Senaste noteringsnytt
Prishöjningar gång på gång
Scan höjer noteringen på slaktgris med 50 öre nästa vecka. Det är nu bra drag i marknaden. Partipriset höjs med 1 kr, vilket indikerar fortsatta ökningar av noteringen.
Fortfarande är griskalkylen i behov av fler höjningar av noteringen, för att kompensera för de höga priserna på foder. Färdigfodret är fortfarande lika dyrt som tidigare, medan de som köper spannmål nu kan sänka sina kostnader något.
Skövde Slakteri gjorde en ovanligt stor höjning av noteringen i veckan med 1,20 på en gång. P g a resa under veckan kunde jag inte följa händelseutvecklingen då. Skövde hamnade denna vecka på samma noteringsnivå som Dalsjöfors. Nästa vecka vet vi ännu inte läget, eftersom Skövde och många flera slakterier fortfarande funderar över Scans 50-öreshöjning och partiprishöjningen.
Spotpriset indikerar att slakterierna kan sälja mer grillkött än vad den ordinarie slakten räcker till. Den första delen av 16-kronorsnivån har spotpriset nu nått. Slakteriernas noteringar är inte så långt ifrån.
Det ser nu ut som om de som satt in smågrisar medan de var billiga, kan få en hygglig kalkyl på omgångarna i höst. Ändå finns det fortfarande gott om smågrisar på marknaden.
Tyska noteringen blev oförändrad i dag efter flera veckors uppgång.
Det rapporteras om betydande uttag ur Europas fryslager. Det indikerar väntad ökad prisnivå, eftersom det frysta lagret inte pressar priserna på färskt kött lika mycket. /LG 080516

Danska slaktgrisar upp 20 øre även v 21
Den danska noteringen för slaktgris höjs med 20 danska öre även vecka 21, nu till 9,70 dkr, drygt 12,20 kr. Suggor går upp 30 øre och smågrisarna följer med. /LG 080516

Högtryck ger högtryck på marknaden för griskött
Efterfrågan på griskött just nu visar att EUs medborgare är ivriga att grilla. Vädret är optimalt för god efterfrågan på griskött och utbudet av slaktgrisar är begränsat, varför noteringarna stiger.
För femte gången i rad höjde Tyskland noteringen v 20, nu med 8 cent, och därmed ligger Tyskland före Spanien i noteringstabellen. Spanien har redan haft sin höjdpunkt, vad gäller turisternas påverkan på konsumtionen av griskött och därmed grispriset.
Priserna i Holland, Belgien och Österrike cirklar som vanligt kring det tyska priset och det är säkert inte för sista gången.
Trots att Danmark lider av det ryska importstoppet, lyckas man höja noteringen något.
Även Frankrike kunde bryta nedgångsspiralen och fick priset att vända uppåt försiktigt. Även i Irland gick priset upp.
Prognosen är fortsatt prisuppgång under rådande gott grillväder. Atmosfären är optimistisk. Efterfrågan på griskött kommer troligtvis att vara större än tillgången. ISN /LG 080516Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Det fina vädret håller i sig i stora delar av landet. På den svenska marknaden är efterfrågan stor främst på karré och kotlett, men även den goda efterfrågan på grillprodukter fortsätter. En bra efterfrågan i kombination med nya produktionslösningar, för bl a. marinering av flintastek, ger bra lönsamhet och gynnar både Scan AB och våra leverantörer. Scan höjer noteringen för slaktsvin och sugga med 50 öre per kilo.
Den positiva trenden på den internationella marknaden håller i sig med en förbättrad efterfrågan och Scan märker av allt bättre exportpriser. Vi kan nu se effekterna av vinterns stora utslaktningar i Europa, då vi går från ett överskott på griskött under flera år till ett förmodat underskott.

Carl-Olof Port: -Alla tecken pekar på bra slaktgrisnotering i höst. Det måste vara helrätt att sätta in smågrisar nu. Färdigfoder har inte gått ner ännu, vilket beror på att foderföretagen köpt in spannmål till högre priser. Enskilda producenter som köper spannmål nu kan köpa till lägre priser. Soja och majs har inte sjunkit alls.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Även den här veckan har det varit full fart på försäljningen.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit en bra vecka som ser ut att följas av en bra vecka. Regnet och kylan som kom i veckan har inte dämpat efterfrågan. Två pallar fläsktvåa är allt som finns i kylen, dvs nästan inget alls och inget för grillen.
-Det syns som om de som satte in smågrisar för 14 dagar sedan blir de stora vinnarna, ekonomiskt sett. Nu går noteringen åt rätt håll. Det är ofta rätt att sätta in när det ser som sämst ut.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Veckan har varit i linje med förra, med bra utveckling för karré, kotlett och fläsktvåa. Även leveranserna av korvråvara har varit höga, närmast rekordvolymer för det här året.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten går enligt plan. Vi har ganska stort överskott på smågrisar.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi har torrt för jordbruket i Finland, men toppenväder för grillning även idag och vi väntar en fin grillhelg. Efterfrågan på kött för grillning är således bra.
-Vi ligger på 100 % av vår förmåga till leveranser. Trots att vi levererar allt vad vi klarar av, är säkerheten i leveranserna hög.

Danish Crown
På samtliga skinkmarknader sker det prishöjningar till följd av god efterfrågan och begränsat utbud. Även bog och charkråvara har en god efterfrågan på grund av ökad korvproduktion. Karré och kotlett är ytterst efterfrågat och visar fina prishöjningar specielt på den tyska marknaden och på marknaderna i Centraleuropa.
Den engelska baconmarknaden är fortsatt trängd, men Dansh Crown förväntar sig, att de bättre signalerna på kontinenten efterhand kommer att slå igenom.
På den ryska marknaden är Danish Crown begränsad efter de plötsliga stopp som skett av ytterligare två verksamheter nyligen. Den senaste veckan stoppades ytterligare 20 verksamheter i EU. Denna gång berördes dock inte danska verksamheter som är i ständig förhandling med de ryska myndigheterna.
Det goda grillvädret i Nordeuropa har gett en hög grad av förbättring för grisköttsmarknaden. Som alltid, när det sker, slår det mycket snabbt och kraftigt igenom i Tyskland och Holland, medan det sker mindre och långsammare i Danmark främst på grund av olika marknadsförutsättningar.
Danish Crown kan emellertid glädja sig över att efterfrågan fortsätter och att det nu även säljs från fryslagren som upplagrades under vintern. Detta kommer ytterligare att lätta pressen på marknaden framöver. Upplagringen från i vintras påverkar inte bara i Danmark, utan även i Tyskland och Italien där det finns stora lager.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 16 maj 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 22 maj 13,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Grispriserna vecka 21Partipriset
Partipriset höjs 1 kr från måndag.

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
”Sommar Grill Träff i Byggtider”
Hjularöds Gods måndagen 2 juni 2008 kl 18.30
Klicka här för program!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 21 v 20 v 19 v 18
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,00 15,70 15,45 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,40 15,20 14,60 14,40
Skövde Slakteri 75-94,9 a15,60 a15,20 14,00 14,00
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,00 14,80 14,20 14,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 14,91 14,91 14,19 13,87
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,00 14,80 14,00 14,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,70 14,50 14,00 13,75
KLS 64-94,9 14,60 14,20 13,90 13,70
SLP 70-96,9 14,05 13,55 13,35 13,15
Scan avtal 75-96,9 13,75 13,25 13,05 12,85
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 13,25 13,25 13,05 12,85
Scan ej avtal 75-96,9 12,25 11,75 11,55 11,35
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 22 v 21 v 20
11,97 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,70 9,70 9,50
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr - 20,85 20,85
12,76 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,30 Österbottens 77 – 92 euro - 1,32 1,32
13,04 Snellman 80–101 euro - 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
16 maj Landsnotering euro euro euro euro euro
14,92 Tyskland 1,60 1,60 1,52 1,49 1,43
10,91 Frankrike - 1,170 1,170 1,157 1,163
10,44 Belgien - 1,120 1,120 1,100 1,050
8,91 Italien - 0,955 0,955 0,955 0,955
14 maj jämförbara*
14,42 Tyskland - 1,546 1,466 1,436 1,376
14,36 Österrike - 1,540 1,460 1,420 1,360
14,23 Belgien - 1,526 1,427 1,403 1,341
14,10 Holland - 1,512 1,435 1,396 1,348
14,03 England - 1,504 1,456 1,443 1,423
13,92 Spanien - 1,493 1,493 1,493 1,525
13,64 Irland - 1,463 1,425 1,425 1,425
13,04 Sverige - 1,398 1,366 1,347 1,339
12,68 Danmark - 1,360 1,333 1,333 1,306
12,53 Frankrike - 1,343 1,327 1,330 1,348
14,32 Tjeckien - - 1,535 1,529 1,514
13,81 Polen - - 1,481 1,400 1,408
11,51 Italien - 1,234 1,234 1,196 1,190
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
13,44 EU, medelpris 1,443 1,426 1,432 1,449 1,461
-
16,34 Bulgarien 1,754 1,756 1,752 1,752 1,753
15,31 Rumänien 1,643 1,657 1,647 1,600 1,521
15,01 Grekland 1,611 1,532 1,541 1,566 1,591
14,96 Lettland 1,606 1,538 1,530 1,524 1,459
14,55 Litauen 1,562 1,515 1,529 1,489 1,520
14,52 Luxemburg 1,559 1,495 1,461 1,518 1,518
14,46 Tjeckien 1,552 1,549 1,564 1,558 1,493
14,32 Tyskland 1,537 1,449 1,449 1,455 1,504
14,29 Slovakien 1,534 1,525 1,328 1,359 1,516
14,01 Finland 1,504 1,510 1,516 1,524 1,513
13,98 Portugal 1,500 1,510 1,510 1,570 1,570
13,85 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,80 Ungern 1,481 1,476 1,480 1,487 1,467
13,76 England 1,477 1,449 1,428 1,424 1,422
13,71 Sverige 1,472 1,470 1,442 1,434 1,439
13,70 Spanien 1,470 1,522 1,530 1,554 1,578
13,70 Estland 1,470 1,485 1,488 1,554 1,474
13,60 Polen 1,460 1,463 1,460 1,447 1,401
13,42 Cypern 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
13,34 Österrike 1,432 1,380 1,340 1,391 1,499
13,03 Irland 1,399 1,399 1,399 1,397 1,354
12,98 Belgien 1,393 1,350 1,330 1,359 1,418
12,94 Slovenien 1,389 1,351 1,328 1,359 1,385
12,66 Holland 1,359 1,283 1,282 1,311 1,367
12,35 Italien 1,326 1,311 1,331 1,453 1,494
12,30 Frankrike 1,320 1,340 1,370 1,410 1,440
11,60 Danmark* 1,245 1,245 1,282 1,282 1,250
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 15 maj 5 maj 29 apr 16 apr 9 apr
Maj 1,601 1,556 1,519 1,502 1,488
Juni 1,609 1,640 1,630 1,617 1,571
Juli 1,632 1,679 1,658 1,650 1,598
Aug 1,667 1,680 1,656 1,652 1,620
Sep 1,650 1,690 1,660 1,654 1,620
Okt 1,620 1,649 1,640 1,640 1,605
Nov 1,648 1,657 1,650 1,650 1,610
Dec 1,652 1,670 1,675 1,660 1,625
Jan 1,620 1,650 1,650 - -
Feb - - - - -
Mars 1,720 1,730 - - -
April - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
14 maj
7 maj
30 april
24 april
Utbud
530
525
440
460
Sålda
530
525
440
460
Medelpris, euro
1,65
1,61
1,54
1,52
Lägst
1,65
1,60
1,53
1,51
Högst
1,65
1,61
1,54
1,1,52
Medelpris, skr
15,39
15,00
14,38
14,15

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 21 v 20 v 19 v 18
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 7,50 7,30
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 6,60 6,20 6,20 6,00
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 5,80 5,80
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 5,80 5,60 5,60
KLS 140 - 6,15 5,75 5,75 5,55
Dalsjöfors 58% 6,00 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 6,50 6,00 6,00 5,80
Nyhléns & Hugoson 140- 6,50 6,00 6,00 5,80
Skövde 140- 5,40 5,40 5,40 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 5,50 5,30
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 22 v 21 v 20
9,95
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,90 7,60
20,37
Nortura Fri vikt nkr - 16,90 16,90
Finland
4,19
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,03
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,40
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
11,09
ZNVG 56 % euro - 1,19 1,19
Galtar
8,69
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,60

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund
11,74
11,86
11,94
11,73
11,80
11,70
11,91
Dollar 6,03 6,07 6,04 5,95 5,91 5,93 5,97
Euro 9,33 9,32 9,34 9,31 9,41 9,37 9,35
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26 1,25 1,25
Norsk 1,18 1,18 1,17 1,16 1,18 1,18 1,16
Yen 5,78 5,83 5,76 5,70 5,77 5,81 5,82

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 21 v 20 v 19 v 18
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 18,50m 18,00m 17,50m 17,20m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,50 17,25 17,00m 16,85m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,50 16,25 16,00m 15,85m
KLS
KLS Smågris 23 kg 17,40 17,20 17,00 16,80m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,50 18,00 17,50 17,50
SwedeHam 17,50 17,00 16,50 16,50
SLP
SLP+ 23 kg 18,50 17,75 17,40 17,10
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 485 479 461 455
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 459 437 428 419
Bis Plus 30 kg, förmedl. 449 422 413 404
Bas 30 kg, mellangårds. 425 403 394 385
Bas 30 kg, förmedling 415 388 379 370
Nyavvanda 9 kg 300 282 275 269
KRAV 30 kg 818 796 787 778
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2-3 v 2-3 v 2-3 v
Ugglarps Slakteri 0,5 v 0,5 v 0,5 v 1 v
Skövde Slakteri - - - 400
SLP ngt ö-sk ngt ö-sk översk översk
KLS - - balans -
Dalsjöfors Slakteri balans översk balans balans
Dahlbergs Slakteri 300 - - 200
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -10 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
223
Basis 7 kg 177 177 172 166 168
401
Basis 30 kg 319 319 311 303 303
229
SPF+Myc 7 kg 182 182 177 171 173
408
SPF+Myc 30 kg 324 324 316 308 308
234
SPF 7 kg 186 186 181 175 177
413
SPF 30 kg 328 328 320 312 312
905
Økologi 30 kg 719 719 713 723 724
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 670 670 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
447
25-kg, Priimuus 48 48 48 48 48
Snellmans
531
Grund 30 kg A1* 57 57 57 57 59
Tyskland
485
ZNVG 28 kg 52 52 52 50 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
320 EU, medelpris 34,42 35,39 35,24 36,12 36,75
-
515 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
488 Sverige 52,37 52,83 52,44 52,75 51,97
462 Italien 49,60 50,17 50,34 50,49 50,43
458 Finland 49,15 49,28 49,09 48,86 49,82
449 Tjeckien 48,24 48,41 44,48 44,36 44,20
429 Tyskland 46,10 45,00 45,00 46,60 47,10
423 Slovakien 45,42 45,23 45,25 41,14 44,49
419 England 45,03 43,23 43,01 41,80 42,11
412 Ungern 44,23 45,18 46,25 31,62 30,92
363 Belgien 39,00 39,00 39,00 40,00 42,00
323 Danmark* 34,71 34,71 33,91 34,85 34,73
297 Luxemburg 31,88 30,41 29,97 28,25 28,25
279 Portugal 30,00 30,00 31,00 31,00 31,00
274 Estland 29,42 28,95 28,51 29,49 34,05
260 Frankrike 28,80 28,80 29,40 28,80 28,00
260 Holland 28,00 28,00 29,00 32,00 35,50
220 Spanien 23,71 27,07 29,71 34,19 35,87
203 Polen 21,81 21,16 21,40 20,99 20,73
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.