Senaste noteringsnytt
Danska smågrisar ner, ingen höjd slaktgrisnotering
Danska slaktgrisnoteringen är oförändrat låg även vecka 6. Enda ändringen är sänkta smågrispriser med upp till 9 skr. /LG 080131

Suggor och smågrisar upp i Tyskland
För första gången på väldigt länge stiger priset på suggor och även smågrisar. Suggorna höjs med 1 cent till 0.81 € per kg och smågrisarna med 1 € till 36 €.
Höjningen är ett gott tecken, eftersom suggpriset ofta höjs innan noteringen på slaktgrisar höjs. /LG 080129

Dalsjöfors höjer smågrispriset, åter spotnotering
Det händer inget på marknaden för griskött nästa vecka, mer än att det åter finns ett spotpris, som hamnade på 13,20.
Dalsjöfors höjer smågrisarna med 7 kr till 415 kr för en 30-kilosgris
I Norge stiger priset på smågrisar, från 670 nkr till 690 för en 25-kilosgris. /LG 080125Länderna österut har bästa grispriserna!
Bulgarien, Lettland, Finland, Polen, Estland, Tjeckien. Alla dessa länder ligger nu på den övre halvan på listan över vilka länder som har bästa grispriset. Grisuppfödarna i dessa länder får alla mellan 50 öre och 4 kr mer för grisköttet än vi i Sverige.
Bulgarien har toppat listan sedan länge, Lettland har tidvis haft väldigt högt grispris, men nu finns även Finland med i toppen med ett grispris 1,34 skr över det svenska.
Polens grispris klättrar stadigt uppåt och ligger nu på 13,65 kr, 67 öre över svenska. Det är inte länge sedan polska grispriset gjorde danska sällskap längs ner i botten. Det är nämligen endast några veckor sedan ryssarna upphävde importstoppet av griskött från Polen.
Så känslig är marknaden för griskött. Ett politiskt beslut är skillnaden mellan botten och toppen! /LG 080123

Svaga pundet trycker grisköttmarknaden
Det är fortsatt svagt bättre på den europeiska grisköttmarknaden och utbudet av slaktgrisar har minskat något. Men utbudet täcker fortfarande efterfrågan. Då är det segt att få upp noteringarna. De flesta länder har oförändrade noteringar. Av 10 veckors oförändrade priser i flera länder, kan vi se att prisnivån är mycket stabil.
Från både Danmark, Belgien och Holland klagar man på det svaga engelska pundet, som ytterligare pressar köttmarknaden.
Exporten österut till de nya EU-länderna ser ut att fungera väl. Det är inte bara export av kött, utan även slaktgrisar och smågrisar från Holland.
Prognos: Utbudet av kött väntas fortsätta falla. Men det är tröghet i avsättningen, varför den nuvarande prisnivån väntas fortsätta. Källa: ISN. /LG 080123
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Inget kom ut av Kolding-mötet
• Tror på 16,40 före semestern
• Brasilien säkrar kvaliteten
• Argentina satsar på Östeuropa
• Storuppfödare slaktar själva?


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Nöt- och fågelpriserna pressar grispriset uppåt!
Det råder ett fortsatt stort utbud av griskött i hela Europa även Sverige. Scan har ett säsongsmässigt överskott på de flesta detaljer. Priset på nötkött stiger på marknaden, även priset på fågel ligger sedan en längre tid på högre nivå. Prisstegringarna på den totala köttmarknaden gör att även grisköttpriset följer efter och kommer att stiga.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi har slut på allt. Men det beror bl a på ett stillestånd i slakten under onsdagen och torsdagen. En axel i skållmaskinen gick av, vilket drog med sig många problem. Så vi fick ett par hundra grisar överstående den här veckan.
-Det lutar mot att det blir investering i en ny skållmaskin.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Veckan har varit tämligen händelselös, som en vanlig januarivecka. Enda att tala om är att vi haft stora insättningar av smågrisar. Ändå är det balans i förmedlingen.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckat liknar mycket förra veckan, med stor aktivitet från detaljhandeln. Däremot är det fortsatt motigt för industriköttet.
-Charkvolymerna är höga och på högre nivåän förra året samma tid.

Boarps gård
Per Karlsson: -Dalsjöfors har visat vägen med höjningen förra veckan. Nu gäller det för oss andra att ta upp tråden.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal januarivecka med stabil markand. Det händer inte mycket så här ärs.
-Aktierna sjunker för livsmedelsföretaagen, men inte mer än börsen i övrigt.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi slaktar för full toch knappar in på slaktkön. Suggslakten har ökat något.
-Marknaden är någorlunda normal.
-Som vi meddelade i veckan är inte
leveransförmågan bästa möjliga. Det beror på att vi flyttar till nya logistikcentret i Vanda. Problemen är relaterade till flytten och allt ska fungera under våren.

Danish Crown
Det stora utbudet präglar fortfarande marknaden. Å andra sidan är det överallt i Europa förväntningar om bättre noteringar under våren. Även köttkunderna försöker angripa priserna, men det ser ut som om vi kan hålla stånd.
Skinkmarknaderna är oförändrade. Det är en liten förbättring i England, som tidigare varit lite efter.
Bog och produktionskött säljs på en trög marknad, men till oförändrade priser.
Baconmarknaden är också oförändrad.
Rysslandshandeln är nu igång, men är försiktig.
Fjärran östern och Australien fungerar planenligt, men det är en viss press från kött från USA. USA har blivit mycket konkurrenskraftiga som en följd av dollarns fall.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 25 januari 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 31 januari 19,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 5

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v5 v 4 v 3 v 2
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,40 13,40 13,20 13,20
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,20 13,20 13,20 13,50
Skövde Slakteri 75-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,20 - - -
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,00 13,00 13.00 13,00
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,35 12,35 12,35 12,35
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–94,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 6 v 5 v 4
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,10 8,10
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,09 21,09
12,83 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,64 Österbottens 80 – 95 euro - 1,35 1,35
13,39 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 19 v 18 v 17 v 16
12,82 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
25 Jan Landsnotering euro euro euro euro euro
12,46 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
10,03 Frankrike - 1,063 1,063 1,063 1,065
9,25 Belgien - 0,980 0,980 0,980 0,960
10,47 Italien - 1,110 1,110 1,110 1,100
22 jan korrigerade*
13,56 Italien - 1,437 1,386 1,386 1,390
13,14 Tjeckien - - 1,392 1,390 1,396
12,54 Irland - 1,329 1,329 1,329 1,367
12,10 Spanien - 1,282 1,282 1,282 1,282
12,09 Polen - - 1,281 1,385 1,369
12,08 Österrike - 1,280 1,280 1,280 1,280
12,06 England - 1,278 1,278 1,296 1,341
11,95 Tyskland - 1,266 1,266 1,266 1,266
11,71 Holland - 1,241 1,241 1,241 1,241
11,66 Sverige - 1,236 1,236 1,236 1,236
11,63 Frankrike - 1,233 1,233 1,234 1,235
11,61 Belgien - 1,230 1,255 1,230 1,230
10,92 Danmark - 1,157 1,157 1,157 1,157
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
13 jan Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr euro euro euro euro euro
12,56 EU, medelpris 1,331 1,331 1,326 1,331 1,322
-
16,82 Bulgarien 1,782 1,782 1,782 1,793 1,782
16,18 Grekland 1,715 1,715 1,709 1,700 1,700
14,67 Lettland 1,555 1,464 1,498 1,498 1,498
14,46 Italien 1,532 1,532 1,532 1,572 1,601
14,32 Finland 1,517 1,468 1,451 1,441 1,454
13,65 Polen 1,447 1,428 1,385 1,333 1,259
13,61 Estland 1,442 1,414 1,469 1,450 1,459
13,59 Cypern 1,440 1,440 1,435 1,418 1,418
13,49 Portugal 1,430 1,430 1,430 1,430 1,400
13,45 Tjeckien 1,425 1,418 1,418 1,429 1,427
13,30 England 1,409 1,437 1,459 1,479 1,475
12,98 Sverige 1,376 1,376 1,528 1,528 1,534
12,86 Österrike 1,363 1,355 1,361 1,354 1,355
12,74 Tyskland 1,350 1,350 1,354 1,355 1,354
12,24 Irland 1,297 1,318 1,324 1,324 1,343
12,20 Spanien 1,293 1,303 1,283 1,283 1,283
11,71 Belgien 1,241 1,244 1,256 1,257 1,258
11,51 Frankrike 1,220 1,220 1,220 1,220 1,230
11,35 Holland 1,203 1,205 1,204 1,208 1,206
10,11 Danmark* 1,071 1,070 1,070 1,070 1,131
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 23 jan 17 jan 10 jan 3 jan 27 dec
Jan - 1,312 1,300 1,284 1,267
Feb 1,341 1,346 1,379 1,377 1,370
Mars 1,420 1,438 1,440 1,425 1,405
April 1,439 1,450 1,458 1,443 1,443
Maj 1,520 1,527 1,530 1,530 1,511
Juni 1,560 1,573 1,573 1,560 1,530
Juli 1,583 1,590 1,580 1,580 1,561
Aug 1,589 1,600 1,608 1,595 1,580
Sep 1,588 1,595 1,611 1,598 1,603
Okt 1,580 1,580 1,590 1,600 1,600
Nov 1,580 1,580 1,600 1,600 1,611
Dec 1,580 1,598 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 jan
16 jan
10 jan
12 dec
Utbud
730
510
630
794
Sålda
730
510
630
794
Medelpris, euro
1,34
1,34
1,34
1,35
Lägst
1,33
1,34
1,33
1,34
Högst
1,34
1,34
1,34
1,35
Medelpris, skr
12,55
12,55
12,55
12,71

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,30
Ugglarps 140,1 kg- 4,80 4,80 4,80 4,80
Dahlbergs 140- 5,60 5,60 5,60 5,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,00 5,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 4,70 4,70 4,70 4,70
Dalsjöfors 58% 4,80 4,80 4,80 4,80
Scan 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
KLS 140 - 4,65 4,65 4,65 4,65
Skövde 140- 4,00 4,00 4,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 3,00 3,00 4,00 4,00
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Swedish Meats oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 5 v 4
5,67
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
20,38
Nortura Fri vikt nkr - 17,13 17,13
Finland
4,21
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45- 0,45
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,42
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
7,68
ZNVG 56 % euro - 0,81 0,80
Galtar
4,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50

Valutor
Fredagar idag v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Pund
12,69
12,69
12,37
12,54
12,92
13,02
13,14
Dollar 6,50 6,44 6,34 6,36 6,47 6,55 6,44
Euro 9,49 9,44 9,37 9,36 9,46 9,43 9,42
Dansk 1,27 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
Norsk 1,18 1,18 1,20 1,19 1,18 1,18 1,18
Yen 6,11 6,01 5,82 5,83 5,72 5,79 5,73

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 16,50m 16,50m 16,50m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,30m 16,30m 16,30m 16,50m
SLP
SLP+ 23 kg 15,50 15,50 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 15,00 15,00 15,00 15,00
SwedeHam 14,10 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,30m 16,30m 16,30m 16,30m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,30m 15,30m 15,30m 15,30m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 415 408 408 408
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 373 373 373 373
Bis Plus 30 kg, förmedl. 363 363 373 373
Bas 30 kg, mellangårds. 339 339 339 339
Bas 30 kg, förmedling 329 329 339 339
Nyavvanda 9 kg 237 237 237 237
KRAV 30 kg 732 732 732 712
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1-2 v 1-2 v 0,5 v 0,5 v
Ugglarps Slakteri 1 v 1 v 1 v översk
Skövde Slakteri - - 700 översk
SLP - balans - -
KLS översk översk översk balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans - balans
Dahlbergs Slakteri - - - balans
Ginsten 200 balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -20 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
180
Basis 7 kg 138 143 143 143 143
331
Basis 30 kg 257 264 264 264 264
186
SPF+Myc 7 kg 143 148 148 148 148
337
SPF+Myc 30 kg 262 269 269 269 269
191
SPF 7 kg 147 152 152 152 152
342
SPF 30 kg 266 273 273 273 273
939
Økologi 30 kg 721 721 721 746 752
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
449
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
552
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
341
ZNVG 28 kg - 36 35 35 35
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
13 jan Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr euro euro euro euro euro
292 EU, medelpris 30,96 31,44 32,04 31,48 31,06
-
522 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
494 Sverige 52,35 50,67 51,32 51,32 52,59
466 Italien 49,43 47,41 47,41 44,37 47,41
471 Finland 47,93 47,87 48,55 48,34 47,51
428 Slovakien 45,35 56,80 37,80 37,90 28,50
387 England 41,07 41,61 39,09 39,66 39,69
340 Tyskland 36,10 36,20 36,60 36,10 35,70
331 Tjeckien 35,14 34,70 34,50 34,50 34,90
320 Belgien 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
302 Portugal 32,00 30,00 30,00 28,00 28,00
290 Danmark* 30,75 30,72 30,83 30,82 31,23
283 Luxemburg 30,00 32,65 21,11 19,01 24,43
279 Estland 29,62 29,50 28,70 28,80 30,30
268 Spanien 28,41 30,11 33,15 33,15 33,15
279 Holland 24,25 25,25 25,35 25,25 26,25
219 Frankrike 23,20 22,80 23,20 21,80 21,20
217 Polen 23,01 23,64 23,05 20,95 19,52
159 Ungern 16,88 16,91 23,80 23,80 23,95
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.