Senaste noteringsnytt
Trenden har vänt uppåt, tysk höjning med 55 öre
Tongångarna på EU-marknaden ser positivare ut denna vecka, vilket tyska höjningen med 6 cent, ca 55 öre, till 1,49 € verifierar. Det finns inga teckan på bakslag. Tyska internetauktionen pekar tvärt om på ytterligare förbättringar, då snittpriset var 1,52 euro vid senaste auktionen.
Danska noteringen för slaktgrisar höjs med 20 øre och för suggor med 40 öre.
De tyska och danska höjningarna innebär minskat importtryck. Så här års är charkråvaran ett problem, men höjninarna i Tyskland och Danmark förbättrar slaktkalkylen. Karré och kotlett blir nu mer efterfrågade produkter, medan köttfärsen säljs mindre. Det varma vädret har ökat efterfrågan på grillsortimentet rejält. Fortsatt värme höjer också priserna. Det är alltid är en viss eftersläpning.
Scan har oförändrad notering, liksom övriga slakterier. /LG 080425Optimismen i EU återvänder
Den europeiska marknaden för slaktgrisar återvänder till optimismen, efter höjda noteringar och minskade utbud. Tyskland gick åter före med en höjning med 3 cent medan franska noteringen gick tillbaka. Holland följde tyska noteringen uppåt. Danska noteringen föll tillbaka till jumboplatsen.
Ryktena har gått om sänkning av EUs exportstöd till tredje land, men dessbättre var ryktet inte sant, vilket lättade upp stämningen på grisköttmarknaden. Handeln är dock tämligen begränsad, med undantag av i Österrike.
Det är snart åter helgdagar, vilket är bekymmer för i första hand producenterna.
Den kanadensiska regeringen har svarat upp mot producenternas krav på bistånd i den svåra grisgrisen och startat ett stöd till suggslakt och garanterat minimipris på 1 295 skr.
Prognos: Det ser ut som om grispriserna nått botten i EU. På kort sikt ska vi inte ställa förväntningarna för högt, eftersom det finns stora lager av griskött. Men om vädret blir bra för BBQ kan vi se framtiden an med tillförsikt. /ISN/LG 080425

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Ny ordförande för HKScan
• Grisbönder tror minst på lokalt
• Ny ordförande i Nortura
• Inte mycket mer mark att odla
• Mer värde för mervärdena?
• Scan utvecklar gatuköken
• Yara motarbetar Lantmännen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Våren och det fina grillvädret gör att det råder brist på bland annat karré på den svenska marknaden. Scans grillsortiment med bland annat det nya premiumköttet med tillhörande glaze säljer bra och övriga grisköttsdetaljer såsom karré och kotlett är utsålda. Grisköttsmarknaden i Europa fortsätter dock att präglas av stora volymer griskött framförallt skinka. Positivt i sammanhanget är att exporten till Ryssland ökar successivt, vilket efterhand kommer att lätta volymtrycket på den europeiska marknaden.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Efterfrågan har ökat på karré och kotlett, som en följd av vackra vädret. Även i övrigt är det bra efterfrågan.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det finns mycket kött på maknaden. Försäljningen har dock satt fart senaste dagarna. Det har varit rena explosionen och ser man i butikerna handlar folk grillprodukter som galna. Personalen hinner inte plocka in kött på hyllorna i samma takt som kunderna plockar ut. Vädret sätter fart på det mesta. Dock inte sida, som inte är lika lätt att sälja. För kotlett och karré är det full fart.
-Handeln har plussat på sina beställningar varje dag. Problemet är kortveckan nästa vecka, som minskar tillgången.
-Fryst karré finns fortfarande gott om.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Tyska höjningen med 6 cent i dag för det goda med sig att charkrkåvaran går upp i pris. Den är idag största bekymret i försäljningen. Tyska höjningen påverkar priserna på varor som kommer in i landet.
-Att vädret är vackert, märks på försäljningen. Men jag tror att det finns stora lager fryst karré på sina håll. Det kan ta en viss tid innan den marinerats och gjorts klar för att komma ut på marknaden.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: - Styckat liknar förra veckan, nästa vecka verkar bli i linje med denna. Försäljningen av korv börjar öka. Övrig chark säljs enligt förväntningarna.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Noteringen är oförändrad och garantipriset fortsätter till vecka 22.
-Grillvädret märks på försäljningen. Vappen, dvs 1 majfirandet, ökar försäljningen av knack-korv. Det är små korvar liknande svensk prinskorv.

Danish Crown
Skinkmarknaderna ligger på i stort sett oförändrade priser. Det har varit en press nedåt, men efterhand som det blivit klart att slakten är något mindre och solen skiner klarare slutade marknaden oförändrat. Det finns en förväntning om bättring i maj.
Detsamma gäller för bog och annan charkråvara.
Karré har ännu inte kommit igång, men de tyska fabrikerna för marinering börjar att ta ut från lagren. Baconmarknaden har de senaste veckorna varit pressad av billig kotlett från kontinenten, men en stabilare kotlettmarknad kommer utan tvivel också påverka baconmarknaden.
Försäljningen till tredje land är oförändrad med något stigande volymer till Ryssland.
Noteringshöjningen bör ses som ett uttryck för förväntad glädje.
Suggor
Marknaden för suggkött har efter en kort paus åter kommit igång och det förväntas en god efterfrågan i maj månad.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 25 april 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 30 april 13,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Smågrisbesättning
Vi säljer för kunds räkning hel suggbesättning om 7 grupper á 44 suggor/grupp ca 310 djur.
Goda resultat, noga utförda vaccinationsprogram på samtliga djur. Vid intresse kontakta för mer information
Anders Nilsson, 0708-75 65 54

Grispriserna vecka 18

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 15,10 15,10 inget
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,40 14,40 14,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 75-94,9 14,00 14,00 14,00 13,70
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,87 13,45 13,11 13,37
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS 64-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
SLP 70-96,9 13,15 13,15 12,95 12,95
Scan avtal 75-96,9 12,85 12,85 12,65 12,65
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 12,85 12,85 12,65 12,65
Scan ej avtal 75-96,9 11,35 11,35 11,15 11,15
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 19 v 18 v 17
11,71 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,30 9,30 9,10
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,07 21,07
12,75 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,28 Österbottens 77 – 92 euro - - 1,32
13,31 Snellman 80–101 euro - 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
25 apr Landsnotering euro euro euro euro euro
13,87 Tyskland 1,49 1,43 1,40 1,43 1,49
10,82 Frankrike - 1,163 1,195 1,254 1,280
9,77 Belgien - 1,050 1,050 1,050 1,100
8,89 Italien - 0,955 1,120 1,120 1,120
24 apr jämförbara*
14,19 Spanien - 1,525 1,537 1,563 1,563
13,26 Irland - 1,425 1,425 1,425 1,367
13,24 England - 1,423 1,408 1,420 1,409
13,20 Italien - 1,418 1,418 1,418 1,468
12,81 Tyskland - 1,376 1,346 1,376 1,436
12,66 Österrike - 1,360 1,330 1,360 1,410
12,54 Frankrike - 1,348 1,374 1,438 1,450
12,54 Holland - 1,348 1,328 1,357 1,406
14,17 Tjeckien - - - 1,523 1,479
13,21 Polen - - 1,419 1,420 1,349
12,48 Belgien - 1,341 1,304 1,341 1,403
12,46 Sverige - 1,339 1,315 1,321 1,317
12,15 Danmark - 1,306 1,333 1,333 1,306
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
20 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
13,33 EU, medelpris 1,432 1,449 1,461 1,452 1,449
-
16,31 Bulgarien 1,752 1,752 1,753 1,760 1,764
15,33 Rumänien 1,647 1,600 1,521 1,509 1,481
14,56 Tjeckien 1,564 1,558 1,493 1,443 1,425
14,34 Grekland 1,541 1,566 1,591 1,591 1,589
14,24 Spanien 1,530 1,554 1,578 1,559 1,546
14,24 Lettland 1,530 1,524 1,459 1,447 1,447
14,23 Litauen 1,529 1,489 1,520 1,527 1,485
14,11 Finland 1,516 1,524 1,513 1,516 1,518
14,05 Portugal 1,510 1,570 1,570 1,580 1,580
13,85 Estland 1,488 1,554 1,474 1,458 1,489
13,84 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,77 Ungern 1,480 1,487 1,467 1,453 1,446
13,60 Luxemburg 1,461 1,518 1,518 1,528 1,521
13,59 Polen 1,460 1,447 1,401 1,370 1,393
13,49 Tyskland 1,449 1,455 1,504 1,518 1,509
13,42 Sverige 1,442 1,434 1,439 1,419 1,464
13,29 England 1,428 1,424 1,422 1,408 1,411
13,40 Cypern 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
13,02 Irland 1,399 1,397 1,354 1,344 1,344
12,75 Frankrike 1,370 1,410 1,440 1,440 1,430
12,47 Österrike 1,340 1,391 1,499 1,493 1,486
12,39 Italien 1,331 1,453 1,494 1,544 1,575
12,38 Belgien 1,330 1,359 1,418 1,413 1,383
12,36 Slovakien 1,328 1,359 1,516 1,491 1,493
12,36 Slovenien 1,328 1,359 1,385 1,409 1,410
11,93 Holland 1,282 1,311 1,367 1,349 1,348
11,93 Danmark* 1,282 1,282 1,250 1,212 1,212
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 16 apr 9 apr 4 apr 27 mar 13 mar
April 1,402 1,400 1,446 1,530 1,531
Maj 1,502 1,488 1,539 1,635 1,610
Juni 1,617 1,571 1,595 1,675 1,640
Juli 1,650 1,598 1,625 1,685 1,649
Aug 1,652 1,620 1,642 1,697 1,670
Sep 1,654 1,620 1,642 1,700 1,670
Okt 1,640 1,605 1,630 1,695 1,660
Nov 1,650 1,610 1,637 1,700 1,668
Dec 1,660 1,625 1,640 1,700 1,670
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 april
16 april
9 april
2 april
Utbud
460
660
460
810
Sålda
460
460
460
730
Medelpris, euro
1,52
1,45
1,45
1,52
Lägst
1,51
1,44
1,44
1,52
Högst
1,1,52
1,45
1,45
1,53
Medelpris, skr
14,15
13,64
13,58
14,21

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 17 v 16 v 15
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,30 6,80 6,80 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Ugglarps 140,1 kg- 5,60 5,60 5,60 5,60
KLS 140 - 5,55 5,55 5,55 5,55
Dalsjöfors 58% 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 5,40 5,40 5,40 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,30 4,80 4,80 5,30
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 19 v 18 v 17
9,20
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,00 6,60
20,37
Nortura Fri vikt nkr - 17,12 17,12
Finland
4,18
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,02
Österbottens Fri vikt, E euro - - 0,54
5,39
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
10,05
ZNVG 56 % euro - 1,08 1,05
Galtar
7,56
Danish Crown 109,9 kg- dkr - 6,00 5,60

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund
11,73
11,80
11,70
11,91
11,88
11,95
12,30
Dollar 5,95 5,91 5,93 5,97 5,95 6,03 6,05
Euro 9,31 9,41 9,37 9,35 9,39 9,40 9,44
Dansk 1,25 1,26 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26
Norsk 1,16 1,18 1,18 1,16 1,17 1,16 1,19
Yen 5,70 5,77 5,81 5,82 5,95 6,08 6,03

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 18 v 17 v 16 v 15
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,20m 17,20m 17,20m 17,20m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,85m 16,55m 16,55m 16,55m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,85m 15,55m 15,55m 15,55m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,80m 16,80m 16,60m 16,60m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,00 17,00 17,00 16,75
SwedeHam 16,00 16,00 16,00 15,75
SLP
SLP+ 23 kg 17,10 17,10 16,80 16,80
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 455 455 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 419 419 411 411
Bis Plus 30 kg, förmedl. 404 404 396 396
Bas 30 kg, mellangårds. 385 385 377 377
Bas 30 kg, förmedling 370 370 362 362
Nyavvanda 9 kg 269 269 266 266
KRAV 30 kg 778 778 770 770
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2-3 v 2-3 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri 1 v - balans balans
Skövde Slakteri 400 balans - 200
SLP översk översk översk balans
KLS - - - översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri 200 - 200 200
Ginsten balans översk balans -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -10 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
209
Basis 7 kg 166 168 163 167 168
381
Basis 30 kg 303 303 295 304 303
215
SPF+Myc 7 kg 171 173 168 172 173
388
SPF+Myc 30 kg 308 308 300 309 308
221
SPF 7 kg 175 177 172 176 177
393
SPF 30 kg 312 312 304 313 312
911
Økologi 30 kg 723 724 719 725 739
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
446
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
549
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
458
ZNVG 28 kg - 49 47 47 48
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
20 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
328 EU, medelpris 35,24 36,12 36,75 36,63 36,52
-
515 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
488 Sverige 52,44 52,75 51,97 51,30 54,63
468 Italien 50,34 50,49 50,43 50,43 50,21
457 Finland 49,09 48,86 49,82 49,95 50,01
430 Ungern 46,25 31,62 30,92 36,77 42,51
421 Slovakien 45,25 41,14 44,49 59,31 26,12
418 Tyskland 45,00 46,60 47,10 46,40 45,60
414 Tjeckien 44,48 44,36 44,20 40,68 42,02
400 England 43,01 41,80 42,11 41,99 42,25
363 Belgien 39,00 40,00 42,00 42,50 42,50
315 Danmark* 33,91 34,85 34,73 33,11 33,11
288 Portugal 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
276 Spanien 29,71 34,19 35,87 35,69 36,59
273 Frankrike 29,40 28,80 28,00 27,40 26,60
279 Luxemburg 29,97 28,25 28,25 28,04 27,26
269 Holland 29,00 32,00 35,50 36,75 36,75
265 Estland 28,51 29,49 34,05 29,73 29,55
199 Polen 21,40 20,99 20,73 20,23 20,27
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.