Senaste noteringsnytt
Tyska suggor och smågrisar fortsätter uppåt
Även vecka 13 går tyska suggorna upp 1 cent till 1,05 €. Smågrisarna går upp 1 € till 46 €. Fortsatt positiv trend, alltså. /LG 080325

Oförändrade noteringar veckan efter påsk
Inga noteringar ändras vecka 13, med undantag av SLPs smågrispris som stiger 25 öre till 16,50 kr. Oslagbar slaktgrisnotering har även nästa vecka Blå Kusten. Hans-Erik Svensson sa idag att noteringen ska ligga kvar på denna nivå. Andra får komma ikapp.
Grattis till leverantörerna till detta slakteri, som inte heller får några avdrag för avvikande klassning eller dyligt!
Både tysk och dansk notering är oförändrad. Praktiskt taget alla länder i EU hade stigande priser v 10. Uppgången är störst i länder med grillväder och turister. Spansk notering är således på fortsatt stadig uppgång. /LG 080320

-Vi närmar oss efterfrågestyrd marknad
-Som jag sagt tidigare kommer det med all säkerhet kontinuerliga säsongsmässiga höjningar av noteringen under våren, säger Magnus Lagergren, Scan. Den period vi har närmast, det vill säga påsk och någon vecka efter, känns ganska tuff speciellt med hänsyn till färre arbetsdagar. Därefter bör den säsongsmässiga uppgången fortsätta enligt de signaler vi idag får ifrån Europa, speciellt Danmark.
-Det stora lyftet kommer när utbudet i Europa har minskat med ca 5 %. Då får vi en efterfrågestyrd situation. Minskningen idag är stor speciellt i forna Östeuropa, där antalet suggor har minskat med mer än 10 % de senaste månaderna. Det innebär att om sex månader har vi en rejäl minskning i Polen med flera länder, som kommer att påverka balanssituationen i Europa, säger han.
-Okänd faktor är givetvis marknaden utanför Europa, där fallande dollarkurs går emot oss. Kina däremot börjar röra på sig och efterfrågar nya produkter.
-Summa summarum djäkligt segt, men det går åt rätt håll, säger Magnus. /080320

Påskens helgdagar håller tillbaka noteringarna
De flesta länder i EU hade god balans mellan produktion och försäljning inför påsken. Helgen medför dock att det blir missade slaktdagar och därför fler grisar efter påsk. Därmed blir det ökat utbud igen i förhållande till efterfrågan och svårt att få ytterligare höjningar av noteringarna. Många länder har därför oförändrade noteringar.
Spanien, Frankrike och Belgien fortsätter dock höjningarna. I Frankrike beror det på att utbudet av slaktgrisar faller och är nu färre än 380 000, som är det lägsta sedan juli 2007. Så där kan vi börja se en effekt av de strukturella förändringarna inom uppfödningen.
Trenden är stabila priser närmaste tiden. Slakterierna kör för fullt. Lite längre fram är prisökningar att vänta. Källa: ISN 080319

Tyska suggorna upp 2 cent v 12
Tyska suggpriset fortsatte upp 2 cent till 1,04 € v 11. Det 9,81 skr. Tyska suggnoteringen har gått upp varje vecka de senaste 7 veckorna, 2,25 kr sedan v 5. Veckans notering är endast 1,30 skr efter danska noteringen på slaktgrisar.
Smågrisarna gick upp till 46 €, 434 skr. /LG 080317

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknadssituationen är oförändrad kommande vecka. De positiva trenderna i Europa och internationellt håller i sig. Tack vare en ökad efterfrågan på griskött speciellt i Östeuropa minskar importtrycket till Sverige vilket gynnar den svenska marknaden positivt.
Scan har i dagsläget en stabil prisbild med fortsatt god försäljning av de flesta grisköttsdetaljer. Till påsk har utvecklingen av Scans helgskinka varit extra positiv där vi mer än fördubblat vår försäljning jämfört med föregående år. Noteringen är oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Allt har gått åt inför helgen. Helgskinkan har gått bra.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Två färre slaktdagar sätter spår. Det är 20 proc av kapaciteten, eftersom vi redan kör på full kapacitet. Det gör att det är riv efter allt kött. Situationen är nog samma vid alla slakterier.
-Idag har vi haft ännu ett möte om nya slakteriet i Bjuv. Det var om detaljplanen, som ska vara klar i början på december. Jobbet med miljötillståndet pågår parallellt. Tidsplanen ligger fast.
-Samtidigt pågår arbetet med att bygga marknad för expansionen, där nyförvärvet Åke Ståhl är en viktig tillgång i fråga om styckningen.
-Vi har nu infört samma raka pris på nötkött som på gris. Det har uppfattats positivt bland uppfödarna av nöt, med nya leverantörer som följd. Prisnivån har sedan v 51 höjts med drygt 7 kr. I den höjningen ligger givetvis även höjningar som beror på säsongen. Vi har nu bra tillgång på nöt.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det var bra flyt i försäljningen påskveckan och det ser bra ut även nästa vecka. Vi ska jobba i charken långfredagen för att klara leveranserna.
-Vi har tagit lite av vårt fryslager, som inte är några stora volymer, men lite mer än motsvarande period i fjol.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Liksom förra veckan har vi sålt mycket påskskinka och kassler, men sidan är problem.
-En slaktkö byggs upp p g a påskhelgen, men vi får brist på grisar från vecka 14 och framåt. Det beror på ökad försäljning i samband med att vi fått nya kunder.

Blå Kustens Slakteri
Hans-Erik Svensson: -Vi har fått många nya kontakter med grisuppfödare och har nu den slakt vi behöver. Jag är väldigt nöjd med kvaliteten hos de grisar vi fått in.
-Noteringen ligger kvar på 15,10 kr och jag har inga planer på sänkning. I stället väntar jag att marknadens prisnivå närmar sig den vi har.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har fortfarande en viss slaktkö och nu är det korta veckor igen. Vi noterar en normal påskförsäljning.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Påsken är en stor mathelg, med många helgdagar, men på påskbordet dominerar nöt och lamm i Finland. Pålägg och andra förädlade produkter ökar dock i försäljning under helgen.

Danish Crown
Danish Crown har lyckats med att genomföra bra prishöjningar på skinka på i stort sett alla marknader. Det är framförallt skinkan som bär huvuddelen av de prisökningar som skett på grisen de senaste veckorna. Självklart finns det motstånd från kunderna, men det ser ut som efterfrågan är stark nog för att det inte ska bli något tillbakafall och att skinkpriset kan stiga ytterligare efter påsk. Charkråvara är ett konstant problembarn med mycket små prisökningar och en svag avsättning. Baconmarknaden är oförändrad med god efterfrågan vilket kommer resultera i högre priser från april.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 20 mars 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 27 mars 13,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Smågrisbesättning
Vi säljer för kunds räkning hel suggbesättning om 7 grupper á 44 suggor/grupp ca 310 djur.
Goda resultat, noga utförda vaccinationsprogram på samtliga djur. Vid intresse kontakta för mer information
Anders Nilsson, 0708-75 65 54

Grispriserna vecka 13

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 15,10 15,10 14,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,00 14,00 13,75 13,75
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 13,70
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,87 13,87 13,75 13,37
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,75 13,75 13,75 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
KLS 64-94,9 13,50 13,50 13,50 13,00
SLP 70-96,9 12,75 12,75 12,75 12,55
Scan avtal 75-96,9 12,45 12,45 12,45 12,25
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 12,45 12,45 12,45 12,25
Scan ej avtal 75-96,9 10,95 10,95 10,95 10,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Tådeneortens LRF-avdelning
Visst ska vi tjäna pengar!
Hur når vi dit? Kom till en diskussionskväll i
De La Gardieskolans aula, Lidköping, 27 mars kl 18
Klicka här för program!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 14 v 13 v 12
11,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,10 8,90 8,90
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,07 21,07
12,87 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,69 Österbottens 77 – 92 euro - 1,35 1,35
13,44 Snellman 80–101 euro - 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
19 mar Landsnotering euro euro euro euro euro
13,81 Tyskland 1,47 1,47 1,47 1,43 1,41
11,97 Frankrike - 1,274 1,212 1,162 1,102
10,34 Belgien - 1,100 1,070 1,050 1,030
11,04 Italien - 1,175 1,180 1,130 1,085
19 mar jämförbara*
14,69 Spanien - 1,563 1,556 1,525 1,480
13,74 Italien - - 1,462 1,437 1,354
13,56 England - 1,443 1,443 1,386 1,304
13,55 Frankrike - 1,442 1,387 1,327 1,270
13,31 Tyskland - 1,416 1,416 1,376 1,356
13,25 Österrike - - 1,410 1,370 1,350
13,18 Belgien - 1,403 1,366 1,341 1,316
12,49 Irland - - 1,329 1,329 1,329
13,02 Holland - 1,386 1,386 1,348 1,328
12,37 Sverige - 1,317 1,317 1,296 1,263
11,90 Tjeckien - - - 1,267 1,273
12,04 Danmark - 1,281 1,281 1,254 1,227
12,84 Polen - - 1,367 1,311 1,272
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Kan jämföras. Enl ISN.
Observera att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Framför allt uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan faktisk betalning.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
16 mar Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr euro euro euro euro euro
13,59 EU, medelpris 1,446 1,416 1,383 1,353 1,325
-
16,58 Bulgarien 1,764 1,772 1,773 1,774 1,774
14,93 Grekland 1,589 1,589 1,589 1,607 1,607
14,85 Portugal 1,580 1,560 1,540 1,480 1,430
14,82 Italien 1,577 1,556 1,496 1,465 1,559
14,49 Spanien 1,542 1,517 1,472 1,406 1,344
14,29 Luxemburg 1,521 1,478 1,467 1,419 1,419
14,19 Finland 1,510 1,521 1,512 1,509 1,518
14,18 Tyskland 1,509 1,481 1,456 1,447 1,419
13,97 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,94 Österrike 1,483 1,460 1,433 1,431 1,380
13,89 Estland 1,478 1,471 1,467 1,462 1,450
13,82 Slovakien 1,471 1,427 1,388 1,352 1,368
13,78 Lettland 1,467 1,405 1,414 1,462 1,521
13,73 Rumänien 1,461 1,461 1,461 1,459 1,468
13,73 Sverige 1,461 1,446 1,420 1,420 1,381
13,63 Cypern 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
13,59 Polen 1,446 1,401 1,333 1,255 1,219
13,57 Litauen 1,444 1,436 1,353 1,353 1,294
13,46 England 1,432 1,422 1,430 1,427 1,444
13,24 Slovenien 1,409 1,378 1,367 1,350 1,321
13,21 Ungern 1,406 1,360 1,355 1,318 1,324
12,97 Tjeckien 1,380 1,361 1,354 1,324 1,315
12,87 Belgien 1,370 1,349 1,325 1,324 1,253
12,87 Frankrike 1,370 1,310 1,260 1,240 1,220
12,68 Holland 1,349 1,310 1,282 1,280 1,251
12,33 Irland 1,312 1,310 1,309 1,307 1,306
11,39 Danmark* 1,212 1,179 1,170 1,142 1,071
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 13 mar 5 mar 26 feb 20 feb 14 feb
Mars 1,475 1,470 1,437 1,490 1,448
April 1,531 1,520 1,490 1,513 1,484
Maj 1,610 1,600 1,560 1,580 1,540
Juni 1,640 1,626 1,603 1,610 1,580
Juli 1,649 1,648 1,615 1,632 1,603
Aug 1,670 1,664 1,645 1,649 1,620
Sep 1,670 1,670 1,640 1,650 1,625
Okt 1,660 1,655 1,655 1,633 1,610
Nov 1,668 1,670 1,650 1,630 1,591
Dec 1,670 1,660 1,663 1,635 1,608
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 mars
5 mars
27 feb
20 feb
Utbud
460
550
655
720
Sålda
460
550
655
720
Medelpris, euro
1,50
1,49
1,45
1,47
Lägst
1,50
1,49
1,44
1,46
Högst
1,50
1,49
1,45
1,48
Medelpris, skr
14,l0
13,91
13,55
13,67

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 13 v 12 v 11 v 10
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,80 6,80 6,40 5,70
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Ugglarps 140,1 kg- 5,60 5,60 5,60 5,20
SLP 140,1 kg- 5,60 5,60 5,60 5,10
KLS 140 - 5,55 5,55 5,55 5,05
Dalsjöfors 58% 5,50 5,50 5,60 5,20
Scan 140- 5,40 5,40 5,40 5,00
Nyhléns & Hugoson 140- 5,40 5,40 5,40 5,00
Skövde 140- 5,40 5,40 5,40 5,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,80 4,80 4,40 3,70
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
8,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,30 6,30
20,37
Nortura Fri vikt nkr - 17,12 17,12
Finland
4,23
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,07
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,45
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
9,81
ZNVG 56 % euro - 1,05 1,04
Galtar
7,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,30 5,30

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund
11,95
12,30
12,17
12,27
12,29
12,52
12,66
Dollar 6,03 6,05 6,11 6,20 6,31 6,37 6,51
Euro 9,40 9,44 9,34 9,35 9,30 9,33 9,44
Dansk 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25 1,27
Norsk 1,16 1,19 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17
Yen 6,08 6,03 5,90 5,83 5,84 5,88 6,06

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 13 v 12 v 11 v 10
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,20m 17,20m 17,00m 17,00m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,55m 16,55m 16,55m 16,55m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,55m 15,55m 15,55m 15,55m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,60m 16,60m 16,60m 16,40m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,50 16,50 16,00 16,00
SwedeHam 15,50 15,50 15,00 15,00
SLP
SLP+ 23 kg 16,50 16,25 16,25 16,00
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 439 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 402 402 402 393
Bis Plus 30 kg, förmedl. 387 387 387 378
Bas 30 kg, mellangårds. 368 368 368 359
Bas 30 kg, förmedling 353 353 353 344
Nyavvanda 9 kg 259 259 259 251
KRAV 30 kg 761 761 761 752
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 400 400 375 375
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri - 0,5 v 0,5 v 0,5 v
Skövde Slakteri 400 400 3-400 200
SLP balans balans balans -
KLS översk - översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans översk balans
Dahlbergs Slakteri - 400 översk -
Ginsten översk balans - balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
202
Basis 7 kg 161 157 157 157 151
371
Basis 30 kg 295 288 288 288 280
209
SPF+Myc 7 kg 166 162 162 162 156
378
SPF+Myc 30 kg 300 293 293 293 285
214
SPF 7 kg 170 166 166 166 160
383
SPF 30 kg 304 297 297 297 289
924
Økologi 30 kg 734 729 729 741 736
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
451
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
554
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
439
ZNVG 28 kg - 47 46 45 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 mar Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr euro euro euro euro euro
339 EU, medelpris 36,14 35,46 34,71 33,33 30,48
-
518 Malta 55,20 55,32 55,32 55,32 55,32
505 Sverige 53,77 53,65 52,60 53,73 52,04
470 Italien 50,03 49,99 49,99 49,99 49,99
465 Finland 49,47 48,59 49,35 49,00 49,38
420 Tyskland 44,70 42,90 41,60 40,30 37,90
403 England 42,90 42,61 42,81 42,57 41,32
398 Tjeckien 42,42 42,90 42,91 42,78 38,66
394 Belgien 42,00 41,00 39,00 38,00 36,00
370 Slovakien 39,42 53,97 49,68 23,23 50,04
348 Spanien 37,03 36,83 35,55 32,33 27,75
345 Holland 36,75 35,25 32,25 29,50 26,50
311 Danmark* 33,13 33,15 32,20 31,39 30,45
304 Ungern 32,36 26,75 39,65 42,90 33,58
291 Portugal 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
286 Estland 30,52 29,65 29,47 29,22 28,34
242 Frankrike 25,80 25,60 24,80 24,40 24,20
234 Luxemburg 24,98 25,69 29,64 26,10 26,10
189 Polen 20,14 19,55 18,59 18,00 18,18
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.