00 4,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,00 4,00 4,00 4,00
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Swedish Meats oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 3 v 2 v 1
5,67
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,30
20,38
Nortura Fri vikt nkr 17,13 17,13 17,07
Finland
4,21
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
5,42
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
7,48
ZNVG 56 % euro 0,80 0,80 0,80
Galtar
4,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,30

Valutor
Fredagar idag v 53 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Pund
12,37
12,54
12,92
13,02
13,14
12,99
12,14
Dollar 6,34 6,36 6,47 6,55 6,44 6,42 6,36
Euro 9,37 9,36 9,46 9,43 9,42 9,38 9,38
Dansk 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25
Norsk 1,20 1,19 1,18 1,18 1,18 1,17 1,16
Yen 5,82 5,83 5,72 5,79 5,73 5,77 5,76

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 3 v 2 v 1 v 52
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 16,50m 16,50m 16,50m
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,30m 16,50m 16,75m 16,85m
SLP
SLP+ 23 kg 15,50 15,50 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 15,00 15,00 15,00 15,50
SwedeHam 15,00 15,00 14,00 14,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg -m 16,30m 16,30m 16,80m
Ugglarpsgrisen, -23 kg -m 15,30m 15,30m 15,80m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 408 408 408 408
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 373 373 372 372
Bis Plus 30 kg, förmedl. 373 373 372 372
Bas 30 kg, mellangårds. 339 339 338 338
Bas 30 kg, förmedling 339 339 338 338
Nyavvanda 9 kg 237 237 236 236
KRAV 30 kg 732 712 686 686
Svenskt spotpris      
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 0,5 v 0,5 v balans balans
Ugglarps Slakteri 1 v översk - 1 v
Skövde Slakteri 700 översk 800 800
SLP - - - -
KLS översk balans balans översk
Dalsjöfors Slakteri - balans 100 balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -20 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
180
Basis 7 kg 143 143 144 144 144
331
Basis 30 kg 264 264 265 265 265
186
SPF+Myc 7 kg 148 148 149 149 149
337
SPF+Myc 30 kg 269 269 270 270 270
191
SPF 7 kg 152 152 153 153 153
342
SPF 30 kg 273 273 274 274 274
939
Økologi 30 kg 746 752 752 752 752
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
797
25-kilos 670 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
449
25-kg, Priimuus 48 48 48 48 46
Snellmans
552
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
327
ZNVG 28 kg 35 35 35 35 35
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 jan Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr euro euro euro euro euro
294 EU, medelpris 31,44 32,04 31,48 31,06 28,56
-
532 Slovakien 56,80 37,80 37,90 28,50 43,54
518 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
474 Sverige 50,67 55,71 55,71 55,92 57,53
448 Finland 47,87 48,55 48,34 47,51 45,76
444 Italien 47,41 47,41 44,37 47,41 44,37
389 England 41,61 39,09 39,66 39,69 39,79
339 Tyskland 36,20 36,60 36,10 35,70 33,10
325 Tjeckien 34,70 34,50 34,50 34,90 34,76
318 Belgien 34,00 34,00 34,00 34,00 33,00
318 Luxemburg 32,65 21,11 19,01 24,43 22,91
287 Danmark* 30,72 30,83 30,82 31,23 32,86
282 Spanien 30,11 33,15 33,15 33,15 24,07
281 Portugal 30,00 30,00 28,00 28,00 28,00
276 Estland 29,50 28,70 28,80 30,30 29,35
236 Holland 25,25 25,35 25,25 26,25 24,50
221 Polen 23,64 23,05 20,95 19,52 18,96
213 Frankrike 22,80 23,20 21,80 21,20 20,41
158 Ungern 16,91 23,80 23,80 23,95 21,76
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.