Senaste noteringsnytt
Grillvädret höjer Scans notering 20 öre
Scan höjer noteringen 20 öre, samtidigt som Danmark sänker. Det väntat goda grillvädret och bra försäljning av grillprodukter är orsaken till Scans höjning. En del av grillsortimentet är redan slutsålt.
Skövde höjde redan denna vecka 30 öre, Dalsjöfors och SLP höjer 20 öre nästa vecka. /LG 080418Hela havet stormar
Det är sällan som grispriserna förändrats så mycket på en vecka som nu, och därtill både uppåt och nedåt. I tabellen över faktiskt betalda priser har nästan lika många länder sänkt som höjt v 15.
I vårt närområde är det v 17 upp 3 cent i Tyskland, 20 danska öre ner i Danmark, 20 öre upp i Sverige vid en del slakterier, andra ligger stilla, och det är 3 cent ner hos finska Atria, medan LSO har oförändrat.
Något mönster i förändringarna kan man knappast se. Det är en ganska olika reaktion på tyska sänkningarna de två gångna veckorna. Den förestående grillsäsongen väger troligen tyngre i en del länder.
Men detta är en mycket subjektiv bedömning från min sida. /LG 082418Tyska noteringen har vänt uppåt igen med 3 cent
Den tyska noteringen på slaktgrisar vänder uppåt nästa vecka med 3 cent. Därmed är vi åter inne i en positiv trend, efter den något oväntade sänkningen med totalt 9 cent på två veckor. Nu håller vi tummarna för varmt och vackert grillväder över Europa. De stora köttlagren i frysarna behöver en stor gul sol på väderkartorna. /LG 080418

Sänkt slaktgrisnotering i Danmark med 20 øre v 17
Först nästa vecka blir det en reaktion på den stora tyska sänkningen av noteringen denna och framför allt förra veckan. Danmark sänker med 20 øre, 25 svenska öre. Suggorna är dock oförändrade, medan smågrisarna följer med nedåt. /LG 080417Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Ryssland har öppnat för import
• Öppna priser ersätter smussel
• Johan blir affärsutvecklingschef
• DK tappar halva Japanexporten
• 50 öre förskott på danska grisar
• Atria vinstvarnar för 2008
• Canada gasar ihjäl smågrisar


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Scan har en fortsatt bra efterfrågan på de flesta styckningsdetaljer, framför allt på den svenska marknaden. Det fina vädret är på väg och allt fler konsumenter tar fram grillen. Scan har slutsålt på typiska grilldetaljer och ett bra mottagande hos våra kunder av Scans övriga grillsortiment med flera spännande kampanjer under våren och sommaren.
Scan välkomnar det fina vädret, grillsäsongen, och ser med tillförsikt på framtiden. Kombinationen gör att Scan höjer noteringen kommande vecka med +20 öre per kilo.
Grisköttsmarknaden följer EUs tillfälligt satta prisprognoser med förväntade minskningar i produktionen framåt kvartal tre. Detta trots att exporten till Ryssland, som nu åter öppnat för griskött, inte minskat utbudet på den europeiska marknaden i den omfattning som man tidigare förutsett.
Anledningen är en hård konkurrens från den amerikanska och kanadensiska marknaden med stora volymer griskött i kombination med en låg dollarkurs.
Den rådande situationen gör att marknaden i Europa fortsätter att präglas av ett stort utbud av griskött. Något som gör att bland annat noteringen i Danmark sänks med -20 danska öre/kg kommande vecka.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: Marknaden är inte bra, men inte heller dålig. Nu utlovas sol, vilket är positivt. Då kommer försäljningen äntligen igång på allvar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi höjde 30 öre denna vecka, fast jag sa oförändrat i fredags. Vi gör vad kan för den ansträngda lönsamheten i grisproduktionen.
-Grillsortimentet, främst kotlett och karré, börjar röra på sig. Det märks på försäljningen att man utlovar sol och värme.
-Det är bra att exporten till Ryssland tar fart, så griskött lyfts ut ur landet. Vi har själva exporterat en volym motsvarande 500 grisar till Ryssland, men vi är inte med på den här nya exporten.
-Slaktkön är nu endast en dags slakt, men den volymen behöver vi att spela med för att slakten ska fungera bra. Vi har fått in en del mera slakt, men vi behöver nu mer. -Fram till vecka 15 har vi ökat slakten 6 % från nyår.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi känner nu att en prisökning är på gång. När de grisar som sätts in idag slaktas, tror vi priset är betydligt bättre än nu.
-Därför höjer vi smågrispriset mer den här veckan, än vad vi normalt skulle ha gjort. Ca 10 kr av höjningen med 16 kr är extra höjning p g a den väntade höjningen för slaktgrisarna när de är slaktfärdiga. Smågrisuppfödarna har det allra mest kämpigt just nu och behöver sin del av den väntade höjningen.
-Vi hara rätt hyfsad avsättning för grisköttet och blir av med allt. Vi har stått stilla med slakten idag fredag p g a ombyggnad i slakteriet under helgen och har kört extra hårt måndag till torsdag för att klara leveranserna. Volymen slakt har därför blivit oförändrad. Vi installerar en del nya maskiner och flyttar skållningen.
-Ökningen i vår grisslakt ligger på nära 46 000 grisar hittills i år.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har som förra veckan några 1000 smågrisar i förmedlingskön, och för slaktgrisar är det delskö, som betyder lite mer än lite kö på finlandssvenska.
-Vi laddar nu för grillsäsongen, som vi väntar startar i helgen. Vädret väntas bli vackert.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknadsläget är fortsatt tufft internationellt. Det strömmar in importerat kött till Finland, som är mycket billigare än det finska. Ingen mår bra i produktionsledet, men det är inte heller bra i Atria, som resultatvarnade i veckan. Vi har samma problem i alla led av produktionen.
-Jag tror innevarande år blir fortsatt turbulent, med fler besättningar som försvinner. Det gäller för alla att trimma och uppnå fler levande smågrisar, minskad förbrukning av foder, osv.
-Det är helt klart att suggor har slaktats ut och att suggslakten forsätter i Finland och även i andra länder.
-Vi lever nu från dag till dag och ser oss om efter alla möjligheter att höja priset igen. Men vi vet att det finns stora köttlager i Europa och det kan bli en långdragen tuff marknad.
-Detta gäller även vid handel österut, där affärerna också görs i dollar.
-Det är nu olyckligt att så stora lager griskött ligger i frysarna, när våren börjar dra marknaden. Det kommer att trycka priserna. Vi kan nu se att marknaden inte är bättre än när lagren började fyllas på i EUs fryslager.
-Vi fick en ovanligt olycklig situation med både dollarras, prisökning på foder och stora ökningar av produktionen.

Danish Crown
Ingen kommentar finns tillgänglig i dag. Se ev uppdatering på GrisPortalen.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 18 april 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 18 april 22,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Smågrisbesättning
Vi säljer för kunds räkning hel suggbesättning om 7 grupper á 44 suggor/grupp ca 310 djur.
Goda resultat, noga utförda vaccinationsprogram på samtliga djur. Vid intresse kontakta för mer information
Anders Nilsson, 0708-75 65 54

Grispriserna vecka 17

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 17 v 16 v 15 v 14
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 15,10 inget 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,40 14,20 14,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 14,00 14,00 14,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,45 13,11 13,37 14,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 13,75 13,75 13,75
Skövde Slakteri 75-94,9 14,00 14,00 13,70 13,70
KLS 64-94,9 - 13,70 13,70 13,50
SLP 70-96,9 13,15 12,95 12,95 12,95
Scan avtal 75-96,9 12,85 12,65 12,65 12,65
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 12,85 12,65 12,65 12,65
Scan ej avtal 75-96,9 11,35 11,15 11,15 11,15
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 17 v 16 v 15
11,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,10 9,30 9,30
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,07 21,07 21,07
12,89 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
12,42 Österbottens 77 – 92 euro 1,32 1,35 1,35
13,45 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
16 apr Landsnotering euro euro euro euro euro
13,45 Tyskland 1,43 1,40 1,43 1,49 1,47
11,24 Frankrike - 1,195 1,254 1,280 1,280
9,88 Belgien - 1,050 1,050 1,100 1,100
10,53 Italien - 1,120 1,120 1,120 1,162
16 apr jämförbara*
14,46 Spanien - 1,537 1,563 1,563 1,563
13,40 Irland - 1,425 1,425 1,367 1,367
13,34 Italien - 1,418 1,418 1,468 1,468
13,24 England - 1,408 1,420 1,409 1,386
12,67 Frankrike - 1,374 1,438 1,450 1,453
12,66 Tyskland - 1,346 1,376 1,436 1,416
12,54 Danmark - 1,333 1,333 1,306 1,279
12,51 Österrike - 1,330 1,360 1,410 1,410
12,49 Holland - 1,328 1,357 1,406 1,386
13,91 Tjeckien - - - 1,479 1,420
13,36 Polen - - 1,420 1,349 1,300
12,37 Sverige - 1,315 1,321 1,317 1,293
12,27 Belgien - 1,304 1,341 1,403 1,403
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
13 apr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr euro euro euro euro euro
13,63 EU, medelpris 1,449 1,461 1,452 1,449 1,446
-
16,48 Bulgarien 1,752 1,753 1,760 1,764 1,764
15,05 Rumänien 1,600 1,521 1,509 1,481 1,461
14,77 Portugal 1,570 1,570 1,580 1,580 1,580
14,73 Grekland 1,566 1,591 1,591 1,589 1,589
14,66 Tjeckien 1,558 1,493 1,443 1,425 1,380
14,62 Spanien 1,554 1,578 1,559 1,546 1,542
14,62 Estland 1,554 1,474 1,458 1,489 1,478
14,34 Finland 1,524 1,513 1,516 1,518 1,510
14,34 Lettland 1,524 1,459 1,447 1,447 1,467
14,28 Luxemburg 1,518 1,518 1,528 1,521 1,521
14,01 Litauen 1,489 1,520 1,527 1,485 1,444
13,99 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,99 Ungern 1,487 1,467 1,453 1,446 1,406
13,69 Tyskland 1,455 1,504 1,518 1,509 1,509
13,67 Italien 1,453 1,494 1,544 1,575 1,577
13,61 Polen 1,447 1,401 1,370 1,393 1,446
13,55 Cypern 1,440 1,440 1,440 1,440 1,450
13,49 Sverige 1,434 1,439 1,419 1,464 1,461
13,39 England 1,424 1,422 1,408 1,411 1,432
13,26 Frankrike 1,410 1,440 1,440 1,430 1,370
13,14 Irland 1,397 1,354 1,344 1,344 1,312
13,08 Österrike 1,391 1,499 1,493 1,486 1,483
12,78 Belgien 1,359 1,418 1,413 1,383 1,370
12,78 Slovakien 1,359 1,516 1,491 1,493 1,471
12,78 Slovenien 1,359 1,385 1,409 1,410 1,409
12,33 Holland 1,311 1,367 1,349 1,348 1,349
12,06 Danmark* 1,282 1,250 1,212 1,212 1,212
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 16 apr 9 apr 4 apr 27 mar 13 mar
April 1,402 1,400 1,446 1,530 1,531
Maj 1,502 1,488 1,539 1,635 1,610
Juni 1,617 1,571 1,595 1,675 1,640
Juli 1,650 1,598 1,625 1,685 1,649
Aug 1,652 1,620 1,642 1,697 1,670
Sep 1,654 1,620 1,642 1,700 1,670
Okt 1,640 1,605 1,630 1,695 1,660
Nov 1,650 1,610 1,637 1,700 1,668
Dec 1,660 1,625 1,640 1,700 1,670
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 april
9 april
2 april
28 mars
Utbud
660
460
810
810
Sålda
460
460
730
810
Medelpris, euro
1,45
1,45
1,52
1,53
Lägst
1,44
1,44
1,52
1,50
Högst
1,45
1,45
1,53
1,54
Medelpris, skr
13,64
13,58
14,21
14,36

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 17 v 16 v 15 v 14
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,80 6,80 7,00 7,30
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- - 5,80 5,80 5,80
Ugglarps 140,1 kg- - 5,60 5,60 5,60
SLP 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS 140 - - 5,55 5,55 5,55
Dalsjöfors 58% 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 5,40 5,40 5,40 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,80 4,80 5,30 5,30
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
8,25
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,90
20,37
Nortura Fri vikt nkr 17,12 17,12 17,12
Finland
4,23
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,08
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
5,45
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
9,69
ZNVG 56 % euro - 1,03 1,05
Galtar
7,00
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,90

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Pund
11,80
11,70
11,91
11,88
11,95
12,30
12,17
Dollar 5,91 5,93 5,97 5,95 6,03 6,05 6,11
Euro 9,41 9,37 9,35 9,39 9,40 9,44 9,34
Dansk 1,26 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,25
Norsk 1,18 1,18 1,16 1,17 1,16 1,19 1,19
Yen 5,77 5,81 5,82 5,95 6,08 6,03 5,90

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 17 v 16 v 15 v 14
Dahlbergs
Särklass D, mellang. -m 17,20m 17,20m 17,20m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg -m 16,55m 16,55m 16,55m
Ugglarpsgrisen, -23 kg -1m 15,55m 15,55m 15,55m
KLS
KLS Smågris 23 kg -m 16,60m 16,60m 16,60m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,00 17,00 16,75 16,75
SwedeHam 16,00 16,00 15,75 15,75
SLP
SLP+ 23 kg 17,10 16,80 16,80 16,80
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 455 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 419 411 411 411
Bis Plus 30 kg, förmedl. 404 396 396 396
Bas 30 kg, mellangårds. 385 377 377 377
Bas 30 kg, förmedling 370 362 362 362
Nyavvanda 9 kg 269 266 266 266
KRAV 30 kg 778 770 770 770
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 475
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2-3 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans 0,5
Skövde Slakteri balans - 200 -
SLP översk översk balans balans
KLS - - översk -
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans -
Dahlbergs Slakteri - 200 200 balans
Ginsten översk balans - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
205
Basis 7 kg 163 167 168 161 157
371
Basis 30 kg 295 304 303 295 288
211
SPF+Myc 7 kg 168 172 173 166 162
378
SPF+Myc 30 kg 300 309 308 300 293
216
SPF 7 kg 172 176 177 170 166
383
SPF 30 kg 304 313 312 304 297
905
Økologi 30 kg 719 725 739 734 729
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos 690 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
451
25-kg, Priimuus 48 48 48 48 48
Snellmans
555
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
442
ZNVG 28 kg - 47 48 48 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
13 apr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr euro euro euro euro euro
339 EU, medelpris 36,12 36,75 36,63 36,52 36,14
-
520 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,20
496 Sverige 52,75 51,97 51,30 54,63 53,77
475 Italien 50,49 50,43 50,43 50,21 50,03
459 Finland 48,86 49,82 49,95 50,01 49,47
438 Tyskland 46,60 47,10 46,40 45,60 44,70
417 Tjeckien 44,36 44,20 40,68 42,02 42,42
393 England 41,80 42,11 41,99 42,25 42,90
387 Slovakien 41,14 44,49 59,31 26,12 39,42
376 Belgien 40,00 42,00 42,50 42,50 42,00
327 Danmark* 34,85 34,73 33,11 33,11 33,13
321 Spanien 34,19 35,87 35,69 36,59 37,03
301 Holland 32,00 35,50 36,75 36,75 36,75
297 Ungern 31,62 30,92 36,77 42,51 32,36
291 Portugal 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
277 Estland 29,49 34,05 29,73 29,55 30,52
271 Frankrike 28,80 28,00 27,40 26,60 25,80
265 Luxemburg 28,25 28,25 28,04 27,26 24,98
197 Polen 20,99 20,73 20,23 20,27 20,14
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.