Senaste noteringsnytt
Noteringarna oförändrade v 9
Trots stora höjningar i Tyskland senaste tiden (men inte nästa vecka) och i Danmark med ytterligare 20 øre, blir alla noteringar i Sverige oförändrade vecka 9.
Spotpriserna har dock höjts kraftigt, men volymerna är små.
Jag hade fel, när jag väntade höjda noteringer nästa vecka (se nedan), både i Tyskland och Sverige. Men som Per Karlsson påpekar, differensen mellan slakterierna är lite väl stor, eller hela slaktkostnaden mellan Scan och Dalsjöfors.
Jag vill emellertid försvara min felblick i kristallkulan med att påpeka att det inte är något stort fel på kristallkulan, även om det alltid är noteringar som gäller. Innehållet i kulan syns där, enligt kriterier i tyska Hansa Terminhandels RMX Hog Index. Det indexet gick upp med 4 cent 20 februari till 1,367 €.
RMX Hog Index är ett vägt index som speglar förändringarna på marknaden trögare än enbart den tyska notering vi brukar återge från de nordligare områdena. Indexet innehåller till en tredjedel Belgiens, Hollands och Österrikes noteringar, som hänger nära samman med den tyska. Dessutom vägs priserna på futuremarknaden in med en tredjedel.
Indexet ligger således både lite efter och lite före den faktiska tyska noteringen, eftersom det är en mix mellan spot och temin och omvärld.
Så nu är det bara du funderar på, när du läser veckans tabeller, vilket grispris som vi egentligen borde ha för marknaden för Sverige. Det finns några att välja på.
Hur var det man sa på Swedish Meats tid? Var det att vi är för små för marknaden?
Priser med handeln förhandlas ine varje vecka och nu är det en omgång förhandlingar igen. Så det är nästa fredag vi kanske får höjningarna?
Vad gäller smågrisar är Sverige än en gång nära toppen i Europa, där medelpriset är 283 kr. Men stackars polska smågrisuppfödare! /LG 080222

20 øre till i Danmark
Det är inga imponerande höjningar av danska noteringen, med tanke på vad man måste hämta in som EUs sämst betalande land. Men det blir i alla fall en höjning med 20 øre vecka 9, vilket motsvarar ca 25 öre.
Höjningarna i Tyskland har varit något mer rejälare med 5 resp 4 cent (45 resp 35 öre). I veckan höjdes även priserna i de flesta av EUs länder, utom England och Irland.

Prisspiralen igång, fler noteringsökningar väntar
Det skulle förvåna om inte noteringarna på griskött fortsätter uppåt redan vecka 9. Här är några indikationer på uppgång:
• Suggpriset i Tyskland fortsätter stiga kraftigt.
• Priserna på internetauktionen i Hannover stiger kraftigt.
• Terminspriserna stiger för de flesta månaderna, dvs dagspriserna förväntas stiga.
• Priserna stiger i de flesta länder.
• Noteringarna på nötkött stiger i Tyskland och här hemma. Mycket kraftigt, dessutom.
• Utslaktningen fortsätter i Tyskland (senaste rapport från Nordområdet och Niedersachsen).
• Höjd notering 20 öre och 40 öre högre suggpris i Danmark. Höjda suggpriser brukar förebåda fortsatt högre slaktgrisnotering.
• EU ska diskutera förlänga stödet till privat inlagring, därmed minskat tryck på marknaden.
• Avtal mellan Ryssland och EU ökar avsättningen.
• Risken för ökad import om vi höjer prierrna i Sverige minskar med högre priser utomlands.
Dämpande faktorer:
Den dåliga kursen på dollar och pund håller tillbaka lönsamheten vid export från EU till tredje land.
• Fortsatt ganska mycket griskött på marknaden, men utbudet minskar.
• Stora lager i EU-slakteriernas frysar, både p g a EUs stöd till lagring och annan inlagring.
• Låg atiekurs i börsnoterade slaktföretag. (t ex HKScan idag 9,40 €, för ett halvår sedan 20 €) /LG 080220

Suggor till Tyskland upp ytterligare 50 öre
Svenska suggor för slakt i Tyskland har gått upp ytterligare 50 öre, meddelar Torbjörn Eriksson, som köper upp suggor i Sverige och transporterar till tyskt slakteri. Förra veckan gick priset upp 20 öre. Det blir 70 öre upp på två veckor. Nya noteringen är 5,70 kr för suggor och 3,70 kr för galtar och det är fria vikter och ingen nedklassning. /LG 080216

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Ica villiga höja grispriserna
• SM + Scan bildar Svenska Djur
• Uppfödare startar slakteri i DK
• Fler än väntat slutar


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Det finns en tendens att marknaden för det färska grisköttet börja lossna. Även exporten börjar öka på färskt griskött. Men det finns fortfarande ett överskott på charkråvara. Priserna är oförändrade denna vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är ganska händelselöst på marknaden. Det rullar på. Men vi närmar oss påsk.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det blev en intensiv vecka och vi fick jobba hårt för få allt levererat. Det är inte lätt kunna göra alla nöjda, när allt går på maxkapacitet. Vi lyckades dock hyfsat.
-Vi styckade 3 500 - 4 000 grisar i veckan, vilket är mycket hos oss. För ett halvår sedan styckade vi inte mer än 2 500 grisar.
-Signaler från kunderna om ökad efterfrågan på marknaden är trevligt att förmedla.
-Vi har förhandlingar med kunder (Ica Hilton) nästa vecka om köttpriser. Då får se vilka höjningar man kan sträcka sig till. Nya priserna slår dock inte igenom förrän efter någon vecka. Men vi får i alla fall veta resultatet nästa vecka.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Misstanke om salmonella på en leverantörs gård gjorde att en dags produktion sattes i karantän. Det var ingen smitta på köttet, men det ställde till problem i logistiken. Vi fick ändå hyfsat flyt i volymerna.
-Den nya affären har rullat igång i veckan och väntas ge bra tillskott till charkvolymerna.
-Det är förhandlingar med alla köttkunder just nu.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är små volymer som handlas på spotmarknaden, men priset är 14,40 kr.
-Det är katastrof att Scan inte höjer den här veckan. Efter alla höjningar på andra håll var det en förväntning att Scan skulle höja. Det kräver en bra förklaring, för nu talas om risk för aktioner igen.
-Det skiljer nu 2,05 kr, hela slaktkostnaden, mellan Scan och bäst betalande Dalsjöfors. Inte undra på att känslorna är upprörda. -Det är inte möjligt att Scan kan vara för 2,05 mindre effektiva än Dalsjöfors.
-Om så är fallet bör Scan ha andra saker att fokusera på än att bilda ett nytt inköpsbolag med Swedish Meats pengar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Kön av slaktgrisar har minskat något. Överskottet på smågrisar är oförändrat. I övrigt normal vecka.

Österbottens Kött
Peter Backlund: -Det är ingen nämnvärd skaktkö och det är balans i smågrisförmedlingen.

Danish Crown
På de flesta skinkmarknader kan vi konstatera stigande priser, men dessvärre möter prishöjningarna stort motstånd på de största marknaderna, England och Italien. Något som förvärras av att våra konkurrenter i Holland accepterar oförändrade priser. Det är Danish Crowns uppfattning att skinkpriserna går upp de kommande veckorna, men det kommer inte att ske utan motstånd.
Bog och charkråvara handlas till oförändrade eller lätt stagnerande priser, men det är ett stabilt stort utbud av dessa produkter som dämpar marknaden.
På baconmarknaden är det bättre efterfrågan och de stora prisfallen är nu borta. På den ryska marknaden är det på grund av prisfall en trög handel.
Övriga marknaderna är oförändrade.
Suggor
Den förbättrade efterfrågan på suggkött fortsätter, vilket i Danmark gett en höjning på en dansk krona de senaste tre veckorna.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 22 februari 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 24 februari 13,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 9

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 9 v 8 v 7 v 6
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,40 13,65 13,40 13,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,00 14,00 13,40 13,40
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,70 13,70 13,20 13,20
Skövde Slakteri 75-94,9 - 13,45 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,45 13,45 13,20 13,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,25 13,25 13,00 13,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,15 12,70 12,45 12,45
KLS 64-94,9 12,70 12,70 12,45 12,45
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,00 12,00
Scan avtal 75-96,9 11,95 11,95 11,70 11,70
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 11,95 11,95 11,70 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,45 10,45 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 9 v 8 v 7
10,71 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,50 8,30 8,10
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,09 21,09 21,09
12,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
12,55 Österbottens 80 – 95 euro 1,35 1,35 1,35
13,29 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 23 v 22 v 21 v 20
12,74 LSO (HK)* euro
inget
inget
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
22 feb Landsnotering euro euro euro euro euro
13,11 Tyskland 1,41 1,41 1,37 1,32 1,32
10,15 Frankrike - 1,092 - 1,061 1,062
9,57 Belgien - 1,030 - 0,960 0,960
10,09 Italien - 1,085 - 1,195 1,200
19 feb jämförbara*
14,12 Italien - - 1,519 1,519 1,519
13,05 Spanien - 1,404 1,341 1,309 1,282
12,35 Irland - 1.329 1,329 1,329 1,329
11,77 Tjeckien - - - 1,266 1,326
12,61 Tyskland - 1,356 1,316 1,266 1,266
12,55 Österrike - 1,350 1,310 1,280 1,280
12,26 Holland - 1,319 1,280 1,241 1,241
11,88 England - 1,278 1,278 1,278 1,282
11,74 Sverige - 1,263 1,236 1,236 1,236
11,73 Frankrike - 1,262 1,232 1,232 1,232
11,67 Belgien - 1,255 1,230 1,230 1,230
11,04 Polen - - 1,188 1,181 1,217
11,16 Danmark - 1,200 1,173 1,173 1,173
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Kan jämföras. Enl ISN.
Observera att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Framför allt uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan faktisk betalning.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 feb Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr euro euro euro euro euro
12,32 EU, medelpris 1,325 1,313 1,311 1,308 1,336
-
16,49 Bulgarien 1,774 1,777 1,777 1,782 1,782
14,94 Grekland 1,607 1,635 1,635 1,671 1,671
14,49 Italien 1,559 1,559 1,593 1,592 1,503
14,14 Lettland 1,521 1,521 1,545 1,619 1,545
14,11 Finland 1,518 1,507 1,508 1,512 1,517
13,82 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,65 Rumänien 1,468 1,472 1,435 1,408 1,430
13,48 Estland 1,450 1,458 1,451 1,434 1,442
13,48 Cypern 1,450 1,450 1,450 1,440 1,440
13,42 England 1,444 1,434 1,427 1,422 1,408
13,29 Portugal 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
12,31 Ungern 1,324 1,334 1,368 1,368 1,377
13,19 Tyskland 1,419 1,373 1,355 1,354 1,355
13,19 Luxemburg 1,419 1,376 1,378 1,371 1,367
12,84 Sverige 1,381 1,374 1,367 1,358 1,363
12,83 Österrike 1,380 1,365 1,361 1,358 1,352
12,49 Spanien 1,344 1,311 1,297 1,296 1,297
12,72 Slovakien 1,368 1,309 1,418 1,432 1,467
12,28 Slovenien 1,321 1,303 1,297 1,316 1,330
12,22 Tjeckien 1,315 1,333 1,364 1,393 1,425
12,14 Irland 1,306 1,309 1,305 1,303 1,303
12,03 Litauen 1,294 1,363 1,459 1,448 1,514
11,65 Belgien 1,253 1,248 1,240 1,247 1,247
11,63 Holland 1,251 1,206 1,206 1,205 1,203
11,34 Frankrike 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
11,33 Polen 1,219 1,243 1,256 1,233 1,331
9,96 Danmark* 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 20 feb 14 feb 5 feb 23 jan 17 jan
Mars 1,490 1,448 1,435 1,420 1,438
April 1,513 1,484 1,478 1,439 1,450
Maj 1,580 1,540 1,540 1,520 1,527
Juni 1,610 1,580 1,580 1,560 1,573
Juli 1,632 1,603 1,597 1,583 1,590
Aug 1,649 1,620 1,598 1,589 1,600
Sep 1,650 1,625 1,590 1,588 1,595
Okt 1,633 1,610 1,546 1,580 1,580
Nov 1,630 1,591 1,580 1,580 1,580
Dec 1,635 1,608 1,555 1,580 1,598
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
20 feb
13 feb
6 feb
30 jan
Utbud
720
497
510
300
Sålda
720
497
510
300
Medelpris, euro
1,47
1,41
1,39
1,34
Lägst
1,46
1,40
1,38
1,34
Högst
1,48
1,42
1,40
1,34
Medelpris, skr
13,67
13,11
12,92
12,46

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,70 kr, galtar 3,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,70 5,70 5,20 5,00
Dahlbergs 140- 5,60 5,60 5,60 5,60
Ugglarps 140,1 kg- 4,80 4,80 4,80 4,80
Dalsjöfors 58% 4,80 4,80 4,80 4,80
SLP 140,1 kg- 4,70 4,70 4,70 4,70
KLS 140 - 4,65 4,65 4,65 4,65
Scan 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
Skövde 140- 4,00 4,00 4,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 3,70 3,70 3,20 3,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Swedish Meats oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 9 v 8 v 7
6,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,50 5,10 4,70
20,38
Nortura Fri vikt nkr 17,13 17,13 17,13
Finland
4,18
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,02
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
5,39
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
8,55
ZNVG 56 % euro - 0,92 0,87
Galtar
5,67
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,50 4,10 3,70

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund
12,29
12,52
12,66
12,66
12,69
12,69
12,37
Dollar 6,31 6,37 6,51 6,36 6,50 6,44 6,34
Euro 9,30 9,33 9,44 9,46 9,49 9,44 9,37
Dansk 1,25 1,25 1,27 1,27 1,27 1,26 1,26
Norsk 1,18 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,20
Yen 5,84 5,88 6,06 5,97 6,11 6,01 5,82

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 16,50m 16,50m 16,50m
KLS
KLS Smågris 23 kg -m 16,30m 16,30m 16,30m
SLP
SLP+ 23 kg 15,50 15,50 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ - 15,00 15,00 15,00
SwedeHam - 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,30m 16,30m 16,30m 16,30m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,30m 15,30m 15,30m 15,30m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 433 433 415 415
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 380 380 373 373
Bis Plus 30 kg, förmedl. 370 370 363 363
Bas 30 kg, mellangårds. 346 346 339 339
Bas 30 kg, förmedling 336 336 329 329
Nyavvanda 9 kg 241 241 237 237
KRAV 30 kg 737 737 732 732
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 350 325 325 350
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri 0,5 v 0,5 v 1 v 1 v
Skövde Slakteri - - - 600-700
SLP balans - - -
KLS balans balans översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans - balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten 600 100 balans 100
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
183
Basis 7 kg 146 142 137 138 143
342
Basis 30 kg 272 264 256 257 264
190
SPF+Myc 7 kg 151 147 142 143 148
349
SPF+Myc 30 kg 277 269 261 262 269
195
SPF 7 kg 155 151 146 147 152
354
SPF 30 kg 281 273 265 266 273
921
Økologi 30 kg 731 725 720 721 721
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos 690 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
446
25-kg, Priimuus 48 48 48 48 48
Snellmans
548
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
372
ZNVG 28 kg - 40 38 36 36
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
20 feb Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr euro euro euro euro euro
283 EU, medelpris 30,48 30,35 30,18 30,65 31,27
-
514 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
483 Sverige 52,04 51,30 50,96 51,19 52,61
465 Slovakien 50,04 66,16 41,43 44,64 47,10
464 Italien 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99
459 Finland 49,38 51,13 49,11 47,03 48,55
384 England 41,32 41,10 41,61 40,89 40,67
359 Tjeckien 38,66 38,30 37,95 37,74 48,44
352 Tyskland 37,90 36,30 36,20 36,30 36,20
334 Belgien 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00
312 Ungern 33,58 20,56 22,25 30,04 30,42
288 Portugal 31,00 32,00 32,00 34,00 36,00
283 Danmark* 30,45 29,52 30,73 30,73 30,75
263 Estland 28,34 27,87 28,12 29,45 29,64
258 Spanien 27,75 25,51 25,19 25,33 26,41
246 Holland 26,50 24,50 23,25 23,25 23,25
242 Luxemburg 26,10 27,40 27,71 29,43 31,08
225 Frankrike 24,20 24,40 24,20 24,60 24,20
169 Polen 18,18 18,94 19,44 20,45 22,17
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.