Senaste noteringsnytt
Danska slaktgrisar upp 20 øre v 20, suggor 30
Den danska noteringen för slaktgris höjs med 20 danska öre vecka 20 till 9,50 dkr, nästan 12 kr. Suggor går upp 30 øre och smågrisarna följer med, utom ekologiska. /LG 080508

Grillvädret stimulerar marknaden i EU
Nu har vackert grillväder gett grisköttmarknaden i EU ett uppsving. För fjärde gången steg tyska priset och närmar sig bäst betalande land som fortfarande är Spanien. Frankrike var enda land som sänkte grispriset den här veckan, annars är det i de flesta länder uppåt.
De senaste dagarnas vackra sommarväder har ökat efterfrågan på griskött för grillning. Som grädde på moset rapporteras om än större minskning av utbudet.
Enda land där situationen beskrivs som dålig är Italien. Lokalt får grisuppfödare vänta upp till tre veckor för att få leverera sina djur till slakt. Detta gör att många uppfödare levererar sina djur till slakt i andra länder.
Prognosen är osedvanligt god efterfrågan på griskött. Det blir minskad slakt p g a pingsthelgen och djur som får vänta på slakt, men det väntas inte störa prisbilden. Källa: ISN /LG 080506

Grillning höjer noteringen och feststämningen
Noteringarna går nu åt rätt håll på kontinenten och i Sverige. Det gäller inte minst Tyskland som höjer 3 cent v 19. Scan höjer noteringen på slaktgrisar med 20 öre och hänvisar till god försäljning av grillprodukter. Suggorna höjs också 20 öre.
Ginsten, Nyhlens & Hugosons, SLP, Ugglarps, Dalsjöfors och KLS följer med upp. Ugglarps med 25 öre. Blå Kusten ligger dock fortfarande högst. Endast spotpriset ligger högre på 15,45 kr. Nu är grisarna värda mer än tidigare, när stor andel av grisen går till grilldetaljer som efterfrågas.
Kruxet är nu att få ut grillprodukter till butikerna, när det är fint väder. Inför den första stora grillhelgen förra veckan gapade många kylar för karré helt tomma, vilket innebär betydande förlorad försäljning.
Blir det regn finns risk för att grillvarorna blir kvar i butiken.
Själv hade jag laddat upp i kväll med tjocka fina karrébitar att grilla i i kvällssolen. Men regnet stod som spön i backen. En elgrill under altantaket räddade kvällen. En elgrill kan man inte vara utan. /LG 080502 /080505

Små utbud bestämmer noteringarna i EU
Slaktgrispriserna i EU bestäms nu av att tillförseln är låg. Spanien och Frankrike är undantaget, där man inte kunde behålla nivån man satte förra veckan. Danska slakterierna har hämtat tillbaka den tillbakagång men tvingades till föregående vecka. Den mest tydliga ökningen av noteringen syns i Tyskland, följt av grannen Holland. Därmed har den tyska noteringen klart distanserat den franska. Prisgapet mellan tyska och spanska noteringen, som leder, har gått tillbaka till 6 cent.
Österrike har tillräckliga utbud och exporterar till Schweiz, där man laddar upp inför EM i fotboll. Den europeiska lantbruksorganisationen COPA kräver att noteringen till grisuppfödare höjs minst 50 cent. Situationen för grisuppfödarna, med höga foderkostnader och energi, drabbar bl a Danmark, där krisen redan orsakat en produktionsminskning med ca 10 %.
Prognos: Trots förlorade slaktdagar kring 1 maj, i Holland 2 dagar, ska vi minst räkna med stabil tillförsel av slaktgrisar. ISN /LG 080429Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Grisslakten ökade kv 1
• Rädda näringen, slå ihjäl grisar
• Bonusregn över HKScan
• Vions vinst ökade 55 % kv 1
• Ryskt stopp rör inte Sverige
• Kina ökar subventionerna
• Vion blir starkare i Ryssland


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Grillsäsonen har nu på allvar kommit igång och det fina vädret gör att köttdetaljer såsom karré och kotlett är slutsålda. Scans grillsortiment med bland annat kryddkorven Txistorra, men även vårt preniumkött har tagits emot mycket bra hos våra konsumenter.
I Europa finns det fortsatt god tillgång på griskött även om befinliga fryslager också här sakta börjar minska. Exporten till Ryssland fortsätter att gynna den europeiska marknaden positivt. Även Scan fortsätter så smått att exportera enskilda detaljer.
Vi gläds åt att meterologerna fortsätter att spå fint väder de närmsta två veckorna och Scan höjer sin notering 20 öre för både slaktsvin och sugga.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Kotlett och karré går åt nu, men tyvärr är det sidfläsk på grisen också, som inte försvinner lika lätt. Hela grisen går i alla fall att sälja.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit en bra vecka med full fart på försäljningen. En del har även gått ut ur frysarna. Det är fläsktvåa som lagrades in tidigare, så nu finns knappt inget kvar i lager, mer än ett parti för kunds räkning.
-Vi har många utsättningar av smågrisar just nu.
-Vi har i veckan fått får första order från Japan (se grisportalen).

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av grillprodukter har satt fart. Det ser ut som grillsäsongen kommit igång på allvar. I styckningen är det karré som satt fart ordentligt och i charken är efterfrågan stor på korv.
-Det är stora skivade volymer i charken.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det blev en bra vecka, när grillsäsonen kom igång.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Gårdagens 1 maj var vacker, valborgsmässoaftonen var också vacker, så det blev en bra start på grillsäsongen och ett uppsving för grisköttet, som grillas mest. I Finland är vi ivrigare grillare. Vi kan se en tidigare start för grillningen varje år, men högsäsongen är i juni, juli.
-Vi ser ingen nämnvärd förändring i slaktstatistiken de första fyra månaderna, men vi ser att suggor slaktas. Det är således en minskning av slakten att vänta.
-Exporten till Ryssland går enligt plan, så jag tror att pojkarna på exporten får iväg grisköttet utan problem. Ryssland är vår snabbt växande marknad.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Läget på svinmarknaden i Finland är svårare och försvåras ytterligare bland annat på grund av en ökad import. Importköttet förväntas få en betydande roll i finländska butiker under grillsäsongen. Svinutbudet är ännu stort men situationen förväntas ändå normaliseras till sommaren.
Snellman sänker svinpriset med 3 c/kg till den garanterade minimiprisnivån 1,40 €/kg fr o m 4 maj. Snellmans svinpris har trots det kärva marknadsläget hela året hållits 3 c/kg över det minimipris som senaste höst garanterades för inledningen av året. Nuvarande prisnivå garanteras fortsättningsvis som minimipris ända till vecka 30. För veckorna 31-34 är det preliminära LB-grundpriset 1,42 €/kg. Det slutliga grundpriset bestäms senare enligt marknadsläget, men är högst ± 5 c/kg från det preliminära priset, vilket betyder att den garanterade miniminivån för grundpriset är 1,37. Utöver LB-grundpriset betalas normala mängd- och kvalitetstillägg.
Livdjursförmedlingen har inlett året med kraftig tillväxt. Ökningen under årets tre första månader är 22 % för kalvförmedlingen och 33 % för smågrisförmedlingen. Smågrismarknaden har under hela året varit i god balans. Enligt våra prognoser kommer balansen att vara rätt god även under de närmaste månaderna. Smågrispriset sjunker med 2 €/st fr o m 5 maj och grundpriset för en 30 kg gris i klassen A1 är därefter 57 €/st.

Danish Crown
Vi lyckades få igenom prisökningar på en del skinkmarknader, men detta var mer en följd av den tyska ökningen av noteringen, än en starkare marknad. Vi väntar dock att marknaden ska förbättras efter 1 maj.
Bogkött efterfrågas något bättre, medan handeln med karré har svårt att komma igång.
Marknaden för bacon är präglad av för stort utbud, men de stigande priserna på kotlett på kontinenten bör så småningom slå igenom även på bacon.
Ryssland uteslöt förra veckan en rad europeiska slakterier från export av olika skäl. För Danish Crowns del drabbas slakterierna i Herning och Ringsted. DMA, Fødevarestyrelsen, Utrikesdepartementet och EU-kommissionen är satt på saken och förhoppningsvis finns det en snabb lösning. Intill dess innebär det stora problem för planläggningen av produktionen, särskilt vid de berörda slakterierna.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 2 maj 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 8 maj 14,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Grispriserna vecka 19

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 19 v 18 v 17 v 16
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,45 15,10 15,10 15,10
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,60 14,40 14,40 14,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,20 14,00 14,00 14,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 14,19 13,87 13,45 13,11
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 75-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,00 13,75 13,75 13,75
KLS 64-94,9 13,90 13,70 13,70 13,70
SLP 70-96,9 13,35 13,15 13,15 12,95
Scan avtal 75-96,9 13,05 12,85 12,85 12,65
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 13,05 12,85 12,85 12,65
Scan ej avtal 75-96,9 11,55 11,35 11,35 11,15
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 20 v 19 v 18
11,97 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,50 9,30 9,30
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,07 21,07
12,79 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,32 Österbottens 77 – 92 euro - 1,32 1,32
13,07 Snellman 80–101 euro - 1,40 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
2 maj Landsnotering euro euro euro euro euro
14,19 Tyskland 1,52 1,49 1,43 1,40 1,43
10,80 Frankrike - 1,157 1,163 1,195 1,254
10,27 Belgien - 1,100 1,050 1,050 1,050
8,91 Italien - 0,955 0,955 1,120 1,120
6 maj jämförbara*
13,94 Spanien 1,493 1,493 1,525 1,537 1,563
13,69 Tyskland 1,466 1,436 1,376 1,346 1,376
13,63 Österrike 1,460 1,420 1,360 1,330 1,360
13,59 England 1,456 1,443 1,423 1,408 1,420
13,41 Holland 1,435 1,396 1,348 1,328 1,357
13,32 Belgien 1,427 1,403 1,341 1,304 1,341
13,30 Irland 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425
12,75 Sverige 1,366 1,347 1,339 1,315 1,321
12,45 Danmark 1,333 1,333 1,306 1,333 1,333
12,39 Frankrike 1,327 1,330 1,348 1,374 1,438
14,14 Tjeckien - - 1,514 1,525 1,523
13,07 Polen - 1,400 1,408 1,419 1,420
11,52 Italien 1,234 1,196 1,190 1,342 1,342
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
27 apr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
13,31 EU, medelpris 1,426 1,432 1,449 1,461 1,452
-
16,40 Bulgarien 1,756 1,752 1,752 1,753 1,760
15,47 Rumänien 1,657 1,647 1,600 1,521 1,509
14,46 Tjeckien 1,549 1,564 1,558 1,493 1,443
14,36 Lettland 1,538 1,530 1,524 1,459 1,447
14,30 Grekland 1,532 1,541 1,566 1,591 1,591
14,24 Slovakien 1,525 1,328 1,359 1,516 1,491
14,21 Spanien 1,522 1,530 1,554 1,578 1,559
14,15 Litauen 1,515 1,529 1,489 1,520 1,527
14,10 Finland 1,510 1,516 1,524 1,513 1,516
14,10 Portugal 1,510 1,510 1,570 1,570 1,580
13,96 Luxemburg 1,495 1,461 1,518 1,518 1,528
13,88 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,86 Estland 1,485 1,488 1,554 1,474 1,458
13,78 Ungern 1,476 1,480 1,487 1,467 1,453
13,72 Sverige 1,470 1,442 1,434 1,439 1,419
13,66 Polen 1,463 1,460 1,447 1,401 1,370
13,53 Tyskland 1,449 1,449 1,455 1,504 1,518
13,53 England 1,449 1,428 1,424 1,422 1,408
13,44 Cypern 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
13,06 Irland 1,399 1,399 1,397 1,354 1,344
12,88 Österrike 1,380 1,340 1,391 1,499 1,493
12,61 Slovenien 1,351 1,328 1,359 1,385 1,409
12,60 Belgien 1,350 1,330 1,359 1,418 1,413
12,51 Frankrike 1,340 1,370 1,410 1,440 1,440
12,24 Italien 1,311 1,331 1,453 1,494 1,544
11,98 Holland 1,283 1,282 1,311 1,367 1,349
11,62 Danmark* 1,245 1,282 1,282 1,250 1,212
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 29 apr 16 apr 9 apr 4 apr 27 mar
Maj 1,519 1,502 1,488 1,539 1,635
Juni 1,630 1,617 1,571 1,595 1,675
Juli 1,658 1,650 1,598 1,625 1,685
Aug 1,656 1,652 1,620 1,642 1,697
Sep 1,660 1,654 1,620 1,642 1,700
Okt 1,640 1,640 1,605 1,630 1,695
Nov 1,650 1,650 1,610 1,637 1,700
Dec 1,675 1,660 1,625 1,640 1,700
Jan 1,650 - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
April - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 maj
30 april
24 april
16 april
Utbud
525
440
460
660
Sålda
525
440
460
460
Medelpris, euro
1,61
1,54
1,52
1,45
Lägst
1,60
1,53
1,51
1,44
Högst
1,61
1,54
1,1,52
1,45
Medelpris, skr
15,03
14,38
14,15
13,64

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,50 kr, galtar 5,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 19 v 18 v 17 v 16
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,50 7,30 6,80 6,80
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 6,20 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Ugglarps 140,1 kg- 5,60 5,60 5,60 5,60
KLS 140 - 5,75 5,55 5,55 5,55
Dalsjöfors 58% 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 6,00 5,80 5,80 5,80
Nyhléns & Hugoson 140- 6,00 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 5,40 5,40 5,40 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,50 5,30 4,80 4,80
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 20 v 19 v 18
9,57
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,30 7,00
20,37
Nortura Fri vikt nkr - 17,12 17,12
Finland
4,20
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,04
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,41
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
10,55
ZNVG 56 % euro - 1,13 1,08
Galtar
8,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,30 6,00

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Pund
11,94
11,73
11,80
11,70
11,91
11,88
11,95
Dollar 6,04 5,95 5,91 5,93 5,97 5,95 6,03
Euro 9,34 9,31 9,41 9,37 9,35 9,39 9,40
Dansk 1,25 1,25 1,26 1,25 1,25 1,26 1,26
Norsk 1,17 1,16 1,18 1,18 1,16 1,17 1,16
Yen 5,76 5,70 5,77 5,81 5,82 5,95 6,08

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 19 v 18 v 17 v 16
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,50m 17,20m 17,20m 17,20m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,00m 16,85m 16,55m 16,55m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,00m 15,85m 15,55m 15,55m
KLS
KLS Smågris 23 kg 17,00 16,80m 16,80m 16,60m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,50 17,50 17,25 17,00
SwedeHam 16,50 16,50 16,25 16,00
SLP
SLP+ 23 kg 17,40 17,10 17,10 16,80
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 461 455 455 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 428 419 419 411
Bis Plus 30 kg, förmedl. 413 404 404 396
Bas 30 kg, mellangårds. 394 385 385 377
Bas 30 kg, förmedling 379 370 370 362
Nyavvanda 9 kg 275 269 269 266
KRAV 30 kg 787 778 778 770
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2-3 v 2-3 v 2-3 v 2 v
Ugglarps Slakteri 0,5 v 1 v - balans
Skövde Slakteri - 400 balans -
SLP översk översk översk översk
KLS balans - - -
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - 200 - 200
Ginsten balans balans översk balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -10 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Ugglarps marknadsavdrag 20 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
216
Basis 7 kg 172 166 168 163 167
391
Basis 30 kg 311 303 303 295 304
223
SPF+Myc 7 kg 177 171 173 168 172
398
SPF+Myc 30 kg 316 308 308 300 309
228
SPF 7 kg 181 175 177 172 176
403
SPF 30 kg 320 312 312 304 313
898
Økologi 30 kg 713 723 724 719 725
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
448
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
532
Grund 30 kg A1* - 57 59 59 59
Tyskland
467
ZNVG 28 kg - 50 49 47 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
27 apr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
330 EU, medelpris 35,39 35,24 36,12 36,75 36,63
-
516 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
493 Sverige 52,83 52,44 52,75 51,97 51,30
468 Italien 50,17 50,34 50,49 50,43 50,43
460 Finland 49,28 49,09 48,86 49,82 49,95
452 Tjeckien 48,41 44,48 44,36 44,20 40,68
422 Slovakien 45,23 45,25 41,14 44,49 59,31
421 Ungern 45,18 46,25 31,62 30,92 36,77
420 Tyskland 45,00 45,00 46,60 47,10 46,40
403 England 43,23 43,01 41,80 42,11 41,99
364 Belgien 39,00 39,00 40,00 42,00 42,50
324 Danmark* 34,71 33,91 34,85 34,73 33,11
284 Luxemburg 30,41 29,97 28,25 28,25 28,04
280 Portugal 30,00 31,00 31,00 31,00 31,00
270 Estland 28,95 28,51 29,49 34,05 29,73
268 Frankrike 28,80 29,40 28,80 28,00 27,40
261 Holland 28,00 29,00 32,00 35,50 36,75
252 Spanien 27,07 29,71 34,19 35,87 35,69
197 Polen 21,16 21,40 20,99 20,73 20,23
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.