Senaste noteringsnytt
Länderna österut har bästa grispriserna!
Bulgarien, Lettland, Finland, Polen, Estland, Tjeckien. Alla dessa länder ligger nu på den övre halvan på listan över vilka länder som har bästa grispriset. Grisuppfödarna i dessa länder får alla mellan 50 öre och 4 kr mer för grisköttet än vi i Sverige.
Bulgarien har toppat listan sedan länge, Lettland har tidvis haft väldigt högt grispris, men nu finns även Finland med i toppen med ett grispris 1,34 skr över det svenska.
Polens grispris klättrar stadigt uppåt och ligger nu på 13,65 kr, 67 öre över svenska. Det är inte länge sedan polska grispriset gjorde danska sällskap längs ner i botten. Det är nämligen endast några veckor sedan ryssarna upphävde importstoppet av griskött från Polen.
Så känslig är marknaden för griskött. Ett politiskt beslut är skillnaden mellan botten och toppen! /LG 080123

Svaga pundet trycker grisköttmarknaden
Det är fortsatt svagt bättre på den europeiska grisköttmarknaden och utbudet av slaktgrisar har minskat något. Men utbudet täcker fortfarande efterfrågan. Då är det segt att få upp noteringarna. De flesta länder har oförändrade noteringar. Av 10 veckors oförändrade priser i flera länder, kan vi se att prisnivån är mycket stabil.
Från både Danmark, Belgien och Holland klagar man på det svaga engelska pundet, som ytterligare pressar köttmarknaden.
Exporten österut till de nya EU-länderna ser ut att fungera väl. Det är inte bara export av kött, utan även slaktgrisar och smågrisar från Holland.
Prognos: Utbudet av kött väntas fortsätta falla. Men det är tröghet i avsättningen, varför den nuvarande prisnivån väntas fortsätta. Källa: ISN. /LG 080123

Dalsjöfors vänder trenden!
Dalsjöfors Slakteri höjer 20 öre denna vecka och vänder därmed den negativa trenden. Nya noteringen är 13,40 kr.
Nu är det bara att hoppas att upptrenden fortsätter! /LG 080121

Svenska noteringarna oförändrade, hittills
Inget svenskt slakteri har ändrat noteringarna för nästa vecka i dag fredag, men det återstår några privatägda slakterier som sätter på måndag. Däribland Dalsjöfors, som ökade slakten 259 % förra året, enligt statistik i veckan. Och fortsätter öka. (Man vet ju aldrig hur man firar det?!)
Det är fortfarande inget spotpris att meddela. Alla verkar ha grisar nog att slakta.
Tyska priset är oförändrat även nästa vecka.
De finska grisuppfödarna måste vara till freds med HKScans garantipris på 1,37 €, 12,34 skr, som f ö fortsätter till minst vecka 18. HKScan kämpar med att få ut priserna av marknaden, men att det inte är så lätt visas av att Atria nästa vecka sänker noteringen till 1,35. Det är stark konkurrens mellan de båda slakterierna och det sägs att Atria försöker att betala lite bättre än HKScan, men nästa vecka blir det definitivt inte så.
Att HKScan har jobbigt med 1,37 € visar även gårdagens vinstvarning, där man säger att fjärde kvartalet och början av 2008 inte blir det förväntade. En orsak uppges även vara att intrimmingen av det nya slakteriet i Vanda inte varit fri från störningar och detta har kostat pengar.
Danska grispriserna blev oförändrade även nästa vecka. Det gick rykten på Agromek att priset skulle stiga, men så inte. Det var ett önsketänkande, för kursen på pund fortsatte nedåt och det blir bara mindre pengar är man växlar till danska kronor.
Danske Svineproducenter, som gick ut med kravet om 1 dkr höjning av noteringen fram till april, medgav att kravet var tilltaget i överkant.
-Men vi måste ta i lite, om vi ska få uppmärksamhet, sa deras vd Hans Aarestrup.
Danish Crown har alltid haft ett kraftfullt grepp om sina medlemmar, även när det stormar som värst, och det får vi nog inse att man har även den här gången. DC har sammakallat uppfödarna av slaktgrisar till ett möte, vilket uppfödarna tycks vara till freds med. Intill dess är det nu ganska lugnt bland de danska grisuppfödarna och den orkan vi såg blåsa upp inför Agromek upplevdes mest som en lite frisk vårvind.
Danske Svineproducenter har gjort en enkät, huruvida medlemmarna ställer upp bakom aktionen. De flesta ställer upp, men det finns även en del avvaktande, som det upplevdes i Agromeks hallar.

Prisprognosen 1,50 € kvartal 3
Inte en enda svensk grisproducent besökte EPP, European Pig Producers medlemsmöte under Agromek.
Däremot Cato Gustafsson, från Skövde Slakteri, som fick representera hela den svenska grisproduktionen.
Det var naturligtvis ekonomi som var temat på mötet. Prognosen för grisköttet, enligt danska bedömare, är 1,26 € kv1, 1,37 € kv2, 1,50 € kv 3, 1,57 € kv4 och snittet för hela året 1,42 €.
Det är ingen uppmuntrande prognos om grispriset ska börja röra sig först tredje kvartalet. Cato och jag diskuterade, på skämt, att inte publicera prognosen för att inte göra de svenska uppfödarna ledsna. Prognoser kan dessutom bli självuppfyllande profetior.
Vi kom dock fram till att tabellen hade rubriken "Guesstimate", närmast gissningar och beräkningar. Dessutom är Magnus Lagergrens 17 kr på försommaren trevligare att ta till sig.

Erbjudande att gå med i European Pig Producer och Danske Svineproducenter!
Det kommer givetvis mer info om EPP-mötet senare, men en kommentar måste med redan här:
Det är en skandal att inga svenskar är med i de internationella organisationerna! Att ingen enda grisuppfödare besöker den europeiska organisationen för grisuppfödare, måste vi försöka göra något åt.
En på stående fot första överläggning med ordföranden i danska avdelningen av EPP, Henrik Refslund Hansen, samt vd i Danske Svineproducenter gav det här erbjudandet:
• Svenska grisuppfödare och andra intresserad av grisbranschen, kan få ett paket av passivt medlemskap i Danske Svineproducenter + fullt medlemskap i European Pig Producers.
• Medlemsavgiften i EPP är 145 €. Det framgick inte vid tillfället om det skulle bli någon avgift i Danske Svineproducenter, men jag tror det inte.
Du får därmed all medlemsinfo och får vara med på mötena i båda föreningarna (men inte rätt att rösta i Danske Svineproducenter).
Är det intressant att bli medlem i både Danske Svineproducenter och European Pig Producers? Jag tycker det låter mycket intressant och Cato Gustafsson gick med direkt under kvällen. Per Karlsson, Boarp, har redan anmält sig i kväll. Klicka här för intresseanmälan, så mailar jag vidare.
Jag brukar närmast jämföra EPP med saligen avsomnade Svenska Fläskproducenters Intresseförening, i sin glans dagar. (Även i fråga om olika företags intresse att sponsra mötena!) Föreningen består mest av större uppfödare, över hela Europa. Cato och jag hade som bordsgrannar vid middagen 10 000 suggor i Estland på ena sidan och på den andra 700 resp 800 suggor vid dansk-tyska gränsen. Men jag träffade också Finlands störste grisuppfödare och flera danska uppfödare med stor produktion i öststaterna. Hela grispressen var också med. /LG 080118

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• HKScan vinstvarnar
• Bygger för 850 suggor, i början
• Agromekfokus på kostnader
• Läs nyheterna på Produktnytt
• Dalsjöfors ökade 260 % i fjol


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den pressade marknadssituationen i hela Europa påverkar den svenska grisköttsmarknaden med god tillgång och fortsatt stor import. Media fortsätter att rapportera om olika köttskandaler som påverkar konsumenternas förtroende för kött. Positivt är att Scan börjat det nya året med betydligt större försäljningsvolymer än föregående år. Vi har även en förbättrad exportmarknad, där vi sista veckan också påbörjat försäljning till tredje land.
2008 är ett spännande år för Scan med en rad nya produktlanseringar för att bredda vårt sortiment med lönsamma produkter. Just nu pågår en kampanj för vårt Må Gott-sortiment där hälsa och välmående står i fokus. Må Gott är ett lönsamt koncept för Scan som drar nya konsumenter till respektive produktkategori.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Bra försäljning av alla produkter.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har åter haft två veckor med stor slakt, mer än en normal höstvecka och mycket större än i fjol så här års, 60 - 70 % större. En sådan volymökning hade vi även i fjol så här års.
-Vi får mer och mer att göra och ökar ut i de trånga sektioner. Vi har skaffat ytterligare två lastbilar för distribution och en för intransport av djur.
-Vi har väldigt god harmoni mellan tllförsel och försäljning, vilket är viktigt i sådan här verksamhet. Problemet är prisbilden, som borde vara bättre.
-Projekteringen för det nya slakteriet i Bjuv går enligt planerna, utan förseningar hittills. En landskapsarkitekt ritar och upphandlingen är igång.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi slaktar för fullt och det är både överstående djur och bra ny tillförsel. Tyvärr påverkar de många helgdagarna runt jul och nyår slakten fortfarande.
-Den stora volymen slakt så här års kan inte utan vidare avsättas på svenska marknaden. Det är inte lätt att hitta en tillfällig kund som köper dessa volymer. Vi exporterar därför en del helfall till Ryssland. Priserna är godtagbara med hjälp av exportbidrag på 3 kr, men exporten sker som fryst kött och det kostar att frysa.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi får iväg volymerna, men det är en tuff prissättning på en del varor.
-Utvecklingen i charken är ok, med höga volymer. Det är planenligt goda korvvolymer.
-Viktväktarprodukterna går väldigt bra, prismässigt.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Sänkta noteringen på slaktgrisar beror på europeiska marknadsläget. Svaga dollarn påverkar marknaden i hela Europa.
-I Finland är marknaden normal för årstiden. Det internatonella trycket gör att alla har det tungt för tillfället, både producenterna och industrin.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit en vanlig vecka, men spänt vad gäller priserna. Det är svårt få ut bra prier från marknaden.

Danish Crown
På de flesta skinkmarknader var priserna oförändrade. Det lyckades att höja priset på den engelska marknaden, men dessvärre har det fortsatta kursfallet på pund reducerat en del av ökningen.
Marknaden för bog och produktionskött är särdeles lugn och präglad av hård konkurrens om kundernas ordrar.
Baconmarknaden är oförändrad.
De ryska kunderna börjar nu visa sig efter jul- och nyårshelgerna. En del leveranser kommer sakta igång under innevarande vecka.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 18 januari 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 24 januari 14,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 4

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,40 13,20 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,20 13,20 13,50 13,50
Skövde Slakteri 75-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,00 13.00 13,00 13,00
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,35 12,35 12,35 12,48
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–94,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Spotpris, Sverige** 73-94,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 5 v 4 v 3
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,10 8,10
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,09 21,09
12,83 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,64 Österbottens 80 – 95 euro - 1,35 1,37
13,39 Snellman 80–101 euro - 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 18 v 17 v 16 v 15
12,82 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
18 Jan Landsnotering euro euro euro euro euro
12,46 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
10,03 Frankrike - 1,063 1,063 1,065 1,064
9,25 Belgien - 0,980 0,980 0,960 0,980
10,47 Italien - 1,110 1,110 1,100 1,178
22 jan korrigerade*
13,56 Italien 1,437 1,386 1,386 1,390 1,462
13,14 Tjeckien - 1,392 1,390 1,396 1,401
12,54 Irland 1,329 1,329 1,329 1,367 1,367
12,10 Spanien 1,282 1,282 1,282 1,282 1,282
12,09 Polen - 1,281 1,385 1,369 1,361
12,08 Österrike 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
12,06 England 1,278 1,278 1,296 1,341 1,341
11,95 Tyskland 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266
11,71 Holland 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241
11,66 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,63 Frankrike 1,233 1,233 1,234 1,235 1,235
11,61 Belgien 1,230 1,255 1,230 1,230 1,230
10,92 Danmark 1,157 1,157 1,157 1,157 1157
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
13 jan Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr euro euro euro euro euro
12,56 EU, medelpris 1,331 1,331 1,326 1,331 1,322
-
16,82 Bulgarien 1,782 1,782 1,782 1,793 1,782
16,18 Grekland 1,715 1,715 1,709 1,700 1,700
14,67 Lettland 1,555 1,464 1,498 1,498 1,498
14,46 Italien 1,532 1,532 1,532 1,572 1,601
14,32 Finland 1,517 1,468 1,451 1,441 1,454
13,65 Polen 1,447 1,428 1,385 1,333 1,259
13,61 Estland 1,442 1,414 1,469 1,450 1,459
13,59 Cypern 1,440 1,440 1,435 1,418 1,418
13,49 Portugal 1,430 1,430 1,430 1,430 1,400
13,45 Tjeckien 1,425 1,418 1,418 1,429 1,427
13,30 England 1,409 1,437 1,459 1,479 1,475
12,98 Sverige 1,376 1,376 1,528 1,528 1,534
12,86 Österrike 1,363 1,355 1,361 1,354 1,355
12,74 Tyskland 1,350 1,350 1,354 1,355 1,354
12,24 Irland 1,297 1,318 1,324 1,324 1,343
12,20 Spanien 1,293 1,303 1,283 1,283 1,283
11,71 Belgien 1,241 1,244 1,256 1,257 1,258
11,51 Frankrike 1,220 1,220 1,220 1,220 1,230
11,35 Holland 1,203 1,205 1,204 1,208 1,206
10,11 Danmark* 1,071 1,070 1,070 1,070 1,131
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 17 jan 10 jan 3 jan 27 dec 20 dec
Jan 1,312 1,300 1,284 1,267 1,266
Feb 1,346 1,379 1,377 1,370 1,363
Mars 1,438 1,440 1,425 1,405 1,406
April 1,450 1,458 1,443 1,443 1,445
Maj 1,527 1,530 1,530 1,511 1,515
Juni 1,573 1,573 1,560 1,530 1,555
Juli 1,590 1,580 1,580 1,561 1,585
Aug 1,600 1,608 1,595 1,580 1,603
Sep 1,595 1,611 1,598 1,603 1,603
Okt 1,580 1,590 1,600 1,600 1,600
Nov 1,580 1,600 1,600 1,611 1,610
Dec 1,598 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 jan
10 jan
12 dec
12 dec
Utbud
510
630
794
794
Sålda
510
630
794
794
Medelpris, euro
1,34
1,34
1,35
1,35
Lägst
1,34
1,33
1,34
1,34
Högst
1,34
1,34
1,35
1,35
Medelpris, skr
12,55
12,55
12,71
12,71

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 4 v 3 v 2 v 1
Dahlbergs 140- 5,60 5,60 5,60 6,10
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,30 6,30
Ugglarps 140,1 kg- 4,80 4,80 4,80 4,80
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 4,70 4,70 4,70 4,70
Dalsjöfors 58% 4,80 4,80 4,80 4,80
Scan 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
KLS 140 - 4,65 4,65 4,65 4,65
Skövde 140- 4,00 4,00 4,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 3,00 4,00 4,00 4,00
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Swedish Meats oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 4 v 3
5,67
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
20,38
Nortura Fri vikt nkr - 17,13 17,13
Finland
4,21
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,42
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
7,48
ZNVG 56 % euro - 0,80 0,80
Galtar
4,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50

Valutor
Fredagar idag v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Pund
12,69
12,37
12,54
12,92
13,02
13,14
12,99
Dollar 6,44 6,34 6,36 6,47 6,55 6,44 6,42
Euro 9,44 9,37 9,36 9,46 9,43 9,42 9,38
Dansk 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,25
Norsk 1,18 1,20 1,19 1,18 1,18 1,18 1,17
Yen 6,01 5,82 5,83 5,72 5,79 5,73 5,77

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 16,50m 16,50m 16,50m
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,30m 16,30m 16,50m 16,75m
SLP
SLP+ 23 kg 15,50 15,50 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 15,00 15,00 15,00 15,00
SwedeHam 15,00 15,00 15,00 14,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,30m 16,30m 16,30m 16,30m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,30m 15,30m 15,30m 15,30m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 408 408 408 408
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 373 373 373 372
Bis Plus 30 kg, förmedl. 363 373 373 372
Bas 30 kg, mellangårds. 339 339 339 338
Bas 30 kg, förmedling 329 339 339 338
Nyavvanda 9 kg 237 237 237 236
KRAV 30 kg 732 732 712 686
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1-2 v 0,5 v 0,5 v balans
Ugglarps Slakteri 1 v 1 v översk -
Skövde Slakteri - 700 översk 800
SLP balans - - -
KLS översk översk balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans - balans 100
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -20 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
180
Basis 7 kg 143 143 143 143 144
331
Basis 30 kg 264 264 264 264 265
186
SPF+Myc 7 kg 148 148 148 148 149
337
SPF+Myc 30 kg 269 269 269 269 270
191
SPF 7 kg 152 152 152 152 153
342
SPF 30 kg 273 273 273 273 274
939
Økologi 30 kg 721 721 746 752 752
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
797
25-kilos - 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
449
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
552
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
327
ZNVG 28 kg - 35 35 35 35
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
13 jan Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr euro euro euro euro euro
292 EU, medelpris 30,96 31,44 32,04 31,48 31,06
-
522 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
494 Sverige 52,35 50,67 51,32 51,32 52,59
466 Italien 49,43 47,41 47,41 44,37 47,41
471 Finland 47,93 47,87 48,55 48,34 47,51
428 Slovakien 45,35 56,80 37,80 37,90 28,50
387 England 41,07 41,61 39,09 39,66 39,69
340 Tyskland 36,10 36,20 36,60 36,10 35,70
331 Tjeckien 35,14 34,70 34,50 34,50 34,90
320 Belgien 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
302 Portugal 32,00 30,00 30,00 28,00 28,00
290 Danmark* 30,75 30,72 30,83 30,82 31,23
283 Luxemburg 30,00 32,65 21,11 19,01 24,43
279 Estland 29,62 29,50 28,70 28,80 30,30
268 Spanien 28,41 30,11 33,15 33,15 33,15
279 Holland 24,25 25,25 25,35 25,25 26,25
219 Frankrike 23,20 22,80 23,20 21,80 21,20
217 Polen 23,01 23,64 23,05 20,95 19,52
159 Ungern 16,88 16,91 23,80 23,80 23,95
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.