Senaste noteringsnytt
20 øre till i Danmark
Det är inga imponerande höjningar av danska noteringen, med tanke på vad man måste hämta in som EUs sämst betalande land. Men det blir i alla fall en höjning med 20 øre vecka 9, vilket motsvarar ca 25 öre.
Höjningarna i Tyskland har varit något mer rejälare med 5 resp 4 cent (45 resp 35 öre). I veckan höjdes även priserna i de flesta av EUs länder, utom England och Irland.

Prisspiralen igång, fler noteringsökningar väntar
Det skulle förvåna om inte noteringarna på griskött fortsätter uppåt redan vecka 9. Här är några indikationer på uppgång:
• Suggpriset i Tyskland fortsätter stiga kraftigt
• Priserna stiger i de flesta länder
• Noteringarna på nötkött stiger i Tyskland
• Utslaktningen fortsätter i Tyskland, enl senaste rapporter från Nordområdet och Niedersachsen
• Höjd notering 20 öre och 40 öre högre suggpris i Danmark. Höjda suggpriser brukar förebåda fortsatt högre slaktgrisnotering
• EU ska diskutera förlänga stödet till privat inlagring, därmed minskat tryck på marknaden
• Avtal mellan Ryssland och EU ökar avsättningen
Dämpande faktorer:
Den dåliga kursen på dollar och pund håller tillbaka lönsamheten vid export från EU till tredje land.
• Fortsatt ganska mycket griskött på marknaden
• Stora lager i EU-slakteriernas frysar, både p g a EUs stöd till lagring och annan inlagring. /LG 080220

Suggor till Tyskland upp ytterligare 50 öre
Svenska suggor för slakt i Tyskland har gått upp ytterligare 50 öre, meddelar Torbjörn Eriksson, som köper upp suggor i Sverige och transporterar till tyskt slakteri. Förra veckan gick priset upp 20 öre. Det blir 70 öre upp på två veckor. Nya noteringen är 5,70 kr för suggor och 3,70 kr för galtar och det är fria vikter och ingen nedklassning. /LG 080216

Tyska slaktgrisarna upp 85 öre på två veckor!
De postitiva nyheterna från Tyskland fortsätter. I dag kom besked om att noteringen för slaktgrisar höjs med ytterligare 4 cent och därmed är höjningen 9 cent på två veckor.
Som vanligt föregicks höjningen av en höjning av suggpriset, höjning på internetauktionen (som jag inte kommer åt p g a serverproblem just nu), samt höjda priser på tyska terminsmarknaden.
Det är gott att Scan höjer 25 öre, samma som danskarna i svensk valuta, men sett utifrån den mer än tre gånger större höjningen i Tyskland, är 25 öre väldigt lite.
Därför kan det inte uteslutas en ytterligare höjning både i Danmark och Sverige vecka 9, eftersom importen från Tyskland blir så mycket dyrare.
Därtill ska läggas att nötköttet går upp även i Sverige. Det bör öka konsumenternas intresse för griskött.
Danskarna har dock fortsatta problem med valutan. Både dollarn, pundet och euron ger lite pengar i dansk valuta. /LG 080215

Scan höjer slaktgrisarna 25 öre vecka 8
Scan höjer noteringen för slaktgrisar med 25 öre till 10,45 resp 11,95 utan och med avtal. Med tanke på den större tyska höjningen är det inte så mycket och en del i branschen hade trott på mer. Men det är en god början. Nu kan vi säga att trenden har vänt. Suggnoteringen är oförändrad och smågrisarna stiger 7 kr. /LG 080215

Scans överviktspris för smågrisar höjs till 6,50
Priset per kg smågris vid vikt över 30 kg höjs med 50 öre till 6,50 kr. Det är de högre foderkostnaderna som 50-öringen ska kompensera, när t ex smågrisen blir överstående. Senaste höjningen var också 50 öre i höstas.
Medelvikten ligger nu runt 31 kg på grisar som förmedlas, säger Carl-Olof Port, Scan. Vikterna brukar annars ligga runt 29,5 - 30,5. /LG 080215

Finska garantipriset upphör
Nästa vecka lämnar inte LSO något garantipris för slaktgrisar 14 veckor framåt.
-Vi återgår nu tlll normalt läge, alltså marknadspriser, säger Ulf Jahnsson, LSO.
-Garantipriset infördes när läget var som svårast för handeln med smågrisar. Då fungerade garantin av slaktgrispriset som det var tänkt.
-Vi kommer även i fortsättningen att använda olika prismekanismer vid behov. /LG 080215

Äntligen vårkänslor i Europas noteringar!
Noteringarna har stått stilla i flera veckor i de flesta av Europas länder. Nu har de börjat röra sig och man kan tala om trendbrott. Tyskland tog ledningen med en höjning på 5 cent och Holland och Österrike följde efter. Spanien, som höjde redan förra veckan, höjde ännu mer den här veckan och har nu höjt 55 öre på två veckor.
Orsaken till höjningarna är ett lägre utbud av slaktgrisar. I Danmark rapporteras att produktionen väntas gå ner redan från mars.
En ytterligare positiv nyhet för oss alla i EU, är att det ser ut att bli ett avtal om handel med griskött mellan Ryssland och EU. Källa: ISN
/LG 080215

Tyska suggorna upp 6 cent
Suggorna steg i pris med 6 cent denna vecka, 7, vilket är intressant med tanke på att det indikerar ett fortsatt höjt pris på slaktgrisar v 8. Höjda priser på internetauktionen i Tyskland stödjer min tro på fortsatt högre tyskt pris.
Göran Eriksson Transport höjde idag priset på suggor för slakt i Tyskland med 20 öre. /LG 080214

Dansk notering stiger med 20 øre
Äntligen! Efter den tyska höjningen med nästan 50 öre denna vecka, följer Danmark efter med 20 øre, ca 25 öre. Ny notering är 8,30 dkr, ca 10,45 skr, vecka 8.
Suggorna stiger med 40 øre till 5,10 dkr, ca 6,43 skr. 30 kg smågris 8 kr till 264 dkr, 332 skr.
Danska noteringen har varit 8,10 dkr sedan v 51. /LG 080214

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Många danskar slutar i år
• Kritik mot marknadsbolag i SM
• Nytt PMWS-fall i Norge
• Dyra fodret en bubbla?
• ESBL hos danska grisar
• Skoglund ny vd för Ica-Hilton
• Willab har köpt Bole
• Scan har flyttat kontoret


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Noteringen för gris stiger 25 öre. Det finns fortsatt gott om griskött på den svenska marknaden. Scans export till bland annat EU och Ryssland fortsätter. Trots ett stort utbud av griskött kommer allt fler positiva signaler om svagt stigande priser. I bland annat Danmark höjs noteringen till följd av minskade slaktvolymerna i Europa.
Den internationella marknaden i kombination med prisförhandlingar med våra kunder, gör att Scan kan höja grisnoteringen med 25 öre per kilo.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har inte varit några större sensatoner på grismarknaden. Vi höjer priset på boskap, vilket gynnar fläsket.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har haft första veckan med vårt nya bolag Åke Ståhl AB. Det har gett oss en ökad säljvolym förädlade varor. Nästa vecka får vi in ännu större volym att stycka och den är redan såld. Mer förädling ger oss bättre ekonomiskt resultat.
-Det känns som om vi redan fått avsättning för de större volymer vi kan få fram av styckade varor.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Nu har vi ingen slaktkö längre. Vi är ifatt efter helgerna.
-Försäljningen är som föregående vecka.
-I fredags hade vi uppstart för en ny ny affär för skivade varor. Den spräcker gränsen 5000 ton i försäljning i år, det är jag tämligen säker på.
-Vi har nu fullt upp med kontakter med leverantörer. I veckan har vi haft besök av grisklubbar, med sammanlagt 50 000 grisars produktion.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi skuffar fortfarande på svinbollen, dvs överstående grisar till slakt. Vi har också några tusen överstående smågrisar.
-I övrigt var det en normal vecka.

Danish Crown
Det är en lite bättre stämning på den europiska marknaden med god handel till de nya östeuropeiska EU-länderna. På marknaden talas om ett begynnande
minskning av slakten i Europa, och det bör stödja den positiva stämningen.
Färska skinker i Europa handlas till oförändrad prisnivå eller till svagt stigande priser till de olika länderna inom EU. Det samma gäller för
frampart. Handeln med bog och charkråvara är fortsatt lugn och till oförändrade prisnivåer, men där finns dock hopp om en bättre marknad
kommande veckor efter karnivalveckan i Tyskland.
Till den brittiska baconmarknaden samt till tredje land är avsättningssituationen oförändrad.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 15 februari 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 21 februari 19,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 8

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 8 v 7 v 6 v 5
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,00 13,40 13,40 13,40
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,70 13,20 13,20 13,20
Skövde Slakteri 75-94,9 13,45 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,45 13,20 13,20 13,20
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,65 13,40 13,20 13,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,25 13,00 13,00 13,00
KLS 64-94,9 12,70 12,45 12,45 12,45
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,15 12,93 12,35 12,35
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,00 12,00 12,00
Scan avtal 75-96,9 11,95 11,70 11,70 11,70
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 11,95 11,70 11,70 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,45 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 9 v 8 v 7
10,71 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,50 8,30 8,10
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,09 21,09
12,78 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,59 Österbottens 80 – 95 euro - 1,35 1,35
13,34 Snellman 80–101 euro - 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 22 v 21 v 20 v 19
12,78 LSO (HK)* euro
inget
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
15 feb Landsnotering euro euro euro euro euro
13,15 Tyskland 1,41 1,37 1,32 1,32 1,32
9,89 Frankrike - - 1,061 1,062 1,063
8,95 Belgien - - 0,960 0,960 0,980
11,14 Italien - - 1,195 1,200 1,110
19 feb jämförbara*
14,17 Italien - 1,519 1,519 1,519 1,437
13,09 Spanien 1,404 1,341 1,309 1,282 1,282
12,39 Irland 1329 1,329 1,329 1,329 1,329
11,81 Tjeckien - - 1,266 1,326 1,370
12,65 Tyskland 1,356 1,316 1,266 1,266 1,266
12,59 Österrike 1,350 1,310 1,280 1,280 1,280
12,30 Holland 1,319 1,280 1,241 1,241 1,241
11,92 England 1,278 1,278 1,278 1,282 1,278
11,78 Sverige 1,263 1,236 1,236 1,236 1,236
11,77 Frankrike 1,262 1,232 1,232 1,232 1,233
11,70 Belgien 1,255 1,230 1,230 1,230 1,230
11,08 Polen - 1,188 1,181 1,217 1,188
11,19 Danmark 1,200 1,173 1,173 1,173 1,173
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Kan jämföras. Enl ISN.
Observera att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Framför allt uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan faktisk betalning.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
12,25 EU, medelpris 1,313 1,311 1,308 1,336 1,329
-
16,57 Bulgarien 1,777 1,777 1,782 1,782 1,782
15,25 Grekland 1,635 1,635 1,671 1,671 1,715
14,54 Italien 1,559 1,593 1,592 1,503 1,532
14,19 Lettland 1,521 1,545 1,619 1,545 1,555
14,06 Finland 1,507 1,508 1,512 1,517 1,517
13,87 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,73 Rumänien 1,472 1,435 1,408 1,430 1,440
13,60 Estland 1,458 1,451 1,434 1,442 1,442
13,52 Cypern 1,450 1,450 1,440 1,440 1,440
13,34 Portugal 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
13,37 England 1,434 1,427 1,422 1,408 1,409
12,44 Ungern 1,334 1,368 1,368 1,377 1,376
12,83 Luxemburg 1,376 1,378 1,371 1,367 1,367
12,81 Sverige 1,374 1,367 1,358 1,363 1,376
12,81 Tyskland 1,373 1,355 1,354 1,355 1,350
12,73 Österrike 1,365 1,361 1,358 1,352 1,363
12,71 Litauen 1,363 1,459 1,448 1,514 1,608
12,43 Tjeckien 1,333 1,364 1,393 1,425 1,425
12,23 Spanien 1,311 1,297 1,296 1,297 1,293
12,21 Slovakien 1,309 1,418 1,432 1,467 1,442
12,21 Irland 1,309 1,305 1,303 1,303 1,297
12,15 Slovenien 1,303 1,297 1,316 1,330 1,339
11,64 Belgien 1,248 1,240 1,247 1,247 1,241
11,59 Polen 1,243 1,256 1,233 1,331 1,447
11,38 Frankrike 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
11,25 Holland 1,206 1,206 1,205 1,203 1,203
9,99 Danmark* 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 14 feb 5 feb 23 jan 17 jan 10 jan
Feb 1,372 1,355 1,341 1,346 1,379
Mars 1,448 1,435 1,420 1,438 1,440
April 1,484 1,478 1,439 1,450 1,458
Maj 1,540 1,540 1,520 1,527 1,530
Juni 1,580 1,580 1,560 1,573 1,573
Juli 1,603 1,597 1,583 1,590 1,580
Aug 1,620 1,598 1,589 1,600 1,608
Sep 1,625 1,590 1,588 1,595 1,611
Okt 1,610 1,546 1,580 1,580 1,590
Nov 1,591 1,580 1,580 1,580 1,600
Dec 1,608 1,555 1,580 1,598 -
Jan - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
30 jan
24 jan
16 jan
10 jan
Utbud
300
730
510
630
Sålda
300
730
510
630
Medelpris, euro
1,34
1,34
1,34
1,34
Lägst
1,34
1,33
1,34
1,33
Högst
1,34
1,34
1,34
1,34
Medelpris, skr
12,50
12,55
12,55
12,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,70 kr, galtar 3,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 8 v 7 v 6 v 5
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,70 5,20 5,00 5,00
Dahlbergs 140- 5,60 5,60 5,60 5,60
Ugglarps 140,1 kg- 4,80 4,80 4,80 4,80
Dalsjöfors 58% 4,80 4,80 4,80 4,80
SLP 140,1 kg- 4,70 4,70 4,70 4,70
KLS 140 - 4,65 4,65 4,65 4,65
Scan 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
Skövde 140- 4,00 4,00 4,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 3,70 3,20 3,00 3,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Swedish Meats oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 9 v 8 v 7
6,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,50 5,10 4,70
20,38
Nortura Fri vikt nkr - 17,13 17,13
Finland
4,19
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,03
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,41
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
8,58
ZNVG 56 % euro - 0,92 0,87
Galtar
5,67
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,50 4,10 3,70

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Pund
12,52
12,66
12,66
12,69
12,69
12,37
12,54
Dollar 6,37 6,51 6,36 6,50 6,44 6,34 6,36
Euro 9,33 9,44 9,46 9,49 9,44 9,37 9,36
Dansk 1,25 1,27 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26
Norsk 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,20 1,19
Yen 5,88 6,06 5,97 6,11 6,01 5,82 5,83

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 8 v 7 v 6 v 5
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 16,50m 16,50m 16,50m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,30m 16,30m 16,30m 16,30m
SLP
SLP+ 23 kg 15,50 15,50 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 15,00 15,00 15,00 15,00
SwedeHam 14,10 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,30m 16,30m 16,30m 16,30m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,30m 15,30m 15,30m 15,30m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 433 415 415 415
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 380 373 373 373
Bis Plus 30 kg, förmedl. 370 363 363 363
Bas 30 kg, mellangårds. 346 339 339 339
Bas 30 kg, förmedling 336 329 329 329
Nyavvanda 9 kg 241 237 237 237
KRAV 30 kg 737 732 732 732
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 325 325 350 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 1-2 v
Ugglarps Slakteri 0,5 v 1 v 1 v 1 v
Skövde Slakteri - - 600-700 -
SLP - - - -
KLS balans översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans -
Ginsten 100 balans 100 200
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
183
Basis 7 kg 146 142 137 138 143
342
Basis 30 kg 272 264 256 257 264
190
SPF+Myc 7 kg 151 147 142 143 148
349
SPF+Myc 30 kg 277 269 261 262 269
195
SPF 7 kg 155 151 146 147 152
354
SPF 30 kg 281 273 265 266 273
921
Økologi 30 kg 731 725 720 721 721
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
447
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
550
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
373
ZNVG 28 kg - 40 38 36 36
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
10 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
283 EU, medelpris 30,35 30,18 30,65 31,27 30,99
-
617 Slovakien 66,16 41,43 44,64 47,10 45,35
516 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
478 Sverige 51,30 50,96 51,19 52,61 52,35
477 Finland 51,13 49,11 47,03 48,55 47,93
466 Italien 49,99 49,99 49,99 49,99 49,43
383 England 41,10 41,61 40,89 40,67 41,07
357 Tjeckien 38,30 37,95 37,74 48,44 35,14
338 Tyskland 36,30 36,20 36,30 36,20 36,10
317 Belgien 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
298 Portugal 32,00 32,00 34,00 36,00 32,00
275 Danmark* 29,52 30,73 30,73 30,75 30,75
260 Estland 27,87 28,12 29,45 29,64 29,62
255 Luxemburg 27,40 27,71 29,43 31,08 30,00
238 Spanien 25,51 25,19 25,33 26,41 28,41
228 Holland 24,50 23,25 23,25 23,25 24,25
227 Frankrike 24,40 24,20 24,60 24,20 23,20
191 Ungern 20,56 22,25 30,04 30,42 16,88
176 Polen 18,94 19,44 20,45 22,17 23,01
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.