Senaste noteringsnytt
Sänkt slaktgrisnotering i Danmark med 20 øre v 17
Först nästa vecka blir det en reaktion på den stora tyska sänkningen av noteringen denna och framför allt förra veckan. Danmark sänker med 20 øre, 25 svenska öre. Suggorna är dock oförändrade, medan smågrisarna följer med nedåt. /LG 080417

Suggorna till Tyskland sjunker
Tyska noteringen på suggor sjunker v 16 med 2 cent, vilket medför att även noteringen för svensk export till Tyskland sjunker 20 öre.
Torbjörn Eriksson säger att vädret har en del i spelet kring de sänkta tyska priserna. Om det varit bra grillväder i Europa, har marknaden sugit upp en del griskött och slakterierna har hållit sig lugna. I stället blev det ett samspel mellan negativa faktorer på marknaden. /LG 080412

Alla noteringar oförändrade
Ginsten sänker marknadsavdraget på smågrisar med 10 kr till 10 kr. Det är enda ändringen som sker med de svenska grispriserna nästa vecka, trots den stora turbulensen på grismarknaden i Europa efter den oväntade tyska sänkningen innevarande vecka.
Tyska noteringen sjunker dock ytterligare 3 cent och tyska priset har nu sjunkit 85 öre på två veckor till stor irritation bland många länders grisproducenter.
Danskarna konstaterar dock att den tidigare eländiga danska noteringen börjar bli ganska bra nu, när danska noteringen gått upp och den tyska ner. /LG 0804011

Tyskt och danskt pris närmar sig varandra
De danska höjningarna och de tyska sänkningarna två veckor i rad gör att de båda ländernas noteringar närmar sig varandra. Danska noteringen har stadigt legat på jumboplatsen, medan tyska klättrat stadigt uppåt. Det har medfört att allt fler slaktgrisar transporterats från Danmark till tyska slakterier. Nu bromsas den strömmen, som fått till följd att danska slakterier drar ner och många slakteriarbetare blir utan arbete.
Danmark lämnar noteringen orörd nästa vecka. /LG 080411

Tyska slakterier hotade bojkotta noteringen
Den tyska höjningen av noteringen senaste veckorna har gått för snabbt, anser man vid de tyska slakterierna. Det har inte gått att få ut priserna från handeln, hävdar de. En utlösande faktor för sänkningen kan ha varit att slakterierna hotat att inte följa noteringen om den fortsätter uppåt. Slakterierna hotade sätta ner betalningen efter egna beslut.
Det är f ö något som de tyska slakterierna hotat med tidigare flera gånger genom åren och det är även den teorin som Karsten Flemin har i LandbrugsAvisen. Han är marknadsanalytiker vid Danish Meat.
Sedan kan förra veckans teori om stora anmälningar till slakt stämma. När ryktet om bruten prisuppgång spridit sig har grisuppfödarna försökt sälja så många grisar som möjligt för att rädda de pengar som finns att rädda. Allt har tydligen hänt på mindre än ett par dagar.
Man kan då fråga sig om de tyska slakterierna har diskussioner sig emellan om prissättningen? /LG 080411

Även köparna på internetauktion överraskade av tysk sänkning
Priset vid internetauktionen i Hannover sjönk kraftigt, 7 cent, 65 öre, 9 april. Att priset inte sjönk 2 april visar att köparna inte hade en aning om att priset skulle sänkas med hela 6 cent 4 april.
I de absolut flesta fallen är det internetauktionen, den mest fria marknad för slaktgrisar som kan tänkas, som indikerar vart noteringen är på väg. Nu blev det precis tvärt om.
Antalet anmälda grisar till auktionen 9 april var lägre än normalt. /LG 080411

Stor irritation i Europa över utraderade prisökningen
Den här veckan präglas europeiska marknaden för slaktgrisar av mycket irritation över det sänkta grispriset i Tyskland, som raderade ut den senaste tidens prishöjningar. Danmark meddelade höjd notering med 3 cent dagen före tyska sänkningen. I alla andra europeiska länder blev man mer eller mindre vettskrämda över det tyska agerandet. Sedan torsdagen veckan innan hade det byggts upp en massiv press mot noteringen från tyska slaktföretagen. Sänkningen med 6 cent blev ett faktum.
Som en konsekvens av detta gick även Hollands och Belgiens noteringar ner. Risken blev överhängande att billigt griskött skulle strömma in från Tyskland. Österrike följde med ner härnäst. I flera andra länder lyckades man dock hålla sin prisnivå oförändrad. Frankrike sänkte noteringen något.
Prognos: Prisutvecklingen är fortfarande oviss. Stora kvantiteter slaktfärdiga grisar bjuds ut över hela Europa. Hoppet står till bra grillväder, som kan stimulera köttmarknaden. /ISN /LG 080408

Sverige har lägsta noteringen i Eurpa igen
Scans notering (avtal) är den lägsta av alla som ISN jämför varje vecka, 12,35 skr. Det kan jämföras med Spaniens 14,61 skr.
-Det var nu ganska länge sedan Sverige hade Europas lägsta notering. Det väckte en väldig debatt när det hände.
Noteringen är som bekant en sak, verklig betalning en annan. P g a de höga tillägg en del uppfödare får hos en del slakterier, blir Sveriges position i tabellen över faktisk betalning något bättre. Sedan en tid ligger vi dock på den undre halvan även i den tabellen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
EUs prognoser ger hopp om prisökningar på griskött tidigare är beräknat.
Den svenska marknaden för griskött är fortsatt stabil. Scan har en bra efterfrågan på de flesta styckningsdetaljer. Vi får tydliga signaler från marknaden att efterfrågan ökar successivt nu när grillsäsongen närmar sig. I år presenterar Scan flera olika nya grillprodukter, bland annat ett premiumkött utvecklat tillsammans med Swedish BBQ-team.
I Europa pressas marknaden sedan påsk tillfälligt av ett stort utbud av griskött, främst från den tyska marknaden. De gemensamma prisprognoserna från EUs branschorganisationer, inom grisslakten i Europa, är dock fortsatt positiva och visar att förväntade prishöjningar kommer något något tidigare än vad vi tidigare trott. EUs prisprognosgrupp för griskött förutspår att prishöjningarna kan komma redan under sommaren. Och förväntningarna är att priserna under kvartal 3 kommer att öka, vilket kan innebära att grisköttet
kommer att kosta ca 15-25 procent mer än förra hösten.
För svenska grisleverantörer ser framtiden bra ut och det gäller nu att härda ut så vi i Sverige kan bibehålla en bra konkurrenssituation. Genom bra volymer kan vi möta våra kunders behov i Sverige men även internationellt. En bra konkurrenssituation i kombination med högre priser innebär ett kanonår 2009 för grisproduktionen.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Enligt min mening bör partipriset och priserna till handeln kunna höjas, under förutsättning att alla gör det. Vi försöker höja, men det fungerar inte om andra håller lägre pris. Ska vi vara så rädda för importen? Uppfödarna behöver höjd notering.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi slaktar 6 000 grisar per vecka och blir av med dem.
-Jag håller inte med om att det är lätta att höja priserna till handeln, även om det behövs. Det är mycket kött i Europa. Inte bara griskött, nöt kommer också in i Sverige. Tyska sänkningen av noteringen är ett problem för vår försäljning av karré och kotlett.
-Enda säkra sättet att få upp våra svenska priser är att det blir brist i Europa.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det är inga stora förändringar från förra veckan. Allt säljs bra, utom någon enstaka produkt som vi får kämpa med. Skivat går riktigt bra.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Anmälningarna till slakt är stora.
-TS-Gallup har presenterat sin statistik för kvartal 1. Den visar att HKScan betalat 3 cent över medeltalet för alla finska slakterier.
Finska marknaden delas av HKScan med något över 40 %, Atria något under 40, samt Snellmans och Saarionen. Dessutom finns några riktigt små slakterier.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi går mot vår och väntar oss starkare marknad. Vi är lite bekymrade för svängningarna i Tyskland. Det är viktigt för oss att danskarna får upp priset. De är prisdragare i Europa.
-Konsumtionen är stigande i Finland. Att nötköttspriset stiger är postivt, det får fler att välja gris.

Danish Crown
Marknaden för griskött har den senaste veckan varit under hård press och vi fick närmast en chock när Tyskland i fredags eftermiddag sänkte sin notering med 6 cent = 45 danska öre. Denna korrigering, som utan tvivel är skapat ur ett marknadsperspektiv, har blivit ytterligare förstärkt av prisfall på speciellt skinka och kotlett denna veckan. Marknaden för bog och charkråvara har dock hållt sig lugn.
Oundvikligen kommer de kommande 2 - 3 veckorna att bli präglade av vissa helgdagar i de stora länderna som kommer pressa priset nedåt.
Omvänt väntar vi på den första vårvärmen som kommer pressa priserna uppåt. I Danish Crown har man valt att tro på det senaste och håller en oförändrad notering trots den pågående marknadsituationen.
Suggor
Efter åtta veckor med oavbrutna prisökningar slog missmodet på svinköttsmarknaden också igenom på suggkött. Då allt suggkött säljs på den tyska marknaden får detta direkta konsekvenser. Danish Crown tror dock på en enskild korrigering.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 11 april 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 17 april 13,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Smågrisbesättning
Vi säljer för kunds räkning hel suggbesättning om 7 grupper á 44 suggor/grupp ca 310 djur.
Goda resultat, noga utförda vaccinationsprogram på samtliga djur. Vid intresse kontakta för mer information
Anders Nilsson, 0708-75 65 54

Grispriserna vecka 16

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 16 v 15 v 14 v 13
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 inget 15,10 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 75-94,9 14,00 13,70 13,70 13,70
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,11 13,37 14,00 13,87
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS 64-94,9 13,70 13,70 13,50 13,50
SLP 70-96,9 12,95 12,95 12,95 12,75
Scan avtal 75-96,9 12,65 12,65 12,65 12,45
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 12,65 12,65 12,65 12,45
Scan ej avtal 75-96,9 11,15 11,15 11,15 10,95
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 17 v 16 v 15
11,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,10 9,30 9,30
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,07 21,07
12,86 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,67 Österbottens 77 – 92 euro - 1,35 1,35
13,42 Snellman 80–101 euro - 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
11 apr Landsnotering euro euro euro euro euro
13,11 Tyskland 1,40 1,43 1,49 1,47 1,47
12,01 Frankrike - 1,254 1,280 1,280 1,274
10,32 Belgien - 1,050 1,100 1,100 1,100
10,91 Italien - 1,120 1,120 1,162 1,175
8 apr jämförbara*
14,61 Spanien - 1,563 1,563 1,563 1,563
13,44 Frankrike - 1,438 1,450 1,453 1,443
13,32 Irland - 1,425 1,367 1,367 1,367
13,27 England - 1,420 1,409 1,386 1,388
13,25 Italien - 1,418 1,468 1,468 1,468
12,86 Tyskland - 1,376 1,436 1,416 1,416
12,71 Österrike - 1,360 1,410 1,410 1,410
12,68 Holland - 1,357 1,406 1,386 1,386
12,53 Belgien - 1,341 1,403 1,403 1,403
13,27 Tjeckien - - - 1,420 1,419
12,46 Danmark - 1,333 1,306 1,279 1,279
12,61 Polen - - 1,349 1,300 1,327
12,35 Sverige - 1,321 1,317 1,293 1,286
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
06 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
13,68 EU, medelpris 1,461 1,452 1,449 1,446 1,416
-
16,42 Bulgarien 1,753 1,760 1,764 1,764 1,772
14,90 Grekland 1,591 1,591 1,589 1,589 1,589
14,78 Spanien 1,578 1,559 1,546 1,542 1,517
14,71 Portugal 1,570 1,580 1,580 1,580 1,560
14,25 Rumänien 1,521 1,509 1,481 1,461 1,461
14,24 Litauen 1,520 1,527 1,485 1,444 1,436
14,22 Luxemburg 1,518 1,528 1,521 1,521 1,478
14,20 Slovakien 1,516 1,491 1,493 1,471 1,427
14,17 Finland 1,513 1,516 1,518 1,510 1,521
14,09 Tyskland 1,504 1,518 1,509 1,509 1,481
14,04 Österrike 1,499 1,493 1,486 1,483 1,460
13,99 Italien 1,494 1,544 1,575 1,577 1,556
13,98 Tjeckien 1,493 1,443 1,425 1,380 1,361
13,93 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,81 Estland 1,474 1,458 1,489 1,478 1,471
13,74 Ungern 1,467 1,453 1,446 1,406 1,360
13,67 Lettland 1,459 1,447 1,447 1,467 1,405
13,49 Cypern 1,440 1,440 1,440 1,450 1,450
13,49 Frankrike 1,440 1,440 1,430 1,370 1,310
13,48 Sverige 1,439 1,419 1,464 1,461 1,446
13,32 England 1,422 1,408 1,411 1,432 1,422
13,28 Belgien 1,418 1,413 1,383 1,370 1,349
13,12 Polen 1,401 1,370 1,393 1,446 1,401
13,97 Slovenien 1,385 1,409 1,410 1,409 1,378
12,80 Holland 1,367 1,349 1,348 1,349 1,310
12,68 Irland 1,354 1,344 1,344 1,312 1,310
11,71 Danmark* 1,250 1,212 1,212 1,212 1,179
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 9 apr 4 apr 27 mar 13 mar 5 mar
April 1,400 1,446 1,530 1,531 1,520
Maj 1,488 1,539 1,635 1,610 1,600
Juni 1,571 1,595 1,675 1,640 1,626
Juli 1,598 1,625 1,685 1,649 1,648
Aug 1,620 1,642 1,697 1,670 1,664
Sep 1,620 1,642 1,700 1,670 1,670
Okt 1,605 1,630 1,695 1,660 1,655
Nov 1,610 1,637 1,700 1,668 1,670
Dec 1,625 1,640 1,700 1,670 1,660
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 april
2 april
28 mars
12 mars
Utbud
460
810
810
460
Sålda
460
730
810
460
Medelpris, euro
1,45
1,52
1,53
1,50
Lägst
1,44
1,52
1,50
1,50
Högst
1,45
1,53
1,54
1,50
Medelpris, skr
13,58
14,21
14,36
14,l0

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 16 v 15 v 14 v 13
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,80 7,00 7,30 6,80
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Ugglarps 140,1 kg- 5,60 5,60 5,60 5,60
SLP 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 5,60
KLS 140 - 5,55 5,55 5,55 5,55
Dalsjöfors 58% 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,80 5,80 5,80 5,40
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,40
Skövde 140- 5,40 5,40 5,40 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,80 5,30 5,30 4,80
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 -

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
8,25
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,90
20,37
Nortura Fri vikt nkr - 17,12 17,12
Finland
4,22
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,07
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,44
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
9,85
ZNVG 56 % euro - 1,03 1,05
Galtar
7,00
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,90

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Pund
11,70
11,91
11,88
11,95
12,30
12,17
12,27
Dollar 5,93 5,97 5,95 6,03 6,05 6,11 6,20
Euro 9,37 9,35 9,39 9,40 9,44 9,34 9,35
Dansk 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25
Norsk 1,18 1,16 1,17 1,16 1,19 1,19 1,18
Yen 5,81 5,82 5,95 6,08 6,03 5,90 5,83

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 16 v 15 v 14 v 13
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,20m 17,20m 17,20m 17,20m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,55m 16,55m 16,55m 16,55m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,55m 15,55m 15,55m 15,55m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,60m 16,60m 16,60m 16,60m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,00 16,75 16,75 16,50
SwedeHam 16,00 15,75 15,75 15,50
SLP
SLP+ 23 kg 16,80 16,80 16,80 16,50
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 439 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 411 411 411 402
Bis Plus 30 kg, förmedl. 396 396 396 387
Bas 30 kg, mellangårds. 377 377 377 368
Bas 30 kg, förmedling 362 362 362 353
Nyavvanda 9 kg 266 266 266 259
KRAV 30 kg 770 770 770 761
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 450 475 400
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri balans balans 0,5 -
Skövde Slakteri - 200 - 400
SLP översk balans balans balans
KLS - översk - översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans - balans
Dahlbergs Slakteri 200 200 balans -
Ginsten balans - - översk
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
205
Basis 7 kg 163 167 168 161 157
371
Basis 30 kg 295 304 303 295 288
211
SPF+Myc 7 kg 168 172 173 166 162
378
SPF+Myc 30 kg 300 309 308 300 293
216
SPF 7 kg 172 176 177 170 166
383
SPF 30 kg 304 313 312 304 297
905
Økologi 30 kg 719 725 739 734 729
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
450
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
554
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
440
ZNVG 28 kg - 47 48 48 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
344 EU, medelpris 36,75 36,63 36,52 36,14 35,46
-
518 Malta 55,32 55,32 55,32 55,20 55,32
486 Sverige 51,97 51,30 54,63 53,77 53,65
472 Italien 50,43 50,43 50,21 50,03 49,99
466 Finland 49,82 49,95 50,01 49,47 48,59
441 Tyskland 47,10 46,40 45,60 44,70 42,90
416 Slovakien 44,49 59,31 26,12 39,42 53,97
414 Tjeckien 44,20 40,68 42,02 42,42 42,90
394 England 42,11 41,99 42,25 42,90 42,61
393 Belgien 42,00 42,50 42,50 42,00 41,00
336 Spanien 35,87 35,69 36,59 37,03 36,83
332 Holland 35,50 36,75 36,75 36,75 35,25
325 Danmark* 34,73 33,11 33,11 33,13 33,15
319 Estland 34,05 29,73 29,55 30,52 29,65
290 Portugal 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
289 Ungern 30,92 36,77 42,51 32,36 26,75
264 Luxemburg 28,25 28,04 27,26 24,98 25,69
262 Frankrike 28,00 27,40 26,60 25,80 25,60
194 Polen 20,73 20,23 20,27 20,14 19,55
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.