Senaste noteringsnytt
Tyska slaktgrisarna upp nästan 50 öre!
Den mest postitiva nyheten om noteringarna i år kom idag, när Tyskland meddelade att priset på slaktgrisar går upp med 5 cent, ca 47 öre. Det är lite oväntat, men välkommet, att det blev nästan 50 öre på en gång, eftersom det varit så trögt på marknaden under så lång tid. Suggnoterinen har höjts försiktigt med 1 cent i taget under de senaste veckorna.
Vad som föranleder den relaativt kraftiga höjninen, finns inga kommentarer till ännu. Det är bara att hoppas att det är en trend och att den håller i sig.
Att det är en vänd trend, kan kanske även spåras på marknaden för terminsaffärer med grisar på börsen i Hannover. Det är prisuppgång under de flesta av årets månader. Likaså ser vi att betalningen per kg griskött stiger i flera länder.
Det är också intressant att Danmark höjer suggpriset 20 øre nästa vecka. Även om vi vet att Danmark är fullt med griskött, och dollarn och pundet är på låg nivå, så inger veckans noteringar visst hopp.
-Det är klart att den tyska höjningen idag är mycket positiv även för oss i Sverige, säger Mikael Mörk, vd för Division Kött, Scan. Hela branschen behöver den här stimulansen.
Svenska och finska noteringarna är oförändrade v 7. Spotpriset ökar till 13,40 och smågrisarna sjunker till 325 kr. /LG 080208

Fortsatt låst läge på EU-marknaden för griskött
I Spanien går priset upp, i England ner. I alla övriga länder är noteringen oförändrad, vilket är en illustration till läget på den europeiska marknaden. Inte heller den här veckan har något inträffat som får noteringarna att ändra sig. Det är Spanien, där våren är på väg och därmed ökad konsumtion av griskött, som fått noteringen att röra sig.
I alla länder är grisuppfödarna frustrerade över att priset inte lyfter. Det låga priset och höga foderkostnaderna tar hårt på ekonomin. I Sachsen-Abhalt i Tyskland hotar många uppfödare upphöra med produktionen om inte grispriset går upp. I Polen planerar grisuppfödarna en protestaktion i Warszava, sedan noteringarna fallit ytterligare. Enligt uppfödarna själva, får de endast 78 - 83,5 cent för slaktgrisarna, vilket är 7,35 - 7,90 skr.
Den polske jordbruksministern har lovat att ta upp förhandlingar med Ryssland om export av griskött, som kan lätta på trycket i frysarna och höja priserna. Men det är svårt att få igång exporten efter två års uppehåll, säger han.
I Danmark är det så fullt i frysarna, att det hindrar slakterierna att slakta ikapp kön av slaktdjur sedan helgerna. Stora lager så här års är dock normalt, så det är inte mer än det brukar vara andra år.
Stora lager är inte bra för prisutvecklingen när grillsäsongen startar. Blir det dåligt väder i vår, är risken stor för fortsatt dåliga priser.
Det finns hopp om ökad efterfrågan på griskött, när nu EU stängt importen av nötkött från Ryssland. Men om den kan rubba det fastlåsta läget på marknaden är mera osäkert. Källa: ISN, LandbrugsAvisen, m fl.
Här hemma har vi början av sportlovet, som inte är någon period med hög konsumtion av griskött. /LG 080207

Danska suggorna upp 20 øre
Danska suggor och galtar stiger i pris med 20 øre, 25 öre, v 7. Tyska suggpriset har stigit senaste veckorna och nu följer danska noteringen med.
Senast höjdes suggorna v 2 med 20 øre. /LG 080207

Tyska suggorna fortsätter uppåt
Noteringen på suggor i Tyskland fortsätter uppåt med en cent i taget, så även denna vecka 6. Smågrisarna är oförändrade. /LG 080205

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Dalsjöfors köper styckföretag
• Karsten ny maktfaktor i Sverige
• KLS-anställda avtackade
• Kanadensare vill ha statsstöd
• 3 milj ton griskött i Brasilien


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Positiva trender i Europa ger hopp om förbättring. Den svenska marknaden fortsätter att pressas av stora volymer importkött.
Scan väljer att öka sin export till bland annat Ryssland. Även vår lönsamma Krav-export till England ökar, sedan några veckor, till följd av en stor efterfrågan på just ekologiskt griskött.
Positiva trender i Europa är att suggpriserna i Tyskland och Danmark höjs nästa vecka. Något som är gynnsamt för den totala europeiska grisköttsmarknaden.
Scans notering är oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är ingen riktig rusch på marknaden, men rullar på. Det brukar vara trögt så här års, men jag tror inte det är sportlovet, som börjar i Göteborg nästa vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit en ganska stabil vecka, utan större ändringar åt något håll.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen har fungerat väl nästan hela veckan, vad gäller styckade detaljer. Det kändes något trögt i slutet av veckan.
-I övrigt till vi till freds med att både Ugglarpscharken och viktväktardito gått planenligt.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Trycket är fortsatt hårt mot priserna i Finland. Vi känner av att det finns mycket kött på europamarknaden.
-Vi har lite för många smågrisar, några 1 000, och vi söker slaktgrisstallar för att sätta in dem.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är en normal februarivecka, utan händeler på marknaden.
-Vecka 8 sänker vi viktgaffeln med 3 kg, till 77 - 92 kg. Det är en styrning vi gör för att parera befarad ökning av antalet smågrisar i förmedlingen. Vi snabbar upp omloppet i slaktgrisstallarna något.
-Det är inga smågrisöverskott just nu, men våra analyser visar att det finns risk längre fram.


Danish Crown
Det är åter en vecka med påfallande lugn på alla marknader. Det är överallt i Europa en stor press från grisproducenterna att få upp priserna, men det stora utbudet av griskött har tills nu förhindrat det hela.
Denna vecka är det karnivalsvecka i Tyskland med låg köttförbrukning, vilket inte hjälpt vår situation. Det är emellertid inte något nytt att februari är en dålig månad prismässigt och att det normalt kan gå framåt härifrån.
Härtill finns det faktum att överstående slakt nu efterhand hämtas in och det är Danish Crowns uppfattning att vi kan se en förbättring på marknaden från mitten av mars.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 8 februari 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 8 februari 18,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 7

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 7 v 6 v 5 v 4
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 13,40 13,40 13,40
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Skövde Slakteri 75-94,9 - 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,40 13,20 13,20 -
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 13,00 13,00 13,00
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,93 12,35 12,35 12,35
SLP Avtal 70–96,9 - 12,00 12,00 12,00
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–94,9 - 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 7 v 6 v 5
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,10 8,10
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,09 21,09 21,09
12,83 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
12,64 Österbottens 80 – 95 euro 1,35 1,35 1,35
13,39 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 21 v 20 v 19 v 18
12,82 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
5 feb Landsnotering euro euro euro euro euro
12,93 Tyskland 1,37 1,32 1,32 1,32 1,32
10,01 Frankrike - 1,061 1,062 1,063 1,063
9,25 Belgien - 0,960 0,960 0,980 0,980
11,28 Italien - 1,195 1,200 1,110 1,110
6 feb jämförbara*
13,56 Italien - 1,519 1,519 1,437 1,386
13,14 Tjeckien - - - 1,370 1,392
12,54 Irland - - 1,329 1,329 1,329
12,38 Spanien - 1,309 1,282 1,282 1,282
12,08 England - 1,278 1,282 1,278 1,278
12,08 Österrike - 1,280 1,280 1,280 1,280
11,95 Tyskland - 1,266 1,266 1,266 1,266
11,71 Holland - 1,241 1,241 1,241 1,241
11,66 Sverige - 1,236 1,236 1,236 1,236
11,63 Frankrike - 1,232 1,232 1,233 1,233
11,61 Belgien - 1,230 1,230 1,230 1,255
12,09 Polen - - 1,217 1,188 1,281
10,92 Danmark - 1,173 1,173 1,173 1,173
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Kan jämföras. Enl ISN.
Observera att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Framför allt uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan faktisk betalning.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
3 feb Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr euro euro euro euro euro
12,37 EU, medelpris 1,311 1,308 1,336 1,329 1,331
-
16,77 Bulgarien 1,777 1,782 1,782 1,782 1,782
15,43 Grekland 1,635 1,671 1,671 1,715 1,715
15,03 Italien 1,593 1,592 1,503 1,532 1,532
14,58 Lettland 1,545 1,619 1,545 1,555 1,464
14,23 Finland 1,508 1,512 1,517 1,517 1,468
13,69 Estland 1,451 1,434 1,442 1,442 1,414
13,68 Cypern 1,450 1,440 1,440 1,440 1,440
13,49 Portugal 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
13,47 England 1,427 1,422 1,408 1,409 1,437
12,87 Sverige 1,367 1,358 1,363 1,376 1,376
13,17 Tjeckien 1,364 1,393 1,425 1,425 1,418
12,84 Österrike 1,361 1,358 1,352 1,363 1,355
12,79 Tyskland 1,355 1,354 1,355 1,350 1,350
12,31 Irland 1,305 1,303 1,303 1,297 1,318
12,24 Spanien 1,297 1,296 1,297 1,293 1,303
11,85 Polen 1,256 1,233 1,331 1,447 1,428
11,70 Belgien 1,240 1,247 1,247 1,241 1,244
11,51 Frankrike 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
11,38 Holland 1,206 1,205 1,203 1,203 1,205
10,11 Danmark* 1,071 1,071 1,071 1,071 1,070
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 5 feb 23 jan 17 jan 10 jan 3 jan
Feb 1,355 1,341 1,346 1,379 1,377
Mars 1,435 1,420 1,438 1,440 1,425
April 1,478 1,439 1,450 1,458 1,443
Maj 1,540 1,520 1,527 1,530 1,530
Juni 1,580 1,560 1,573 1,573 1,560
Juli 1,597 1,583 1,590 1,580 1,580
Aug 1,598 1,589 1,600 1,608 1,595
Sep 1,590 1,588 1,595 1,611 1,598
Okt 1,546 1,580 1,580 1,590 1,600
Nov 1,580 1,580 1,580 1,600 1,600
Dec 1,555 1,580 1,598 - -
Jan - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
30 jan
24 jan
16 jan
10 jan
Utbud
300
730
510
630
Sålda
300
730
510
630
Medelpris, euro
1,34
1,34
1,34
1,34
Lägst
1,34
1,33
1,34
1,33
Högst
1,34
1,34
1,34
1,34
Medelpris, skr
12,55
12,55
12,55
12,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Ugglarps 140,1 kg- - 4,80 4,80 4,80
Dahlbergs 140- 5,60 5,60 5,60 5,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,00 5,00 5,00 5,00
SLP 140,1 kg- - 4,70 4,70 4,70
Dalsjöfors 58% - 4,80 4,80 4,80
Scan 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
KLS 140 - 4,65 4,65 4,65 4,65
Skövde 140- 4,00 4,00 4,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 3,00 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Swedish Meats oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
5,97
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,70 4,50 4,50
20,38
Nortura Fri vikt nkr 17,13 17,13 17,13
Finland
4,25
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,10
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
5,48
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
7,72
ZNVG 56 % euro - 0,82 0,81
Galtar
4,70
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,70 3,50 3,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Pund
12,66
12,66
12,69
12,69
12,37
12,54
12,92
Dollar 6,51 6,36 6,50 6,44 6,34 6,36 6,47
Euro 9,44 9,46 9,49 9,44 9,37 9,36 9,46
Dansk 1,27 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26 1,26
Norsk 1,17 1,18 1,18 1,18 1,20 1,19 1,18
Yen 6,06 5,97 6,11 6,01 5,82 5,83 5,72

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 16,50m 16,50m 16,50m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,30m 16,30m 16,30m 16,30m
SLP
SLP+ 23 kg - 15,50 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ - 15,00 15,00 15,00
SwedeHam - 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg -m 16,30m 16,30m 16,30m
Ugglarpsgrisen, -23 kg -m 15,30m 15,30m 15,30m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** - 415 415 408
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 373 373 373 373
Bis Plus 30 kg, förmedl. 363 363 363 363
Bas 30 kg, mellangårds. 339 339 339 339
Bas 30 kg, förmedling 329 329 329 329
Nyavvanda 9 kg 237 237 237 237
KRAV 30 kg 732 732 732 732
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 325 350 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 1-2 v 1-2 v
Ugglarps Slakteri 1 v 1 v 1 v 1 v
Skövde Slakteri - 600-700 - -
SLP - - - balans
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans - -
Ginsten balans 100 200 balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -20 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
179
Basis 7 kg 137 138 143 143 143
330
Basis 30 kg 256 257 264 264 264
185
SPF+Myc 7 kg 142 143 148 148 148
336
SPF+Myc 30 kg 261 262 269 269 269
190
SPF 7 kg 146 147 152 152 152
341
SPF 30 kg 265 266 273 273 273
938
Økologi 30 kg 720 721 721 721 746
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos 690 690 690 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus 48 48 48 48 48
Snellmans
558
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
340
ZNVG 28 kg - 36 36 35 35
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
3 feb Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr euro euro euro euro euro
284 EU, medelpris 30,18 30,65 31,27 30,99 31,45
-
522 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
481 Sverige 50,96 51,19 52,61 52,35 50,67
471 Italien 49,99 49,99 49,99 49,43 47,41
463 Finland 49,11 47,03 48,55 47,93 47,87
392 England 41,61 40,89 40,67 41,07 41,61
391 Slovakien 41,43 44,64 47,10 45,35 56,80
358 Tjeckien 37,95 37,74 48,44 35,14 34,70
341 Tyskland 36,20 36,30 36,20 36,10 36,20
320 Belgien 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
302 Portugal 32,00 34,00 36,00 32,00 30,00
290 Danmark* 30,73 30,73 30,75 30,75 30,72
265 Estland 28,12 29,45 29,64 29,62 29,50
261 Luxemburg 27,71 29,43 31,08 30,00 32,65
237 Spanien 25,19 25,33 26,41 28,41 30,11
228 Frankrike 24,20 24,60 24,20 23,20 22,80
219 Holland 23,25 23,25 23,25 24,25 25,25
210 Ungern 22,25 30,04 30,42 16,88 16,91
183 Polen 19,44 20,45 22,17 23,01 23,64
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.