Senaste noteringsnytt
Tyska suggorna upp 2 cent v 12
Tyska suggpriset fortsatte upp 2 cent till 1,04 € v 11. Det 9,81 skr. Tyska suggnoteringen har gått upp varje vecka de senaste 7 veckorna, 2,25 kr sedan v 5. Veckans notering är endast 1,30 skr efter danska noteringen på slaktgrisar.
Smågrisarna gick upp till 46 €, 434 skr. /LG 080317

Dahlbergs anslöt på nivån 14 kr
Dahlbergs Slakteri blev enda slakteri som höjde v 12. Höjningen blev 25 öre och Dahlbergs gör nu sällskap med Ginsten, Dalsjöfors och Blå Kusten, samt spotpriset, på nivån 14 kr och däröver. /LG 080317

Inga prisrörelser i närområdet
Alla svenska noteringar är oförändrade, hittills på fredagens kväll. Det händer inget heller i Danmark, Tyskland eller Finland.
Tendensen är dock uppåt, där jag kan se en indikation på framtida prisrörelser. Tyska RMX-index steg 2 cent, tyska internetauktionen steg 1 cent till 1,50 € och terminerna pekar fortsatt uppåt de närmaste månaderna.
Veckans och förra veckans noteringar och faktiska priser gick upp i de flesta länder i EU. Snittpriset i EU steg med 3 cent v 10.
Det finns m a o inget som säger att priserna ska sjunka, om vi undantar dollarns fortsatta fall som drabbar bl a Danmark. Som grisuppfödare kan du nog fira påsk utan oro för bakslag. Det ser positivt ut framöver, särskilt om utslagningen av grisproduktionen i andra länder börjar sätta spår på de europeiska priserna. Men det är kanske lite tidigt ännu, eftersom slakten ökar medan utslagningen pågår.
Läs gärna på GrisPortalen om griskrisen i USA och Kanada. Det finns de som har det ännu värre än vi. Men börjar man plocka bort ytterligare 10 % av suggorna, så måste det så småningom märkas på marknaden. /LG 080314

Danish Crown låser grispriserna tre veckor
Den danska noteringen på slaktgrisar 8,90 dkr blir oförändrad tre veckor framåt. Detta efter fyra höjningar i rad med 20 öre på slaktgrisarna.
-Vi har haft en period med ökad efterfrågan, men nu väntas den perioden vara till ända och väntas inte bli bättre förrän efter helgerna, säger direktør Jens Haven Christiansen, Danish Crown.
-Vi väljer att låsa noteringen främst för att få lite lugnare över påsken. Medan det varit en positiv utveckling på flera europeiska marknader, har det varig svårare att hålla fast ett högre pris på marknaer som avräknas i US-dollar och yen.
-Särskilt den historiskt låga dollarkursen ger oss stora utmaningar att få hem de högsta priserna. Men även på dessa marknader börjar budskapet slå igenom att utbudet minskar, säger han. Källa: Danish Crown /LG 080312
Den låga dollarn har redan kostat danska grisuppfödare 60 danska öre på noteringen. /LG 080311

Tyska suggorna hade inte nått toppen
Vi har nog sett toppen nu, på suggpriset, spådde man i Danmark i fredags. Men så var det inte i Tyskland. Där höjdes suggorna ännu en gång och nu med hela 5 cent till 9,52 skr. Det är bara 1,60 skr från Danska slaktgrispriset.
Man kan bara tänka sig karavanen av danska slaktbilar söderöver. /LG 080311

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Norsk världsnyhet i avelsarbetet
• Krisen ska föra näringen framåt
• USA vill ha fodereffektiva djur
• Små med 5 000 suggor slutar


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Det är en positiv trend på grisköttsmarknaden som helhet både i Europa och i Sverige. Även internationallt går trenderna mot en ökad efterfrågan framåt sommaren bland annat i Kina där många husdjur frysit ihjäl på grund av den kalla vintern.
I Sverige ger den stundande påskhelgen en ökad efterfrågan på samtliga grisdetaljer.
Scan har de senaste veckorna lanserat ett flertal nya produkter därbland tre olika miniköttbullar, ny kryddig korv Txistorra [tjistårra] samt snabbmaten Hot Tub.
I Danmark pågår införsäljning av Scans ekologiska köttbullar samt Frikaminis och konsumenterna där är mycket positiva till både produkterna och vår Scanbil.
Scans export av vissa grisdetaljer till Ryssland fortsätter. Noteringen är oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är nu bra efterfrågan på griskött.
-Tillgången på slaktdjur är normal. Vi slaktar dock något mindre de två följande veckorna p g a påskhelgen.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det var lite trögt förra veckan, men den här veckan har det lättat och försäljningen flyter på hyfsat. Påsken drar.
-V har nu två kortveckor, då det blir lite trångt med slakten.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det märks att vi närmar oss påsk. Det är hyfstat bra försäljning. Det är fortsatt bra utrullning av våra senaste charkprodukter.
-Vi behöver gå upp i dagsslakt nästa vecka för kompensera uteblivna slaktdagar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har sålt mycket påskskinka och vi gör mycket kassler, som är en stor grej till påsk. Det mesta går iväg utan problem.
-Sidan är den svaga produkten. Fett går till Ryssland.
-Jag ser en tendens till att nötköttet blir dyrare. Det kan ge drag åt grisköttet.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi börjar komma i balans med slakten, i övrigt är det en normal vecka. Alla priser är oförändrade.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är relativt stabil och signalerna från söder är positiva. Importtrycket är dock fortfarande stort.
-Inför påsken gäller det att koordinera slakten, så vi får ut de produkter som efterfrågas. Det är inte någon nämvärd slaktkö f n.

Danish Crown
Danish Crown har lyckats med att genomföra bra prishöjningar på skinka på i stort sett alla marknader. Det är framförallt skinkan som bär huvuddelen av de prisökningar som skett på grisen de senaste veckorna.
Självklart finns det motstånd från kunderna, men det ser ut som efterfrågan är stark nog för att det inte ska bli något tillbakafall och att skinkpriset kan stiga ytterligare efter påsk.
Charkråvara är ett konstant problembarn med mycket små prisökningar och en svag avsättning. Baconmarknaden är oförändrad med god efterfrågan vilket kommer resultera i högre priser från april.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 14 mars 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 20 mars 09,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Smågrisbesättning
Vi säljer för kunds räkning hel suggbesättning om 7 grupper á 44 suggor/grupp ca 310 djur.
Goda resultat, noga utförda vaccinationsprogram på samtliga djur. Vid intresse kontakta för mer information
Anders Nilsson, 0708-75 65 54

Grispriserna vecka 12

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 14,10
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 15,10 14,90 14,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,20 14,20 14,20 14,00
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,00 13,75 13,75 13,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 13,70 13,70
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,87 13,75 13,37 13,15
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,75 13,75 13,55 13,25
Skövde Slakteri 75-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
KLS 64-94,9 13,50 13,50 13,00 12,70
SLP 70-96,9 12,75 12,75 12,55 12,25
Scan avtal 75-96,9 12,45 12,45 12,25 11,95
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 12,45 12,45 12,25 11,95
Scan ej avtal 75-96,9 10,95 10,95 10,75 10,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Tådeneortens LRF-avdelning
Visst ska vi tjäna pengar!
Hur når vi dit? Kom till en diskussionskväll i
De La Gardieskolans aula, Lidköping, 27 mars kl 18
Klicka här för program!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 13 v 12 v 11
11,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,90 8,90 8,90
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,07 21,09
12,93 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,74 Österbottens 77 – 92 euro - 1,35 1,35
13,49 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
13 mar Landsnotering euro euro euro euro euro
13,87 Tyskland 1,47 1,47 1,43 1,41 1,41
11,44 Frankrike - 1,212 1,162 1,102 1,092
10,10 Belgien - 1,070 1,050 1,030 1,030
11,13 Italien - 1,180 1,130 1,085 1,085
19 mar jämförbara*
14,69 Spanien 1,563 1,556 1,525 1,480 1,404
13,74 Italien - 1,462 1,437 1,354 1,354
13,56 England 1,443 1,443 1,386 1,304 1,278
13,55 Frankrike 1,442 1,387 1,327 1,270 1,262
13,31 Tyskland 1,416 1,416 1,376 1,356 1,356
13,25 Österrike - 1,410 1,370 1,350 1,350
13,18 Belgien 1,403 1,366 1,341 1,316 1,255
12,49 Irland - 1,329 1,329 1,329 1.329
13,02 Holland 1,386 1,386 1,348 1,328 1,319
12,37 Sverige 1,317 1,317 1,296 1,263 1,263
11,90 Tjeckien - - 1,267 1,273 1,233
12,04 Danmark 1,281 1,281 1,254 1,227 1,200
12,84 Polen - 1,367 1,311 1,272 1,219
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Kan jämföras. Enl ISN.
Observera att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Framför allt uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan faktisk betalning.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
9 mar Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr euro euro euro euro euro
13,36 EU, medelpris 1,416 1,383 1,353 1,325 1,313
-
16,72 Bulgarien 1,772 1,773 1,774 1,774 1,777
15,00 Grekland 1,589 1,589 1,607 1,607 1,635
14,72 Portugal 1,560 1,540 1,480 1,430 1,430
14,68 Italien 1,556 1,496 1,465 1,559 1,559
14,35 Finland 1,521 1,512 1,509 1,518 1,507
14,32 Spanien 1,517 1,472 1,406 1,344 1,311
14,03 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,98 Tyskland 1,481 1,456 1,447 1,419 1,373
13,95 Luxemburg 1,478 1,467 1,419 1,419 1,376
13,88 Estland 1,471 1,467 1,462 1,450 1,458
13,79 Rumänien 1,461 1,461 1,459 1,468 1,472
13,78 Österrike 1,460 1,433 1,431 1,380 1,365
13,68 Cypern 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
13,65 Sverige 1,446 1,420 1,420 1,381 1,374
13,47 Slovakien 1,427 1,388 1,352 1,368 1,309
13,42 England 1,422 1,430 1,427 1,444 1,434
13,26 Lettland 1,405 1,414 1,462 1,521 1,521
13,00 Slovenien 1,378 1,367 1,350 1,321 1,303
12,84 Tjeckien 1,361 1,354 1,324 1,315 1,333
12,83 Ungern 1,360 1,355 1,318 1,324 1,334
13,55 Litauen 1,436 1,353 1,353 1,294 1,363
13,22 Polen 1,401 1,333 1,255 1,219 1,243
12,73 Belgien 1,349 1,325 1,324 1,253 1,248
12,36 Irland 1,310 1,309 1,307 1,306 1,309
12,36 Holland 1,310 1,282 1,280 1,251 1,206
12,36 Frankrike 1,310 1,260 1,240 1,220 1,220
11,12 Danmark* 1,179 1,170 1,142 1,071 1,071
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 13 mar 5 mar 26 feb 20 feb 14 feb
Mars 1,475 1,470 1,437 1,490 1,448
April 1,531 1,520 1,490 1,513 1,484
Maj 1,610 1,600 1,560 1,580 1,540
Juni 1,640 1,626 1,603 1,610 1,580
Juli 1,649 1,648 1,615 1,632 1,603
Aug 1,670 1,664 1,645 1,649 1,620
Sep 1,670 1,670 1,640 1,650 1,625
Okt 1,660 1,655 1,655 1,633 1,610
Nov 1,668 1,670 1,650 1,630 1,591
Dec 1,670 1,660 1,663 1,635 1,608
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 mars
5 mars
27 feb
20 feb
Utbud
460
550
655
720
Sålda
460
550
655
720
Medelpris, euro
1,50
1,49
1,45
1,47
Lägst
1,50
1,49
1,44
1,46
Högst
1,50
1,49
1,45
1,48
Medelpris, skr
14,l6
13,91
13,55
13,67

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,80 6,40 5,70 5,70
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,80 5,80 5,80 5,60
Ugglarps 140,1 kg- 5,60 5,60 5,20 4,80
SLP 140,1 kg- 5,60 5,60 5,10 4,70
KLS 140 - 5,55 5,55 5,05 4,65
Dalsjöfors 58% 5,50 5,60 5,20 4,80
Scan 140- 5,40 5,40 5,00 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 5,40 5,40 5,00 4,60
Skövde 140- 5,40 5,40 5,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,80 4,40 3,70 3,70
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
7,87
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30
20,37
Nortura Fri vikt nkr - 17,12 17,13
Finland
4,24
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,09
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,47
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
9,81
ZNVG 56 % euro - 1,04 1,02
Galtar
6,62
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,30

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund
12,30
12,17
12,27
12,29
12,52
12,66
12,66
Dollar 6,05 6,11 6,20 6,31 6,37 6,51 6,36
Euro 9,44 9,34 9,35 9,30 9,33 9,44 9,46
Dansk 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25 1,27 1,27
Norsk 1,19 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17 1,18
Yen 6,03 5,90 5,83 5,84 5,88 6,06 5,97

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 12 v 11 v 10 v 9
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,20m 17,00m 17,00m 16,50m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,55m 16,55m 16,55m 16,30m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,55m 15,55m 15,55m 15,30m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,60m 16,60m 16,40m 16,30m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,50 16,00 16,00 15,50
SwedeHam 15,50 15,00 15,00 14,60
SLP
SLP+ 23 kg 16,25 16,25 16,00 15,50
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 439 439 439 433
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 402 402 393 380
Bis Plus 30 kg, förmedl. 387 387 378 370
Bas 30 kg, mellangårds. 368 368 359 346
Bas 30 kg, förmedling 353 353 344 336
Nyavvanda 9 kg 259 259 251 241
KRAV 30 kg 761 761 752 737
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 400 375 375 350
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri 0,5 v 0,5 v 0,5 v 0,5 v
Skövde Slakteri 400 3-400 200 -
SLP balans balans - balans
KLS - översk översk balans
Dalsjöfors Slakteri balans översk balans balans
Dahlbergs Slakteri 400 översk - balans
Ginsten balans - balans 600
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
196
Basis 7 kg 157 157 157 151 146
360
Basis 30 kg 288 288 288 280 272
202
SPF+Myc 7 kg 162 162 162 156 151
366
SPF+Myc 30 kg 293 293 293 285 277
207
SPF 7 kg 166 166 166 160 155
371
SPF 30 kg 297 297 297 289 281
926
Økologi 30 kg 729 729 741 736 731
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
453
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
556
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
435
ZNVG 28 kg - 46 45 43 41,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 mar Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr euro euro euro euro euro
334 EU, medelpris 35,46 34,71 33,33 30,48 30,35
-
522 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
509 Slovakien 53,97 49,68 23,23 50,04 66,16
506 Sverige 53,65 52,60 53,73 52,04 51,30
471 Italien 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99
458 Finland 48,59 49,35 49,00 49,38 51,13
404 Tjeckien 42,90 42,91 42,78 38,66 38,30
404 Tyskland 42,90 41,60 40,30 37,90 36,30
402 England 42,61 42,81 42,57 41,32 41,10
387 Belgien 41,00 39,00 38,00 36,00 34,00
347 Spanien 36,83 35,55 32,33 27,75 25,51
332 Holland 35,25 32,25 29,50 26,50 24,50
312 Danmark* 33,15 32,20 31,39 30,45 29,52
292 Portugal 31,00 31,00 31,00 31,00 32,00
279 Estland 29,65 29,47 29,22 28,34 27,87
252 Ungern 26,75 39,65 42,90 33,58 20,56
242 Luxemburg 25,69 29,64 26,10 26,10 27,40
241 Frankrike 25,60 24,80 24,40 24,20 24,40
184 Polen 19,55 18,59 18,00 18,18 18,94
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.