Senaste noteringsnytt
Scan höjer 20 öre på slaktgrisar, 40 på suggor
Scan höjde slaktgrisarna 20 öre och suggorna 40, samt smågrisar Bis 9 kr.
De privatägda slakterierna har inte satt några noteringar idag. Spotpriset är oförändrat 15,10 kr, samma som Blå Kusten.
Danmark höjer 20 danska öre, 25 svenska, till 11,46 skr. Tyskland höjer 2 cent till 1,49 €, 14 skr.
Internetauktionen visade 1,53 €, 14,36 skr, vilket indikerar fortsatt ökat tyskt grispris. /LG 080328

Dollarproblemet fortsätter förvärras
Prisökningar på slaktgrisar i Europa motverkas av dollarns försvagning, på de volymer griskött som exporteras till länder där handeln sker i dollar. Det är inte minst ett danskt och holländskt problem.
Dollarn är idag nere i sin lägsta kurs sedan 1992 och den kan bli lägre, tror analytikerna.
25 juli 1992 betalade jag 5,40 skr för en dollar. /LG 080328

Tyska suggor upp även nästa vecka
Tyska suggorna har stigit väldigt mycket och 9 veckor i rad, medan slaktgrisarna inte ökat lika snabbt. Varför vet vi inte.
Både Magnus Lagergen, Scan, och Torbjörn Eriksson, som exporterar suggor, har uppfattningen att suggslakten avtagit och detta kan vara anledningen till den fortsatta uppgången. Men om det är hela sanningen vet de inte.
Detta kan i så fall tyda på att de som tänker sluta med produktionen har slutat.
I vilket fall som helst fortsätter noteringen på suggor upp även nästa vecka i Tyskland. Enligt Torbjörn med 4 cent, en uppgift som han fått vid slakteriet. Han höjer även sitt suggpris med 40 öre nästa vecka till 7,30 kr. Tyska slaktgrispriset går upp med 2 cent till 1,49 €. /LG 080328

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknadssituationen är oförändrad för Scan kommande vecka. Vi har en stabil prisbild med fortsatt god försäljning av de flesta grisköttsdetaljer.
Efterfrågan i Europa fortsätter att öka med stigande noteringar i både Danmark och Tyskland som följd.
Prisförhandlingar med våra kunder pågår och förståelsen för våra leverantörers situation är god.
Scan höjer med glädje noteringen +20 öre/kg på slaktsvin och +40 öre/kg på sugga.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Även veckan efter påsk har försäljningen varit fullt ok.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit en ganska lugn vecka. Vi fick lägga en del i frysen i veckan, mest skinka, vilket är tråkigt. Men det är inget som stör den stora bilden av marknaden.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det har varit bra flyt för styckat i veckan, enligt förväntningarna. Det har också varit höga skivade volymer chark, och även för korv och kassler.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har fortsatt slaktkö. Marknaden är normal.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det är en stabil utveckling på grisköttmarknaden, men inget tecken på uppgång av priserna. Det är positivt att Danmark och Tyskland höjer.

Danish Crown
Det är en långsam start dagarna efter påskhelgen, vilket måste ses i skenet av att prisstegringarna i mars inte helt gått igenom i butiuksledet. Skinkorna noteras på de flesta marknader till oförändrade priser. Detsamma gäller för bog och charkråvara. Dock förväntas prishöjningar för produktgrupperna i april.
Baconmarknaden är på en nuvarande god nivå. Även här förväntas högre priser i april. Detsamma gäller marknaden för färsk kotlett. Tyvärr pressas de båda marknaderna av den låga pundkursen vilken drar ner det hemräknade priser i danska kronor.
Handeln med tredje land är stabil. Dock förväntas en förbättring i efterfrågan från Ryssland när aprils kvartals kvoter är fyllda.
På suggmarknaden är det en god efterfrågan på suggkött.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 28 mars 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 28 mars 23,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Smågrisbesättning
Vi säljer för kunds räkning hel suggbesättning om 7 grupper á 44 suggor/grupp ca 310 djur.
Goda resultat, noga utförda vaccinationsprogram på samtliga djur. Vid intresse kontakta för mer information
Anders Nilsson, 0708-75 65 54

Grispriserna vecka 14

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 14 v 13 v 12 v 11
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 14,20 14,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 14,00 14,00 13,75
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 14,00 14,00 14,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 -13,87 13,87 13,87 13,75
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 13,75 13,75 13,75
Skövde Slakteri 75-94,9 - 13,70 13,70 13,70
KLS 64-94,9 - 13,50 13,50 13,50
SLP 70-96,9 12,95 12,75 12,75 12,75
Scan avtal 75-96,9 12,65 12,45 12,45 12,45
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 12,65 12,45 12,45 12,45
Scan ej avtal 75-96,9 11,15 10,95 10,95 10,95
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 14 v 13 v 12
11,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,10 8,90 8,90
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,07 21,07 21,07
12,86 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
12,67 Österbottens 77 – 92 euro 1,35 1,35 1,35
13,42 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
28 mar Landsnotering euro euro euro euro euro
14,00 Tyskland 1,49 1,47 1,47 1,47 1,43
12,01 Frankrike - 1,280 1,274 1,212 1,162
10,32 Belgien - 1,100 1,100 1,070 1,050
10,91 Italien - 1,162 1,175 1,180 1,130
28 mar jämförbara*
14,67 Spanien - - 1,563 1,556 1,525
13,74 Italien - 1,468 1,468 1,462 1,437
13,54 England - - 1,443 1,443 1,386
13,64 Frankrike - 1,453 1,442 1,387 1,327
13,29 Tyskland - 1,416 1,416 1,416 1,376
13,23 Österrike - 1,410 1,410 1,410 1,370
13,17 Belgien - 1,403 1,403 1,366 1,341
12,83 Irland - 1,367 1,367 1,329 1,329
13,01 Holland - 1,386 1,386 1,386 1,348
12,36 Sverige - 1,317 1,317 1,317 1,296
12,03 Tjeckien - 1,282 1,285 1,288 1,267
12,02 Danmark - 1,281 1,281 1,281 1,254
12,28 Polen - - 1,308 1,367 1,311
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Kan jämföras. Enl ISN.
Observera att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Framför allt uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan faktisk betalning.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
23 mar Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr euro euro euro euro euro
13,60 EU, medelpris 1,449 1,446 1,416 1,383 1,353
-
16,56 Bulgarien 1,764 1,764 1,772 1,773 1,774
14,92 Grekland 1,589 1,589 1,589 1,589 1,607
14,83 Portugal 1,580 1,580 1,560 1,540 1,480
14,87 Italien 1,575 1,577 1,556 1,496 1,465
14,51 Spanien 1,546 1,542 1,517 1,472 1,406
14,28 Luxemburg 1,521 1,521 1,478 1,467 1,419
14,25 Finland 1,518 1,510 1,521 1,512 1,509
14,16 Tyskland 1,509 1,509 1,481 1,456 1,447
14,01 Slovakien 1,493 1,471 1,427 1,388 1,352
13,98 Estland 1,489 1,478 1,471 1,467 1,462
13,96 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,95 Österrike 1,486 1,483 1,460 1,433 1,431
13,94 Litauen 1,485 1,444 1,436 1,353 1,353
13,90 Rumänien 1,481 1,461 1,461 1,461 1,459
13,74 Sverige 1,464 1,461 1,446 1,420 1,420
13,58 Lettland 1,447 1,467 1,405 1,414 1,462
13,57 Ungern 1,446 1,406 1,360 1,355 1,318
13,52 Cypern 1,440 1,450 1,450 1,450 1,450
13,42 Frankrike 1,430 1,370 1,310 1,260 1,240
13,38 Tjeckien 1,425 1,380 1,361 1,354 1,324
13,24 England 1,411 1,432 1,422 1,430 1,427
13,23 Slovenien 1,410 1,409 1,378 1,367 1,350
13,08 Polen 1,393 1,446 1,401 1,333 1,255
12,98 Belgien 1,383 1,370 1,349 1,325 1,324
12,65 Holland 1,348 1,349 1,310 1,282 1,280
12,62 Irland 1,344 1,312 1,310 1,309 1,307
11,38 Danmark* 1,212 1,212 1,179 1,170 1,142
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 27 mar 13 mar 5 mar 26 feb 20 feb
April 1,530 1,531 1,520 1,490 1,513
Maj 1,635 1,610 1,600 1,560 1,580
Juni 1,675 1,640 1,626 1,603 1,610
Juli 1,685 1,649 1,648 1,615 1,632
Aug 1,697 1,670 1,664 1,645 1,649
Sep 1,700 1,670 1,670 1,640 1,650
Okt 1,695 1,660 1,655 1,655 1,633
Nov 1,700 1,668 1,670 1,650 1,630
Dec 1,700 1,670 1,660 1,663 1,635
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 mars
12 mars
5 mars
27 feb
Utbud
810
460
550
655
Sålda
810
460
550
655
Medelpris, euro
1,53
1,50
1,49
1,45
Lägst
1,50
1,50
1,49
1,44
Högst
1,54
1,50
1,49
1,45
Medelpris, skr
14,36
14,l0
13,91
13,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 13 v 12 v 11
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,30 6,80 6,80 6,40
Ginsten 140,1 kg- - 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- - 5,80 5,80 5,80
Ugglarps 140,1 kg- - 5,60 5,60 5,60
SLP 140,1 kg- 6,00 5,60 5,60 5,60
KLS 140 - - 5,55 5,55 5,55
Dalsjöfors 58% - 5,50 5,50 5,60
Scan 140- 5,80 5,40 5,40 5,40
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,40 5,40 5,40
Skövde 140- - 5,40 5,40 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,30 4,80 4,80 4,40
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
8,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,30 6,30
20,37
Nortura Fri vikt nkr 17,12 17,12 17,12
Finland
4,22
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,07
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
5,44
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
9,85
ZNVG 56 % euro - 1,05 1,04
Galtar
7,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,30 5,30

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Pund
11,88
11,95
12,30
12,17
12,27
12,29
12,52
Dollar 5,95 6,03 6,05 6,11 6,20 6,31 6,37
Euro 9,39 9,40 9,44 9,34 9,35 9,30 9,33
Dansk 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,17 1,16 1,19 1,19 1,18 1,18 1,17
Yen 5,95 6,08 6,03 5,90 5,83 5,84 5,88

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 14 v 13 v 12 v 11
Dahlbergs
Särklass D, mellang. -m 17,20m 17,20m 17,00m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* -m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg -m 16,55m 16,55m 16,55m
Ugglarpsgrisen, -23 kg -m 15,55m 15,55m 15,55m
KLS
KLS Smågris 23 kg -m 16,60m 16,60m 16,60m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ - 16,50 16,50 16,00
SwedeHam - 15,50 15,50 15,00
SLP
SLP+ 23 kg 16,80 16,50 16,25 16,25
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** - 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 411 402 402 402
Bis Plus 30 kg, förmedl. 396 387 387 387
Bas 30 kg, mellangårds. 377 368 368 368
Bas 30 kg, förmedling 362 353 353 353
Nyavvanda 9 kg 266 259 259 259
KRAV 30 kg 770 761 761 761
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 475 400 400 375
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri 0,5 - 0,5 v 0,5 v
Skövde Slakteri - 400 400 3-400
SLP balans balans balans balans
KLS - översk - översk
Dalsjöfors Slakteri - balans balans översk
Dahlbergs Slakteri - - 400 översk
Ginsten - översk balans -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
202
Basis 7 kg 161 157 157 157 151
371
Basis 30 kg 295 288 288 288 280
209
SPF+Myc 7 kg 166 162 162 162 156
378
SPF+Myc 30 kg 300 293 293 293 285
214
SPF 7 kg 170 166 166 166 160
383
SPF 30 kg 304 297 297 297 289
924
Økologi 30 kg 734 729 729 741 736
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos 690 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
450
25-kg, Priimuus 48 48 48 48 48
Snellmans
554
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
441
ZNVG 28 kg - 47 46 45 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
28 mar Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr euro euro euro euro euro
342 EU, medelpris 36,52 36,14 35,46 34,71 33,33
-
519 Malta 55,32 55,20 55,32 55,32 55,32
512 Sverige 54,63 53,77 53,65 52,60 53,73
471 Italien 50,21 50,03 49,99 49,99 49,99
469 Finland 50,01 49,47 48,59 49,35 49,00
428 Tyskland 45,60 44,70 42,90 41,60 40,30
399 Ungern 42,51 32,36 26,75 39,65 42,90
399 Belgien 42,50 42,00 41,00 39,00 38,00
396 England 42,25 42,90 42,61 42,81 42,57
394 Tjeckien 42,02 42,42 42,90 42,91 42,78
345 Holland 36,75 36,75 35,25 32,25 29,50
343 Spanien 36,59 37,03 36,83 35,55 32,33
310 Danmark* 33,11 33,13 33,15 32,20 31,39
291 Portugal 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
277 Estland 29,55 30,52 29,65 29,47 29,22
255 Luxemburg 27,26 24,98 25,69 29,64 26,10
249 Frankrike 26,60 25,80 25,60 24,80 24,40
245 Slovakien 26,12 39,42 53,97 49,68 23,23
190 Polen 20,27 20,14 19,55 18,59 18,00
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.